نتایج جستجو

13820

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1382

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

PRIYA M. | GREESHMA S. | SUGANYA K.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  291-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  132643
 • دانلود: 

  110229
چکیده: 

In flat plates, a brittle punching failure can rise in connections due to poor transfer capacity of shearing forces and unbalanced moments. Once, the punching shear failure occurs, the resistance of the structure is significantly reduced, which causes the separation of the column and slab which leads to collapse of the whole structure. In the present work, analytical investigations are carried out to study the performance of interior slab – column joints of reinforced concrete multi storey buildings. The connection between slab and column is an essential link in the load resisting mechanism of flat plate building. From the literature reviewed it is clear that paucity of information exists in the area of detailing of slab to column joint. Hence an attempt has been made to study the effect of detailing of slab – column joint under lateral loading. In order to study the performance of interior slab–column connection, a multistoried flat plate RC building has been analysed and one of the interior slab – column joints is designed. Seismic analysis is performed using the equivalent lateral force method given in IS 1893 (Part 1): 2002 [5]. Analytical modelling of the slab– column joint was carried out using FINITE ELEMENT software package ANSYS [1]. The model is analysed under axial vertical load and varying lateral load at the top of the column. The critical stress resultants were observed at the slab – column joint.

آمار یکساله:  

بازدید 132643

دانلود 110229 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

گرامی الهیار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (مسلسل 3)
 • صفحات: 

  21-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  628
 • دانلود: 

  239
کلیدواژه: 
چکیده: 

Headgear یکی از وسایل درمانی در تکنیکهای مختلف. ارتودنسی است که Norman W. Kingsley آنرا معرفی نمود. بیومکانیک سیستم نیروی عامل در انواع آن همیشه مورد توجه محققین بوده است. تجزیه و تحلیل نیروها با روشهای محاسبه دستی همگی بر مبنای Rigidity تمام اجزا (حتی کمان خارجی) انجام گردیده است. این تحقیق با هدف ارزیابی سیستم نیروهای وارده در نوع سرویکال به انجام رسیده است. دقیق ترین شیوه موجود، روش المان محدود (FEM) می باشد که یک روش حل عددی برای یافتن نیرو و گشتاور و ... است.بدین منظور یک مدل سه بعدی از Cervical Headgear با طول متوسط کمان خارجی توسط نگارنده طراحی گردید. مزیت عمده این تحقیق در نظر گرفتن مجموعه تغییر شکل های الاستیک بازوی خارجی و دیگر اجزا این مدل می باشد.تمایل به حرکت در جهت اکسپاند شدن در کمان داخلی و حرکت باکالی مولر انتهایی و وجود حداکثر نیروهای محوری در محل اتصال بازوی خارجی به داخلی از یافته های این تحقیق بوده است.روش انجام این تحقیق با توجه به احتساب تغییر شکل الاستیک کمان خارجی در مجموعه مقالات موجود در مورد Headgear سابقه نداشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 628

دانلود 239 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  721-725
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1059
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

بتاکاروتن جزء کاروتنوئیدها و از معروف ترین رنگدانه های طبیعی شناخته شده می باشد. از مهمترین منابع تولید بتاکاروتن میکروجلبک ها می باشند. به دلیل هزینه های بالای استریلیزاسیون کشت خالص، دراین مطالعه نحوه رشد، میزان کلروفیل تولید شده و نحوه تجمع بتاکاروتن در نمونه کشت مختلط دریاچه خزر برای اولین بار تحت استرس کمبود مواد مغذی بررسی و با نمونه خالص میکروجلبک دونالیلاسالینا در همان شرایط مقایسه گردید. در این مطالعه، غلظت بتاکاروتن در میکروجلبک دونالیلاسالینا و میکروجلبک دریاچه خزر در ابتدا و پس از اعمال استرس قحطی نیتروژن (پس از 188 ساعت)، به ترتیب از 7.5 به 14.8 و از 7.0 به 13.5 mol Beta-Carotene/g Protein رسید. با اعمال استرس مقدار پروتئین در میکروجلبک دونالیلاسالینا از مقدار اولیه 341.8 به مقدار نهایی mg/L 950.1 و در میکروجلبک دریاچه خزر از مقدار اولیه 357.1 به مقدار نهایی 0.1010mg/L رسید. شرایط عملیاتی هر دو نمونه یکسان با  pH=7.5و دور همزدگی 160rpm و بازه دمایی 26-24 درجه سانتی گراد بود. این پژوهش نشانگر نتایج مشابه مقدار بتاکاروتن تجمع یافته در کشت مختلط میکروجلبک دریاچه خزر و کشت خالص میکروجلبک دونالیلا می باشد. از آن جایی که کشت مختلط میکروجلبک نسبت به کشت خالص اقتصادی تر بوده و نیاز به تجهیزات گران قیمت و استریلیزاسیون ندارد، لذا امکان صنعتی شدن تولید بتاکاروتن توسط کشت مختلط دریاچه خزر بیشتر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1059

