نتایج جستجو

8832

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

884

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

FARHANGDOOST M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  A3
 • صفحات: 

  293-298
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74559
 • دانلود: 

  30438
چکیده: 

In this paper, by definition of EXPONENTIAL MAP of the Lie groups the concept of EXPONENTIAL MAP of generalized Lie groups is introduced. This has a powerful generalization to generalized Lie groups which takes each line through the origin to an order product of some one-parameter subgroup. We show that the EXPONENTIAL MAP is a C¥- MAP. Also, we prove some important properties of the EXPONENTIAL MAP for generalized Lie groups. Under the identification, it is shown that the derivative of the EXPONENTIAL MAP is the identity MAP. One of the most powerful applications of these EXPONENTIAL MAPs is to define generalized adjoint representation of a top space, so we show that this representation is a C¥- MAP. Finally, invariant forms are introduced on a generalized Lie group. We prove that every left invariant K-form are introduced on a generalized Lie group T with the finite number of identity elements is C¥. At the end of this paper, for compact connected generalized Lie group T with the finite number of identity elements and dimension n, we show that every left invariant n-form on T is right invariant n-form.

آمار یکساله:  

بازدید 74559

دانلود 30438 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  17-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  394
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

به هنگام سازی تنش در تحلیل اجزای محدود ناخطی مواد، مهم ترین قسمت تحلیل می باشد، زیرا به طور قابل توجهی بر دقت پاسخ های به دست آمده اثرگذار است. با توجه به این که دقت و زمان دو عامل کلیدی در کارایی روش های تابع اولیه گیری هستند، بررسی دقت و عملکرد این روش ها اهمیت بسیاری دارد. در این پژوهش، الگوی مومسانی وان-مایسز با سخت شوندگی های خطی همگن و پویا در محدوده تغییرشک ل های کوچک درنظر گرفته می شود. باید دانست در حل دستگاه معادله های دیفرانسیل مومسانی به روش نیمه ضمنی رویکرد رایج این گونه است که متغیرهای مورد نیاز تحلیل از میانه گام مومسانی برداشت شود. به منظور بررسی دقت در این پژوهش رابطه سازی ها به گونه ای انجام شده است که بتوان متغیرها را از یک چهارم گام مومسانی برداشت نمود. درپایان، با انجام آزمون های عددی، دقت پاسخ های به دست آمده از این حالت بررسی می شود و با حالت رایج مقایسه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 394

دانلود 164 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  163-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  908
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

در تحلیل کشسان-مومسان ناخطی اجزای محدود سازه ها، تنش ها در هر نقطه گوس از هر جزء در هر تکرار از هر نمو بارگذاری باید به هنگام گردند. این به هنگام سازی توسط تابع اولیه گیری از معادله های بنیادی در مومسانی انجام می شود. باید دانست، دقت تابع اولیه گیری از معادله های بنیادی مومسانی اثر چشم گیری بر دقت پاسخ نهایی تحلیل سازه دارد. در این پژوهش، یک سطح تسلیم وان-مایسز با قانون های سخت شوندگی همگن و پویا در محدوده تنش های کوچک در نظر گرفته می شود. معادله های دیفرانسیل مومسانی به فضای تنش افزوده برده می شود و یک دستگاه معادله دیفرانسیل ناخطی تشکیل می گردد. دستگاه معادله دیفرانسیل استخراج شده توسط یک روش نیمه ضمنی قابل حل می باشد. دقت حل در این روش بستگی به شعاع سطح تسلیم استفاده شده در روند حل دارد. بنابراین، رابطه سازی ها به گونه ای انجام شده است که بتوان شعاع سطح تسلیم را از هر قسمت دلخواه از گام مومسانی برداشت نمود. در پایان، با انجام آزمون های عددی گسترده دقت پاسخ ها برای یافتن بهترین لحظه از گام بارگذاری برای محاسبه شعاع سطح تسلیم بررسی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 908

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  58/1 (ویژه نامه ریاضی)
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  896
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

منندز (2000) آنتروپی را برای خانواده نمایی منظم تعریف و برخی از خواص آن را بررسی و همچنین یک توزیع مجانبی را در این خانواده معرفی کرده است. ما در این مقاله آنتروپی را برای خانواده نمایی در حالت کلی تعریف می نماییم طوری که تعریف ارایه شده به وسیله منندز حالت خاصی از آن می شود. همچنین یک توزیع مجانبی دیگر را برای خانواده نمایی منظم معرفی می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 896

