نتایج جستجو

8933

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

894

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

CAO P.L. | HU Z.Y. | CHEN B.Y. | ZHENG Z.C. | MA W.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS B: APPLICATIONS)
 • صفحات: 

  73-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92758
 • دانلود: 

  40784
چکیده: 

The annular FOAM breaker is one which uses the vacuum and shear force generated by the Coanda effect to break FOAM. Its effectiveness in destroying drilling FOAM has been tested in wellbore flow simulation loop experimental stand. Experimental results showed that the operating pressure of the annular FOAM breaker should be larger than 0.6 MPa and the stabilizers concentration of the FOAM drilling FLUID should be as low as possible so as to obtain higher FOAM-breaking efficiency. Moreover, the annular FOAM breaker was more effective to destroy wet FOAM system. When the gas to liquid ratio of the FOAM was lower than 100, the FOAM-breaking efficiency was up to 85%. From the results obtained in Yuanba-10 well located in Sichuan province of China, it can be drawn that the annular FOAM breaker had a high efficiency that only 400 m3 FOAMing solutions was consumed with total 672 m of FOAM drilling footage in 26 in. section. The consumption of ingredient additives and water were decreased drastically with using the annular FOAM breaker, which reduced the FOAM drilling cost sharply.

آمار یکساله:  

بازدید 92758

دانلود 40784 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  74-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1256
 • دانلود: 

  315
چکیده: 

تخمین صحیح افت های فشار سیالات حفاری غیرنیوتنی در داخل فضای حلقوی برای تعیین دبی جریان و انتخاب سیستم های پمپاژ گل در طی عملیات حفاری، ضروری می باشد. هدف این مطالعه، شبیه سازی جریان سیال کف و تخمین افت فشار در فضای حلقوی چاه در شرایط حفاری زیر تعادلی با استفاده از روش عددی حجم محدود است. سیال کف به عنوان سیال غیر نیوتنی قانون توان و هرشل بالکلی در نظر گرفته شده است و نتایج افت فشار با هم مقایسه می شوند. همچنین تاثیر پارامترهای مختلف عملیاتی از قبیل رئولوژی سیال کف، سرعت سیال کف، کیفیت کف، چرخش لوله حفاری و عدم هم مرکزی لوله و چاه، بر افت فشار بررسی می شوند. نتایج حل عددی با نتایج آزمایشگاهی مطالعات قبلی مقایسه شده است. متوسط خطای نسبی بین نتایج روش عددی با نتایج آزمایشگاهی برای تخمین افت فشار، کمتر از 5% می باشد. نتایج روش عددی با در نظر گرفتن مدل رئولوژیکی هرشل بالکلی برای کف، به نتایج آزمایشگاهی نزدیک تر است. نتایج نشان می دهند که با افزایش سرعت و کیفیت سیال کف، افت فشار افزایش و با افزایش عدم هم مرکزی افت فشار کاهش می یابد، ولی چرخش لوله تاثیر چشم گیری در افت فشار ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1256

دانلود 315 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHORBANPOUR ARANI A. | KOLAHCHI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  144-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61106
 • دانلود: 

  23871
چکیده: 

In this study, free vibration of a FOAM-core orthotropic smart composite cylindrical shell (SCCS) filled with a non-viscous compressible FLUID, subjected to combined electro-thermo-mechanical loads is investigated. Piezoelectric polymeric cylindrical shell, is made from polyvinylidene fluoride (PVDF) and reinforced by armchair double walled boron nitride nanotubes (DWBNNTs). Characteristics of the equivalent composite are determined using micro-electro-mechanical models. The poly ethylene (PE) FOAM-core is modeled based on Winkler and Pasternak foundations. Employing the charge equation for coupling electrical and mechanical fields, the problem is turned into an eigenvalue one, for which analytical frequency equations are derived considering free electrical and simply supported mechanical boundary conditions at circular surfaces at either ends of the cylindrical shell. The influence of electric potential generated, filled-FLUID, orientation angle of DWBNNTs, FOAM-core and a few other parameters on the resonance frequency of SCCS are investigated. Results show that SCCS and consequently the generated Φ improve sensor and actuator applications in several process industries, because it not only increases the vibration frequency, but also extends economic viability of the smart structure.

