نتایج جستجو

31516

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3152

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SOHRABVAND F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  18-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71409
 • دانلود: 

  31650
کلیدواژه: 
چکیده: 

Congenital anomalies of the Mullerian ducts especially uterine abnormalities can affect negatively the different stages of fertility interfering with sperm migration, embryo implantation, normal placentation, fetal growth and achievement of a successful pregnancy. They are present in 2-10% of all women, three times greater in patients with recurrent pregnancy loss and lead to infertility and adverse pregnancy outcomes in 25% of cases. In general population mean incidence is 3-4%. In women with fertility problems, the incidence is slightly higher at 3-6%. In general, women with recurrent abortions have an incidence of 5-10%, with the highest incidence of Mullerian defects occurring in patients having third-trimester miscarriages (>25%). The most commonly reported anomalies are septate (35%), bicornuate (26%), arcuate (18%), unicornuate (2.4-13%), didelphys (10%). Beside pregnancy complications some uterine anomalies can lead to dysmenorrhea and endometriosis which could further lead to infertility issues. Anomalies mostly result from a defect of development or midline fusion of the Mullerian ducts, their failure to connect with the urogenital sinus or unsuccessful canalization during embryogenesis. These patients have usually normal ovaries and ovarian functions.The septate uterus results from failure of resorption of two fused ducts which leads to the formation of a partial or complete fibromuscular septum. Septate uterus is associated with the highest incidence of reproductive failure. Miscarriage rates up to 90% have been reported which are thought to be the result of poor blood supply in the septum. The preferred treatment modality is hysteroscopic metroplasty which can reduce the miscarriage rate to 14% with 80% term live birth rates compared to 3% before. Controversy exists regarding performing metroplasty in infertile women versus no treatment but in unexplained infertility and also in candidates for IVF with a septate uterus it can be beneficial.The arcuate uterus results from near-complete resorption of the uterovaginal septum. It is characterized by a small intrauterine indentation shorter than 1 cm and located in the fundal region. Compared with other Mullerian malformations, arcuate uterus is clinically benign despite an infrequent association with adverse obstetric outcomes, and may not affect reproductive outcomes. Nevertheless some studies in repeated IVF failures show beneficial effects of resection of the small septum which is thought to have a fibrous tissue structure and abnormal vascularization.The uicornuate uterus results when the Mullerian ducts fail to develop completely or partially. There are four types including unicornuate uterus with a communicating rudimentary horn, with a noncommunicating rudimentary horn, with or without a cavity and an isolated unicornuate uterus. They are usually associated with urinary tract and skeletal anomalies and also relatively poor reproductive results. The highest live birth rates are observed in women with a rudimentary horn with or without a cavity.The bicornuate uterus is the result of incomplete fusion in the Mullerian ducts. Most women have no fertility problem. There is higher mid-trimester pregnancy loss and preterm birth risk after conception. It rarely needs surgical treatment unless in patients with recurrent pregnancy loss, mid-trimester loss, premature birth and unexplained infertility.Uterus didelphys refers to the complete failure of fusion of the Mullerian ducts which results in duplication of the uterine corpus and cervix. It has a relatively good prognosis for fertility with some increase in adverse pregnancy outcomes.Uterine anomalies on the whole should be diagnosed and treated by different modalities not only to improve the patient’s fertility but to maintain the conception when it happens.

آمار یکساله:  

بازدید 71409

دانلود 31650 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  107-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3605
 • دانلود: 

  1048
چکیده: 

