نتایج جستجو

13898

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1390

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  47-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  451
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

امروزه، اینترنت یک عنصر ضروری در نظام آموزشی کشورهای پیشرفته است. به سبب پیشرفت سریع فناوری، سهولت برقراری ارتباطات و قابلیت اجتماعی این رسانه، اهمیت آن در آموزش رشته های گوناگون آموزشی، از جمله زبان انگلیسی در سراسر جهان رو به افزایش است. پژوهش های گسترده ای در پیوند با تاثیرات مثبت بهره گیری از اینترنت در آموزش زبان انگلیسی انجام شده است. با این وجود، بررسی انتقادی آن، مبحث جدیدی است که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از مدل چهاروجهی ایدیولوژیک ون دایک (Van Dijk, 2004) به بررسی انتقادی بازنمایی تصویر انگلستان در درس های بخش «LingoHack» وب گاه یادگیری زبان انگلیسی بی بی سی، طی دو سال پرداخته است. بر پایه تحلیل گفتمان انتقادی درس هایی که دربرگیرنده واژه کلیدی مرتبط با انگلستان بودند، یافته هایی به دست آمد. بر پایه این یافته ها، بی. بی. سی با استفاده از دست کاری های زبانی ویژه ای که گرایش به بازنمایی مثبت و مطلوب اعضای گروه خودی دارند، به ترویج هنجارهای اجتماعی و ارزش های اعتقادی، القاء برتری علمی و فناوری و تبیین سیاست های نظام انگلستان می پردازد. پرورش چنین ذهنیت ایده آلی از نظام و تفکر انگلیسی، در بین زبان آموزان سراسر جهان از برنامه درسی پنهان وب سایت یادگیری زبان انگلیسی بی. بی. سی سرچشمه می گیرد که سعی در ترویج شکل جدیدی از استعمار را دارد. بر پایه پیش بینی نظریه استعمار الکترونیک مک فیل(McPhail, 2006)، قرار گرفتن در معرض چنین درس هایی در دراز مدت، از سویی درک زبان آموزان از هویت و فرهنگ خودشان را به خطر انداخته و از سوی دیگر ارزش ها و هنجارهای انگلیسی را رواج می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 451

دانلود 185 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  95-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  966
 • دانلود: 

  234
چکیده: 

سابقه و هدف: بیماری دیابت ممکن است با تاثیر دفاعی آنزیم آنتی اکسیدان سوپر اکسید دیسموتاز گلبول قرمز که باعث حذف رادیکال های آزاد سوپر اکسید می شود، ارتباط داشته باشد. عنصر کمیابی مثل روی برای انجام اعمال طبیعی سلول های بدن اهمیت به سزایی دارد. بیماری دیابت ممکن است با تغییرات عنصر روی مرتبط باشد. هدف از این مطالعه تعیین تغییرات سطح پلاسمایی روی و فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان سوپر اکسید دیسموتاز گلبول قرمز بیماران دیابتی تیپ 2 شهر گرگان و مقایسه آن با گروه کنترل می باشد.مواد و روش ها: مطالعه از نوع موردی –  شاهدی و روش نمونه گیری تصادفی بوده و از 50 بیمار دیابتی تیپ 2 که به کلینیک دیابت مرکز آموزشی درمانی 5 آذر مراجعه نموده اند و 50 فرد سالم که از لحاظ سن، توده بدن و جنس با بیماران دیابتی هم سان شده اند برای مطالعه انتخاب گردیدند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون آماری تی استودنت مورد ارزیابی قرار گرفته و داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شده است.یافته ها: سطح پلاسمایی روی بیماران دیابتی تیپ 2، 116.78±51.5) میکرو گرم در دسی لیتر)، در مقایسه با گروه کنترل 146.86±9.06) میکروگرم در دسی لیتر) کاهش معنی داری نشان داده است. فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز گلبول قرمز بیماران دیابتی تیپ 675.34±60.89) 2 واحد در گرم هموگلوبین) در مقایسه با گروه کنترل 1052.70±52.76) واحد در گرم هموگلوبین) کاهش معنی داری نشان داده است.نتیجه گیری: وجود اختلاف معنی دار در کاهش سطح پلاسمایی روی و فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان (سوپراکسید دیسموتاز) بیماران دیابتی ممکن است در پیش رفت عوارض قلبی و عروقی در این بیماران نقش مهمی ایفا نماید. به همین دلیل پیشنهاد می شود که بیماران دیابتی ممکن است به آنتی اکسیدان های بیش تری نیاز داشته باشند. استفاده از مکمل های دارویی و غیردارویی مهارکننده رادیکال های آزاد مثل ویتامین E و C و یا گوجه فرنگی، پرتقال، نارنگی، سیر و غیره نقش مهمی در تقویت سیستم دفاعی آنتی اکسیدانی داشته و در بهبود زندگی بیماران دیابتی بسیار مهم باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 966

