نتایج جستجو

219

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

22

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  31-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  688
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

در این تحقیق امکان دستیابی به شرایط مناسب پرورش کرم خاکی گونه Eisenia foetida مورد بررسی قرار گرفته است تا با دست یابی به این مهم بتوان زمینه عدم وابستگی به خارج را از ورود غذای گران قیمت مولدسازی میگو بی نیاز ساخته و امکانات بالقوه موجود را به بالفعل تبدیل کرد. به همین منظور کرم های مورد نظر در دو تراکم اولیه 50 و 70 گرم و با سه مرحله جنسی مورد مطالعه قرار گرفت. طول مدت پرورش 15 هفته بود که متوسط درجه حرارت روزانه (حداکثر و حداقل) و میزان درصد رطوبت هوا اندازه گیری شده است. در تراکم ذخیره سازی اولیه 70 گرم، تمام کرم های بالغ، دارای کمربند تناسلی و متوسط وزن 0.51 گرم و کرم های جوان با وزن متوسط 0.38 گرم و فاقد کمربند تناسلی و کرم های نوزاد با وزن متوسط 0.27 گرم استفاده شد. در تراکم ذخیره سازی 50 گرمی، کرم های بالغ دارای کمربند تناسلی متوسط وزن 0.51، کرم های جوان با متوسط وزن 0.37 گرم و کرم های نوزاد با میانگین وزن 0.27 گرم بوده اند. بعد از گذشت 15 هفته، اقدام به برداشت کرم ها از محیط های کشت شد. در پایان دوره پرورش در تراکم 70 گرم، گروه کرم های بالغ به نرخ رشد 51.66، کرم های جوان 7.2 و گروه نوزادان 86.17 و در تراکم ذخیره سازی 50 گرم گروه بالغین دارای نرخ رشد 31.4، گروه جوان ها 10.4 و گروه نوزادان 10.8 به دست آمده است. نتایج حاصل از پرورش آزمایشی کرم خاکی قرمز (Eisenia foetida) با توجه به اسید آمینه های ضروری در بافت آن ها نشان می دهد که مناسب ترین تراکم برای تولید توده زنده، شروع با تراکم اولیه 70 گرم و با و ذخیره سازی افراد بالغ می باشد. برای رسیدن به توده بالاتر در هفته دهم پرورش باید کرم ها از محیط پرورش برداشت و زمینه رشد مجدد آنها فراهم شود.

آمار یکساله:  

بازدید 688

دانلود 259 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  145
 • بازدید: 

  35970
 • دانلود: 

  61675
چکیده: 

Purpose The present research was conducted with the objective of exploring the vermicomposting process, which involves different stages such as building of a vermicompost station; import of a compost earthworm (Eisenia foetida); and production of vermicompost using dry grass clippings, rice straw and cow manure. The vermicompost produced can be of significant value to the end users like farmers for replacement of chemical fertilizers and procuring better prices for the organic produce using such composting material locally available at much lower cost. Methods Vermicomposting was done using Eisenia foetida with three treatments [T1 (Rice straw), T2 (Rice straw + grass) and T3 (Grass)]. Temperature, humidity and pH were measured during the process. The population of earthworms, the production of vermicompost, and the chemical and microbial characteristics of the vermicompost were recorded after sixty (60) days and hundred twenty (120) days. The data were analyzed statistically using Sigma Plot 12. 0. Results Results indicated that for all the three treatments the temperature was in the range of 0– 35 ° C, the humidity was between 80 and 100% and the pH fluctuated in the range of 5. 5– 7. 0 and stabilized to near neutral on the 60th day. The combination of rice straw and grass had the highest rate of vermicompost production of 105 kg/m2 followed by grass and rice straw with 102. 5 kg/m2 and 87 kg/m2, respectively, at the end of 120 days. Conclusion The harvested vermicompost had an excellent nutrient status, confirmed by the chemical analyses, and contained all the essential macro-and micronutrients.

