نتایج جستجو

43673

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4368

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NAJAFPOUR GH.D. | YOUNESI H. | MOHAMED A.R.

نشریه: 

PETROLEUM AND COAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  154-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  13686
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13686

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  151-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  872
 • دانلود: 

  363
چکیده: 

بهره وری به عنوان یکی از عوامل اصلی در استفاده بهینه ازمنابع و امکانات برای واحدهای تولیدی و خدماتی است. شرکت های بهره برداری نفت و گاز به عنوان یکی از صنایع پیشرو و در عین حال با اهمیت در کشور است که سهم قابل ملاحظه ای در صادرات، درآمدهای دولت و تولید ملی دارد. از این رو برآورد بهره وری و تخمین عوامل تولید نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا، شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون که بزرگترین شرکت بهره برداری نفت و گاز کشور است، به عنوان موضوع پژوهش انتخاب و بهره وری و عوامل تولید آن طی دوره 1387-1365 تخمین زده شد. برای این کار ابتدا، متغیرهای مورد مطالعه از نظر پایایی با آزمون دیکی - فولر تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفتند. سپس با استفاده از روش هم جمعی انگل - گرنجر الگوی تصحیح خطا برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد که در طول دوره مورد بررسی شکل تابع به صورت کاب - داگلاس است و متوسط رشد بهره وری در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 8.3 درصد می باشد. کشش نیروی کار 0.64، کشش سرمایه 0.15 و کشش انرژی 0.55 می باشد. نتیجه آزمون والد نشان می دهد که بازده نسبت به مقیاس فزاینده و برابر 1.34 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 872

دانلود 363 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  59-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1443
 • دانلود: 

  331
چکیده: 

در این پژوهش، تعادل فازی سامانه سه جزیی نفتالین- تولوئن- کربن دی اکسید به وسیله دستگاه تعادلی جامد-مایع-گاز ساخته شده مورد بررسی قرار گرفت. داده های تعادلی این سامانه در دماهای 298.15 K و 308.15 K در بازه فشاری 9.6 تا 75.6 bar اندازه گیری شد. داده های به دست آمده نشان می دهد که با افزایش فشار، حلالیت کربن دی اکسیددر فاز مایع افزایش یافته و حلالیت نفتالین در آن کاهش می یابد. همچنین با افزایش فشار، جزء مولی حلال آلی در فاز مایع کم می شود. داده های حلالیت با استفاده از معادله حالت سواو- ردلیش- کوانگ و با قوانین اختلاط واندروالس 1 و 2 مدل سازی شده و مولفه تنظیم شونده این مدل به همراه خطای آن به دست آمد. مشخص شد که مدل SRK-vdW2 با خطای متوسط 11.75 خطای کمتری نسبت به مدل SRK-vdW1 با خطای متوسط 14.41 دارد. همچنین با رسم نمودار داده های تعادلی و مقایسه آن با نتیجه های به دست آمده از مدل سازی بازه فشاری مناسب جهت رسوب بیش از %90 ماده جامد حل شونده در محلول آلی پیشنهاد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1443

دانلود 331 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  64
 • صفحات: 

  55-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1814
 • دانلود: 

  571
چکیده: 

در این مقاله تحقیقی، دو فرایند ریفرمینگ ترکیبی و خشک گاز طبیعی برای انجام مقایسه فنی و اقتصادی شبیه سازی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند.گازسنتز به دست آمده از فرایندهای مذکور دارای نسبت یکسانی از هیدروژن و مونواکسیدکربن است که برای تولید 2- اتیل هگزانول در پتروشیمی اراک به کار می رود. برای تولید گاز سنتز با ترکیب مذکور در دمای 900oC (دمای راکتور) و فشار کل 15 bar، نسبت اجزای خوراک ورودی به راکتور ریفرمینگ برای کل کربن ورودی و همچنین گاز دی اکسیدکربن و بخار آب (CH4+ equivalent carbon in other hydrocarbons: CO2: H2O) به ترتیب برای ریفرمینگ ترکیبی و خشک برابر است با (1: 2.5: 2.15) و (1: 1: 0.33). نتایج به دست آمده از شبیه سازی های مذکور، درصد کاهش مصرف سوخت، انرژی، آب و دی اکسیدکربن در فرایند ریفرمینگ خشک نسبت به ریفرمینگ ترکیبی را مشخص ساخت. شرایط و هزینه های مربوط به جریان های انرژی و مواد در این کار مطابق واحد تولید گازسنتز مجتمع پتروشیمی اراک در نظر گرفته شده است. شرایط عملیاتی هر دو شبیه سازی ریفرمینگ گاز طبیعی نیز، برگرفته از همین واحد می باشد. مقایسه این دو شبیه سازی نشان داد که در صورت تبدیل واحد فعلی در پتروشیمی اراک به ریفرمینگ خشک، هزینه کل عملیاتی آن به میزانی کمتر از نصف رقم فعلی تقلیل خواهد یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 1814

دانلود 571 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  23-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1979
 • دانلود: 

  1426
چکیده: 