دانلود 234 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نصری قدیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  131-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  424
 • دانلود: 

  269
چکیده: 

در آستانه آغاز سال 1400 شمسی، می توان بر فراز قرنی پرماجرا ایستاد و سرشت و سرنوشت سوانح گوناگون این سده ی لبریز از نصیحت و عبرت را از نظر گذارند: از جنگ های بسیار پرتلفات جهانی و تأسیس کشورهای جدید با چندپاره شدن کشورهای مستقر تا مداخله های موسوم به بشردوستانه و جنگ های نیابتی. اما از میان این سوانح خطیر، جدیدترین آنها یعنی تأسیس دولتی اسلامی در بخش بزرگی از سرزمین سوریه و عراق، حاوی درس های استراتژیک و ارزشمند است. متأسفانه سانحه و واقعه ای به این عظمت، در کشور ما به دست اصحاب ایدئولوژی و ژورنالیست ها و محققان میان مایه سقط شد در حالی که ایرانیان و آکادمی های ایرانی می توانستند بواسطه درگیر شدن قهری ایران در این ماجرا، به ریفرینس بین المللی در باب ارکان و آینده داعش و گروه های مشابه بدل شوند. مایه بسی خسران و یأس است که استادان ایرانی برای فهم ریشه و شیوه و آینده حرکت هایی از جنس داعش به منابع غربی پناه بیاورند در حالی که جنگ در همین نزدیکی ایرانیان رخ داده و هزاران ایرانی مرتبط با این جنگ بی نظیر، علی الاصول خزانه ی داده و تحلیل می توانند بود. به هر ترتیب، امروز آتش ادعاهای داعش فروخفته است. گمان اول و ساده اندیشانه این است که داعش از بین رفته است و راه مقابله با ظهور مجدد آن نیز تقویت نیروهای ویژه ضربتی و ضدتروریستی است. پرسش اساسی اما این است که با فرض امکان ظهور مجدد داعش یا گروهی مشابه آن، مساعدترین منطقه جهان اسلام برای بازیگری این گروه خطرناک کجاست و نشانه ها و علائم میزبانی داعش کدامند؟ پژوهش حاضر با علم به ادبیات گسترده ای که در زمینه گروه های سلفی تولید شده، در پی طرح نکته ای دیگر و تازه است. سعی نگارنده، معطوف به آزمون این فرضیه جذاب است که اساسی ترین رانه در انتخاب داعش القاعده از جانب جهادی ها، «احساس اشغال» است و اصلی ترین نشانه برای تخمین مکان ظهور داعش یا شبه داعش هم عبارت است از مفهوم بی دولتی یا Statelessness.

آمار یکساله:  

بازدید 424

دانلود 269 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Ghasemi Parastoo | Shateri Mitra | Shateri Mitra

نشریه: 

NEGAREH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  60
 • صفحات: 

  97-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  701
 • دانلود: 

  16208
چکیده: 

