نتایج جستجو

4439

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

444

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ZHAO A.W. | YE C.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  367
 • بازدید: 

  5021
 • دانلود: 

  13288
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5021

دانلود 13288 استناد 367 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1124
 • دانلود: 

  348
چکیده: 

پوشش نیکل، خواص مکانیکی ضعیفی از خود نشان می دهد. به منظور بهبود این خواص، نیکل به همراه ذرات سرامیکی پوشش داده می شود. در این پژوهش، پوشش Ni/TiN با استفاده از حمام واتس حاوی نانوذرات TiN ایجاد شد و اثر چگالی جریان رسوب دهی، سرعت تلاطم الکترولیت و میزان ذرات در محلول بررسی شد. میزان حضور نانوذرات TiN در پوشش، به کمک آزمون EDS تعیین و مرفولوژی پوشش ها توسط میکروسکپ الکترونی روبشی بررسی شد. خوردگی نمونه ها، با استفاده از روش پلاریزاسیون خطی ارزیابی شد. نتایج نشان دادند که در چگالی جریان 4 A/dm2 و سرعت تلاطم 450 دور در دقیقه، بیشترین ذرات در پوشش نانوماده مرکب به دام می افتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1124

دانلود 348 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LICHUSINA S. | CHODOSOVSKAJA A. | SUDAVICIUS A.

نشریه: 

CHEMIJA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  369
 • بازدید: 

  11337
 • دانلود: 

  13524
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11337

دانلود 13524 استناد 369 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

REZALOU SIMA | CHOOBFROOSH DAVOOD | DEMIR UMIT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

ZNONANOWIRES WERE FABRICATED SUCCESSFULLY USING A NEW ELECTROCHEMICAL APPROACH BASED ON UNDERPOTENTIAL DEPOSITION (UPD) AND SIMULTANEOUS OXIDATION ZN ATOMIC LAYERS FROM AN OXYGENATED AQUEOUS SUSPENSION OF ZNO. ELECTROCHEMICAL UPD AND THE OXIDATION MECHANISM OF THE ZN ATOMIC LAYERS TO ZNO WERE STUDIED BY CYCLIC VOLTAMMETRY AND POTENTIAL-CONTROLLED ELECTROCHEMICAL DEPOSITION TECHNIQUES. THESE THIN FILMS WERE CHARACTERIZED BY X-RAY DIFFRACTION (XRD), X-RAY FOTOELECTRON SPECTROSCOPY (XPS), SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM) AND ENERGY DISPERSIVE SPECTROSCOPY (EDS).

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 29
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  13-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

رسوب نشانی الکتروشیمیایی نانو ذرات هگزاسیانوفرات منگنز بر روی بستر گرافیتی جهت کاربرد در ابرخازن ها در این تحقیق، نانو ذرات هگزاسیانوفرات منگنز (MnHCF) توسط روش رسوب نشانی الکتروشیمیایی تحت جریان ثابت 100 میکرو آمپر پالسی (5/0 ثانیه قطع جریان و 5/0 ثانیه وصل جریان) بر روی بستر گرافیتی و در دمای اتاق لایه نشانی شد. الکترود تهیه شده با استفاده از آنالیز پراش اشعه X ((XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FE-SEM) مشخصه یابی شد. کارایی الکتروشیمیایی الکترود بدون بایندر MnHCF تهیه شده به عنوان الکترود ابرخازنی با استفاده از آزمون های ولتامتری چرخه ای و شارژ/تخلیه جریان ثابت در محلول 5/0 مولار سولفات سدیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون های الکتروشیمیایی نشان دادند که الکترود تهیه شده دارای ظرفیت ویژه بالای F g-1 367 در نرخ نخلیه A g-1 1، توان جریان دهی مناسب و ابقای ظرفیت خوب 8/88% پس از 1000 چرخه می باشد که نشان دهنده کارایی ذخیره سازی انرژی بالای این الکترود است.

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 298 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حیدری غلامرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4 (پیاپی 47)
 • صفحات: 

  95-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  436
 • دانلود: 

  314
چکیده: 

تولید هیدروژن با استفاده از تجزیه آب تحت نور خورشید یک روش امیدوار کننده برای تولید سوخت پاک و تجدیدپذیر می باشد. با استفاده از نیمه هادی های مثبت و منفی به ترتیب به عنوان فتوکاتد و فتوآند می توان آب را به عناصر تشکیل دهنده آن یعنی هیدروژن و اکسیژن تجزیه نمود. از هماتیت می توان به عنوان فتوآند برای این منظور استفاده نمود. در این تحقیق هماتیت با استفاده از روش رسوب دهی الکتروشیمیایی ایجاد شده است. جهت تعیین فاز از تفرق اشعه ایکس استفاده شد که الگوی پراش بیانگر هماتیت با ساختار بلوری رومبوئدرال می باشد. مورفولوژی سطحی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان دهنده ی دو لایه ی پایینی همراه با ترک و لایه بالایی بصورت ذرات می باشد. مقدار جریان تحت نور با استفاده از پتانسیل روبشی خطی تحت قطع و وصل نور مرئی تعیین شدند که در پتانسیل V6/0 نسبت به الکترود Ag/AgCl به مقدار μ A. cm-2 5/2 بدست آمد. منحنی نایکوئیست هماتیت در پتانسیل V0 و V6/0 با استفاده از طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بدست آمد و مدار معادل آنها شبیه سازی گردید و مقدار پارامترهای مربوطه بدست آمدند. همچنین با استفاده از منحنی مات-شاتکی مقدار پتانسیل فلت باند و مقدار دانسیته حامل بار به ترتیب به مقدار V 35/0-نسبت به مرجع Ag/AgCl و cm-3 1018×4/8 بدست آمدند.

