نتایج جستجو

6956

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

696

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  5-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2607
 • دانلود: 

  394
چکیده: 

برق گرفتگی یکی از مباحث مهم و پیچیده در پزشکی قانونی و طب کار می باشد که ابعاد مختلف آن قابل بررسی و تامل می باشد، گذشته از موارد نقص عضوی و آسیبهای الکتریکی، تشخیص نحوه حدوث و تابلوی مرگ نیز چه از نظر حقوقی و چه از نظر پزشکی قانونی، دارای اهمیت بسزایی است، برای نیل به این هدف و بررسی ابعاد گوناگون برق گرفتگی، پس از استخراج کلیه موارد مرگ و میز ناشی از حوادث، در طول یک و نیم سال مذکور ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی، فاکتورهای دموگرافیک و همچنین آثار و علائم برق گرفتگی و نحوه حدوث مرگ در اجساد با اعلام فوت برق گرفتگی استنتاج گردید، که در آن بیشترین میزان برق گرفتگی در دهه دوم و سوم عمر و در ارتباط با حوادث مرتبط با شغل بوده و اکثریت موارد مرگ و میر، با آریتمی ایست قلبی متعاقب فیبریلاسیون بطنی و خطرناکترین حالت برق گرفتگی، منجر به قوت عبور جریان از دست راست و انتقال از میان پاها قلمداد گردید، مهم ترین مسئله در برق گرفتگی پیشگیری از وقوع آن است و این میسر نمی گردد، مگر آنکه آموزش همگانی و بالا بردن سطح آگاهیهای جامعه، و رعایت بهداشت کار، توسط کارگر و کارفرما و حاکم نمودن بهداشت صنعتی، در سرلوحه شاغلین و جامعه انسانی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2607

دانلود 394 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76027
 • دانلود: 

  29707
چکیده: 

Background: ELECTRICAL injuries are rarely happened but it makes more harmful lesions comparing to other thermal injuries. The aim of this study was to report ELECTRICAL BURNed patients according to ELECTRICAL voltage in Shahid Motahari BURN Center.Methods: This Routine data base study was performed on patients with ELECTRICAL BURNs which were admitted to Shahid Motahari BURN Center from April 2010 to March 2012. Demographic and clinical data had gathered from medical records. Association between voltage and morbidity or mortality was evaluated used SPSS v. 16.Results: Mean total body surface area of 287 patients (283 (98.60%) male and 4 (1.4%) female) with mean age of 30±0.7 years was 13.56±0.76% (range 1-100). There were 203 patients (70.7%) with low and 84 patients (29.31%) with high voltage injury. There was significant association between voltage and place of injury (p=0.001).Conclusion: High voltage injuries constitute large number of ELECTRICAL injuries which more of these injuries occurred outdoor and in workplace and need more hospitalization. High voltage injuries are related with more amputation, so people and authorities should pay more attention to such injuries.

آمار یکساله:  

بازدید 76027

دانلود 29707 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  76
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  426-431
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  493
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

با اینکه انرژی الکتریکی یکی از بهترین و تمیزترین انرژیها است اما روش حفاظت و بهرهبرداری صحیح از آن همیشه و در همهجا با مشکلاتی همراه است. یکی از مهمترین مشکلات آن، برقگرفتگی و خطرات ناشی از آن است که گاهی موجب از دست دادن جان انسانها میگردد. وقتی بدن یا قسمتی از آن کاملا در یک میدان جریان قوی برق قرار گیرد یا تماس با مصدومی که به منبع قوی برق متصل است برقرار شود، فرد دچار سوختگی الکتریکی میشود. ضایعات ناشی از سوختگی الکتریکی حدودا 5% از تختهای بستری مراکز بزرگ سوختگی را به خود اختصاص میدهند. نوع عوارض ناشی از سوختگی الکتریکی با توجه به محل ورود جریان الکتریسیته، شدت آن و مقاومت بافتی متفاوت است. اما کمابیش بیشترین عوارض فیزیکی مربوط به دستها و اندامهای فوقانی بدن میباشد. از سوی دیگر آسیبهای روحی و مشکلات آتی ناشی از کارافتادگی و بیکاری، زندگی مصدومان سوختگی الکتریکی را تحت تاثیر قرار میدهد. افزونبر انجام اقدامات صحیح و به موقع در درمان مصدوم، شناخت و مدیریت عوارض کوتاهمدت و بلندمدت ناشی از سوختگی الکتریکی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه مروری ضمن معرفی انواع سوختگی الکتریکی و آمارهای گزارش شده درباره آن، عوارض مختلف ناشی از سوختگی الکتریکی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. آگاهی از میزان بروز سوختگی الکتریکی در اقشار جامعه و انواع عوارض ناشی از آن به برنامهریزی و مدیریت مشکلات مصدومین سوختگی الکتریکی و همچنین اتخاذ راهکارها برای جلوگیری از بروز این حوادث کمک شایانی میکند.