آمار یکساله:  

بازدید 61106

دانلود 23871 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  383-396
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

زمینه و هدف: این تحقیق به بررسی نحوه پراکنش آلاینده های ناشی از سناریو اشتعال انبار نفت با استفاده از نرم افزار انسیس فلوینت پرداخته است و برای اولین بار در کشور سناریوهای خطرناک و غیرمنتظره انفجار و اشتعال در سایت های نفتی را با استفاده ازاین نرم افزار مورد بررسی قرار داده و هدفش حفظ دارایی ها جانی و مالی مناطق اطراف انبار نفت است. مواد و روش ها: به منظور تعیین میزان آلاینده های حاصل از سوختن مخازن، از نرم افزار Ansys Fluent 15 استفاده شد. این نرم افزار پارامترهای موثر سرعت، جهت باد، دمای محیط، میزان انتشار آلاینده ها و پایداری جو را درنظرگرفته و می تواند غلظت آلاینده های گوناگون را در فواصل مختلف از انبارها پیش بینی نماید. نتایج خروجی این نرم افزار وارد محیط مشینگ شد و درنهایت نقشه پراکندگی آلودگی در محدوده ای به وسعت چهار کیلومتر تا ارتفاع 200 متر به دست آمد. یافته ها: در این پژوهش، تاثیر اشتعال و انفجار انبار نفت بر روی محیط زیست و محیط مسکونی اطراف محوطه انبار مورد تحلیل عددی قرار گرفت. با توجه به جمع بندی نتایج در شرایط بحرانی که سرعت وزش باد بالا باشد، جهت وزش باد تاثیر بسزایی در مناطق تحت تاثیر خواهد داشت، بطوری که افزایش دمای تا حدود 60 درجه سلسیوس و بالاتر و نیز غلظت آلاینده های CO, CO2, NOX, SO2 همگی در فواصلی حدود 800 متر تا یک کیلومتر در مناطق انبار غله کرج، شهرک بنفشه، رزکان نو، محوطه راه آهن کرج، سرحدآباد و شهرک وحدت با توجه به جهت وزش باد به میزان 30 تا 40 درصد بالاتر از استاندارد، مورد انتظار است. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد اگر آتش سوزی در مخازن رخ دهد. مناطق مسکونی و صنعتی مختلفی در مسیر پخش و پراکنش آلودگی بسیار بالاتر از حد استاندارد می باشند. با توجه به شدت آلودگی تولیدشده و وسعت مناطق درگیر بیماری های تنفسی، خسارت های جانی و مالی قابل پیش بینی است.

آمار یکساله:  

بازدید 53

دانلود 54 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  925
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

استفاده از کف قیر به منظور کاهش کندروانی قیر و اختلاط سهل تر آن با مصالح دانه ای سال ها در مخلوطهای سرد کاربرد داشته است؛ ولیکن در سال های اخیر، نوع جدیدی از مخلوط ها با بکارگیری این تکنولوژی معرفی شده اند که کیفیتی مشابه با مخلوط آسفالت داغ مشابه را دارا می باشند و با نام مخلوط های گرم کف قیری شناخته می شوند. برای این مخلوط ها که در دمای کمتری نسبت به مخلوط داغ مشابه تهیه و متراکم می شوند، هنوز روش طرح اختلاط مشخصی وجود ندارد. نگرانی عمده در مورد جایگزین کردن مخلوط های گرم کف قیری با آسفالت داغ مشابه، مقاومت کمتر در برابر تغییر شکل و تاثیر رطوبت به دلیل کاهش سختی قیر و احتمال عدم چسبندگی قیر به سنگدانه ها در اثر وجود حرارت کمتر در زمان اختلاط و تراکم می باشد.در این تحقیق، با بکارگیری روش ترکیب دو نوع قیر شل و سفت که قیر اول بصورت خالص و گرم شده به مصالح درشت دانه و قیر دوم بصورت کف قیر به کل مخلوط اضافه می شود، نمونه های گرم کف قیری در دماهای متفاوت تولید و متراکم شدند. ویژگی های ظاهری و مقاومتی نمونه ها با استفاده از روش مارشال تعیین و با محدوده مشخصات آسفالت داغ مشابه مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که امکان کاهش دمای اختلاط با بکارگیری این روش تا حد 30 درجه سانتیگراد نسبت به آسفالت داغ مشابه فراهم می شود. همچنین درصد فضای خالی مخلوط به عنوان موثرترین پارامتر به منظور تعیین محدوده دمای اختلاط و تراکم شناخته شد.به منظور بررسی حساسیت رطوبتی نمونه ها از آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم بر روی نمونه های خشک و اشباع استفاده شد. نتایج نشان داد که حساسیت رطوبتی نمونه های گرم کف قیری از محدوده تعیین شده برای آسفالت داغ مشابه بیشتر می باشد؛ ولیکن استفاده از افزودنی های ضد عریان شدگی تا حد مطلوبی این نقص را جبران می سازد. نتایج آزمایش مقاومت در برابر شیار افتادگی چرخ نیز نشان داد که با وجود بیشتر بودن تغییر شکل نمونه های گرم نسبت به نمونه های داغ مشابه، با افزودن پودر آهک شکفته می توان تغییر شکل مخلوط را تا حد آسفالت داغ مشابه کاهش داد. نهایتا از نتایج بدست آمده، روشی برای طرح اختلاط مخلوط های گرم کف قیری ارائه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 925