دانلود 281 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  33-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1295
 • دانلود: 

  386
چکیده: 

عوامل گوناگونی همچون مقدار بار، سرعت، اثر چرخ، زمان (نرخ بارگذاری)، تناوب استراحت، دما، وضعیت تنش، مد بارگذاری، پیر شدگی و رطوبت می تواند بر رفتار آسفالت در برابر تغییر شکل و کارایی تاثیرگذار باشد. یکی از مهم ترین این عوامل نقش سرعت بر کرنش کششی انتهای لایه آسفالتی می باشد، که منجر به شایع ترین نوع خرابی (خستگی) می گردد. در این مطالعه، با استفاده از نرم افزارهای آباکوس، انسیس و تری دی موو، خروجی مورد نظر استخراج شده، سپس مقایسه ای بین این سه نرم افزار صورت می گیرد. مدل سازی دینامیکی با تکیه بر رفتار الاستیک لایه ها انجام می شود. این تحقیق همچنین شامل تاثیر سرعت بارگذاری بر کرنش کششی زیر لایه آسفالتی است. نتایج نشان می دهد که نرم افزار اباکوس نسبت به انسیس، سریع تر و جامع تر برای تحلیل روسازی می باشد. همچنین تری دی موو، نسبت به آباکوس و انسیس در مدل های مختلف ویسکو سریعتر عمل کرده، ولی آباکوس تحلیل دینامیک متنوع تر و قوی تری دارد. مقایسه بین سرعت های مختلف نشان داد سرعت های مختلف نشان می دهد سرعت های بالا، خرابی کمتری را در بر دارد. به طور کلی تاثیر سرعت بر کرنش کششی زیر لایه آسفالتی در سرعت های پایین چشمگیرتر است. در سرعت های پایین به دلیل نزدیک شدن به حالت استاتیک این تغییرات به وجود می آید.

آمار یکساله:  

بازدید 1295

دانلود 386 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4 (پیاپی 8)
 • صفحات: 

  19-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  656
 • دانلود: 

  636
چکیده: 

در مقاله حاضر سطح نویز داخلی خودرو با توجه به ارتعاشات سازه ای، که از جمله آنالیزهای نویز – ارتعاش - ناهنجاری می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله اول سازه از نظر ارتعاشی بررسی شده و اثر ارتعاشات موتور و مسیر انتقال آن به کابین شبیه سازی شده است. در این بخش مدل مناسب سه بعدی برای آنالیز با تمرکز بر روی اجزا و مسیرهای موثر در ارتعاش کابین و در نتیجه آکوستیک داخلی بیان شده است. سپس پاسخ آکوستیکی فضای داخل برای چنین تحریکی محاسبه شده است. نهایتا پیش بینی رفتار آکوستیکی سیستم با توجه به شبیه سازی مودال و خواص مودال فضای داخل انجام گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 656

دانلود 636 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4 (مسلسل 77)
 • صفحات: 

  270-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1682
 • دانلود: 

  547
چکیده: 