آمار یکساله:  

بازدید 493

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

J Med Case Rep

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  304-304
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  2555
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2555

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  107-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1655
 • دانلود: 

  379
چکیده: 

مقدمه: سوختگی الکتریکی یک مشکل جهانی در پزشکی امروز است. ضایعات ناشی از سوختگی الکترکی بیش از 5% تختهای بستری مراکز بزرگ سوختگی را به خود اختصاص می دهد. تقسیم بندی در سوختگی الکتریکی شامل: سوختگی با جریان برق ولتاژ بالا (بالاتر از 1000 ولت)، سوختگی با ولتاژ پایین (پایین تر از 1000 ولت)، سوختگی ناشی از صاعقه و سوختگی ناشی از قوس الکتریکی می باشد. هدف این مطالعه بررسی علت، عوارض، مرگ و میر ناشی از سوختگی الکتریکی در بیماران مراجعه کننده به مرکز سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد می باشد.روش کار: این مطالعه توصیفی بین سالهای 1381-1385در مرکز سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به صورت گذشته نگر انجام شده است. تعداد 132 بیمار به دلیل سوختگی ناشی از جریان الکتریکی در این مرکز بستری شده بودند. متغیر های مورد بررسی در این مطالعه شامل سن، جنس، علل حادثه، سطح سوختگی، مدت بستری بیماران، قطع اندام ها و درصد فوت بیماران بوده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.نتایج: در طی مدت 5 سال تعداد 5875 بیمار مبتلا به سوختگی در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد بستری شدند که تعداد 132 بیمار (2.4%) به دلیل سوختگی الکتریکی بستری بوده اند. متوسط سن بیماران 26 سال بوده، حداقل گروه سنی 2 سال و حداکثر 63 سال داشتند. 128 بیمار (97%) را مردان تشکیل می دادند. متوسط سطح سوختگی در بیماران 12.8% بوده که بین حداقل 1% و حداکثر 80% متغیر بود. جریان برق با ولتاژ بالا در100  بیمار (75.7%)، ولتاژ پایین 31 بیمار (23.5%) و صاعقه یک بیمار (0.75%) علت سوختگی را به خود اختصاص داده اند. 26 بیمار (19.7%) نیاز به قطع یک یا چند عضو داشتند. در طی مدت بستری تعداد 6 بیمار (4.5%) به دلیل عوارض ناشی از سوختگی فوت کردند.نتیجه گیری: سوختگی ناشی از جریان برق و ضایعات ناشی از آن هنوز به عنوان یک مشکل در جوامع مدرن امروزی مطرح است. برای کاهش عوارض و مرگ و میر ناشی از آن نیاز به اقدامات درمانی طبی و جراحی خاص می باشد. در مرکز سوختگی ما یکی از شایعترین علتهای سوختگی با جریان برق ولتاژ بالا را بالا رفتن از تیرهای برق به خود اختصاص می دهد که جهت پیشگیری از آن نیاز به توجهات خاص منطقه ای می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1655

دانلود 379 استناد 0 مرجع 10
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  861-866
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1322
 • دانلود: 

  324
چکیده: 