با توجه به نام گذاری قرن حاضر به عنوان قرن گاز و جایگاه ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان و لزوم بهره برداری بهینه از این موهبت الهی، به منظور افزایش توان صادرات گاز کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله برای قرار گرفتن در مقام سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم 10 درصد از تجارت جهانی گاز، در این پژوهش، اجرای پروژه تولید گاز طبیعی مایع شده (LNG) به عنوان یکی از مناسب ترین راه های صادرات گاز طبیعی برای ایران، بررسی شده است.بنابر نتایج به دست آمده از ارزیابی اقتصادی طرح، که از طریق روش تحلیل هزینه - فایده و با استفاده از نرم افزار اکسل انجام گرفته است، اجرای این طرح کاملا اقتصادی بوده و علاوه بر این از سودآوری مطلوب و نرخ بازده داخلی بالایی نیز برخوردار است. با انجام تحلیل حساسیت، مشخص شد که حساس ترین پارامتر در این پروژه، قیمت فروش LNG با رابطه مستقیم است و پس از آن هزینه سرمایه ای البته با رابطه معکوس بیش ترین تاثیر را بر IRR پروژه دارد. قیمت گاز خوراک نیز به صورت معکوس تاثیر قابل توجه ای بر نرخ بازده داخلی پروژه داراست.

آمار یکساله:  

بازدید 1979

دانلود 1426 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  1-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  653
 • دانلود: 

  510
چکیده: 

در سال های اخیر، تولید گاز علاوه بر منابع متعارف آن از منابع نامتعارف نیز امکانپذیر شده است. ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز متعارف جهان و چهارمین تولیدکننده آن در نظر دارد با ورود به فضای رقابت گازی، سهم خود را در تجارت جهانی گاز افزایش دهد. مطالعه حاضر، هدف اصلی خود را بررسی مسیر درازمدت اکتشاف، استخراج و تولیدگاز ایران و نحوه اثرگذاری گسترش تولید از منابع نامتعارف گازی قرار داده است. برای دستیابی به این هدف، رویکرد پویایی شناسی سیستم مورد استفاده قرار گرفته است. الگوی طراحی شده دارای سه زیرسیستم چرخه اکتشاف و تولیدگازهای متعارف، سرمایه گذاری و تقاضای جهانی است و برای دوره 1414-1380 شبیه سازی شده است. اعتبار الگو نیز بر اساس آزمون های بازتولید رفتار و وارد کردن تکانه به متغیرها مورد تایید قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی بیانگر آن است که با روندکنونی، عمر ذخایرگازی موثر در آینده درکشور از حدود 400 سال به کمتر از 30 سال در سال 1414 خواهد رسید. تولید گاز طبیعی نیز با روندی افزایشی از حدود 100 میلیارد متر مکعب در سال 1380 به بیش از 500 میلیارد متر مکعب در سال 1414 خواهد رسید. به عبارت دیگر، میزان تولیدگازطبیعی طی یک دوره 35 ساله حدود 5 برابر خواهد شد. اعمال پیش نوشته های افزایش نرخ اکتشاف، افزایش سرمایه گذاری در توسعه و افزایش سرمایه گذاری در بهبود فناوری منجر به افزایش تولید گاز طبیعی خواهد شد. با این وجود، گسترش گازهای نامتعارف می تواند منجر به کاهش امنیت تقاضای گازهای متعارف جهان و کاهش تولیدگاز در ایران در یک دوره درازمدت شود. در نظرگرفتن همزمان تمامی پیش نوشته ها می تواند منجربه افزایش تولیدگاز و درنتیجه جبران کاهش تولید ناشی از گسترش تولید گازهای نامتعارف شود.

آمار یکساله:  

بازدید 653

دانلود 510 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  308
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

تولید نفت و گاز در میادین نفتی و گازی همراه با تولید آب ((Produced Water می باشد. اکثر مخازن در ابتدای تولید، حاوی آب تولیدی شیرین بوده که با گذر زمان و افزایش برداشت و افت فشار، شوری آب تولیدی افزایش یافته است. تولید آب شور باعث ایجاد خوردگی و گرفتگی در تاسیسات سرچاهی و در نتیجه کاهش تولید گاز می گردد. منشایابی این پدیده به منظور ارائه راهکار مناسب جهت کم کردن شوری امری ضروری است. میدان گازی خانگیران واقع در شمال شرق ایران دارای دو سازند گازی مجزای مزدوران در پایین و شوریجه در قسمت بالاتر می باشد. نمونه آب تولیدی سرچاهی از چاههای شور و شیرین در مخزن مزدوران و 2 نمونه درون چاهی از آبران زیر مخزن (عمق حدود 3 کیلومتری) جهت مقایسه و آنالیزهای مختلف گرفته شد. مخزن مزدوران دارای دو مشکل عمده شوری بالای آب تولیدی و همچنین حجم آب تولیدی زیاد بوده که در برخی از چاهها باعث مرگ آنها شده است. نتایج نشان داد که دو نمونه عمقی آبران رفتار متفاوتی نشان می دهند. بطوریکه نمونه عمقی شماره 17 که در ارتفاع بالاتری از نمونه شماره 13 گرفته شده است، منشا انحلال نمک را نشان داده است، در حالیکه نمونه 13، منشا آب دریای قدیمی تبخیر شده را نشان می دهد. بنابراین در مخزن خانگیران، آبرانهای مختلفی وجود دارد که می توانند هر کدام منشا احتمالی آبهای تولیدی سرچاهی باشند. نمونه های آب تولیدی سرچاهی شور رفتاری مشابه با آبران شماره 13 را نشان دادند. منشا آب تولیدی شیرین نیز حاصل میعان بخارات آب موجود در مخزن در طی تولید است. بنابراین آبهای تولیدی شور سرچاهی حاصل اختلاط آب شورابه با ترکیب مشابه آبران شماره 13 با آب شیرین مانند بخار آب مایع شده موجود در مخزن می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 308