مقدمه: باروری یکی از اهداف بزرگ خلقت، جهت بقای نسل است. شیوع قابل توجه ناباروری در جهان و ایران و بار اقتصادی ناشی از روش های درمانی مختلف آن، سبب ایجاد مشکلات متعددی برای زوج و جامعه می گردد. طب سنتی ایران که یکی از مکاتب طبی کل نگر می باشد، دیدگاه های ویژه ای در این مورد دارد که شناخت آن ها برای جامعه پزشکی خالی از فایده نیست.هدف از این مطالعه، سیری در اسباب و علل نازایی زنان از دیدگاه طب سنتی ایران می باشد تا با شناخت دقیق زوایای آن بتوان ضمن آشنایی با عقاید حکمای طب سنتی در رابطه با این بیماری به الگویی جدید در شناخت و تقسیم بندی علل نازایی دست یافت.به این منظور متون معتبر طب سنتی از قبیل قانون ابن سینا، کامل الصناعه، خلاصه الحکمه، ذخیره خوارزمشاهی، اکسیر اعظم، معالجات عقیلی، الموجز و غیره مورد بررسی قرار گرفتند. مطالب مربوط به نازایی ذیل عنوان "امراض زنان" و اسباب و علایم آن بررسی شدند و متون مرتبط با آن مورد تجزیه و تحلیل محتوایی قرار گرفتند و اختلافات، اشتراکات و افتراقات بررسی و جمع بندی شدند. به طور کلی دلایل عمده بیان شده در رابطه با علل نازایی زنان شامل مشکلات منی زن، مشکلات مربوط به تخمدان ها و مجاری منی، مشکلات رحمی، مشکلات اندام های دیگر و علل روحی، روانی و رفتاری بیان شده است.همچنین حکمای ایران معتقد بودند که ماده اولیه تولید منی از همه اعضا خصوصا اعضای رئیسه به دست می آید. با این دیدگاه اختلال در اندام های دیگر به ویژه رئیسه (مغز،کبد و قلب) را نیز عامل نازایی می دانستند. علل روحی و روانی از سایر عللی است که حکما به آن توجه خاص داشتند. مرور اسباب نازایی زنان از دیدگاه طب سنتی ایران که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است، مقدمه ای است برای آشنایی با اصطلاحات و نظرات حکمای طب سنتی ایران و همچنین آغاز راهی است که به شناخت روش های درمان نازایی زنان از دیدگاه این مکتب ختم خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 3605

دانلود 1048 استناد 1 مرجع 2
نویسندگان: 

SAFDAR M. | AZIMA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1 (11TH CONGRESS ON REPRODUCTIVE BIOMEDICINE- 5TH ROYAN NURSING AND MIDWIFERY SYMPOSIUM)
 • صفحات: 

  78-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51862
 • دانلود: 

  31550
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine metabolic disorders of reproductive age women. The main signs of PCOS are as follows: androgen excess, menstrual dysfunction, infertility, obesity, and other numerous health problems. By different authors, the disorder affects 2-28% of reproductive age women. Materials and Methods: Polycystic ovary syndrome is characterized by presence of hyperandrogenism, anovulation, menstrual cycle disturbances, also by the other metabolic changes. The lack of well-defined and universally accepted diagnostic criteria makes identification of this syndrome confusing to many clinicians. There are only few studies concerning the correlations between phenotypic expression, body composition and PCOS, and relationship with the processes of growth and sexual maturation and various environmental factors (nutrition, physical activity, stress, and other factors). Results: There is a lack of knowledge about further PCOS development and prognosis, considering the individual and environmental factors. Variation in human body composition and shape ranges considerably: many body size and shape indices (height, weight, body composition, and proportions) are the result of long evolution process and adaptation to environment. Obviously, the morphological body parameters, physiological and biochemical indices are complex and compound the interdependent system. By current literature, more than 50% of women are overweight or obese. If waist circumference and waist-to-hip ratio of women with PCOS increase, reproductive function and metabolic state of a woman is altered more than in cases when there are no changes in these parameters. The investigations of the strongest sexual dimorphism sign—the subcutaneous and visceral fat topography--showed that women with PCOS have greater adipose tissue mass in the areas of the abdomen, waist, and upper arms than control women.Conclusion: It is known that some indices of sexual dimorphism may be considered as the morphological signs of hyperandrogenism, for example handgrip, waist-to-hip ratio, hand and foot length, 2nd-to-4th digit (finger length) ratio (2D:4D), certain facial characteristics. Only 2D:4D ratio was investigated for the women with PCOS. The early changes of certain morphological and other indices of physical status could help to predict some metabolic characteristics, development of PCOS, and outcome of this syndrome.

آمار یکساله:  

بازدید 51862

دانلود 31550 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

AL INANY H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  15-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69836
 • دانلود: 

  32050
کلیدواژه: 
چکیده: 

The last ten years witnessed major changes in practice of Obstetrics & Gynecology. In this talk, we will focus on patient oriented values mainly safety and live birth rate. For example, GnRHagonist long protocol remains the most successful regimn for IVF treatment but recent data with GnRH antagonists have demonstrated highly significant reduction in incidence of severe ovarian hyperstimulation syndrome compared to the GnRH agonist long protocol. More examples will be illustrated.