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OETJEN K. | BILKE KRAUSEA C. | MADANI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  460
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  280-285
تعامل: 
 • استنادات: 

  477
 • بازدید: 

  39048
 • دانلود: 

  32295
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 39048

دانلود 32295 استناد 477 مرجع 0
strs
نشریه: 

مواد نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1477
 • دانلود: 

  441
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، ارائه روش ساخت فوم سلول باز مسی با سطح ویژه بالا به روش شیمی تر است. از میان روش های مختلف تولید فوم سلول باز فلزی، روش رسوب دهی الکتریکی به دلیل تمیز و ارزان بودن نسبت به روش های دیگر انتخاب شد. در این روش از اسفنج سلول باز پلیمری (پلی اورتان) به عنوان پیش ماده استفاده شد. سپس با انتخاب محلول های شیمیایی مناسب طبق یک دانش فنی مشخص، ابتدا سطح فوم پلیمری فعال شده و سپس به کمک روش رسوب دهی الکترولس، سطوح فعال شده پلیمر با یک لایه بسیار نازک از فلز مس پوشش گرفت. در مرحله نهایی با به کارگیری فرآیند رسوب دهی الکتریکی، لایه نازک مسی حاصل از فرآیند الکترولس به ضخامتی که دارای حداقل استحکام لازمه است، افزایش داده شد. نتایج نشان می دهد که در روش رسوب دهی الکتریکی می توان ضخامت 3-5 میکرونی مرحله الکترولس را به مقادیر 100-150 میکرون افزایش داد. نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان می دهد، ریزساختار پوشش حاصله به صورت گلوبولار است. همچنین با کنترل ضخامت رسوب مس در مرحله الکترولیز می توان سطح ویژه فوم را افزایش داد. نتایج نشان می دهد که زمان بهینه فرآیند الکترولس بین 5 تا 7 دقیقه و زمان الکترولیز یک ساعت است و فوم سلول باز مسی به دست آمده سبک بوده و سطح ویژه بالایی برای تبادل حرارت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1477

دانلود 441 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  335-344
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  735
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

مقدمه: کاربرد ادهزیو با کامپوزیت مناسب یکی از نکات مهم در ترمیم مواد هم رنگ دندان و افزایش سیل لبه ای است. هدف از این مطالعه بررسی ریزنشت چند نوع ادهزیو با کامپوزیت های مختلف با دو روش FLUID filtration و Dye-extraction و سنجش میزان همبستگی دو روش بود.مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، برروی سطوح پروگزیمال 48 دندان پره مولار سالم کشیده شده انسانی، حفرات کلاس دو با پهنای جینجیوال 1.5±0.5 میلی متر، ارتفاع اکلوزوجینجیوالی 4 میلی متر و عرض 1.3 فاصله بین نوک کاسپ ها تهیه شدند. نمونه ها به چهار گروه آزمایشی 12 تایی تقسیم شدند: در گروه اول ادهزیو Opti bond solo plus با کامپوزیت Herculite XRV، گروه دوم ادهزیو Opti bond solo plus با کامپوزیت Master dent، گروه سوم ادهزیو Prime & Bond NT با کامپوزیت Herculite XRV، و درگروه چهارم ادهزیو Prime & Bond NT با کامپوزیت Master dent استفاده شد. میزان ریزنشت نمونه های ترمیم شده ابتدا توسط FLUID filtration و سپس به روش Dye-extraction اندازه گیری شد. داده ها با آزمون های آماری Kruskal-Wallis و Mann-Whitney با تصحیح Bone ferroni و Spearman’s rho آنالیز و در سطح اطمینان 95% بررسی شدند.یافته ها: به ترتیب مقادیر حداقل و حداکثر میانگین ریزنشت در روش Dye-extraction و FLUID Filtration در گروه های اول و چهارم به دست آمد. در هر دو روش سنجش ریزنشت تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی وجود داشت (0.001=p value). آزمون Spearman rho همبستگی قوی و مستقیمی را بین دو روش آشکار ساخت (r=0.797، p value=0.001).نتیجه گیری: در هر دو روش سنجش ریزنشت، کاربرد ادهزیو اتانول بیس در مقایسه با استون بیس باعث کاهش ریزنشت گردید. استفاده از کامپوزیت لایت کیور بر خلاف کامپوزیت سلف کیور با هر دو نوع ادهزیو سبب افزایش سیل لبه ای شد.

آمار یکساله:  

بازدید 735

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جعفری فرشاد | جعفری فرشاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  42-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 4

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALI Q.M. | MAHARAJ R.N. | REID S.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  175-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  475
 • بازدید: 

  25214
 • دانلود: 

  31995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25214

دانلود 31995 استناد 475 مرجع 0
litScript