زمینه و هدف: ایمپلنت های دندانی در طی سال ها مورد مطالعه قرار گرفته اند تا جایگزین دندان های از بین رفته شوند. یکی از شرایط موفقیت ایمپلنت ها پایداری و مقاومت آن ها تحت نیروهای وارده و کمینه بودن تنش در استخوان اطراف آن می باشند. هدف از این تحقیق تحلیل عددی و سه بعدی فک دارای ایمپلنت، تحت بارگذاری حرارتی بود.روش بررسی: استخوان فک در نرم افزار سالیدورکس (Solidworks) مدل شده و جهت دستیابی به مدل هرچه دقیق تر، استخوان فک به صورت یک ماده ایزوتروپیک خطی درنظر گرفته شد. همچنین مجموعه ایمپلنت ITI، شامل ایمپلنت (Implant)، اباتمنت (Abutment)، فریم ورک (Framework) و پرسلن سطح آن (Crown) یا روکش توسط نرم افزار مدل سازی سالیدورکس مدل شده و در استخوان کاشت گردید. بعد از وارد کردن (Import) مدل های طراحی شده در نرم افزار تحلیلی آباکوس (Abaqus)، خواص و شرایط مرزی و نیرویی تعیین گشته و در نهایت پس از مش بندی، مدل تحلیل گردید. در این تحلیل المان محدود، بار در دو مرحله به مدل اعمال گردید. در مرحله اول اباتمنت توسط گشتاور سفت کنندگی به مقدار 35 N.cm در داخل ایمپلنت محکم شد، که سبب ایجاد تنش های مکانیکی در پیچ اباتمنت شد. در مرحله دوم بار حرارتی ناشی از نوشیدن مایعات سرد و گرم به صورت شار حرارتی بر واحد سطح، به کل سطح پوشش سرامیکی اعمال گردید.یافته ها: در نتایج تحلیل حرارتی، دمای استخوان فک، حدودا 5.5 درجه سانتی گراد در حالت نوشیدن مایعات سرد کاهش و 4.9 درجه سانتی گراد در حالت نوشیدن مایعات گرم افزایش یافت. بیشترین تغییرات دمایی در کل مجموعه ایمپلنت و استخوان در حالت نوشیدن مایعات سرد بود، که دمای سطح پوشش سرامیکی حدود 14 درجه سرد شد.نتیجه گیری: با مشاهده نتایج تنش های حرارتی می توان دریافت که تنش های حرارتی مقادیر کمی دارند و آن نیز به دلیل تغییرات دمایی ناچیز در مجموعه می باشد. بیشترین تنش مربوط به اباتمنت می باشد که آن نیز در اثر گشتاور سفت کنندگی ایجاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1682

دانلود 547 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  35 (ویژه نامه مهندسی عمران)
 • صفحات: 

  17-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  572
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

در این مقاله، نخست، فرآیند روشهای نموی - تکراری برای حل معادله های غیرخطی اجزای محدود با نقطه های حدی، از دیدگاهی نوین مطالعه می شود. بر این اساس، تعدادی عامل های نموی و نامیزان معرفی می شوند و سپس با استفاده از این عامل های نامیزان، فن های تصحیح کننده ای برای بخش تکراری فرآیند پیشنهاد خواهد شد. آشکار می شود که شیوه های تصحیح کننده کمینه سازی عامل های نامیزان همراه با عامل های نموی طول و تغییر مکان، بهترین راهکارها را در اختیار قرار می دهند. سرانجام، نمونه هایی عددی برای ارزیابی توانایی فن های پیشنهادی به نظر خوانندگان می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 572

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

زارع ام البنین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 24
 • صفحات: 

  57-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  714
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