آمار یکساله:  

بازدید 69836

دانلود 32050 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ARDAKANI A.M. | CHAHARSOUGHI S.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1 (11TH CONGRESS ON REPRODUCTIVE BIOMEDICINE- 5TH ROYAN NURSING AND MIDWIFERY SYMPOSIUM)
 • صفحات: 

  72-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  615
 • بازدید: 

  136843
 • دانلود: 

  32250
چکیده: 

Background: infertility is one of the major problems in life which affects about 20% of couples in developed countries and a large population in the developing countries including Iran. Since not much has been discussed, published or talked about in the literature and infertility conferences in Iran, we have decided to conduct a review of literature and provide a summary of what is known in the world regarding this subject.Materials and Methods: We have conducted a thorough literature search using PubMed and other major search engines in the medical databases and collected the data and research results regarding infertility and stress.Results: infertility is often influenced by psychological factors and the two most commonly investigated psychological problems in infertility are anxiety and depression. In most studies, it is suggested that psychological distress is associated with infertility and infertility treatment. In some recent studies, it has been concluded that stress may be a causal factor that leads to infertility. Preexisting anxiety and/or depression have been reported in the literature to be negatively associated with successful conception. The reciprocal relationship exists between stress and infertility.Conclusion: We suggest that psychological treatments should be considered for infertile couples before infertility treatment is initiated in order to increase the possibility of spontaneous conception in women.

آمار یکساله:  

بازدید 136843

دانلود 32250 استناد 615 مرجع 0
نویسندگان: 

H SEKHON L. | GUPTA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  84-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  908
 • بازدید: 

  42325
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 42325

دانلود 27847 استناد 908 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GHAZIZADEH SH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  19-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43296
 • دانلود: 

  30465
کلیدواژه: 
چکیده: 

Hysteroscopic complications are infrequent. Major complications include: 1. Uterine perforation that is the most common complication of operative hysteroscopy (0.8-1.6 %). The perforation rate is less during diagnostic hysteroscopy.2. Bowel or bladder injury which is rare, but may occur in association with uterine perforation or as a result of use of electrical current.3. Cervical lacerations which can occur, particularly in women with cervical stenosis in post menopausal patients, or pre operative use of GnRha. Misoprostol is a promising cervical ripening agent used before hysteroscopy in premenopausal women, but its role in postmenopausal women is yet to be determined. 4. Excessive fluid absorption that is related to distending media vary according to the patient status and the media used.5. Embolism (air or carbon dioxide) that can occur with any hysteroscopic technique and can cause cardiovascular collapse.6. Hemorrhage that is common causes of bleeding and are operative sites bleeding, uterine perforation, and cervical laceration. Continuous bleeding can be treated by placing a Foley catheter in the uterine cavity and then distending the bulb with 15 to 30 mL of normal saline.7. Electrosurgical injury that is thermal effects of electrical (or laser) energy and can cause injuries to the uterine cavity, as well as bowel, urinary bladder, and large pelvic vessels. One must be cautious if coagulating in the tubal recesses. Electrode insulation defects can also cause thermal injury.8. Infection which its risk after operative hysteroscopy is low.9. Dissemination of tumor in which iatrogenic positive peritoneal washing does not increase mortality.

آمار یکساله:  

بازدید 43296

دانلود 30465 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AL INANY H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  15-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58130
 • دانلود: 

  31250
کلیدواژه: 
چکیده: 

infertility is a very disastrous side effect in young Females, especially in traditional male-dominated societies. The aim of this talk is to discuss the possible ways for fertility preservation in both man and woman. Another aspect is to how to predict women at threat of premature ovarian failure. It will also illustrate the association of cytochrome P450 (CYP2C19) polymorphism with ovarian toxicity and clinical response in patients with systemic lupus erythematosus treated with intravenous pulse cyclophosphamide.

آمار یکساله:  

بازدید 58130

دانلود 31250 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HANSON B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  167-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  21734
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21734

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

AL WAZZAN R.M. | JABBAR E.

نشریه: 

ANN COLL MED MOSUL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  58-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  430
 • بازدید: 

  22705
 • دانلود: 

  23359
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22705

دانلود 23359 استناد 430 مرجع 0
litScript