آمار یکساله:  

بازدید 436

دانلود 314 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

TORABI M. | KHALIFEHZADEH R. | ARAMI H. | SADRNEZHAD S.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (TRANSACTIONS B: APPLICATIONS)
 • صفحات: 

  177-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28446
 • دانلود: 

  10849
چکیده: 

In this paper the electroDEPOSITION of nickel on n-Si (111): H substrate, in the presence of sulphuric acid, was studied. Cyclic voltammetry has been used to characterize the ELECTROCHEMICAL behavior of the system. The nickel deposits had a flower-like morphology with the sphericalnanostructure nucleus, distributed uniformly on the surfaces of the prepared n-Si (111) substrate.

آمار یکساله:  

بازدید 28446

دانلود 10849 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

شیمی کاربردی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  121-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  645
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

هدف از این تحقیق، تهیه نانولوله های دی اکسید تیتانیوم اصلاح شده با نانوذرات نیکل به عنوان یک فوتوکاتالیست حساس به نور مریی می باشد. برای این منظور، ابتدا با استفاده از روش آندایزینگ الکتروشیمیایی، نانولوله های دی اکسید تیتانیوم بر روی سطح تیتانیوم سنتز شد، سپس با غوطه وری نانولوهای حاصل در محلول آبی نیترات نیکل، فیلمی از نانوذرات نیکل بر روی سطح نانولوله ها ایجاد شد. مورفولوژی و ساختار کریستالی فیلمهای حاصل با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترون روبشی و آنالیز پراش اشعه ایکس بررسی شد. برای تعیین ترکیب و تائید حضور نانوذرات نیکل از طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDX) استفاده شد. در ادامه بررسی کارایی فوتوکاتالیستی نانوکاتالیست های حاصل جهت حذف رنگ متیلن بلو انجام گرفت. نتایج آزمایشات فوتوکاتالیستی نشان داد که نانوکاتالیست های حاصل از فعالیت برخوردار هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 645

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HEKMAT F. | SOHRABI B. | RAHMANIFAR M.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34639
 • دانلود: 

  9648
چکیده: 

The nanopore arrays were fabricated by a twostep anodization of aluminum in an aqueous solution of 0.3 M oxalic acid at the temperature of 6oC by applying a constant direct current (DC) of 40 V. A template-assisted synthesis of Co nanowire arrays was carried out by electrode position into the pores of prepared AAO templates.Cobalt (Co) nanowires of high density and uniformity were synthesized via an ELECTROCHEMICAL DEPOSITION of metallic Co nanoparticles using a nanoporous template of anodized aluminum oxide, by applying an alternative current (AC).

آمار یکساله:  

بازدید 34639

دانلود 9648 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  59-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  420
 • دانلود: 

  260
چکیده: 

نانوکامپوزیت های مغناطیسی گرافن به علت قابلیت کنترل با میدان مغناطیسی خارجی و رسانندگی الکتریکی بالا در فناوری جدید کاربرد های فراوانی دارند. روش رسوب دهی الکتروشیمیایی برای تولید نانوکامپوزیت های گرافن-فلز به علت سادگی، تک مرحله بودن و مقرون به صرفه بودن روش بسیار مناسبی می باشد. در این مقاله، تاثیر pH الکترولیت بر مغناطش نانوکامپوزیت گرافن-کبالت به روش رسوب دهی الکتروشیمیایی، بررسی می شود. نمونه های تولید شده در محیط های بازی و خنثی، غیر مغناطیسی و نمونه های تولید شده در محیط های اسیدی، مغناطیسی می باشند. در محیط اسیدی با 5= pH، نانوکامپوزیت گرافن-کبالت با بیش ترین میزان جرم با مغناطش بالا تولید شده است. نمونه مغناطیسی 5= pH، با آنالیز فازی با الگوی پراش پرتو ایکس (XRD)، پراش انرژی پرتو ایکس (EDX)، طیف سنجی مادون قرمز(FTIR) و خاصیت مغناطیسی با بررسی منحنی پسماند حاصل از VSM مشخصه یابی شده است. برای بررسی مورفولوژی این نانوکامپوزیت ها، از میکروسکوپ الکترونی (MSE) استفاده شده است. کامپوزیت تولید شده متشکل از پوسته های گرافن و بلور های کبالت با مغناطش اشباع بالا در حدود 119 emu/g می باشد که قابلیت کاربرد در دارورسانی هدفمند، پاک کنندگی آب، حسگرهای زیستی و مغناطیسی را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 420

دانلود 260 استناد 0 مرجع 0
litScript