نتایج جستجو

92

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

10

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  142-149
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  935
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

بررسی رفتار و نگرش مردان در زمینه مشارکت در برنامه های تنظیم خانواده و آگاهی از نیازهای آنان، نقش اساسی در جهت تغییرات مناسب ساختاری مراکز بهداشتی- درمانی دارد. جهت تعیین علل عدم مشارکت کامل مردان در برنامه های تنظیم خانواده در شهر بوشهر، از روش مباحثه گروهی روی عنوان خاص (Focus Group Discussion) استفاده شد. در این پژوهش، 16 مصاحبه گروهی با 100 نفر شرکت کننده در گروههای 7-6 نفره انجام شد. شرکت کنندگان شامل زنان (دو زیرگروه کمتر از 30 سال و 30 سال به بالا) و مردان (دو زیر گروه کمتر از 35 سال و 35 سال به بالا) متاهل شهر بوشهر بود؛ هر کدام از زیرگروهها بر اساس سطح سواد به زیر دیپلم و دیپلم به بالا تقسیم شدند. از علل عدم مشارکت کامل مردان در برنامه های تنظیم خانواده شامل: مسائل فرهنگی، اجتماعی همچون طعن و تمسخر اطرافیان در صورت استفاده مردان از روش های پیشگیری، عدم آگاهی از حقوق زنان در خصوص بهداشت باروری، به نحوی که تنها خود را مسئول پیشگیری از بارداری می دانند، تبلیغات ناکارآمد با مفاهیم کلی گو و غیرقابل فهم عامه، اطلاع رسانی ناکافی در خصوص نحوه ارائه خدمات در مراکز دولتی، عدم تطابق ساعات کار مراکز با وقت آزاد مردان، نبود فضای مناسب جهت مشاوره حضوری با مردان (اتاق مناسب و خصوصی) و عدم پاسخ مناسب به تمایل مردان جهت دریافت خدمات در این زمینه از افراد همگن (مشاورین مرد)، باعث شده که شدت عدم مشارکت مردان تحت تاثیر قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می شود که تبلیغات فکورانه و کارآمد، متناسب با گروههای هدف افزایش یافته و از پرسنل مرد ارائه دهنده خدمت استفاده گردد و افزایش کیفیت خدمات تنظیم خانواده با تاکید بر افزایش آگاهی زنان از حقوق خود در زمینه بهداشت باروری می بایست مورد توجه جدی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 935

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HATMI Z.N. | MOHAMMADI N. | SEDAGHAT M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  913-919
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92134
 • دانلود: 

  30405
چکیده: 

Background:Priority setting in research area is a scientific process. It is based on the best application of limited resources. Especially in low income countries, it is necessary to allocate resources to critical and most crucial problems. The objectives of this research were to research priorities in the medical faculty departments.Materials and Methods:A quantitative research was designed. The focused group discussions were arranged. After that the research priorities by COHRED method determined. There was 16 FGD. The sample size was 155 academic members. Results: Results revealed that the epidemiological investigations, burden of disease and research on treatment were the most running items. Conclusion: priority setting in research domain should be consider as a basic process and should have secular trend.

آمار یکساله:  

بازدید 92134

دانلود 30405 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  7-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2131
 • دانلود: 

  1370
چکیده: 