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  143-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  711
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

با توجه به اهمیت صنعت نفت در تولید ناخالص داخلی، منابع ارزی کشور و سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت، برآورد بهره وری و تخمین کشش های عوامل تولید نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا، شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون که حدود 15 درصد نفت کشور را تولید می کند به عنوان موضوع پژوهش انتخاب و بهره وری و کشش های عوامل تولید آن طی دوره زمانی 1388-1368 تخمین زده شده است. متغیرهای مورد مطالعه ابتدا از نظر ساکن پذیری با آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفتند. سپس با استفاده از روش هم جمعی انگل گرنجر الگوی تصحیح خطا برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد که در طول دوره مورد بررسی شکل تابع به صورت کاب داگلاس است و متوسط رشد بهره وری در شرکت بهره برداری نفت وگاز مارون 7.6 درصد می باشد. کشش نیروی کار 0.66، کشش سرمایه 0.31 و کشش انرژی 0.61 است. نتیجه آزمون والد نشان داد که بازده نسبت به مقیاس فزاینده و برابر با 1.596 است.

آمار یکساله:  

بازدید 711

دانلود 268 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  313-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22932
 • دانلود: 

  32315
چکیده: 

Recently, many economic studies of poly(3-hydroxybutyrate) PHB PRODUCTION on an industrial scale, and the impact of replacing petrochemical polymers by PHB were carried out, clearly indicating that the most crucial factors to reduce the cost of producing biopolymers are allotted to the application of microbial PRODUCTION strains capable of high productivity in inexpensive carbon sources, high cell density cultivation methods, cheap yet effective methods for the extraction of PHB and other polyhydroxyalkanoates (PHAs), and gene transfer from bacteria to plants. We present current strategies to reduce the PRODUCTION price of biological PHA. Because an important part of the PHA PRODUCTION cost is related to the cost of carbon source, the article focuses on the use of natural GAS as an inexpensive and readily available C1-carbon source. Since the first and foremost point in PHA PRODUCTION is biomass growth, we discuss different types of bioreactors to be potentially used for efficient biomass PRODUCTION from natural GAS, which facilitates the subsequent selection of the ideal bioreactor for PHA PRODUCTION from this substrate. Nowadays, process simulation software can be used as a powerful tool for analysis, optimization, design and scale up of bioprocesses. Controlling the process design by in silico simulations instead of performing an excessive number of lab-scale experiments to optimize various factors to save in time, material, and equipment. Simulation of PHA PRODUCTION processes to find the optimal conditions can play a decisive role in increasing PRODUCTION efficiency. Computational fluid dynamics and mathematical modeling helps us to achieve a better understanding of the role of different nutrients, flow parameters of GASeous substrates, efficient feeding strategies, etc. This finding leads to higher productivity by prediction of parameters e. g. nutrient supply and biomass concentration-time profile and their respective yields.

آمار یکساله:  

بازدید 22932

دانلود 32315 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  ج - 61
 • صفحات: 

  103-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1179
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

پودرهایی با ابعاد کمتر از 100 نانومتر در محدوده نانوپودرها قرار می گیرند. این پودرها، کاربردهای وسیعی در نانوکامپوزیت ها، میکروالکترونیک، کاتالیست های صنعتی، پوشش های ضد خوردگی و سایش، آلیاژسازی و تف جوشی در دمای پایین، مواد پزشکی، روانسازها، سوخت موشک و هواپیما، تصفیه محلول های آبی، بیومتریال ها، فیلتراسیون و حذف و زدودن باکتر ها دارند. در این پژوهش، یک راکتور تولید نانوپودر به روش چگالش گاز خنثی (IGC)  طراحی و ساخته شده است. با استفاده از این راکتور و با تغییر دادن شرایط تولید مانند دما و فشار محفظه، نرخ تبخیر و زمان آزمایش، نمونه های پودری نقره تهیه شد. سپس این نمونه ها توسط روش های مختلف آنالیز مانند EDX,SEM و TEM مطالعه شدند. نتیجه آزمایش ها نشان داد که پودرهایی با ابعاد 2 تا 60 نانومتر بسته به شرایطی قابل تولید هستند. شکل پودرها تقریبا کروی است ولی در همه نمونه ها آگلومراسیون و به هم چسبیده شدن مشاهده می شود. اندازه ذرات نیز با افزایش دمای تبخیر و فشار محفظه فزونی می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1179

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
litScript