نتایج جستجو

5118

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

512

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HASSANZADEH Y. | KHOJASTEH A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1 (61)
 • صفحات: 

  13-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79279
 • دانلود: 

  30660
چکیده: 

The possibility of dam failures due to seismic forces, bombardment, piping, overtopping, or mal-designing and construction considerations is probable and can result in the most notable human life losses and extensive property damages. The knowledge of the propagation of the FLOOD WAVES resulted by dam failure and the resistance effects of bed roughness on the flow velocity variation in the downstream of the dams have an important role in the hydraulics of free surface flows. In the present paper the rapidly varied unsteady flow caused by the failure of a model dam in a rectangular sloping rough channel with dry down stream bed has been analyzed theoretically using the characteristic method on the dimensionless form by means of computer and compared with experimental data existing in the literature. It is concluded that the positive wave front and drying wave front are highly sensitive to hydraulic resistance, consequently increasing the bed roughness causes to decreasing the flow velocity. Also by approaching the positive wave front, the flow velocity increases and tends to the value of wave front velocity. Finally, comparison revealed that experimental data of rough sloping channel agreed closely with the theoretical one. Thus this latest method would provide more satisfactory results for sloping rough channels.

آمار یکساله:  

بازدید 79279

دانلود 30660 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4/1
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1146
 • دانلود: 

  475
چکیده: 

در این تحقیق، مساله شکست سد از نقطه نظرهای اهمیت، مکانیسم، تجزیه و تحلیل مکانی و زمانی و معادلات حاکم مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، به عنوان گام نخست، هیدروگراف های خروجی از محل سد ونیار با استفاده از مدل شکافت تحت سناریوی فرضی (روگذری جریان) محاسبه گردیده است. در گام بعدی، روندیابی هیدروگراف های خروجی در پایاب رودخانه با استفاده از مدل HEC-RAS انجام پذیرفته است. متعاقب آن، ترازهای سطح آب و زمان های رسیدن پیشانی موج در کلیه مقاطع محاسبه گردیده اند. در نهایت با وارد کردن نتایج به دست آمده به سیستم اطلاعات جغرافیایی، پهنه گسترش سیلاب و نقشه های معرف مناطق سیل گیر پایاب ارائه گردیده است. نتایج حاصله نشان می دهند که در این سناریو (روگذری جریان)، به دلیل مکانیسم تدریجی تشکیل مقطع شکست، هیدروگراف های خروجی دارای شیب ملایم هستند. به علاوه، با توجه به شرایط ژئومورفولوژیکی و توپوگرافی دره میزبان در پائین دست مجاورت ساختگاه سد، قسمت اعظم توان هیدرولیکی سیلاب خروجی در این ناحیه بدون ایجاد خسارت های قابل توجه مالی گرفته می شود. لیکن، بررسی حاضر نشان می دهد که تعدادی از روستاها و تاسیسات واقع در پائین دست، به وضوح در معرض گسترش سیلاب قرار می گیرند. هم چنین، بیشینه سیلاب دشت و زمان رسیدن پیشانی موج به پایاب محاسبه گردیده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1146

دانلود 475 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  273-282
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  546
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

مدل سازی امواج سیلاب در داخل شبکه های فاضلاب شهری بسیار پیچیده است. این پیچیدگی به صورت کلی ناشی از پخش رژیم های مختلفی از جریان در داخل شبکه های فاضلاب می باشد که ممکن است در نقاط تقاطع شبکه، با یکدیگر برخورد نمایند. هدف اصلی در مقاله حاضر، مدل سازی و تقریب هیدرودینامیک این نوع از برخوردهای جریان با استفاده از معادلات آب های کم عمق است. برای حل معادلات آب های کم عمق در این جا، از حل ریمان تقریبی اچ ال ال سی مرتبه دوم بهره گرفته می شود که قادر است با استفاده از نوعی از ترکیب سرعت های ریمان، پخش امواج را بر روی سطوح خشک و تر شبیه سازی نماید. عبارات اصطکاک در مدل مورد نظر به طور جداگانه ای در داخل عبارات منبع لحاظ می گردند. در ابتدا، الگوی عددی معرفی شده بدون در نظر گرفتن عبارات اصطکاک برای شبیه سازی امواج انبساطی و ایستا، بر روی سطح خشک و تر اعمال شده و نتایج حاصل، با حل دقیق مقایسه می گردند. سپس عبارات اصطکاک برای مدل آب های کم عمق معرفی شده، لحاظ گردیده و مساله شکست سد در حالت یک بعدی در حالت های خشک و تر با نتایج حاصل از نرم افزار استار سی دی که یک حل کننده معادلات ناویر استوکس می باشد، مقایسه می گردند. در نهایت، برخورد امواج سیلاب در حالت دو بعدی در یک شبکه فاضلاب با مقطع مستطیلی در نظر گرفته شده و مجددا نتایج با نرم افزار استار سی دی صحت سنجی می گردد. نتایج عددی حاصل نشان می دهد که الگوی عددی ارائه شده در دو حالت یک و دو بعدی تطابق بسیار خوبی با حل دقیق و حل کننده معادلات ناویر استوکس دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 546

