نتایج جستجو

13889

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1389

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  238-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  592
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

با توجه به تغییرات حرارتی محیط دهان تا 80 درجه سانتی گراد نیز گزارش شده است احتمال تخریب رستوریشن های موجود در دهان و Debonding بریج های رزین باند به دلیل تفاوت در خواص حرارتی فلزات و نسوج مختلف دندان وجود دارد.با گذاشتن لایه اپک پرسلن روی بالچه فلزی بریج های رزین باند می توان انتظار استرس های حرارتی و استرین ناشی از آن تعدیل گردد. با استفاده از روش آنالیز اجزا محدود (FINITE ELEMENT Analysis) نحوه انتقال حرارت در سیستم بریج های رزین باند و استرس حرارتی و استرین ناشی از آن در سه درجه حرارت صفر، 15 و 55 درجه در عرض دو ثانویه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که: سرد کردن سیستم اثر مخربتری نسبت به شرایط گرم کردن آن دارد و وجود اپک پرسلن در رینتر بریج های رزین باند موجب کاهش انتقال به سمنان و مینای زیر رستورریشن گشته و با تعدیل استرس حرارتی در سیستم می تواند Debonding این نوع بریجها را کاهش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 592

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3 (پی در پی 77)
 • صفحات: 

  225-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  834
 • دانلود: 

  285
چکیده: 

سابقه و هدف: رفتار بیومکانیکی مولرهای اول و دوم فک بالا، در مطالعات مختلف بالینی توسط هدگیر مورد بررسی قرار گرفته ولی در بعضی از ابعاد فضایی تناقض هایی وجود دارد. هدف از این مطالعه مقایسه وضعیت دندانهای مولر اول و دوم فک بالا در کاربرد Cervical headgear (HG) و (PEND) دستگاه پندولوم از طریق FINITE ELEMENT Method بود.مواد و روشها: جهت مدل سازی رایانه ای از یکی کاملترین جمجمه های خشک، C.T. Scan با فواصل 1 میلی متر از ناحیه Dentition فک بالا تا 2 میلی متر آپیکالی تر از آپکس دندان های فک بالا تهیه شد که توسط دستگاه Scanner به رایانه منتقل و روند مدل سازی استخوان ها PDM و دندان انجام گردید. بعد از مدل سازی هندسی و تعریف خواص مکانیکی، المان بندی و مش بندی و بارگذاری نیروی هدگیر سرویکال به میزان 250 گرم در امتداد 20 درجه بالای پلن اکلوزال در تیوب هدگیر و موازی سطح اکلوزال مولر اول تعریف و نیروی پندولوم به همان میزان در امتداد Lingual sheath بند مولر اول تعریف شد. حرکات ارتودنتیک دندانها توسط نرم افزار Ansys 5.71 بررسی و آنالیز شد.یافته ها: میزان جابجایی نوک کاسپ های مولر اول در حضور مولر دوم در بعد باکولینگوال در HG و PEND نشان دهنده چرخش Distal in در هدگیر و چرخش Mesial in در پندلوم در مولر اول بالا به میزان بسیار کم بود. میزان جابجایی در بعد مزیودیستالی در HG نشان دهنده حرکت 4 کاسپ به سمت دیستال و در PEND نشان دهنده حرکت بیشتر کاسپ های پالاتالی بود. میزان جابجایی در بعد عمودی در HG نشان دهنده حرکات اکستروزیو در هدگیر و اینتروژن در کاسپ های دیستالی در پندولوم بود.نتیجه گیری: در هر دو دستگاه حضور مولر دوم بر کیفیت حرکت مولر اول اثر داشت و در هر دو به صورت دیستالی و اکستروژن و Buccal drift حرکت کرد. با توجه به عدم نیاز به همکاری بیمار در دستگاه پندولوم و مشابهت نسبی دو دستگاه در حرکت دیستالی مولر اول، استفاده از پندولوم به جای هدگیر سرویکال توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 834

