نتایج جستجو

11

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

کریم زاده عبداله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  87
 • صفحات: 

  93-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

این مقاله با تکیه بر استعاره ی پالیمسست کنش داستان نویسی نویسندگان ایرانی دور از وطن را واکاوی می کند و نشان می دهد که آنان فرایند ترجمه شدن خود به سوژه های دیاسپورایی را چگونه روایت می کنند و از این رهگذر چگونه پالیمسست های فرهنگی و ادبیات لهجه دار تولید می کنند. برای این منظور، متون پالیمسستی دو نویسنده ی ایرانی مقیم آمریکا را که به ترتیب به دیاسپورای ایرانی پیش از انقلاب و پس از انقلاب تعلق دارند، با رویکرد «قرایت تنگاتنگ» مورد خوانش قرار می دهیم وخودبیانگری آنان را از منظر سیاست هویتی تحلیل می کنیم. این دو نویسنده که نمونه ای خصیصه نما از سوژه های دیاسپورایی پیشا و پساانقلاب هستند، عبارت اند از فریدون اسفندیاری و فیروزه جزایری دوما. در این تحلیل نشان می دهیم که این دو نویسنده در کنش روایی خود چگونه دنیای ایرانی را به ترتیب به دنیای کافکایی و رویای آمریکایی ترجمه کرده اند. همچنین با تحلیل پالیمسست های فرهنگی برآمده از این ترجمه ها نشان می دهیم که چگونه می توان دیالکتیک هویتی سوژه های دیاسپورایی را رویت پذیر کرد. نتایج این تحلیل نشان می دهد که سیاست هویتی دیاسپورای ایرانی پس از انقلاب امتداد همان سیاستی است که در دیاسپورای ایرانی پیش از انقلاب شاهد بودیم.

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 182 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مدرسی فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  19 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  185-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1411
 • دانلود: 

  331
چکیده: 

آیین مهری یکی از آیین هایی است که در ایران باستان مدت های مدیدی رواج داشت. بعد از انتشار آیین زردشتی، خدای مهر که در آیین مهری یک خدا خورشید محسوب می شد، مبدل به ایزدمهر شد و مهریشت بدان اختصاص داده شد. مهر غیر از خوشید است. این نکته از خود اوستا برمی آید، ولی از دیرزمان به سبب ارتباط نزدیکی که مهر با خورشید دارد، این دو با هم مشتبه شده اند. در ادبیات پهلوی و پارسی هم مهر به معنی خورشید به کار رفته است. خورشید مذهب اقوام کهن بوده، خورشید در ایران از دورانهای قدیم، مورد پرستش قرار گرفته است. بعد از آن که ایرانیان دین اسلام با پذیرفتند، این آیین منسوخ گشت ولی اصطلاحات آن در ادبیات و فلسفه و عرفان بازتاب یافت. شاعران ایرانی از جمله خاقانی از این اصطاحات به عنوان عناصر سازنده خیال سود جستند. خاقانی ضمن آن که با بهره گیری از تلمیحات دینی و الهام گرفتن از قرآن کرمی بسیار پرشور به ستایش پیامبر (ص) می پردازد، در تصویرسازی و مضمون پردازی شاعرانه خود از فرهنگ و آیین های دیگر چون دین مسیح و آیین مهری نیز استفاده کند. او در شروان نزدیک ارمنستان می زیست که خود آنجا مدتها مرکز آیین مهری بود. از این بر این آیین و اصطلاحات آن اشراف کامل داشت. حضور چشمگیر عناصر اساطیری حماسی آیین مهری، چون تقدیس خورشید و فره مند و سرخ پوش دانستن خورشید و غسل کردن خورشید، حمله بردن خورشید به گاو فلک و ارتباط شیر با خورشید، شاهد این مدعاست. خاقانی اضافه بر این مطلب از شاهدان و بزرگان مهری یاد می کند. این مطالبی است که در این پژوهش مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1411

دانلود 331 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

مدرسی فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  37 (2)
 • صفحات: 

  85-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  918
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

فرّ کیانی از فریدون به کی قباد پیوست و سپس به شش نفر از پسران و نوادگان کی قباد منتقل شد: از کی اپیوه به کی کاوس، کیارش، کی پیشین، کی ییارش و سرانجام به کی سیاوش و کیخسرو. در شاهنامه و آثار سهروردی نیز همچون اوستا از تعلق یافتن فرّه به کیخسرو و بر آمدن کارهای بزرگ از وی و از فضایل قدسی و بی مرگی که به یاری فرّ نصیب کیخسرو شده و او را تا حد سالکی جهان بین و حکیمی متأله و صاحب کشف و شهود عروج داده، سخن رفته که در این مقال به اجمال بدان اشارت می رود.