Social and religious beliefs and values have always influenced architecture, urban planning and arts. After Islam, inspiration from Islamic values and beliefs are evident in the creation of artworks. Since the Safavid era, the Shia faith became the official faith of the Persians,the relationship between the faith and different fields (especially arts) grow stronger. Religious concepts and beliefs in the Safavid and Qajar periods are reflected on various objects including metal, pottery, tiles, paintings and even textiles. One of its effects has been in the decoration of weapons, especially swords and this effect is more obvious in the field of inscription of data. In these two periods, artists have used a variety of ornamental motifs such as floral, geometric, human, animal and epigraphic motifs to adorn the swords. The focus of the present study was on inscriptions containing religious themes on swords. Inscription or calligraphy can be considered as one of the most important decorative motifs of Islamic art, especially in metalworking where the manifestation of the spirit of Islamic art and its religious aspects have added to the value and importance of such designs among Islamic artists and craftsmen. Sword making is one of the industries that has been widespread in the Safavid and Qajar periods. Epigraphic motifs are one of the decorative components in the art of Islamic metalworking, and the Iranian artist and craftsman, in addition to registering the owner and the creator (artist), using Qur>anic verses and prayers, etc., has used calligraphy as a decorative ELEMENT. The selection of swords from different types of weapons in this study is intended to limit the scope of the subject, as well as the considerable variety of inscriptions used on this weapon. The main purposes of this study have been to classify the characteristics of the swords> Inscriptions in terms of form and content in these periods, and to explain the relationship between the content of inscriptions and religious beliefs in the Safavid and Qajar periods. It should be noted that in these periods, the sword has had ceremonial, symbolic and military uses. During the Qajar period, with the expansion of the use of firearms, the ceremonial use of white arms, especially the sword, became more prominent, but this feature didn>t diminish its combat effectiveness. The authors are concerned with answering two questions: what kinds of religious inscriptions have been used on the Safavid and Qajar swords, and what writing scripts and techniques have been used on swords? And finally, what was the relationship between the inscription>s content and religious beliefs in the Safavid and Qajar periods? The present study uses a descriptive –,comparative –,analytical approach. The information is collected through library research (studying library resources) and field study (investigating the samples of various inside and outside museums) as well as studying 50 distinctive samples (of the 70 inscribed samples, 25 samples were selected from each period) from two periods which are mainly kept in museums inside of the country such as the National museum, Reza Abbasi, Mostazafan Foundation, Golestan Palace, Kerman Military Museums, Bandar Anzali, Afifabad Shiraz, as well as using the website of some of the museums and collections outside of the country such as the Victoria and Albert Museum, Hermitage Museum, Qatar Museum, Caravana Collection, Christie>s Auction in the United States and Bonhams in London. According to the findings of the research, the religious inscriptions of the Safavid and Qajar swords indicate types of Qur>anic verses, qualified names of God, prayer and talisman, chivalrous narration, seeking help of prophets and Imams and Baduh that are often written in Naskh and Thuluth scripts,using inlaying and engraving techniques. The type of selected script is not related to the type of inscription. The importance and effect of religious inscriptions regarding the choice of these methods of working on metals, which had characteristics such as strength and resistance to wear and tear, as well as the ability to function with elegance and beauty, should not be ignored. According to the studies conducted on the selected samples, in terms of quantity, the use of different types of religious inscriptions on the swords of the Safavid and Qajar periods, Qur>anic inscriptions, prayer and talisman and qualified names of God had the highest statistical distribution. The early inscriptions, Baduh, seeking help of prophets and Imams and chivalrous narration had the next highest importance. The use of these types of inscriptions with talisman and protective aspect have been influenced by the religious beliefs and attitudes of the swords, artists and the owners, for the psychological support of warriors, as well as for association of God’, s presence as a supporter and helper in war,even if the wars weren, t aimed at strengthening religious and Islamic rites. Since the advent of Islam, up to present day, the Shiites and the followers of Imams have been trying to show their devotion and reverence for them in various forms, especially in artifacts.

آمار یکساله:  

بازدید 701

دانلود 16208 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  677
 • دانلود: 

  299
چکیده: 

از مهم ترین عوامل موثر در توجیه ایمنی و اقتصادی سازه های زیرزمینی، سیستم نگهداری مناسب است. ارائه ی روشی برای مقابله با خطاهای مهندسی و تجربه ی طراحان در طراحی سیستم نگهداری از چالش های اصلی است. حفاری های زیرزمینی در محیطی با عدم قطعیت بالا اجرا شده و همواره دارای ریسک بالایی هستند. هدف اصلی این پژوهش، بهینه سازی و مدیریت ریسک سیستم نگهداری تونل انحراف آب سد شهریار با رویکرد احتمالاتی است. در این پژوهش، روش های عددی المان مجزا (3DEC) و آنالیز قابلیت اعتماد برای برآورد هزینه های مورد انتظار از شکست تونل و از روش تاگوچی با هدف آنالیز حساسیت فاکتورهای دارای عدم قطعیت بر ضرایب ایمنی سیستم نگهداری حاصل از 3DEC استفاده شده است. طبق نتایج حاصل، سیستم نگهداری بهینه شامل پیچ سنگ های تزریقی به طول 4 متر به فواصل 1.5× 1.5 متر همراه 120 میلی متر شاتکریت با اندیس قابلیت اطمینان، احتمال شکست و ریسک به ترتیب معادل 2.112، 1.733% و 32.70880 دلار در سطح اطمینان 95% پیشنهاد می شود. همچنین بر اساس آنالیز حساسیت تاگوچی، کاهش و افزایش کیفیت تود ه سنگ بر اساس طبقه بندی توده سنگ RMR، به ترتیب، باعث افزایش تاثیر پارامترهای فاصله داری ناپیوستگی و مدول تغییر شکل پذیری بر پایداری تونل خواهند شد.