طبیعت گردی گونه ای گردشگری در طبیعت است که کمترین تاثیر را بر محیط زیست و منابع طبیعی وارد می کند و در حفظ و ادامه بقای گونه ها و زیستگاه های طبیعی سهیم است. طبیعت گردی از سال 1990 به عنوان واسطه ای برای توسعه پایدار، توسط سازمان های غیر دولتی، کارشناسان توسعه و مراکز دانشگاهی مطرح شد و مورد مطالعه قرار گرفت. در کشور ما نیز در سال های اخیر به این مساله توجه ویژه ای شده است، مسوولین، نهادهای مختلف و در راس آنها سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مناطق مختلف و در مقیاس های گوناگون اقدام به برنامه ریزی و احداث اینگونه سایت های گردشگری کرده اند. با وجود همه این تلاش ها، گاه انتخاب این سایت ها دچار چالش است و نیاز به یک انتخاب هوشمندانه و مسوولانه که نظرات متخصصین، مسوولان و مردم را جلب کند احساس می شود. حال سوال اینجاست که چه معیارهای برای مکان یابی سایت های دارای پتانسیل گردشگری طبیعی می توان در نظر گرفت؟ چگونه می توان اهمیت این معیارها را با توجه به گزینه های موجود در انتخاب نهایی وارد کرد؟ در این مقاله با تشکیل گروه بحث و ترکیب آن با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، روندی برای مکان یابی اصولی و صحیح این سایت ها پیشنهاد می شود. روش تحقیق، شیوه مورد پژوهی با استفاده از راهکارهای ترکیبی، و روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از بازدید میدانی و کتابخانه ای بوده است. ابزار تحقیق مورد استفاده AHP است که با توجه به گستردگی محاسبات جهت فرم دهی به فرآیند، از نرم افزار مت لب استفاده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2131

دانلود 1370 استناد 2 مرجع 7
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  165-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1058
 • دانلود: 

  315
چکیده: 

تغذیه کودک پس از تولد و سالهای اول زندگی از ارکان مهم رشد و تکامل کودک می باشد. برای برخورداری کامل مادر و شیرخوار از مزایای تغذیه با شیر مادر توصیه می شود که شیرخوار در شش ماهه اول زندگی بطور انحصاری با شیرمادر تغذیه شود. جهت تعیین عوامل مؤثر در شیردهی غیرانحصاری مادر در شش ماه اول از شیوة کیفی بحث متمرکز گروهی (FGD) با مشارکت 60 نفر استفاده شد، هشت مباحثة گروهی در گروههای 8-6 نفره با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر شیردهی غیرانحصاری طراحی شد. شرکت کنندگان، مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بوشهر بودند که دارای کودک زیر شش ماه و از تغذیه غیرانحصاری استفاده می کردند این مادران با توجه به وضعیت اشتغال و تعداد فرزندان به دو گروه اصلی شاغل و غیرشاغل وهر کدام از این گروهها به زیر گروههای دارای یک فرزند و دارای بیش از یک فرزند تقسیم شدند. در همه گروهها کم بودن شیر، اشتغال ، بیماری و راحتی مادر و همچنین باورهای غلط، بیماری کودک، توصیه پزشک و مراکز بهداشتی ـ درمانی، عادت کردن کودک به شیشة شیر و پستانک به عنوان عوامل مؤثر در شیردهی غیرانحصاری نام برده شدند. شرکت کنندگان در مباحثه گروهی، مراکز بهداشتی درمانی، اطرافیان و بزرگترها، رسانه های گروهی، کتاب و جزوات و پزشکان را در ارتقای شیردهی انحصاری مؤثر می دانستند. با توجه به نظرات ارائه شده در گروهها مشخص شد که مادران از زمان بارداری اطلاعات پراکنده ای در مورد شیردهی انحصاری کسب می کنند. بنابراین ناکافی بودن آموزشهای اصولی و باورهای فرهنگی اجتماعی غلط از عوامل مهم شیردهی غیر انحصاری می باشند وپیشنهاد می شود که تبلیغات از طریق روشهای مؤثرتر بخصوص استفاده از صدا و سیما افزایش یافته و افزایش کیفیت آموزش ها و انجام فعالیتها طبق برنامه زمان بندی شده مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1058

دانلود 315 استناد 2 مرجع 1
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  172-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2457
 • دانلود: 

  497
چکیده: 

