نتایج جستجو

2471

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

248

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

JABIN F. | AMAN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  Supplement 2
 • صفحات: 

  62-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23737
 • دانلود: 

  17656
کلیدواژه: 
چکیده: 

To be extended as 1648000 Km2, Iran has a widely varied climate; it is a habitat for very different plant species. Nearly 190 families of vascular plants are found in this country, totally containing 8500- 9500 species, the Endemic plants being relatively numerous. Considering the inevitable importance of plants identification, a complete index of the Endemic species of Phanerogams in Iran is listed. The previously mentioned species are ordered according to Cronquist’s classification system. The volume number and the page number of the reliable references containing the under survey species monographs are mentioned below the species name. According to the fact that plants are growing exclusive in Iran, it will be worthy to do research on them from different aspects and the results can be presented in the form of important international articles. It should be mentioned that the present article refers to 1922 species belonging to 328 genera and 57 plant families, while all of them are belonging to Iranian Phanerogams. It seems that this article gives a detailed and accurate list of Endemic Phanerogams of Iran, which are known up to the end of the 20th century. We hope that the researchers of our country on doing separate scientific studies on different aspects of the above-mentioned plants will open a new horizon to the advancement of our science, showing the value of such treasure to the world.

آمار یکساله:  

بازدید 23737

دانلود 17656 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  (پیاپی 40-39)
 • صفحات: 

  96-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  963
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

پیش زمینه و اهداف: پریتونیت سلی اگر به موقع تشخیص داده نشود می تواند کشنده باشد. این مطالعه با هدف تعیین ویژگی های بالینی، آزمایشگاهی و تشخیصی پریتونیت سلی در بیماران ایرانی انجام شد. روش ها و بیماران: کلیه بیمارانی که با تشخیص قطعی پریتونیت سلی تایید شده با پاتولوژی در چهار بیمارستان ریفرال تهران (شریعتی، امام خمینی، بوعلی و طالقانی) در فاصله سال های 78-1369 بستری شده بودند، در این مطالعه وارد شدند. یافته های بالینی، آزمایشگاهی، رادیولوژیک و روش های تهاجمی انجام شده جمع آوری شدند. نتایج: در مجموع 50 بیمار (20 مرد و 30 زن) با میانگین سنی 33.5 سال بررسی شدند. شکایات اصلی بیماران عبارت بودند از: درد شکمی (84%)، کاهش وزن (72%) و تب (50%). 24 درصد بیماران تست PPD مثبت داشتند. سدیمانتاسیون خون در 60 درصد بیماران بالای mm/h50 و در 4.4 درصد بیماران بالای mm/h100 بود. لاپاروسکوپی درگیری صفاق را در 74 درصد بیماران نشان داد. نتیجه گیری: آسیت اگزوداتیو باید در مناطق آندمیک یا مهاجران از مناطق آندمیک ظن بالینی را به تشخیص سل صفاقی برانگیزد.

آمار یکساله:  

بازدید 963

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  134-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1054
 • دانلود: 

  396
چکیده: 

گونه مرزه با نام علمی Satureja edmondi Briq از گیاهان دارویی مهم به شمار می آید واز مرزه های انحصاری و نادر ایران است. از آنجایی که بذر این گیاه به اندازه کافی در طبیعت وجود ندارد و بذور موجود نیز به سختی جوانه دار می شوند، روش ریزازدیادی جهت احیاء و تکثیر انبوه به منظور حفظ و جلوگیری از خطر انقراض و نیز بررسی و شناخت بیشتر این گونه در دستور کار این پژوهش قرار گرفت. بدین منظور سرشاخه های سبز گیاه در محیط MS (با نیمی از مقادیر KNO3 وNH4NO3 ) برای افزایش تعداد شاخه ها قرار داده شدند. سپس شاخه ها در محیط های 1.2MS و DKW همراه با سطوح متفاوت هورمون های BAP و 2iP و IBA کشت شدند. شاخه ها در محیط کشتDKW  حاویNAA  و IBA ریشه دار شدند. بر اساس نتایج حاصل، بیشترین شاخه زایی در محیط DKW حاوی0.5mgl-1 BAP  صورت گرفت. و 0.5mgl-1 IBA بهترین هورمون ریشه زایی بود. گیاهچه های باززایی شده به گلخانه انتقال یافتند و در شرایط طبیعی به رشد و نمو ادامه دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 1054

دانلود 396 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  371
 • دانلود: 

  182
چکیده: 