دانلود 285 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

امامیه محمد | امامیه شیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  164-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  770
 • دانلود: 

  380
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: یکی از مسائل مورد بحث در رشته های مختلف دندانپزشکی بررسی اثر نیروهای اعمال شده به دندان و ترمیمی های دندانی است که پس از معالجات دندان به آن وارد می شود. با توجه به اینکه هر جسم یا ماده ای دارای یک حد نهایی برای تحمل تن شها می باشد لذا کاربرد نیروهای بیش از حد توان باعث می گردند تا سلامت و کیفیت آن را تغییر دهند. به طور متداول نیروهای مضغی از ناحیه مولرها به سمت ثنایای میانی کاهش می یابند. میانگین تقریبی نیروهای اعمال شده برروی دندان مولر 170 پوند برابر 565 نیوتن، پره مولرهای 70 پوند و ثنایای میانی در حدود 37 پوند برابر با 155 نیوتن تخمین زده می شوند. این نیروها با افزایش سن به دلایل متنوع زیادتر می شوند. لذا برای یک دندانپزشک بررسی اثر نیروهای وارد بر روکش و سمان زیرین آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین او می تواند نکات ضعف در درمان Crownها را شناخته و در رفع آن تدابیر لازم را رعایت نماید. با توجه به اینکه روش FINITE ELEMENT در سه دهه اخیر در حل معضلات دندانپزشکی نقش ارزشمندی داشته است این مطالعه انجام پذیرفت. هدف از این مطالعه بررسی الگوی توزیع تنش بر سمان مصرفی بین Crown و عاج دندان ثنایای میانی بود.مواد و روشها: بدین منظور از روش FINITE ELEMENT (FE) که یک روش دقیق آنالیز کامپیوتری است استفاده گردید لذا با توجه به مطالب مذکور مدل دندان سانترال بالا توسط کامپیوتر ترسیم و آناتومی مدل دندان به دقت ملحوظ گردید تا یک مدل کامپیوتری ایده آل به وجود آید. نیروهای تنش زا با زوایای 30 و 50 درجه به لبه انسیزولینگوالی و یک سوم انسیزالی ناحیه لینگوال محور طولی دندان وارد گردید. با توجه به کتب و مقالات مرجع اطلاعات لازم به کامپیوتر منتقل و کامپیوتر آن Super sap انتحاب گردید.یافته ها: نتایج حاصل از روش دو بعدی نشان می دهند که میزان تنش برشی به وجود آمده در سمت لینگوال متفاوت از مقدار آن در سمت باکال است. در بارگذاری دوم (روش سه بعدی) میزان تنش در سمت لینگوال ناحیه طوق به مقدار چشمگیری کاهش می یابد و حدود 10 مگاپاسکال می رسد که این مقدار کمتر از میزان تحمل سمان زیرین روکش می باشد در صورتی که در بارگذاری اول مقدار تنش برابر با 17.8 مگاپاسکال است که این مقدار بیش از حد قابل تحمل آن است. مقایسه تنشهای ایجاد شده در سمان زیرین روکش ممکن است بستگی به آلیاژ انتخاب شده و ضخامت ساختار فلزی Crown آن داشته باشد.نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به استحکام بسیاری از سمانها اعمال نیروی زیاد ممکن است منجر به شکست لایه سمان در فاصله بین عاج دندان و ساختار فلزی شود و در نهایت منجر به شکست در درمان دندان مورد معالجه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 770