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (پیاپی 58)
 • صفحات: 

  21-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  667
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

وقوع تصادفات و یا حوادث دیگر در جریان ترافیک یکی از عواملی است که روند ترافیک را برهم زده و مختل می کند. با به وجود آمدن یک حادثه، شوک و یا آشفتگی به صورت یک موج به جریان جاری ترافیک منتقل و باعث تغییر سرعت، چگالی و در نهایت ایجاد تاخیر می شود. هدف از این تحقیق، بررسی رفتار جریان تردد ترافیک و تغییرات آن در اثر ایجاد یک شوک و یا آشفتگی می باشد. در این تحقیق سه حادثه در بزرگراه صدر در محل تقاطع با شریعتی به صورت کامل فیلم برداری شده و پارامترهای حجم، طول صف، رشد صف، سرعت، تاخیر و چگالی برای هر سه محل محاسبه شدند. نتایج نشان داد نسبت تغییرات جریان تردد به تغییرات چگالی به عنوان پارامتر مستقل در مدل سرعت موج، تاثیرگذار هستند. در این تحقیق چهار مدل ارائه شد. بررسی مقادیر سطح معنی داری نشان داد که به جز مدل معکوس بقیه مدل ها دارای مقادیر مطلوبی می باشند. از سه مدل باقیمانده، مدل خطی به دلیل سادگی و بالاتر بودن ضریب F به عنوان مدل نهایی سرعت موج انتخاب شد. با استفاده از نتایج، اگر مشخصات یک مسیر معلوم باشد و آنگاه حادثه ای رخ دهد می توان پیش بینی نمود که حادثه تا چه نقطه ای اثر می گذارد. همچنین می توان جریان جاری به سمت محل حادثه را به مسیرهای دیگر هدایت نمود و از بار ترافیکی مسیر کم کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 667

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KHO F.W.L. | LAW P.L. | LAI S.H. | OON Y.W. | TING H.S. | NGU L.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (22)
 • صفحات: 

  203-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  1216
 • بازدید: 

  123789
 • دانلود: 

  81821
چکیده: 

Mathematical simulations on dam break or failure using Boss Dambrk hydrodynamic FLOOD routing dam break model were carried out to determine the extent of FLOODing downstream, FLOOD travel times, FLOOD water velocities, and impacts on downstream affected residences, properties and environmental sensitive areas due to FLOODwaters released by failure of the dam structure. Computer simulations for one of the worse-case scenarios on dam failure using BOSS DAMBRK software accounted for dam failure, storage effects, FLOODplains, over bank flow and FLOOD wave attenuation. The simulated results reviewed a maximum flow velocity of 2.40 m/s with a discharge (Q) of approximately 242 m³/s occurred at 1.00 km downstream. The maximum discharge increased from 244 m3/s (flow velocity = 1.74 m/s occurred at 8th km) to 263 m3/s (flow velocity = 1.37 m/s occurred at 12th km); about a 39% drop in flow velocity over a distance of 4.00 km downstream. If the entire dam gives way instantly, some spots stretching from 0.00 km (at dam site) to approximately 3.40 km downstream of the dam may be categorized as “danger zone”, while downstream hazard and economic loss beyond 3.40 km downstream can be classified as “low” or “minimal” zones.

آمار یکساله:  

بازدید 123789

دانلود 81821 استناد 1216 مرجع 1791
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1264
 • دانلود: 

  547
چکیده: 

از بررسی های اقلیمی گذشته به ویژه در دوره کواترنر چنین برمی آید که شرایط اقلیمی در طی دوره های مختلف با نوسانات زیادی همراه بوده است. اگرچه تغییرات اقلیمی یک پدیده جهانی است، ولی در برخی از کمربندهای اقلیمی، از جمله کشورمان ایران، می تواند پیامدهای زیانباری را شامل خشکسالی و سیلاب های ناگهانی به همراه داشته باشد که در حال حاضر هرساله خسارات بسیار زیادی را به منابع طبیعی و انسانی وارد می سازد. صرف نظر از تاثیر عوامل طبیعی در وقوع سیلاب ها، نباید از نقش انسان در تغییرات محیط و تخریب منابع طبیعی که در پی آن موجب افزایش قدرت تخریب سیلاب می گردد، غافل ماند. نمونه بارز آن را می توان در حوضه نکارود مشاهده کرد که در چهارم مردادماه 1378 خسارات مالی و جانی زیادی را در پایین دست حوضه در پی داشته است. در این مقاله، سعی بر آن است ضمن معرفی اجمالی حوضه نکارود ،به بررسی سیل موردنظر بپردازیم و خود را برای مقابله با سیلاب و کاهش خسارات در حوضه های مشابه در استان مازندران و دیگر استان های کشور آماده سازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 1264

دانلود 547 استناد 3 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CHABCHOUB A. | HOFFMANN H. | ONORATO M.