آمار یکساله:  

بازدید 918

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31 (ویژه نامه مقالات کشاورزی و علوم پایه)
 • صفحات: 

  139-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  818
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

به منظور تعیین رژیم تغذیه یک گونه شانه دار مهاجم دریای خزر (Mnemiopsis leidyi) نزدیک به یک هزار نمونه آن از سواحل فریدون کنار، نور و نوشهر در سه فصل بهار، تابستان و پاییز به کمک قایق و تور صید پلانکتون جمع آوری گردید. پس از هر صید، جانواران بالغ و جوان جداسازی و محتویات معده هر یک خارج و ثابت شد سپس نمونه ها به آزمایشگاه انتقال یافته، مورد شناسایی قرار گرفتند. بررسی مواد تغذیه ای شانه دار مهاجم دریای خزر در دو مرحله جوانی و بلوغ نشان داد که در تمام ایستگاه ها و در تمام فصول بیش ترین درصد موادغذایی را زئوپلانکتون ها ( 60درصد) و به ویژه گونه های کالانوئیدا و آکارتیا(Calanoida & Acartia) تشکیل می دهند. پس از آن به ترتیب پاروپایان، و تخم ماهی از نظر فراوانی در ردیف های بعدی قرار داشتند. اجزای گیاهی حجم ناچیزی از محتویات معده را تشکیل می دادند. با توجه به مطالعات انجام شده، کالانوئیدا را باید اصلی ترین غذای شانه دار مهاجم دریای خزر در منطقه مورد مطالعه دانست. جالب آن که نزدیک به  80درصد از نمونه های مورد مطالعه، معده ای متراکم از غذا داشتند که حاکی از حریص بودن این جانور در تغذیه است.

آمار یکساله:  

بازدید 818

دانلود 133 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  57-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1001
 • دانلود: 

  364
چکیده: 

یکی از ویژگی های شعر دوره مشروطه، بهره برداری شاعران از عناصر اسطوره ای است. شاعران با اشاره به نام و وقایع زندگی شاهان و پهلوانان ایران باستان، کوشیده اند مخاطبان خویش را به تحرک وادارند. هر چند شاعران برجسته عصر مشروطیت کمابیش به این امر توجه داشته اند، اما شیوه برخورد آنها با عناصر اسطوره ای یکسان نیست. در این میان، شاعرانی چون ادیب الممالک و بهار با برداشتی کلاسیک گونه و معتدل در معرفی اساطیر ایرانی و استفاده از آنها برای آگاهی مردم از شرایط نابسامان دوره مشروطه، کوشیده و شعرایی چون عارف قزوینی، نسیم شمال و میرزاده عشقی بنا بر اقتضای اجتماع دوران خود به صورت افراطی اساطیر را وسیله بیان مسائل وطنی و اوضاع آشفته عصر خویش قرار داده اند. برخی مضامین اسطوره ای در شعر این دوره صورت کلیشه ای دارد و پیوند معناداری با جریانات سیاسی اجتماعی عصر مشروطه ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1001

دانلود 364 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اکبری مفاخر صفدر (آرش)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  1 (مسلسل 164)
 • صفحات: 

  83-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  902
 • دانلود: 

  445
چکیده: 

کردارشناسی اهریمن به بررسی رفتارهای اهریمن برای نابودی اهورامزدا و آفرینش نیک او، به ویژه انسان، می پردازد. یکی از این دوره های دشمنی اهریمن با اهوراییان، پادشاهی جمشید است. در این دوره، دیوان با به آسمان بردن جمشید زمینه گمراه کردن او را توسط اهریمن فراهم می کنند. اهریمن با فریب جمشید، او را به سوی خوارشماری خداوند، دروغ گویی و دیوسرشتی می کشاند. نتیجه این کردار اهریمن، گریختن خرد و فره از جمشید و پیوستن آن به گاو برمایه، نماد زمینی مرغ وارغنه است. فره جمشید با شیرگاو و خرد او با نماد گرز گاوسر به فریدون می پیوندد. هدف اهریمن و ضحاک از کشتن گاو، رسیدن به خرد و فره است که به ناکامی می انجامد. فرستادگان اهریمن با برقراری پیوند زناشویی با جمشید و خواهرش، آفریده های اهریمنی را گسترش می دهند. کردارهای اهریمن و ضحاک در پایان، به مرگ نمادین درختی جمشید و دوزخی شدن روان او می انجامد.