دانلود 380 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  32-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  605
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت طراحی فریم ورک در توزیع تنش و احتمال ایجاد ترک های اولیه در ناحیه کانکتورها، و بمنظور مقایسه تاثیر دو طرح فریم ورک Straight و  Curveدار، این تحقیق به روش FINITE ELEMENT انجام گرفت.مواد و روش ها: تحقیق به روش تجربی انجام گرفت. مدل آزمایشگاهی، ساخته شده و توسط لابراتوار به صورت دیجیتالی توسط دستگاه CMM، اسکن شده و ابر نقطه از ژئومتری قطعه ایجاد گردید. ابرنقطه توسط نرم افزار Catia تبدیل به مدل سه بعدی Solid شد، مدل فوق توسط نرم افزار Abaqus جهت آنالیز اجزا محدود به روش Meshing به تعداد بسیار زیاد المان کوچک تقسیم گردید. پس از آن با تعریف Boundary Condition، قطعه آماده تحلیل گردید. بررسی توزیع تنش در بریج و خصوصا با تاکید در ناحیه کانکتورها انجام گرفت. خواص مکانیکی قطعه زیرکونیوم به صورت جدولی به نرم افزار وارد شد. سه مدل بارگذاری عمودی برای هر قطعه در نواحی سنترال و دیستال فوسا اعمال شد و جداگانه تحلیل گردید.یافته ها: تنش در ناحیه کانکتورها در مدل Curve دار بیشتر از مدل Straight بود. در نتیجه توزیع تنش در ناحیه کانکتورها در مدل Straight مطلوبتر بود .نتیجه گیری: به نظر می رسد که مدل Straight توزیع تنش مطلوبتری را نسبت به مدل Curve دار نشان داد، که البته باید توجه داشت این نتایج در محیط F.E بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 605

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  43-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1400
 • دانلود: 

  385
چکیده: 

سابقه و هدف: استفاده از ایمپلنت های دندانی در جایگزینی دندانهای از دست رفته کاملا رایج و موثر شده است، محققین سعی در ساخت و طراحی جدید انواع ایمپلنت نموده اند، به نحوی که بتواند بیشترین مقاومت را در برابر نیروهای وارده (تنش) داشته باشد. این تحقیق به بررسی الگوی توزیع نیروهای عمودی و افقی در ایمپلنت های دارا و فاقد ریزپیچ با روش اجزاء محدود (F.E) پرداخته است.مواد و روشها: تحقیق با طراحی تجربی انجام و نرم افزار مجهز و پیشرفته 11Ansys  برای مدل سازی، وارد کردن نیرو و ارزیابی نحوه توزیع تنش استفاده شده است. استخوان متراکم و اسفنجی در محدوده ایمپلنت با ابعاد طبیعی مدل سازی شد. در این تحقیق سیستم ایمپلنت Implantium و Superline با قطر 4.30 و طول 12 میلی متر، سیستم ایمپلنت Branemark MKIII و(Connect) T.B.R با قطر 4 و طول 13 میلی متر مدل سازی شد. هر یک از مدل ها درون استخوان شبیه سازی شده قرار گرفت. نیروی عمودی 200، افقی 100 نیوتن و برآیند این دو نیرو بر لینگوال اباتمنت وارد شد. میزان تنش های افقی، عمودی، برشی، حداکثر تنش برشی و تنش معادل بدست آمد.یافته ها: تحت بارگذاری نیروهای افقی و مایل، سیستم های دارای ریزپیچ میزان تنش کمتری را نسبت به سیستم های فاقد ریزپیچ در باکال و لینگوال نشان دادند.همچنین سیستم فاقد ریزپیچ Branemark در سطح لینگوال کمترین و در  سطح باکال بیشترین تنش را نشان داد. تحت بارگذاری نیروی عمودی سیستم های دارا و فاقد ریزپیچ رفتار متفاوتی را نشان دادند. سیستم T.B.R کمترین و Superline بیشترین تنش را نشان داد. سیستم Branemark بعد از Implantium در رتبه سوم قرار گرفت.نتیجه گیری: به نظر می رسد تاثیر ریزپیچ در نحوه توزیع تنش در استخوان، تحت بارگذاری های مختلف است. یعنی دندانپزشک می تواند از طریق انتخاب طرح خاص ایمپلنت، توزیع تنش را در استخوان هایی با کیفیت و کمیت متفاوت کنترل نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1400

دانلود 385 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4 (پی در پی 90)
 • صفحات: 