آمار یکساله:  

بازدید 35970

دانلود 61675 استناد 145 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  193-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2257
 • دانلود: 

  616
چکیده: 

ورمی کمپوست (Vermicompost) یکی از غنی ترین کودهای آلی بوده که توسط گونه های خاصی از کرم خاکی مانند (Savigny/1826) Eisenia foetida تولید می شود و کاربردهای فراوانی در پرورش گیاهان زینتی دارد. از جمله کاربردهای آن می توان به افزایش گلدهی گیاهان زینتی، کاهش زمان جوانه زنی دانه، افزایش محصول از لحاظ کمی و کیفی و غیره اشاره نمود. کرم خاکی به علت داشتن مقدار فراوان پروتئین و ویتامین در ساختار خود می تواند به عنوان غنی ترین منبع غذایی به ویژه از لحاظ انواع اسیدآمینه های ضروری در جیره غذایی ماکیان و آبزیان در نظر گرفته شود. استفاده ازکرمهای خاکی جهت بازیافت زباله های شهری به عنوان یکی از مهمترین روشهای بازیافت مواد مورد توجه است. جهت پرورش کرم خاکی Eisenia foetida،300 عدد کرم خاکی در 13 بستر قرار داده شد و با کنترل روزانه pH، رطوبت و درجه حرارت، ورمی کمپوست طی 75 روز تولید گردید. آنالیز شیمیایی این کود در مقایسه با کودهای معمول در کشاورزی نشان داد که درصد نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، آهن و روی در این کود بیشتر است. با توجه به وفور مواد آلی اعم از 15 نوع از اسیدهای آمینه آرژنین، سرین، متیونین، هیستیدین، آسپارتیک، لوسین، گلایسین، تیروزین، گلوتامیک و فنیل آلانین )، 2 اسید چرب ضروری، قندها (پنتوزها، هگزوزها و هگزوز آمین)، ویتامینها (نیاسین، ریبوفلاوین، پنتوتنیک اسید، تیامین، B12، B6،اسید فولیک و بیوتین) در پودر کرم خاکی به عنوان یک مکمل غذایی در پرورش طیور و آبزیان, نیاز به تکثیر آن می تواند مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2257

دانلود 616 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

FARRUKH SAMEENA | S. ALI AYESHA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  495-501
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72907
 • دانلود: 

  37260
چکیده: 

Background: The indispensable use of agrochemicals has created serious threats for earthworms abundance and their population; therefore, several earthworm protocols have gained acceptance for use in tests to assess the effects of soil chemicals on soil organisms. Dichlorovos, an organophosphorus pesticide, is one of the widely used pesticides in agricultural fields of M.P., Central India. The aim of the present investigation was to assess the effects of the dichlorovos on growth, reproduction, and avoidance behavior of an earthworm, Eisenia foetida.Methods: After evaluating LC50, artificial soil substrate was prepared using an evenly blended mixture of 68% mesh silica sand, 20% kaolin clay, and 10% sphagnum peat. Different concentrations after LC50 probit analysis of the pesticides were prepared in 1000ml of distilled water and mixed with 1 kg of the soil to expose the earthworms in a dose-dependent manner.Results: A decrease was observed in the weight of earthworms at all concentrations of the pesticide used, whereas reproduction and avoidance behavior which are sensitive parameters were found to be significantly affected by all three doses of dichlorovos.Conclusion: Based on the findings of this study, it can be concluded that growth, reproduction, and avoidance behavior can be taken as useful indicators for assessing the sub-lethal effects of pesticides on non-target soil organisms such as earthworms.

آمار یکساله:  

بازدید 72907

دانلود 37260 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (مسلسل 70)
 • صفحات: 

  48-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  906
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