آمار یکساله:  

بازدید 677

دانلود 299 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (پیاپی 46)
 • صفحات: 

  219-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  577
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

هدف این مقاله بررسی اثرات گردشگری در ارتقای دانش و آگاهی زیست محیطی روستاییان در روستاهای توریستی صور و توتاخانه شهرستان بناب است. تحقیق از لحاظ هدف، توسعه ای، از لحاظ ماهیت، توصیفی و نیز از نوع علی-مقایسه ای و تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق روستاییان ساکن در روستاهای توریستی صور و توتاخانه می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه تحقیق 234 نفر به دست آمد؛ از سویی برای برابری در آزمون، 234 از روستاییان ساکن در بدون گردشگرپذیر (روستاهای آلقو و روشت کوچک) که نسبت به بقیه روستاهای از نظر ویژگی های اجتماعی و محیطی شباهت بیشتری به روستاهای صور و توتاخانه داشتند به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف، آزمون t مستقل و تحلیل همبستگی پیرسون استفاده شده است. با استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی پرسش نامه تحقیق 89/0 به دست آمد. نتایج یافته های پژوهش در ارتباط با آگاهی های زیست محیطی دو گروه نشان می دهد که بین متغیرهای حفاظت از پوشش گیاهی و جانوری، حفاظت از خاک، عدم آلودگی صوتی، عدم رهاسازی زباله و پسماند در طبیعت، ضرورت کاهش تولید سوخت های فسیلی، ضرورت دفن اصولی زباله ها و عدم استفاده از زباله های تجدیدناپذیر با متغیر وابسته(گردشگری) رابطه معنی داری وجود دارد. درنهایت، با توجه به نتیجه پژوهش در زمینه اثرات مثبت و سازنده گردشگری بر ارتقای آگاهی های زیست محیطی، پیشنهاد های کاربردی درزمینه ی استفاده هرچه بهتر از قابلیت های صنعت گردشگری در جهت افزایش آگاهی های زیست محیطی روستائیان ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 577

دانلود 253 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

سرسنگی مجید

نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  37-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1472
 • دانلود: 

  843
چکیده: 