  242-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  733
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

سابقه و هدف: در سال های اخیر نظریه Platform Switching با استفاده از اجزای پروتزی با قطر کمتر از گردن ایمپلنت، به منظور کاهش تحلیل استخوان کرستال اطراف ایمپلنت های دندانی ارائه شده است. برخی از محققین معتقدند که با کمک این طراحی می توان تجمع تنش را در اینترفیس استخوان - ایمپلنت کاهش داد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه تنش ها در اینترفیس استخوان کرستال - ایمپلنت و نیز اینترفیس ایمپلنت - اباتمنت در ایمپلنت های سیستم 3i (Biomet 3i, USA)، در رابطه با تکنیک Platform Switching به کمک روش المان محدود سه بعدی بود.مواد و روش ها: در این مطالعه المان محدود سه بعدی از تصاویر توموگرافی کامپیوتری (CT) فک پایین یک انسان بالغ، برای ایجاد یک مدل هندسی سه بعدی از ناحیه خلف مندیبل بی دندان استفاده شد. مدل ها به صورت 3i-a: ایمپلنت 3i با قطر 4.1 میلی متر - اباتمنت با قطر 4.1 میلی متر، مدل 3i-b: ایمپلنت با قطر5 میلی متر - اباتمنت با قطر 4.1 میلی متر (Platform-Switched Configuration)، مدل 3i-c: ایمپلنت با قطر5 میلی متر - اباتمنت با قطر 5 میلی متر بودند. در دو مرحله مختلف در مرکز اباتمنت ها، نیروهای 100 و 250 نیوتنی با زاویه 15 درجه در جهت لینگوباکوال اعمال شد. سپس تحلیل استاتیک خطی روی مدل انجام گرفت و نتایج بر اساس پخش تنش های Von Mises در اینترفیس استخوان - ایمپلنت و اینترفیس ایمپلنت - اباتمنت آنالیز شدند.یافته ها: در این تحقیق مشاهده شد که حداکثر تنش های Von Mises در استخوان کرستال اطراف ایمپلنت، در مدل Platform Switch شده کمتر از مدل های معمولی است. همچنین در بررسی تنش ها در اینترفیس ایمپلنت - اباتمنت مشخص شد که میزان تنش های Von Mises در مدل Platform Switch شده بیش از دو مدل دیگر است و پس از آن ایمپلنت با قطر کوچک تر قرار دارد.نتیجه گیری: طراحی Platform Switching، مزیت بیومکانیکال انتقال تنش ها از ناحیه کرستال ایمپلنت به داخل آن را دارد. این تاثیر مثبت طراحی Platform Switching در کاهش تنش های استخوان کرستال، در محدوده این مطالعه غیر وابسته به تاثیر افزایش قطر ایمپلنت بود.

آمار یکساله:  

بازدید 733

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

MAJZOUBI GH.H. | FARAHI G.H. | FERDOWS FARAHANI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS A: BASICS)
 • صفحات: 

  79-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81184
 • دانلود: 

  29218
چکیده: 

one of the simplest numerical integration method which provides a large saving in computational efforts, is the well known one-point Gauss quadrature which is widely used for 4 nodes quadrilateral ELEMENTs. On the other hand, the biggest disadvantage to one-point integration is the need to control the zero energy modes, called hourglassing modes, which arise. The efficiency of four different anti-hourglassing approaches, Flanagan (elastic approach), Dyna3d, Hansbo and Liu have been investigated. The first two approaches have been used in 2 and 3-D explicit codes and the latter have been employed in 2-D implicit codes. For 2-D explicit codes, the computational time was reduced by 55% and 60% for elastic and Dyna3d, respectively. However, for 3-D codes the reduction was dependent on the number of ELEMENTs and was obtained between 50% and 70%. Also, the error due to the application of elastic methods was less than that for Dyna3d when the results were compared with those obtained from 2-points Gauss quadrature. Nevertheless, the convergence occurred more rapidly and the oscillations were damped out more quickly for Dyna3d approach. For implicit codes, the anti-hourglassing methods had no effect on the computations and therefore a 2-points Gauss quadrature is recommended for implicit codes as it provide the results more accurately