آمار یکساله:  

بازدید 902

دانلود 445 استناد 1 مرجع 2
strs
نویسندگان: 

روح العلم وحید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  107-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  727
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

هدف مقاله بررسی روش جدیدی تحت عنوان پیش بینی هدایت شده (جهت دار) برای محاسبه مقادیر b (بتا) و میزان ریسک یک سهام عمومی و شکل دوره ای آن است. این روش دارای نکات مهم و پیچیده است که در نهایت میزان ریسک سهام را مدیریت و اندازه گیری می کند و بر آن اساس مدیران صندوق ها قادر خواهند بود بر مبنای انتظارات سرمایه گذاران، جهت های سرمایه گذاری را تغییر دهند.قابلیت اندازه گیری دوره ای در این روش یک مزیت مهم است به این دلیل که محاسبه بازگشت سرمایه بر اساس مقادیر تاریخی مربوطه روش دقیق و قابل اعتمادی نیست بگونه ای که در روش تاریخی مقدار b در اثر وجود انحراف داده ها در مقادیر سرمایه گذاری های تاریخی، قطعا تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت. در این فرآیند به کارگیری علم سری های زمانی بسیار کارساز و موثر است و کمک می کند تا مقادیر بتا با دقت بیشتری محاسبه شده و سبب می گردد تا علم مدیریت ریسک با نگرش قوی تری در راستای پوشش خطر و ریسک مشتریان در بازار سرمایه گام بردارد. بنابراین یافته های علمی پژوهش حاضر نشان می دهد که روش مورد بررسی در این تحقیق قابلیت و توانایی سنجش ریسک و بازده اوراق بهادار را دارد.نویسنده در تهیه این مقاله از راهنمایی های ارزشمند جناب آقای دکتر فریدون رهنمای رودپشتی، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، بهره فراوانی جسته و از ایشان کمال قدردانی و تشکر را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 727

دانلود 277 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  73-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1020
 • دانلود: 

  352
چکیده: 

دنیای راز آمیز اسطوره در مکان و زمان جاری است و خاستگاهی جز باور مردم ندارد. روایت کاوه در پیوند با اندیشه و آرزوهای مردم، و خواسته سرزمین ما، مردم ما و افسانه های ماست. تاریخ افسانه ای ایران اهمیت خاصی دارد و ما در اینجا برای ژرف کاوی بیشتر، روایت کاوه را در تاریخ و افسانه بررسی می کنیم. انتقال افسانه امری فردی نبوده است؛ بلکه در رفتار جمعی ریشه دارد. افسانه کاوه اندیشه قیامی پیروز در تاریخ ملی ایران است. در هیچ جای ادبیات دینی پهلوی از کاوه نامی نیامده است و این شخصیت قدمت اسطوره ای ندارد. کاوه آهنگر نخستین بار در شاهنامه فردوسی و آثار تاریخ نگاران دوره اسلامی پدیدار شد و احتمال می رود پس از دوره اشکانی به وجود آمده و در تاریخ افسانه ای دوره ساسانی جای گرفته باشد. افسانه کاوه، نماد قیامی پیروز، یادمان آن دسته مردمی است که همواره خواسته اند سرنوشت خود را تغییر دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 1020

دانلود 352 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نیری محمدیوسف

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  113-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1147
 • دانلود: 

  442
کلیدواژه: 
چکیده: 