یکی از گونه های نمایش، از ابتدای آغاز این هنر، اجرا در «فضاهای بیرونی»، اعم از میادین، راه های عبور و مرور، مراکز تجمع مردم (نظیر بازارها، کشتزارها، مقابل معابد) و سایر فضاها از این دست بوده است. در روزگار معاصر نیز ما شاهد اجرای نمایش هایی هستیم که به جای استفاده از فضاهای «داخلی» و «رسمی»، محیط بیرونی، خیابان ها، کافه ها و دیگر مکان های نمایش «غیررسمی» را برای خود برمی گزینند. هرچند مشابهاتی بین اجراهای دسته اخیر با اجراهای عهد باستان قابل مشاهده است، اما در واقع نمایش های اجرا شده در فضای بیرونی یا مکان های نمایشی غیررسمی – که عمدتا به نام «نمایش های خیابانی» نامیده می شوند – از فضای آیینی فاصله گرفته و تمرکز خود را بر مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی نظامی معطوف کرده اند؛ مسایلی که بیشتر در قالب اعتراض به شرایط موجود مطرح می شوند. یکی از نقاط مشترک این اجراها در دوران کهن و روزگار معاصر، استفاده از «فضای شهری» (در مورد عهد کهن شاید فضاهای روستایی) به عنوان صحنه نمایش است. در واقع این نمایش ها با استفاده از فضاهای شهری نوعی هویت جدید را به شهر منتقل کرده و هم بر فضاهای شهری تاثیر می گذارند و هم از آن تاثیر می پذیرند. امروزه فضای شهری تنها به عنوان فضایی برای داد و ستد، ارتباط یا گذران زندگی فیزیکی و مادی تلقی نمی شود، بلکه به استناد هنرهایی که فضای شهر را درنوردیده و اتمسفری معنوی (منتج از هنر) پدید می آورند، می تواند نقش بیشتر و والاتری در زندگی بشر ایفا کند. تا کنون پژوهشگران مختلفی چه در داخل، چه در خارج از کشور به موضوع «نمایش خیابانی» یا «تئاتر خیابانی» پرداخته اند. وجه مشترک همه این پژوهش ها، تاکید بر اصول اجرایی این گونه نمایشی بوده است و کمتر کسی به این موضوع از منظر اهمیت فضای شهری یا «شهر به مثابه صحنه نمایش » نگاه کرده اند. ویژگی این مقاله در قیاس با پژوهش های پیشین در ورود به موضوع از منظر «شهری» است. علاوه بر آن متاسفانه اغلب کتابهایی که در این زمینه در کشور تالیف شده اند، تکرار یافته های محققین غربی بوده و کمتر نشانه ای از ابداع و هویت بومی «نمایش خیابانی و شهر» ایران در آنها مشاهده می شود. نگاه دوباره به «نمایش خیابانی» از منظر اهمیت فضای شهری و تاکید بر استفاده از فضاهای شهری به عنوان جایگاه اجرای نمایش، به دلیل رابطه نزدیک با مخاطب، وجود تماشاگران بالقوه و همچنین مضامینی که نسبت نزدیکی با زندگی اجتماعی مردم دارد، می تواند راهکارهای جدیدی را پیش روی هنر نمایش کشور نهاده و آن را به هنری جدی در زندگی روزمره مردم تبدیل کند. نکته ای که در ایران قدیم به شدت مورد توجه هنرمندان و مردم بوده و در حقیقت این نوع نمایش را به جزیی از زندگی ایرانیان بدل کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1472

دانلود 843 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  123
 • صفحات: 

