نتایج جستجو

52433

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5244

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

GLOBAL NEST JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  522-534
تعامل: 
 • استنادات: 

  98
 • بازدید: 

  25
 • دانلود: 

  16636
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25

دانلود 16636 استناد 98 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  131-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  820
 • دانلود: 

  310
چکیده: 

هدف این مطالعه تخمین دمای هوای میانگین ماهانه با استفاده ازداده های دمای سطح زمین، شاخص تفاضلی نرمال شده پوشش گیاهی، عرض جغرافیایی، ارتفاع، شیب و کاربری اراضی در دوره زمانی 2015-2001 است. علیرغم برخی تشابهات فضایی بین الگوهای فضایی دمای هوا و دمای سطح زمین، این دو متغیر تغییرپذیری کاملا متفاوتی دارند بطوریکه ضریب تغییرپذیری دمای هوا چهار برابر دمای سطح زمین به دست آمد. همچنین نتایج تحلیل حاکی از این است که در زمستان ارتفاع نقش کلیدی را در توزیع پراکندگی اختلافات دمای سطح زمین ودمای هوا دارد، در حالیکه در دیگر فصول نقش شیب و پوشش گیاهی مشخص تر است. پس از مشخص کردن الگوهای فضایی دمای سطح زمین و دمای هوا، اقدام به تخمین دمای هوا از طریق مدل های رگرسیون با وضوح فضایی 0.125 درجه گردید. پایین ترین مقدار خطا در ماه های نوامبر و دسامبر با ضریب تبیین 70 درصد و خطای استاندارد 1 درجه سانتیگراد به دست آمد. همچنین حداکثر خطا در فاصله ماه های می تا آگوست با ضریب تبیین 59 تا 63 درصد و خطای استاندارد 1.6 درجه سانتیگراد محاسبه گردید که در سطوح 0.05 معنی دار هستند. به علاوه نتایج حاصل از ارزیابی هر ماه نشان داد که تخمین دمای هوا در ماه های سرد (نوامبر، دسامبر، ژانویه، و فوریه و مارس) دارای دقت بیشتری است. با در نظر گرفتن کاربری های مختلف، بالاترین ضریب تبیین به مناطق آبی و شهری با ضریب تبیین 96 تا 99 درصد در ماه های گرم و پایین ترین ضریب تبیین به جنگل مخلوط و علفزار با ضریب تبیین 15 تا 36 درصد در ماه های سرد مربوط است.

آمار یکساله:  

بازدید 820

دانلود 310 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Background: Working memory is one of the essential cognitive functions. Achieving the highest cognitive performance is especially important in critical jobs such as military and crisis management-related jobs. The thermal environment can cognitive functions. Humans have diff, erent thermal sensations in the same fi, xed TEMPERATURE environments. Objectives: This study was conducted to determine the eff, ect of thermal environment and thermal sensation on working memory. Methods: Each of 20 male adult participants, physically and mentally healthy aged 19-29 years, experienced seven thermal conditions (offi, ce room climate: 14°, C, 17°, C, 20°, C, 23°, C, 26°, C, 29°, C, and 32°, C) over four months. Before the test, they waited 40 minutes in the room for adaptation. The thermal sensation questions were asked from them, and working memory was measured with the n-back test. Results: In this experiment, 140 working memory data were collected. The relationship between air TEMPERATURE and working memory was signifi, cant in two of six conditions. The relationship between thermal sensation and working memory was signifi, cant in all six conditions. Participants had various thermal sensations in the same fi, xed thermal environment. Conclusions: Thermal sensation signifi, cantly aff, ected the working memory of the environment users. Working memory was more related to changes in people’, s thermal sensation than changes in ambient TEMPERATURE. Adjusting the ambient TEMPERATURE based on the user’, s thermal sensation increases cognitive performance and prevents working memory loss.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

Journal of endodontics

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1157-1160
تعامل: 
 • استنادات: 

  1413
 • بازدید: 

  13919
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13919

دانلود 31195 استناد 1413 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1 (مسلسل 48)
 • صفحات: 

  83-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3256
 • دانلود: 

  1353
چکیده: 

بادگیرها از عناصر تاریخی معماری ایران می باشند که ابداعی مهم در معماری بومی تلقی می شوند. این عناصر که با رویکرد اقلیمی طراحی گردیده اند، به عنوان یک سیستم سرمایش ایستا شناخته شده اند و تهویه مطبوع را با بهره گیری از انرژی تجدید پذیر باد فراهم می آورند.این تحقیق با هدف بررسی بادگیرهای اقلیم گرم و خشک انجام گرفته و شهر یزد به عنوان شهر مطالعه موردی برگزیده شده است. بادگیرهای یزد با فرم های متفاوتی دیده شده اند و این تحقیق نشان می دهد که ویژگی های شکلی آن ها نقش مهمی در عملکرد شان ایفا می کند.مطالعه با بررسی های میدانی انجام گرفته و نمونه های انتخابی که 54 نمونه بوده، به صورت تصادفی در 5 محله شهر یزد انتخاب شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. ارتباط میان معماری و عملکرد بادگیرها برای اولین بار انجام گرفته است و در ابتدا بادگیرهای یزد گونه شناسی گردیده و سپس سرنمون ها برای تحلیل عددی و محاسبه رفتار حرارتی انتخاب شده اند.این تحقیق با بهره گیری از علم دینامیک سیالات محاسباتی و استفاده از نرم افزار فلوئنت و تحلیل عددی انجام گرفته است. خانه رسولیان به عنوان نمونه موردی در نرم افزار مدل سازی گردیده و سپس سه نمونه پلان بادگیر در این خانه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل حاکی از تفاوت نتایج دما و رطوبت در این سه مدل بود. پس از انجام محاسبات پلان برتر به لحاظ کارکرد رفتار حرارتی و تاثیرگذاری بر آسایش حرارتی مشخص گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 3256