عوامل تنش زا در محیط کار پرستاری بسیار شایع است و موجب خستگی و عدم کارائی، کاهش حس همکاری و اشکال درتصمیم گیری و اشتباه وی می شود. از این رو برای دستیابی به دیدگاه پرستاران درخصوص شناسایی عوامل تنش زا و روش های کاستن آنها درمحیط کار، باروش پژوهش کیفی بحث گروهی متمرکز (FGD) ، هشت مصاحبة گروهی در چهار گروه (سابقة کار کمتر از 5 سال و 5 سال در هر جنس) با حضور 56 نفر انجام گردید. گروهها کمبود وسایل و تجهیزات و دارو، استاندارد نبودن دستگاهها، مناسب نبودن محیط فیزیکی بیمارستان، انتقال بیماری، عدم حضور به موقع پزشکان و ارتباط نامناسب همکاران با هم را از عوامل استرس زا در محیط کار نام بردند. پرستاران معتقد بودند که برنامة عملی و آشکاری برای کاستن تنش ها در محیط کادر پرستاری وجود ندارد ولی عدة کمی از افراد به نقش کلاس های آموزشی، وجود وسایل رفاهی محل کار، و همکاری بین واحدهای مختلف بیمارستان وخدمات تأسیساتی را از عوامل کاهش استرس دانستند. گروهها بر این نکته تأکید داشتند که حرکت هماهنگ مسئولین دفتر پرستاری وانجمن پرستاری می تواند به کاهش استرس در پرستاران کمک شایانی نماید. در نهایت به نظر می رسد که عوامل استرس زا درمحیط کادر پرستاری بسیار شایع بوده و ضمن نیاز عطف توجه مسئولین انجمن پرستاری به ایجاد کلاس های آموزشی و مشاوره برای کاستن استرس درمحیط کادر پرستاری بخوبی محسوس است.

آمار یکساله:  

بازدید 2457

دانلود 497 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  ویژه نامه تحقیقات جمعیتی
 • صفحات: 

  22-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1003
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

مقدمه: پژوهش های مشارکتی مبتنی بر جامعه در قالب پایگاه های تحقیقات جمعیتی از برنامه های موثری است که توسط معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی شده و در دست اجرا است و توانمند سازی آحاد جامعه با هدف آشنایی با روش های ساده پژوهش و تعیین نیازها در محیط زندگی در دستور کار این برنامه می باشد.روش کار: در این پژوهش از شیوه بحث گروهی متمرکز (FGD) استفاده شده است. بحث گروهی شامل گفتگو درباره موضوع، مساله و پرسش معین توسط عده محدودی است که معمولا بر نوعی نظم و روال در هدایت بحث توافق دارند. در مجموع 27 جلسه بحث با گروه های مختلف مردمی (شهری و روستایی) شهرستان دنا منطبق با بلوک بندی برگزار و نقطه نظرات مردم به شیوه یادداشت برداری توسط تسهیل گر و یا ضبط صدا و استخراج مطالب جمع بندی گردیده است. نتایج: بحث گروهی متمرکز در تحقیق مشارکتی مبتنی بر جامعه روش موثری به نظر می رسد. نتایج حاصل از بحث های گروهی متمرکز در شهرستان دنا حاکی از آن است که از بین 47 مورد مشکل مطرح شده از سوی مردم، 35 درصد مشکلات بهداشت محیطی هستند و پس از آن کمبودهای بهداشتی- درمانی با 27 درصد و مشکلات اجتماعی- اقتصادی با 19 درصد در صدر مشکلات جامعه قرار دارند.نتیجه گیری: بحث گروهی متمرکز می تواند به عنوان شیوه ای موثر در تحقیقات مشارکتی و تعیین نیازها مورد استفاده قرار گیرد. هم چنین علاوه بر مشارکت مستقیم مردم در تعیین نیازها لازم است حضور مردم در مداخلات اجرایی نیز مورد توجه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1003

دانلود 286 استناد 0 مرجع 5
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  62
 • صفحات: 

  12-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1387
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