  107-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

رشد سریع توسعه فیزیکی و جمعیتی شهرها در دهه های اخیر موجب مشکلات اساسی در شهرها شده است. شهر کاشان نیز با توجه به قدمت و رشد بالای جمعیتی و فیزیکی از این امر مستثنی نبوده در واقع این رشد عامل نابسامانی در فضا و کالبد شهر و بخصوص ناسازگاری در بین کاربری های شهری شده و موجب پراکنده رویی، افزایش هزینه های حمل ونقل و آلودگی های محیط زیستی و به خطر انداختن توسعه پایدار شهری شده است، لذا ارزیابی کاربری های شهری از حیث شاخص سازگاری به منظور دست یابی به معیارهای متناسب و اصول برنامه ریزی توسعه پایدار شهری از مهم ترین اقدامات در این زمینه می باشد. نوع پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام تحلیلی-تطبیقی است که با در نظر گرفتن شاخص استاندارد سرانه ها و سازگاری و بهره گیری از نرم افزار GIS به بررسی و ارزیابی کمی و کیفی کاربری ها در سطح شهر کاشان پرداخته است. از چهار سنجه شامل ارتباط کاربری های مختلف، عدم مجاورت کاربری های همجوار، تراکم جمعیت، وسعت زمین به عنوان پایه ای برای تحلیل شاخص های سازگاری کاربری اراضی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بیشتر کاربری ها به لحاظ مقایسه سرانه های موجود با سرانه های استاندارد در طرح های شهری با کمبود فاحشی روبرو می باشند و از سوی دیگر تحلیل کاربری ها با شاخص سازگاری حاکی از ناهمسانی سازگاری در بین بعضی از کاربری های شهری مانند مسکونی با بیش از 40 در صد، کاربری آموزشی با بیش از 37 درصد، کاربری اداری با 36 درصد، کاربری درمانی با 27 درصد و کاربری ورزشی با 19 درصد با کاربری های همجوار خود است، لذا مسیولین شهری می بایست در برنامه های مربوطه به توسعه آینده شهر، ضمن تخصیص بهینه فضا به کاربری های مورد نیاز برای رفع کمبود فعلی، به توزیع مناسب کاربری های همجوار بر اساس مولفه های مکانی-فضایی توجه جدی داشته باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 100 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  51-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  366
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عناصر کم مصرف و مواد هیومیکی بر خواص آنتی اکسیدانی مرزنجوش استانبولی انجام شد. برای این منظور محلول پاشی عناصر آهن (Fe)، روی (Zn)، مس (Cu) و مواد هیومیکی (HA) و تلفیق آنها با غلظت 3 درهزار به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه انجام گرفت. تعداد 10 نمونه ی گیاهی از هر کرت در سال دوم با 50 درصد گلدهی برداشت شد و خصوصیات آنتی اکسیدانی شامل محتوای فنل کل، محتوای فلاوونوئیدی و سنجش درصد جمع آوری رادیکال DPPH[1]، نیتریک اکسید و شکستگی زنجیر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین وزن خشک برگ به ترتیب مربوط به تیمارکودی Zn+Cu+HA+Fe و Cu بود. بیشترین درصد اسانس در تیمار Zn+Cu+HA (50/3درصد) و کمترین آن در تیمار Fe+HA (28/2 درصد) مشاهده شد. بیشترین مقدار فنل کل (3/72 گرم گالیک اسید در گرم ماده خشک) در تیمار با Zn، محتوای فلاونوئیدی (88/7 گرم کوئرستین در100 گرم ماده خشک) در تیمار با HA و جمع آوری رادیکال فعال DPPH (1/74 %) در تیمار با Fe+Cu+Zn+HA مشاهده گردید؛ همچنین حداکثر مقدار جمع آوری رادیکال نیتریک اکسید (3/50%) در محلول پاشی با Zn و سنجش شکستگی زنجیر (-Abs-3/min/mg extract 7/70) در تیمار با Fe+Zn ثبت شد. نتیجتا می توان اذعان داشت که مصرف عناصر کم مصرف و مواد هیومیکی می تواند صفات کیفی (درصد اسانس و خواص آنتی اکسیدانی) مربوط به عملکردهای بیوشیمیایی مرزنجوش استانبولی را تحت تاثیر قرار دهد لذا با توجه به هدف می بایستی به مصرف مستقل و تلفیقی عناصر کم مصرف و مواد هیومیکی توجه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 366

دانلود 182 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  137-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  1375
 • دانلود: 

  327
چکیده: 

امروزه بسیاری از محققان و دانشمندان، توسعه کشاورزی را بمثابه استراتژی و راهبرد اصلی توسعه روستایی قلمداد کرده و معتقدند که کشاورزی بعنوان منبع اصلی تامین درآمد و فرصت های اشتغال، نقش اساسی در توسعه روستایی ایفا می کند. از این رو هدف در این مقاله پیش رو، بررسی چالش های کشاورزی در دهستان سیلاخور شرقی با توجه به نقش مهم آن به عنوان فعالیت اکثر روستانشینان و بررسی تاثیرات آن بر وضعیت جمعیتی منطقه مورد مطالعه است. روش تحقیق در این بررسی از نوع پیمایشی بوده که با استفاده از جمع آوری آمار و اطلاعات از طریق روش های مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه به دست آمده است. جامعه آماری تحقیق انجام شده، سرپرستان خانوارهای روستایی تمامی 12 روستای دهستان سیلاخور شرقی است که نمونه ای به حجم 147 نفر را با استفاده از فرمول کوکران در بر میگیرد. همچنین آزمون پیش آهنگی برای بدست آوردن ضریب اعتبار پرسشنامه انجام گرفت که ضریب اطمینان آلفای کرونباخ آن بیش از 0.87 به دست آمد. نتایج حاصل از طریق تجزیه و تحلیل های آماری در نرم افزار SPSS نشان دادند که پراکندگی و کوچک بودن قطعات اراضی نقش مهمی در اتلاف منابع داشته و سبب رها شدن بسیاری از اراضی شده است و این روند در 10 سال اخیر، نقش تعیین کننده ای در کاهش جمعیت در دهستان سیلاخور شرقی داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1375

دانلود 327 استناد 6 مرجع 6
litScript