در بیشتر عملیات تصفیه فاضلاب، مقدار زیادی لجن تولید می گردد که تقابل با آن نیازمند دقت است. تاکنون مطالعات زیادی پیرامون کاربرد کرمهای خاکی برای تثبیت لجن و فاضلاب به عنوان یکی از فرایندهای بیولوژیکی انجام شده است. در بخش اول این تحقیق، اثرات متقابل جامدات خشک لجن و نوع مواد حجم زا مانند خاک اره، کاه و کاغذ در مخلوط با لجن فعال با جامدات خشک 10، 15 و 20 درصد به تعداد 10 تیمار بر کاهش جامدات فرار لجن با استفاده از کرم خاکی آیزینا فتیدا در مقیاس پایلوت و کاربرد 50 عدد کرم در هر تیمار به مدت 10 هفته مورد بررسی قرار گرفت. بیشینه کاهش جامدات فرار در مخلوط لجن با کاغذ با جامدات خشک 15 درصد، معادل 0.42±0.03 درصد در روز و کمینه آن در مخلوط لجن با کاه با جامدات خشک 15 درصد، معادل 0.26±0.01 درصد در روز به دست آمد. در بخش دوم، بقای کرمهای خاکی آیزینا فتیدا در لجن بی هوازی فاضلاب بررسی شد. در لجن خالص بی هوازی تازه، تمام کرمها در طول 10 هفته اول به دلیل سمیت لجن دچار مرگ و میر شده و از هفته دهم به بعد و با کاهش سمیت، میزان بقای آنها افزایش یافت و از هفته دوازدهم به بعد و با کاهش 25.40 درصد از جامدات فرار اولیه لجن، کلیه کرمها زنده ماندند. در حالی که در مخلوط لجن بی هوازی با کاغذ (جامدات خشک 15 درصد) به دلیل بهبود شرایط هوازی، از هفته هشتم به بعد و با کاهش 17.40 درصد از جامدات فرار اولیه لجن، تمام کرمها زنده ماندند.

آمار یکساله:  

بازدید 906

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1825
 • دانلود: 

  288
چکیده: 

تهیه ورمی کمپوست یکی از مهمترین ابزارها برای بازیافت کودهای آلی و تبدیل آن ها به کود بیولوژیک است. بررسی مورد نظر در جهت تعیین بهترین بستر جهت پرورش کرم خاکی گونه آیزینا فتیدا (Eisenia .foetida) در یک طرح کاملا تصادفی در 10 تیمار و چهار تکرار در یک دوره سه ماهه در بسترهای مختلف کود دامی اسبی و گوسفندی به همراه بقایای کاه گندم و یونجه در نسبت های حجمی مختلف (25، 50، 75 و 100) در سال 1392 در دانشگاه گنبد کاووس انجام شد (تیمارهای کودی گنگ است نسبت ها ذکر نشده است). در این تحقیق وزن کرم بالغ، جوان، نوزاد، وزن کوکون و وزن نهایی کرم خاکی آیزنیا فتیدا و نرخ رشد وزنی، نرخ رشد ویژه تعداد نوزاد به ازای مولد و نرخ بازماندگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارها از نظر افزایش وزن کرم بالغ، جوان، نوزاد و وزن کرم نهایی و شاخص های رشد غیر از نرخ بازماندگی اختلاف معنی دار وجود داشت. بیشترین وزن کرم بالغ در تیمار کود گوسفندی و بقایای یونجه به نسبت 50 به 50 (نسبت حجمی) مشاهده گردید و بیشترین وزن کرم جوان در تیمار کاه به همراه کود گوسفندی به نسبت 25 به 75 حاصل شد. همچنین بیشترین وزن نوزاد کرم و وزن نهایی کرم ها در تیمار کاه به همراه کود گوسفندی به نسبت یک به یک به دست آمد. در مجموع نتایج حاصل نشان داد که تیمار کود گوسفندی به همراه بقایای کاه و یونجه بیشترین افزایش وزن کرم خاکی را به دنبال داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1825

دانلود 288 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  61-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1390
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

قابلیت کرم های خاکی برای بازیافت محدوده وسیعی از ضایعات آلی و به خوبی شناخته شده است . معدودی از گونههای کرم های خاکی برای تولید تجاری ورمی کمپوست ها مناسب اند و از میان دو گونه Lumbricus rubellus و Eisenia foetida در مناطق معتدله یافت میشوند . نمونه های کرم های خاکی از مناطق شمال و شمال غرب کشور و از داخل توده های قدیمی کود دامی و لاشبرگ های سطحی جمع آوری و در شرایط گلخانه ای نگه داری شدند. برای شناسایی گونه های کرم های خاکی از ویژگی های ظاهری شامل شمار حلقه های بدن ، شماره حلقه های کمر بند جنسی، شماره حلقه های بر آمدگی بلوغ ، رنگ بدن،ابعاد بدن، بدن کرم های بالغ ، شکل سر و پیش دهان و شماره نخستین حلقه دارای سوراخ پشتی استفاده شد.تمامی نمونه های کرم های کمپوستی جمع آوری شده.، متعلق به گونه Eisenia foetida  بودند. این کرم ها برای تولید ورمی کمپوست از کود دامی، بقایای گیاهی ، لجن فاضلاب، زباله شهری، فیلتر کیک و باگاس حاصل از کارخانه های نیشکر قابلیت خوبی داشتند. در شرایط انکوباسیون درون کود دامی با رطوبت 70 درصد وزنی و در دمای2±24درجه سانتی گراد، هر کرم در هفته ، یک الی دو کپسول تخم تولید کرده و در هر کپسول بخت دو الی هفت عدد نوزاد کرم وجود داشت . در طی فرایند تولید ورمی کمپوست ، نسبت کربن به نیتروژن مواد کاهش یافت که نشان دهنده پیشرفت تجزیه مواد و پایداری بیشتر ورمی کمپوست تولید شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1390