نشریه: 

PHYSICAL REVIEW X

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  8176
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8176

دانلود 17659 استناد 398 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  476
 • دانلود: 

  482
چکیده: 

سیل به عنوان یکی از رویدادهایی محسوب می شود که خساراتی را به جوامع انسانی تحمیل می کند. ازاین رو، اهمیت برآورد خسارات ناشی از سیل و تعیین گستره آن در برنامه ریزی برای کاهش این خسارات و تعیین نقاط با خطر بالا اهمیت زیادی دارد. هدف از این پژوهش تعیین گستره سیل با استفاده از داده های ماهواره ای OLI بود. برای این منظور پنجره ای از تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست 8، پیش و پس از سیل 25 فروردین 1395 دزفول مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا عملیات پیش پردازش شامل تصحیحات رادیومتریک و اتمسفریک بر روی تصاویر انجام شده، سپس جهت کاهش همبستگی داده ها و به دست آوردن داده هایی با تفکیک پذیری بالا، از آنالیز مؤلفه اصلی استفاده گردید. پردازش داده ها با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و با کرنل های خطی و چندجمله ای انجام شد. جهت آموزش الگوریتم ماشین بردار پشتیبان نمونه های آموزشی برای هر کاربری از جمله زمین های کشاورزی، گستره سیل، منابع آبی، مناطق مسکونی و مناطق گردشگری و تفریحی حاشیه رودخانه به صورت پراکنده در سطح کاربری ها برداشت شد. به منظور ارزیابی تشابه کلاس ها و میزان تفکیک پذیری و تباین نمونه های برداشت شده، از روش ارزیابی کمی تفکیک پذیری استفاده و تفکیک پذیری کلاس ها با استفاده از شاخص جفریس ماتوسیتا مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که گستره سیل ha26/11593 بود که بیشترین میزان گستره سیل مربوط به زمین های کشاورزی با گسترش ha45/8467 و مناطق تفریحی و گردشگری حاشیه رودخانه با گسترش ha14/2659 بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 476

دانلود 482 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  125-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  919
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

توصیف پارامترهای مخزنی برای شناسایی مخازن هیدروکربوری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. با توجه با این واقعیت که داده های امواج طولی بیشتر از امواج برشی می باشد، تخمین سرعت امواج برشی از روی داده های پتروفیزیکی همیشه یکی از جدیترین چالشها در توصیف مخازن هیدروکربوری می باشد. مهمترین پارامترهایی که بر سرعت امواج در سنگهای کربناته تاثیر می گذارند، شامل: تخلخل، نوع تخلخل، نوع کانی، فشار، اشباع سیالات و دما می باشند. در این مقاله با بکار گیری واحدهای جریان هیدرولیکی بر مبنای داده های آزمایشگاهی گونه های مختلف سنگهای کربناته مورد مطالعه قرار گرفته و ارتباط بین سرعت امواج طولی و برشی در هر واحد جریانی مشخص گردیده است. نتایج بیانگر انطباق خوبی بین سرعتهای موج برشی وموج تراکمی در واحد های جریان هیدرولیکی می باشد، بطوریکه ضریب همبستگی در واحدهای جریان هیدرولیکی مختلف برابر 0.89، 0.94 و 0.84 می باشد. در حالیکه این ضریب برای کل نمونه ها برابر 0.58 است.

آمار یکساله:  

بازدید 919

دانلود 292 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Sharifi Laleh | Bokaie Saied

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  80-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31540
 • دانلود: 

  16168
چکیده: 

Global climate change leads to an increasing in the number and severity of weather events such as FLOODs. FLOODs have been reported one-half of all weather-associated disasters with high impacts on countries. Global warming causes a different pat-tern of rainfall in Iran caused long-term drought since 30 years ago and recent heavy raining which lead to a massive FLOOD in this country. It is predicted that health subsequences of Iran 2019 FLOOD such as communicable diseases vary due to the geo-graphical extent and different climates of FLOODed areas. However, observing long term and short term preventive measures can be effective to reduce the high impact of FLOOD in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 31540

دانلود 16168 استناد 0 مرجع 0
litScript