نتایج جستجو

9657

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

966

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SADEGHI MOSTAFA | NAVI KEIVAN | Dolatshahi Mehdi

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49609
 • دانلود: 

  71583
چکیده: 

Quantum Cellular Automata (QCA) is an alternative promising nanotechnology for semiconductor transistor based technology. QCA benefits from several features such as high speed, low power consumption and can be used for extremely dense structures. One of the important issues in arithmetic circuits is design of FULL ADDER/FULL subtractor (FA/FS respectively). Our main contribution in this paper is proposing a one-bit FA/FS which benefits from less cell counts compared to the state-of-the-art technologies. The proposed QCA FA/FS ameliorate the number of cells in comparison with the best FA/FS studied in the literature. As well as the mentioned feature, temperature analysis of suggested circuit shows that our design is more tough compared to the previous works.

آمار یکساله:  

بازدید 49609

دانلود 71583 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  287-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  176
 • بازدید: 

  2248
 • دانلود: 

  18044
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2248

دانلود 18044 استناد 176 مرجع 0
نویسندگان: 

BURIAN A. | TAKALA J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  817-820
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  22285
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22285

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SHARIFI F. | MOAIYERI M.H. | NAVI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  19124
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19124

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
نویسندگان: 

Hajizadeh Bastani Narges | NAVI KEIVAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  239-248
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33548
 • دانلود: 

  16359
چکیده: 

Nowadays, the portable multimedia electronic devices, which employ signal-processing modules, require power aware structures more than ever. For the applications associating with human senses, approximate arithmetic circuits can be considered to improve performance and power efficiency. On the other hand, scaling has led to some limitations in performance of nanoscale circuits. Accordingly, Carbon Nanotube Field Effect Transistors have gotten a widespread attention as the most appropriate replacement for MOSFETs. In this paper, an imprecise FULL ADDER cell based on CNFET minority gates is introduced. Evaluation and comparison of the minority-based and the-state-of-the-art imprecise FULL ADDERs in terms of average power dissipation, delay and power delay product (PDP) are done. The error distance (ED), normalized error distance (NED) and PDP-NED product metrics are also considered for assessing the accuracy of the reviewed circuits. The HSPICE simulations, conducted using Stanford 32nm CNFET model, indicate that the minority-based design outperforms the other designs in terms of performance and error tolerance.

آمار یکساله:  

بازدید 33548

دانلود 16359 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FARAZKISH R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  506-509
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  24767
 • دانلود: 

  30895
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24767

دانلود 30895 استناد 470 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

AFSHAR MOHSEN | HOSEINI HAMIDREZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  89-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102756
 • دانلود: 

  38946
چکیده: 

This study introduces a reversible optical FULL ADDER. Also optical NOT and NOR gates are implemented through Electro-Absorption-Modulator / Photo Detector (EAM/PD) pairs, were utilized for fulfilling reversible R gate. Then, reversible FULL ADDER was designed based on the proposed reversible optical R gate. The operation of the suggested FULL ADDER was simulated using Optispice and it was found that the delay time in comparison with VLSI implemented circuit has remarkably improved.

آمار یکساله:  

بازدید 102756

دانلود 38946 استناد 0 مرجع 1800
نویسندگان: 

FARAZKISH RAZIEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  58-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73167
 • دانلود: 

  64248
چکیده: 

Quantum-dot cellular automata (QCA) are an emerging technology and a possible alternative for semiconductor transistor based technologies. A novel fault-tolerant QCA FULL-ADDER cell is proposed: This component is simple in structure and suitable for designing fault-tolerant QCA circuits. The redundant version of QCA FULL-ADDER cell is powerful in terms of implementing robust digital functions. By considering two-dimensional arrays of QCA cells, fault tolerance properties of such block FULL-ADDER cell can be analyzed with misalignment, missing and dislocation cells. To verify the functionality of the proposed device, some physical proofs and computer simulations using QCADesigner are provided. Both simulation results and physical relations confirm our claims and its usefulness in designing fault-tolerant digital circuits.

آمار یکساله:  

بازدید 73167

دانلود 64248 استناد 0 مرجع 4816
نویسندگان: 

نشریه: 

APPLIED NANOSCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  4037-4048
تعامل: 
 • استنادات: 

  190
 • بازدید: 

  1303
 • دانلود: 

  20620
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1303

دانلود 20620 استناد 190 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  111-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  529
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

با پیشرفت فناوری و کوچک شدن اندازه ترانزیستورها به خصوص در فناوری های زیر 90 نانومتر مصرف توان ایستای بالا به علت افزایش نمایی جریان نشتی ترانزیستورها به یکی از بزرگ ترین مشکلات مدارهای مبتنی بر فناوری CMOS تبدیل شده است. افزاره های اسپینترونیک مانند پیوند تونل مغناطیسی (MTJ) با توجه به ویژگی های منحصربه فردشان از جمله مصرف توان ایستای پایین، نافراربودن، طول عمر زیاد، سازگاری با ترانزیستور های CMOS و امکان ساخت در چگالی های بالا یکی از گزینه های مورد توجه برای طراحی مدارهای ترکیبی MTJ/CMOS و غلبه بر معضل مصرف توان ایستای بالا در مدارهای مبتنی بر فناوری CMOS است. در این مقاله یک تمام جمع کننده ترکیبی MTJ/CMOS کاملاً نافرار و توان پایین برای پیاده سازی محاسبات در حافظه ارائه شده است. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که تمام جمع کننده نافرار پیشنهادی نسبت به تمام جمع کننده های نافرار موجود حداقل 50 درصد سریع تر بوده، حاصل ضرب توان در تاخیر آن 39 درصد کمتر است و سربار سخت افزاری زیادی نیز به مدار تحمیل نمی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 529

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
litScript