دانلود 152 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

گیاهان زینتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  61-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  610
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 610

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHATTOPADHYAY AMITA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  233-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34109
 • دانلود: 

  17673
چکیده: 

Vermiwash contains enzymes, macro and micronutrients that could stimulate the growth and yield of crops. It can be prepared by different ways. In the present study, vermiwash was produced fromthe earthworm, Eisenia foetida, under field condition and also in the laboratory under cold and heat stress methods. These washes were used in different ratios for seed germination of mung, Vigna radiate. The results showed that the vermiwash produced by cold stress diluted at the ratio of 1: 5 showed 100 % germination of mung seed followed by 1: 5 ratio vermiwash produced naturally that resulted 95 % of seed germination. Undiluted vermiwash produced naturally and by cold stress showed 90 % of germination of mung seed than the undiluted vermiwash produced by heat stress. Cold stress produced vermiwash diluted with 1: 5 ratio showed a vigour index of 1650 followed by naturally produced 1: 5 ratio diluted vermiwash which showed a vigour index of 1092. However, the undiluted naturally produced vermiwash showed the lowest vigour index of 450.

آمار یکساله:  

بازدید 34109

دانلود 17673 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  109-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1859
 • دانلود: 

  326
چکیده: 

به منظور بررسی امکان کاربرد دومنظوره کارگاه پرورش ماهیان گرمابی در تولید کرم خاکی به عنوان غذای زنده، آزمایشی صورت گرفت که در آن 3 تن کود گاوی در 3 کرت به ابعاد 12×3 متر تقسیم و سپس کرم های خاکی به میزان 50 عدد در هر مترمربع به توده کودها معرفی گردید. پس از 3 ماه، 36 کیلوگرم کرم خاکی در کل توده ها تولید شد. سپس اثر کرم های تولید شده، بر میزان رشد ماهی کپور معمولی طی یک دوره 2 ماهه و در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 2 تیمار و 6 تکرار بررسی شد. کرت های آزمایش را 12 قفس توری با ابعاد 1.5×1×1.5 مترمکعب تشکیل می داد که بدون بستر بودند. به هر کرت، 10 عدد بچه ماهی کپور معمولی 30 گرمی با طول متوسط 9.1 سانتی متر معرفی شد. تیمارهای این پژوهش را، غذای تجاری کپور (4 درصد وزن بدن در روز) و مخلوط کرم خاکی (1 درصد وزن بدن) و غذای تجاری کپور (3 درصد وزن بدن) تشکیل می دادند. نتایج آزمایش بیانگر آن بود که تیمارهای آزمایشی در مورد فاکتورهای طول و وزن کل و افزایش وزن روزانه، اختلافات بسیار معنی داری را سبب شدند (P<0.01)، ولی در مورد نرخ رشد ویژه، این اختلافات فقط در 15 روز اول آزمایش مشاهده شد. در عین حال تیمار شامل کرم خاکی با کسب بهترین میانگین ها در مورد شاخص های طول کل (با میانگین 278 میلی متر)، وزن (با میانگین 266.4 گرم)، افزایش وزن روزانه (با میانگین 5.3 گرم)، نرخ رشد ویژه (با میانگین 2.36 درصد) و ضریب چاقی (با میانگین 1.36) نسبت به تیمار دیگر رتبه بهتری را کسب نمود. نتایج نشان داد که امکان تولید هم زمان کرم خاکی و ماهی کپور در کارگاه های پرورشی کاملا میسر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1859

دانلود 326 استناد 0 مرجع 0
litScript