مقدمه: بوفه های مدارس از مهمترین منابع تامین کننده میان وعده های دانش آموزان به شمار می روند. با توجه به مصرف زیاد تنقلات کم ارزش و غیر مغذی در میان وعده های آنان، مطالعه حاضر انجام شد.هدف: مطالعه حاضر با هدف شناخت دیدگاهها و عملکرد دانش آموزان در زمینه مصرف صبحانه، میان وعده و وضعیت بوفه های مدارس در سال 1385 انجام گرفت.مواد و روشها: پژوهش حاضر به روش کیفی انجام گرفت و بر اساس نمونه گیری مبتنی بر اهداف مطالعه، 240 دانش آموز از 12 مدرسه راهنمایی منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند. اجرای عملیات میدانی مشتمل بر 24 جلسه بحث گروهی بود که هر یک با تعداد 8-10 نفر و هر جلسه 60 دقیقه به طول انجامید. سپس، کلیه یادداشت ها مقایسه، نواقص احتمالی رفع و با فایل صوتی کنترل و پس از کد گذاری، دسته بندی و تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: بیش از نیمی از دانش آموزان دلیل مصرف میان وعده را برطرف کردن ضعف و گرسنگی می دانستند. میان وعده حدود نیمی از دختران کیک، کلوچه و شیر و تعدادی از پسران میوه، ساندویچ و کیک بود. اکثر دانش آموزان وجود بوفه را در مدرسه ضروری و بیش از نیمی از آنان وضعیت بوفه را متوسط تا بد می دانستند. بیش از نیمی از دانش آموزان اظهار داشتند که خوراکی های بوفه تنوع نداشته، گران، غیربهداشتی و غیر مغذی است.بحث و نتیجه گیری: با توجه به الگوی نامطلوب میان وعده دانش آموزان، سامان دهی وضعیت بوفه ها به منظور افزایش دسترسی آنان به مواد غذایی با ارزش تغذیه ای، گامی مهم در جهت تغییر رفتارهای غذایی دانش آموزان به شمار می رود.

آمار یکساله:  

بازدید 1387

دانلود 133 استناد 0 مرجع 4
نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1167
 • دانلود: 

  339
چکیده: 

مسایل و مفاهیم بهداشت باروری، به عنوان یک نیاز مبرم آموزشی، مورد تاکید شرع و عرف می باشند و در فرآیند تامین سلامت انسان و تعامل مثبت با محیط زیست و نهایتاً توسعه متوازن نقش انکارناپذیری دارند. بنابراین برای دستیابی به دیدگاههای والدین، معلمین و دانش آموزان به مفاهیم بهداشت باروری و روش های آموزشی مفاهیم مربوطه به دانش آموزان (راهنمایی و دبیرستان)، با روش پژوهش کیفی بحث گروهی متمرکز 24, (FGD) مصاحبه گروهی در 12 گروه با حضور 162 نفر (64 دانش آموز، 50 معلم، 48 ولی) انجام گردید. گروهها آموزش بهداشت بلوغ را به جهت افزایش آمادگی نوجوانان در قبال تغییرات جسمی و کاهش ترس حاصل از آن و پیشگیری از کسب اطلاعات ناصحیح یا از افراد بی صلاحیت لازم دانستند. در خصوص آموزش مسائل جمعیت و تنظیم خانواده، معدودی از پدران و گروهی از مادران معتقد بودند که آموزش دانش آموزان لازم نیست. دانش آموزان دختر بهبود روابط عاطفی و کیفیت زندگی زنان و افزایش فرهنگ خانواده را از نتایج این آموزشها می دانستند. مصاحبه شوندگان بر لزوم آموزش ایدز تاکید داشتند. آموزش مسائل مربوط به ازدواج مورد تاکید اکثر گروهها بود و دانش آموزان دختر دبیرستانی به نقش کلاسهای مشاوره پیش از ازدواج اشاره داشتند. از این رو پیشنهاد می شود با توجه به خلاهای موجود آموزشی و کمبود مهارتهای مناسب رفتاری در حیطه بهداشت باروری، علاوه بر استفاده از تبلیغات مناسب و به خصوص استفاده از رسانه های گروهی، افزایش دسترسی به رسانه های مکتوب و جذاب آموزشی و هماهنگی هرچه بیشتر بین خانواده، کادر بهداشتی و معلمین در ارایه این آموزشها و جلوگیری از دوگانگی در آموزش مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1167