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3 (3)
 • صفحات: 

  63-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1132
 • دانلود: 

  275
چکیده: 

در این مقاله کنترل کننده حامل غیرخطی با مولد حامل نمایی جهت تصحیح ضریب توان (PFC) طراحی و شبیه سازی شده است. این کنترل کننده به یکسو کننده تک فاز و سه فاز همراه با رگولاتور بوست اعمال شده و به ازای تغییرات بار اهمی، اهمی سوییچینگ و سلفی شدید مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به ازا تغییرات وسیع فرکانس سوییچینگ مقادیر ضریب توان مقایسه و مورد بحث قرار گرفته شده است. جهت ایجاد ولتاژهای کمتر از ولتاژ ورودی از تصحیح کننده ضریب توان توسط رگولاتور باک استفاده می شود ولی PFC نوع باک دارای ضریب توان کمتری نسبت به نوع بوست است به همین دلیل از رگولاتور فلای بک برای ایجاد ولتاژهای کمتر از ورودی در یکسوکننده استفاده شده و به ازا بارهای مختلف توسط شبیه سـازی کامپیوتری ضریب تـوان محاسبه شده است که نتایج قابل قبولی دارد و ضریب توانی بالاتر از 0.95 را ایجاد می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1132

دانلود 275 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Yilmaz Abdullah | Bicer Cenker

نشریه: 

MATHEMATICAL SCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  285-293
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66211
 • دانلود: 

  53836
چکیده: 

We introduce a new wrapped EXPONENTIAL distribution named transmuted wrapped EXPONENTIAL (TWE) distribution, for the modeling of circular datasets by using the Transmutation Rank-MAP method. This method is employed for the first time for a wrapped distribution with this study. The introduced distribution is more flexible than traditional wrapped EXPONENTIAL distribution. The paper provides the explicit form of important distributional properties of the introduced distribution such as expectation, median, moments, characteristic function, quantile function, hazard rate function and stress-strength reliability. Ré nyi and Shannon entropies are also obtained. The statistical inference problem for the TWE distribution is investigated using maximum likelihood, least squares and weighted least squares and comparative numerical study results are presented. Furthermore, we present a real dataset analysis.

آمار یکساله:  

بازدید 66211

دانلود 53836 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

FRASER D.A.S. | NADERI A. | KEXIN JI | WEI LIN | JIE SU

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73128
 • دانلود: 

  89767
چکیده: 

Welch & Peers (1963) used a root-information prior to obtain posterior probabilities for a scalar parameter EXPONENTIAL model and showed that these Bayes probabilities had the confidence property to second order asymptotically. An important undercurrent of this indicates that the constant information reparameterization provides location model structure, for which the confidence property was and is well known. This paper examines the role of the scalar-parameter EXPONENTIAL model for obtaining approximate probabilities and approximate confidence levels, and then addresses the extension for the vector-parameter EXPONENTIAL model.

آمار یکساله:  

بازدید 73128

دانلود 89767 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Monemizadeh M. | Fehri H. | ABED HODTANI GH. | HAJIZADEH S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  137-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40860
 • دانلود: 

  34114
چکیده: 

Communication in the presence of a priori known interference at the encoder has gained great interest because of its many practical applications. In this paper, additive EXPONENTIAL noise channel with additive EXPONENTIAL interference (AENC-AEI) known noncausally at the transmitter is introduced as a new variant of such communication scenarios. First, it is shown that the additive Gaussian channel with a priori known interference at the encoder when the transmitter suffers from a fast-varying phase noise can be modeled by the AENC-AEI. Then, capacity bounds for this channel under a non-negativity constraint as well as a mean value constraint on input are derived. Finally, it is shown both analytically and numerically that the upper and lower bounds coincide at high signal to noise ratios (SNRs), and therefore, the capacity of the AENC-AEI at high SNRs is obtained. Interestingly, this high SNR-capacity has a simple closed-form expression and is independent of the interference mean, analogous to its Gaussian counterpart.

آمار یکساله:  

بازدید 40860

دانلود 34114 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Atay Betul | Aytac Aysun

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  243-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40821
 • دانلود: 

  28674
چکیده: 

Please click on PDF to view the abstract.

آمار یکساله:  

بازدید 40821

دانلود 28674 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

STANGO V. | ZINMAN J.

نشریه: 

JOURNAL OF FINANCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2807-2849
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  41028
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 41028

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
litScript