سرده Veronica از تیره Plantaginaceae یکی از سرده های بزرگ با حدود 450 گونه در جهان است. این سرده با 61 گونه در مناطق مختلف ایران پراکنش دارد. بنابر مطالعات گذشته ویژگی های ریخت شناسی و ریزریخت شناسی که در این سرده از اهمیت تاکسونومیک برخوردارند. از اینرو در این پژوهش سعی شده تا با بررسی ویژگی های ریخت شناسی، ریزریخت شناسی و تشریحی میوه در گونه های اندمیک و نیمه اندمیک ایران که کمتر مورد مطالعه قرارگرفته اند، به حل روابط سیستماتیک این سرده کمک شود. پس از آماده سازی، میوه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) تصویربرداری شد. جهت مطالعات تشریحی نیز برش گیری به روش دستی و رنگ آمیزی مضاعف انجام گرفت. در این پژوهش صفات مختلف از جمله، اندازه، رنگ، شکل و سطح کپسول و همچنین صفات تشریحی همچون تعداد و نوع سلول لایه های مختلف پریکارپ بطور مقایسه ای بین گونه های مختلف بررسی شد. شکل کلی کپسول از تخم مرغی و نوک تیز تا واژ قلبی و کاملا فرورفته در راس متغیر بود. اغلب دارای پوشش کرک غده ای یا غیرغده ای بوده و فقط در V. viscosa سطح کپسول عاری از زوائد کرک و مو مانند بوده است. اندوکارپ عموما لیگنینی شده و سلول های مزوکارپ از مدور تا تقریبا چهار گوش و از یک تا چهار لایه متغیر اند. اپی کارپ اغلب شامل یک ردیف سلول کشیده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 371

دانلود 182 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  100
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  163-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  3660
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3660

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
نشریه: 

داروهای گیاهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1944
 • دانلود: 

  342
چکیده: 

مقدمه و هدف: استان چهارمحال و بختیاری به دلیل داشتن بسیاری از پارامترهای لازمه، محتوی چندین کانون فلوریستیک عمده گیاهی زاگرس مرکزی از جمله کوه کلار است. برخی از گونه های این کانون ها از دیرباز دارای مصارف دارویی متنوع و موثری بوده اند. در سالیان اخیر به دلایل مختلف، تعدادی از این گونه های با ارزش مورد تهدید قرار گرفته و حتی منقرض شده اند. بر این اساس لازم است بسیاری از این گونه ها، شناسایی و اقدامات لازم حفاظتی در مورد آن ها صورت گیرد. یکی از کانون های مهم فلوریستیکی در استان چهارمحال و بختیاری کوه کلار، به مساحت تقریبی 5086 هکتار که در مرکز استان واقع شده است. محدوده ارتفاعی این کوه بین 1900 تا 3814 متر از سطح دریا می باشد. میانگین بارندگی سالانه 511.4 میلی متر و متوسط دما 10.45 درجه سانتی گراد می باشد.روش بررسی: در این تحقیق با بیش از 30 بار مراجعه به بخش های مختلف کوه کلار، ضمن نمونه برداری از فلور منطقه به شناسایی و رده بندی گونه های آن اقدام شد و سپس اطلاعات گونه های دیگر جمع آوری شده توسط گیاه شناسانی که تا آن زمان به کلار مراجعه نموده اند، تا حد امکان به آن افزوده شد.نتایج و بحث: حدود 600 گونه از حدود 1300 گونه گیاه کروموفیت استان برای کلار ثبت شده است. از این تعداد 91 گونه گیاه دارویی شناسایی شده، به 38 تیره و 81 جنس تعلق دارند. هم چنین تعداد 67 گونه انحصاری (Endemic) ایران در کلار یافت می شود که 28 گونه از آن ها دارویی هستند گونه های Haus & .Achillea kellalensis Boiss و Satureja kallarica Jamzad که انحصاری کلار نیز هستند. از نظر حفاظتی تعداد 84 گونه در کتاب Red Data Book of Iran نام برده شده است. از این تعداد 61 گونه کمتر در خطر انقراض (LR)، 12 آسیب پذیر (VU) و در مورد 11 گونه آن اطلاعات ناکافی (DD) است.توصیه کاربردی / صنعتی: از آن جایی که اکثر گیاهان در خطر انقراض، گیاهان اندمیک و گاها دارویی هستند، می توان با حفظ و تکثیر آن ها در زیستگاه های طبیعی یا خارج از زیستگاه های طبیعی، قدم بسیار موثری در حفظ ذخایر ژنتیکی و انحصاری خود برداریم.