از جمله شخصیتهایی که در قرآن از آنها یاد شده ، ذوالقرنین می باشد و بنا به استوارترین نظریه ای که تاکنون درباره او داده شده، با کورش هخامنشی(539-560ق. م) یکی دانسته شده است. اما مفسران قرآن شخصیت های تاریخی دیگری از قبیل: فریدون، جمشید، عبدالله بن ضحاک، هرمس و اسکندر یونانی(پسر فیلیپ) را نیز به جای او نشانده اند.در قرآن از وی به دو صفت مهرورزی و دادگستری یاد شده و در احادیث جنبه های دیگری از شخصیت او آشکار شده است. اما با کمال شگفتی، تمام صفات مذکور از سوی مفسران به اسکندر نسبت داده شده و اسکندر را ذوالقرنین پنداشته اند: که در غالب متون تفسیری و در رساله های فلسفی و اخلاقی و هم در منابع عرفانی اسلامی به وفور آمده است و به تدریج چنان قوام یافته که گاه در مقابل نظرات دیگرمخالفت و مقاومت شده است. اما اطلاعات تاریخ اخیر چنین نظری را محل تردید قرار دده است شخصیت هایی که اسکندر از این راه در طول تاریخ به خود گرفته است عبارتند از 1- شخصیت سیاسی با مکانت پادشاهی 2- حکیمی بارع که سایه حکمت و اندیشه والای او بر سراسر رساله های حکمت و اخلاق مشهود است و این نفوذ از مباحث عالیه معرفت النفس گرفته تا علم تدبیر منزل و سیاست مدن را در برگرفته است3- سیمای عرفانی که شواهد فراوانی در شهر عرفانی دارد . به گمان نویسنده این مقاله این اشتباه تاریخ سه دلیل عمده داشته است : 1- شکست ایران از اسکندر 2- اولین کسی که اسکندر را همان ذوالقرنین دانست ابن سینا بود و بنا به بزرگی شخصیتی، اشتباهش نیز بزرگ و لذا تاثیر گذار بود 3- شخصیت اسکندر پسر فیلیپ با اسکندر افرودیسی اختلاط یافته است نظر به این تسامحات ، عدم اصالت این داستان پردازی ها روشن می گردد اما درپس این پرده رازی است و حقیقتی و آن اینکه ذوالقرنین درحقیقت مرتبه انسان کامل و یا صاحب مقام « برزخیه کبری» است که این مقاله به بررسی آن ختم می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1147

دانلود 442 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  52
 • صفحات: 

  43-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  462
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

حوضه ی قلعه شاهرخ به عنوانیک زیرحوضه در بالادست حوضه ی رودخانه ی زاینده رود تحت تأثیر تکتونیک، زمین شناسی و فرایندهای ژئومورفولوژیکی کواترنر است و به وسیله ی گسل اصلی زاگرس به دو پهنه ی ساختاری زاگرس مرتفع و پهنه ی سنندج- سیرجان تقسیم می شود. در این پژوهش، تحلیل های مورفوتکتونیکی بر اساس مدل رقومی ارتفاعی 5/12 متر انجام گرفت و برای تحلیل شاخص های مورفوتکتونیکی از نرم افزار متلب استفاده شد. تحلیل نقاط رودشکن، بازه ها و نیمرخ آبراهه ها، شاخص هایفعالیت تکتونیکی، مانند تقعر، شیب، گرادیان طولی، نامتقارن و تقارن توپوگرافیک عرضی و هیپسومتری نشان می دهد که حوضه ی موردمطالعه ازنظر تکتونیکی و فرسایشی فعال است. زیر حوضه های واقع در زون زاگرس مرتفع بیشتر متأثر از تکتونیک و زیرحوضه های زون سنندج سیرجان در بالادست متأثر از تکتونیک و در پایین دست متأثر از فرایندهای فرسایشی هستند، بااین وجود فرایندهای فرسایشی نیز به وسیله ی عوامل تکتونیکی در بالادست کنترل می شوند. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که برخاستگی در امتداد گسل ها باعث توسعه ی بی نظمی از طریق شبکه های زهکشی شده که مستقیماً در نیمرخ آبراهه ها و ایجاد نقاط رودشکن در تعدادی از زیرحوضه ها نمود پیدا کرده است. همچنین، شاخص تقعر نسبت به تغییرات تکتونیکی از حساسیت کمتری در مقایسه با شاخص شیب برخوردار است و شاخص شیبنسبت به شاخص تقعر، با نرخ برخاستگی صخره ها بیشتر ارتباط دارد؛ از این رو قطعاتی از آب راهه که شاخص شیب متفاوتی دارند، ممکن است مبیّن آشفتگی های تکتونیکیدر سیستم رودخانه ای باشند. نتایج انتگرال هیپسومتری در تمام زیرحوضه ها کمتر از 35/0 است و ازنظر شکل، s شکل یا مقعر هستند که نشان می دهد حوضه ها در وضعیت تکاملی یا انتهای دوران بلوغ قرار دارند. همچنین بررسی نقشه ی هم پایه نشان می دهد که گسترش نقاط رودشکن در ترازهای مشابه ممکن است مربوط به دوره های برخاستگی هم زمان در حوضه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 462

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
litScript