آمار یکساله:  

بازدید 81184

دانلود 29218 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1 (ویژه ارتودنسی)
 • صفحات: 

  20-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  664
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

زمینه: تغییرات بیومکانیک مندیبل طی درمان ارتوپدی Chin Cup با استفاده از روش محاسباتی اجزای محدود (FINITE ELEMENT Analysis)  به طریق تجربی بر روی یک مدل کامپیوتری که از جمجمه خشک یک انسان جوان مدلسازی شده بود در دانشکده ELEMENT Analysis  تجربی بر روی یک مدل دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1376-77 انجام پذیرفت.مواد و روش: پس از ساخت مدل سه بعدی و آلمان بندی آن با ثابت فرض نمودن مندیبل در قسمت فوقانی سطح حفره مفصلی، نیروهای 400 و 900 گرم نیرو در مسیر Pogonion به سمت کندیل بر روی مدل وارد و سپس نحوه توزیع تنشهای فشاری و کششی حاصل از اعمال نیرو در نواحی مختلف مدل مندیبل تعیین گردید.یافته ها: بیشترین تنش فشاری در سه مقدار حداکثر- متوسط و حداقل به ترتیب در Pogonion و بعد از آن در حاشیهPogonion ، قسمت قدامی کندیل،mandibular notch  و بوردر قدامی ریموس دیده شد. بیشترین تنش کششی نیز در سه مقدار ذکر شده به ترتیب، کمی پایین تر از Pogonion و اطراف آن، بوردر خلفی ریموس و بوردر تحتانی مندیبل نزدیک به Gonial Angleمشخص گردید. جهت جابجایی مندیبل نیز به سمت بالا و خلف بود.نتیجه گیری: در این تحقیق چگونگی توزیع تنشها در نواحی مختلف مندیبل و جهت جابجایی آن با توجه به بردار نیرو، می توانند بیانگر نتایج مطلوب درمانی در اثر اعمال نیروی ارتوپدیک Chin Cup باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 664

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  611-622
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3827
 • دانلود: 

  2418
چکیده: 

در سال های اخیر،‏ استفاده از آنالیز موجک برای حل عددی معادلات دیفرانسیل،‏ مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به خصوصیت بسیار مهم تعامد و فشردگی محمل در توابع موجک دبیچس،‏ این توابع می توانند گزینه مناسبی برای تقریب زدن حل مسائل در تکینگی ها باشند و دقت مناسب و همگرایی را در حل این گونه مسائل تضمین نمایند. در این مقاله،‏ نحوه استفاده از توابع موجک دبیچس برای حل عددی معادله دیفرانسیل تیر برنولی فرمول بندی شده است. این روند،‏ به محاسبه مشتقات و انتگرال های توابع مقیاس دبیچس که به عنوان توابع شکل استفاده می شوند،‏ نیاز دارد. به دلیل ماهیت نقطه به نقطه و همچنین نوسانات شدید این توابع،‏ استفاده از روش های مرسوم محاسبه عددی مشتق و انتگرال،‏ ممکن نیست و دقت لازم را ندارند. برای این منظور از تکنیک های مناسب استفاده شده است. در نهایت دقت بالای این روش توسط دو مثال بررسی شده است. این مثال ها نشان می دهندکه المان تیر موجک- پایه دارای دقت محاسباتی بسیار بالایی برای تیرهایی با بارگذاری های مختلف،‏ تغییر در مقطع و شرایط مرزی متفاوت می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 3827

دانلود 2418 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Int J Eng Sci Comput

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  19534-19537
تعامل: 
 • استنادات: 

  429
 • بازدید: 

  9581
 • دانلود: 

  23179
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9581

دانلود 23179 استناد 429 مرجع 0
litScript