آمار یکساله:  

بازدید 1944

دانلود 342 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39062
 • دانلود: 

  19016
چکیده: 

Background: Nepeta depauperata Benth is an Endemic species and is extensively exploited as an anti-inflammatory agent in Iranian traditional medicine.Objectives: This study was designed to evaluate the antinociceptive activity of methanol extract of N. depauperata in male mice.Materials and Methods: The anti-nociceptive activities of the extract were investigated by the formalin test and Hot plate test respectively. Comparisons between the groups were carried out using one-way analysis of variance (ANOVA), and post Hoc Tukey test.Results: N. depauperata extract showed anti-nociceptive effect. Doses of 50, 100 and 200 mg/kg reduced the paw flexing time in formalin test from the control (P<0.05 in both phases). The doses of 25, 50, 100 and 200 mg/kg; 100 and 200 mg/kg reduced the pawlicking time in first and second phases of the formalin test from the control, respectively (P<0.05). The observed effect was not reversed by naloxone. In Hot plate test, doses of 160 and 250 mg/kg significantly reduced the nociception in comparisons to control (P<0.05). All doses of the studied extract also showed antinociceptive activity.Conclusions: This study revealed that the methanol extract of N.depauperata may minimize both the acute and chronic forms of nociception and may have potent role against inflammation.

آمار یکساله:  

بازدید 39062

دانلود 19016 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  82-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58422
 • دانلود: 

  30336
چکیده: 

Background: Malaria is an Endemic infectious disease in southeastern parts of Iran. Despite years of efforts and intervention programs against malaria, transmission still occurs in Jask County.Methods: The epidemiological perspective of malaria in Jask County was conducted by gathering data from Jask County health center, during 2006–2010. A knowledge, attitude and practice study was also carried out. Data analysis was conducted using SPSS ver. 11.5.Results: A total of 2875 malaria cases were recorded, with highest and lowest numbers in 2007 and 2010, respectively. The number of cases had a decreasing trend from 1022 cases in 2006 to 114 cases in 2010. The main causative parasitic agent was Plasmodium vivax. Blood examination rate and slide positive rate were also decreased from 39.5% and 4.3% in 2006 to 15.6% and 1.4% in 2010, respectively. Most of people interviewed in the KAP study had a good knowledge about malaria transmission and symptoms but their use of the bed net for prevention was low (35%).Conclusion: Malaria incidence had significant reduction during the study years. The main reason for this may be due to changing environmental condition for Anopheline breeding and survival because of drought. Another reason may be integration of vector management by using long lasting insecticide treated bed nets, active case detection and treatment by implementation of mobile teams and increasing in financial sources of malaria control program. Knowledge, attitude and practice of people were good in malaria control and prevention, but needs to do more activities for health education and awareness.

آمار یکساله:  

بازدید 58422

دانلود 30336 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  86-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36176
 • دانلود: 

  22510
چکیده: 

Background: The present study was conducted approximately 40 years ago, but its results have not been re-leased. At the time of this study, the importance of the gut microbiota was not fully understood. Methods: Meriones persicus rodents, as one of the major reservoirs of Yersinia pestis bacterium in Iran, were compared in a disease Endemic area (Akanlu, Hamadan, western Iran) and a non-Endemic zone (Telo, Teh-ran, Iran) from 1977 to1981. Results: This study was able to transmit the resistance to Y. pestis to other rodents creatively by using and transferring gut microbiota. Conclusion: The study indicated for the first time that the gut microbiota could affect the sensitivity to plague in Meriones in Telo.

آمار یکساله:  

بازدید 36176

دانلود 22510 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

CHRONIC DISEASES JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  88-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22917
 • دانلود: 

  9721
چکیده: 

Leprosy is an infectious disease causing irreversible disability if unnoticed. A 69-year-old man with undetected leprosy from 30 years ago referred to us with claw hand and Madrosis (Milphosis). The patient complained of non-healing and painless ulcers on the extremities as well as numbness in the right leg. He told the medical team that he could not feel his feet in his shoes. The patient had blurred vision and lacrimation two weeks before admission. He had a history of recurrent foot ulcers from 25 years ago although he referred to medical staff about 5 years ago with infected wound on the hands and multiple scars of pervious ulcers. The disabilities were mainly in consequence of late visit to healthcare centers, misdiagnosis, difficult access to medical centers and patient's unawareness. The case showed the significance of medical education and public awareness for signs and symptoms of leprosy to be recognized and treated on time. In conclusion detecting leprosy should not be delayed just because of a decrease in the number of cases especially in an Endemic area like Kurdistan, Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 22917

دانلود 9721 استناد 0 مرجع 0
litScript