دانلود 339 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  58 (رفاه و ناتوانی)
 • صفحات: 

  91-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  822
 • دانلود: 

  302
چکیده: 

مقدمه: با عنایت به آثار و دلالت های به ویژه تغذیه ای و هزینه ای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در سال 1389، مطالعه حاضر، به بررسی تجارب زیسته زنان خانوار در مواجهه با اجرای طرح فوق می پردازد.روش: این مطالعه کیفی با استفاده از روش بحث گروهی متمرکز و طی 7 جلسه بحث گروهی 7-15 نفره، در بین زنان خانوار دو گروه از منطقه با وضعیت اجتماعی - اقتصادی بالا (3)، سه گروه از مناطق با وضعیت اجتماعی - اقتصادی متوسط (10، 11 و 12) و دو گروه از مناطق با وضعیت اجتماعی - اقتصادی پایین (18 و 21) انجام شد.یافته ها: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به نحوی روی رویت و مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی، به مثابه مولفه های مهمی از سرمایه اجتماعی اثرگذار بوده است. وارونگی نسبت وابستگی (افزایش وابستگی زوج های در سن باروری برای امرار معاش به اعضای مسن تر خانوار)، افزایش خشونتها و گسستهای خانوادگی، کاهش امید به آینده فرزندان و در نتیجه کاهش میل به فرزندآوری و رشد جمعیت، از مهم ترین پیامدهای منفی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بوده است. در مقابل، شماری از زنان تهرانی، ارزیابی مثبتی از آن داشته، ولی نحوه اجرای آن را مناسب نمی دانستند.بحث: طرح پرداخت نقدی و هدفمند یارانه ها به رغم اهداف اولیه آن که کاهش شکافها و نابرابری های اجتماعی اعلام شده بود، نوعی احساس محرومیت نسبی و شکاف اجتماعی را در زنان ایجاد کرده است. اجرای این برنامه بسته به اثرات تورمی و هزینه ای آن در خانوار، دیدگاه های مثبت و منفی پهن دامنه ای را در زنان موجب شده است که تحلیل و فهم آنها در سیاست گذاری بعدی این برنامه می تواند بسیار مفید واقع گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 822

دانلود 302 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  152-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32847
 • دانلود: 

  31250
چکیده: 

Background: The subsidy targeting program through cash transfer in Iran, established in 2010, has influenced the quality of social life as well as nutritional status of Iranian households. In this qualitative study, lived experience and understanding of urban women in Tehran about the program was evaluated.Methods: This study was part of a research project entitled “Effectiveness of subsidy targeting through cash transfer on food security and nutritional status of urban population in Tehran: evaluation of a program”. To collect data, seven semi-structured focus group discussions (FGD) were conducted with 76 women who have experienced the effects of cash transfer program on their households as mother, wife or daughter. Based on open sampling, with the aim of maximum variation of the participants’ experiences, three socio-demographically diverse distincts from the north, centre and south of Tehran metropolis were selected. All the FGDs were audio recorded and transcribed verbatim. Data collection and analysis were done simultaneously using the Constant Comparative Methods in the qualitative research.Results: In the face of intial manifest goals of the subsidy targeting program through cash transfer to reduce social inequalities and poverty at multiple levels, this program has in practice increased the relative deprivation and social gaps in residents of Iranian metropolises like Tehran. FGDs showed that social observability and participation of members of Iranian household in social events has decreased as major components of social capital. Moreover, most of the participants believed that the dependency ratio has gone into reverse in urban households in Iran and couples in reproductive age have ever-incresingly become dependent on aged members of their families for managing their livelihood.Some women believed that this program has increased the domestic violence and decreased their hope to the future of their children which in turn could led to lower childbearing and population growth. In contrast, some women evaluated it as a good program, which was not implemented well.Conclusion: Cash transfer Program in Iran has raised negative and positive viewpoints in women based on its impacts on inflation and household expenditures.

آمار یکساله:  

بازدید 32847

دانلود 31250 استناد 0 مرجع 0
litScript