در این مقاله رفتار حرارتی تفنگ ریلی جامد با استفاده از روش المان محدود بررسی شده است. با مدل ارایه شده می توان توزیع دما در روی هادیهای تشکیل دهنده سازه، مثل ریل و آرمیچر را به دست آورد. این شبیه سازی از نقطه نظر طراحی پرتابه و پرتاب کننده خیلی مهم است. به طوری که می توان نقاط ذوب شده و مناطق تغییر شکل یافته در اثر تغییر دما را تعیین و شرایط کار آرمیچر را مشخص کرد. منابع گرمای ناشی از تلفات اهمی از حل معادلات ماکسول و تحلیل الکترومغناطیسی به دست می آید. معادله انتقال حرارت از دو رابطه فوریه و تعادل گرمایی حاصل شده، از حل عددی آن درجه حرارت تعیین می شود. دمای فوق تابع زمان و مکان خواهد بود. مدل مورد نظر، سه بعدی و غیر همگن است و مشخصات الکتریکی و حرارتی مواد سازه تابع دما می باشند. به طوری که هدایت الکتریکی (T)  s، هدایت حرارتی (T) K و گرمای ویژه (T) C در هر لحظه با استفاده از دمای آن لحظه محاسبه و به تحلیل لحظه بعد اعمال می شود. این پدیده تزویجی بین معادلات الکترومغناطیسی و انتقال حرارت ایجاد می کند که باعث پیچیده شدن حل می گردد. این مساله در شبیه سازی مورد ملاحظه قرار گرفته است. برای دست یافتن به یک مدل دقیقتر از مش بندی غیر یکنواخت استفاده شده است. مناطق حساس را با المانهای ریز و مناطق دیگر را با المانهای درشت شبکه بندی نموده ایم. مدل سه بعدی در حوزه مکان با روش المان محدود و در حوزه زمان با اختلاف محدود گسسته سازی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 714

دانلود 129 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  100
 • صفحات: 

  15-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

ساخت موج شکن مناسب به جهت حفاظت از ساحل و تاسیسات دریایی، از اهمیت بالایی برخوردار است. با برخورد موج به موج شکن، بخشی از آن منعکس شده و این قسمت با موجی که در حال هجوم آوردن به سازه است برخورد می کند که همین برخورد باعث ایجاد اغتشاش آب در جلوی موج شکن می شود. اگر این اغتشاش شدید باشد می تواند به مرور زمان باعث شستگی پاشنه موج شکن شود. مهندسین طراح جهت رفع مشکلات پایداری و فرسایش بستر در جلوی موج شکن های مختلف در معرض برخورد امواج مرتفع ناچار به استفاده از ضرایب اطمینان بالا در طراحی هستند. امروزه مهندسین جهت رفع این مشکل و کمتر کردن هزینه ساخت موج شکن های سنگریزه ای یک راهکار مناسب ارایه نمودند و آن استفاده از موج شکن با تخلخل بهینه است. اکنون محاسبه ضریب بازتاب موج از موج شکن های متخلخل برای مهندسین طراح امری ضروری می باشد. دراین تحقیق، با استفاده از ترکیب دو روش عددی اجزای محدود (FEM) و روش اجزای مرزی (BEM) برای مدل سازی موج شکن و و سیال مورد بررسی قرار گرفته است، به طوری که موج شکن با هندسه محدود، به روش اجزای محدود و محیط سیال با روش اجزای مرزی مدل سازی شده است...

آمار یکساله:  

بازدید 27

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4 (پیاپی 114)
 • صفحات: 

  391-406
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  937
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

در این مقاله، با به کارگیری روش اجزای مرزی سه بعدی که توانایی مدل سازی هر نوع هندسه دلخواه دره سد قوسی را داراست، ماتریس امپدانس سنگ پی که شامل اثرات جرم، سختی و میرایی آن می باشد به دست می آید. در ادامه با بهره گیری از شیوه زیرسازه، ماتریس مزبور در معادله حاکم بر رفتار دینامیکی سد قوسی وارد می گردد. بدین ترتیب، نارسایی مهم موجود در روشهای مشابه پیشین که همانا فرض منشوری بودن دره سد می باشد، از میان برداشته شده و راهکاری برای تحلیل دقیق سد قوسی سنگ پی با هندسه دلخواه در دسترس قرار می گیرد. این نوشتار با ارایه راهکاری در جهت بالا بردن کارایی روش و کاهش زمان چشمگیر محاسبه ماتریس امپدانس ادامه یافته و با تحلیل نمونه هایی عددی، مقایسه با نتایج پیشینیان و نشان دادن درستی روش پیشنهادی پایان می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 937

دانلود 276 استناد 0 مرجع 0
litScript