دانلود 1353 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

نانو مقیاس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  181-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  657
 • دانلود: 

  287
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 657

دانلود 287 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  202
 • صفحات: 

  179-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

سابقه و هدف: عواملی محیطی در میزان ابتلا، عفونت و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید-19 می توانند نقش داشته باشند. در این مطالعه یک بررسی سیستماتیک از مطالعات اثر بخشی عوامل محیطی تاثیرگذار بر میزان ابتلا، عفونت و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید-19 انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه با مرور سیستماتیک مقالات منتشر شده موجود، مطالعات موردی واطلاعات مختلف ازگزارش ها و وب سایت های رسمی با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Scopus، Web Of Science، Google Scholar، Magiran و Scientific Information Database(SID) باکلید واژه های Covid-19، ENVIRONMENTAL factors، Air pollution، TEMPERATURE and humidity، Water and wastewater و Coronaviros تا جولای 2021 در زمینه ارتباط بین فاکتورهای محیطی تاثیرگذار بر عفونت و مرگ و میر ناشی از کووید-19 انجام شده است. ارزیابی کیفی مقالات با استفاده از چک لیست STROB انجام شد. یافته ها: از مجموع 62 مقاله جستجو شده در نهایت 30 مقاله بررسی شد. هر یک از عوامل آلودگی هوا، دما، رطوبت، آب، فاضلاب و پسماند می توانند در میزان ابتلا، عفونت و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید-19 نقش داشته باشند. تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود، بر نقش موثر کنترل عوامل محیطی در جلوگیری از شیوع و کاهش میزان ابتلا، عفونت و مرگ و میر ناشی از آن بر بیماری کووید-19 تاکید دارد. بهبود عملکرد محیطی در جهان یکی از بهترین و موثرترین راه های پیشگیری از همه گیری بیماری، به ویژه در مورد کووید-19 در حال حاضر است. استنتاج: اطمینان از بهبود عملکرد محیطی در جهان برای محافظت کشورها از جمعیت خود برای مقابله با کووید-19 و محافظت از جمعیت در برابر سایر خطرات بهداشت عمومی ضروری است. لازم است سرمایه گذاری بیش تری در تحقیق و توسعه انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 10

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  30-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  17226
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 17226 استناد 104 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  75-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  839
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

یکی از راه هایی که سلول ها می توانند در قبال آسیب یا مرگ سلولی ناشی از هر گونه استرس، از جمله ورزش مقاومت کنند، سنتز پروتئین های شوک گرمایی (HSP) است. در حالی که مطالعات قبلی افزایش این پروتئین ها را به دنبال تمرین های استقامتی گزارش کرده اند، این مطالعه به بررسی تاثیر دمای محیط بر پاسخ HSP72 دختران فعال به دنبال تمرین برونگرایی با وزنه می پردازد. پس از انجام مقدمات پژوهش، 27 دانشجوی دختر رشته تربیت بدنی (سن 20.44±2.63 سال، وزن 59.1±11.21 کیلوگرم، حداکثر اکسیژن مصرفی 36.84±5.21 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن در دقیقه) انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه تمرین برونگرا با وزنه در محیط با گرمای ملایم (WHG)، تمرین برونگرا در محیط طبیعی (WNG) و قرار گرفتن در معرض محیط با گرمای ملایم (HG) تقسیم شدند. پروتکل تمرین شامل چهار نوبت تمرین برونگرایی جلو بازو بود که دو نوبت آن با 25 تکرار با 50 درصد و دو نوبت نیز با 20-15 تکرار با 60 درصد یک تکرار بیشینه اجرا شد. خون گیری در شرایط مشابه در سه مرحله (پیش آزمون، میان آزمون و 30 دقیقه پس از پایان آزمون) و به دنبال 14-12 ساعت ناشتایی شبانه از ورید پیش بازویی دست غیربرتر انجام شد. نمونه های خونی در چند نوبت به آزمایشگاه منتقل شدند و مقادیر HSP72 سرمی با استفاده از روش ساندویچ الایزا و مقادیر کراتین کیناز و کورتیزول نیز به ترتیب به روش آنزیماتیک و الایزا سنجیده شد. داده ها با استفاده از روش آماری مناسب شامل آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر، t مستقل و آزمون های تعقیبی LSD و شفه در سطح P£0.05 تحلیل شد. نتایج نشان داد افزایش مقادیر HSP72 در مرحله میانی در هر دو گروه تمرین برونگرا معنی دار و این افزایش در مرحله پس آزمون تنها در گروه WNG معنی دار بوده است. به علاوه تغییرات بین گروهی مقادیر این شاخص معنی دار نبوده است. بر اساس این یافته ها می توان گفت اعمال گرمای ملایم، تاثیر قابل توجهی بر تغییرات ناشی از تمرین برونگرایی مقادیر پروتئین شوک گرمایی نداشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 839

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SILVA A. | APPELL H. | DURTE J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  393
 • بازدید: 

  12054
 • دانلود: 

  16713
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12054

دانلود 16713 استناد 393 مرجع 0
litScript