این مطالعه گذشته نگر، مقطعی ـ توصیفی با هدف تعیین فراوانی انواع سوختگی ها در کودکان و نوجوانان، روی 599 بیمار مبتلا به سوختگی که در سال 1381 به بیمارستان شهید مطهری مراجعه کرده بودند، انجام شد. معیار ورود به مطالعه سن 15 سال و کم تر از آن بود. متغیرهای بررسی شده شامل سن، جنس، علت سوختگی، مدت بستری، درصد سطح سوختگی و میزان مرگ و میر بوده است. از میان 599 بیمار، 167 نفر بستری و 432 نفر سرپایی بودند. متوسط سن بیماران 8/5 سال بود. در بیماران بستری، 6/97% دچار سوختگی حرارتی و 4/2% دچار سوختگی الکتریکی شده بودند اما هیچ یک از آن ها سوختگی شیمیایی نداشتند. در بیماران سرپایی 8/98% دچار سوختگی حرارتی، 9/0% دچار سوختگی الکتریکی و  0.3%دچار سوختگی شیمیایی شده بودند. در این مطالعه تعداد بیماران مرد بیش از بیماران زن بود (6/58% در برابر 4/41%). اغلب بیماران افراد زیر 5 سال بودند و سطح سوختگی(BSA)  در اغلب آن ها، کم تر از 10% و در تعداد کمی از آن ها بیش از 90% بود. میزان مرگ و میر در بیماران 8/4% به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 1322

دانلود 324 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HASANI L. | AGHA MOLAEI T. | BOUSHEHRI E. | SABILI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  50-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69521
 • دانلود: 

  31929
چکیده: 

This study was conducted to determine the causes and outcomes of BURN in patients referred to Shahid Mohammadi Hospital in Bandar Abbass, southern Iran, in which 212 BURNed patients were assessed from March 2007 to March 2008 .Mean age of patients was 22.14 yr. Heat contact was the main cause of BURN with 92.5%. 49.1% of total BURNs occurred among less than 20 yr old people. Mortality rate was 10.4%. Most of BURNs occurred at home. An educational program is necessary to prevent thermal BURNing at home.

آمار یکساله:  

بازدید 69521

دانلود 31929 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  102-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1111
 • دانلود: 

  290
چکیده: 

Background: BURN is one of the most significant injuries in industrial and developing societies and is one of the most important traumas leading to hospitalization. The aim of this study was to identify the epidemiology, geographical distribution, and outcome of electric BURNs in Fars province and to present the distribution map. Methods: In this descriptive-analytical study, the study population involved all ELECTRICAL BURN victims admitted to Amir al-Momenin and Ghotbeddin Hospitals from 2008 to 2019 in Fars province in the south of Iran. Data were analyzed using SPSS software version 22. Results: Among a total of 246 patients, the average age was 30. 78 ±,11. 07. The highest frequency among educational levels was among under-diploma patients (38. 6%), and the majority were employed (87. 4%). Also, most of the patients were from urban areas (70. 3%). The majority of BURN incidences occurred at the workplace (57. 7%). Also, among the high voltage patients, 25 patients (30. 9%) had an amputation, while among low voltage only 12 patients (16. 2%) had an amputation. Non-surgical treatment was applied in 68 (28%) cases, while Escharotomy was performed in 28 (11. 4%) patients. There was also a statistically significant association between BURN voltage and amputation (P= 0. 039). Conclusion: Based on our report, the rate of ELECTRICAL BURN injuries in Iran is still high, which underlines the need for stronger efforts in effective prevention, such as better public education and the establishment of strict regulations regarding the distribution and use of electricity.

آمار یکساله:  

بازدید 1111

دانلود 290 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  660-667
تعامل: 
 • استنادات: 

  618
 • بازدید: 

  886
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

زمینه و هدف: درد شدیدی درحین شست وشو و تعویض پانسمان بیماران سوختگی ایجاد می شود. کاربرد روشی مکمل و بی عارضه برای کاهش درد بیماران سوختگی درحین تعویض پانسمان، اهمیت ویژه ای دارد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تحریک الکتریکی عصب ازطریق پوست (TENS) بر شدت درد بیماران بستری در بخش سوختگی حین تعویض پانسمان انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه، از نوع کارآزمایی ـ بالینی بوده که در سال 1393، بر روی 60 نفر از بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان واسعی سبزوار انجام گرفت. بیماران به روش تخصیص تصادفی به سه گروه کنترل (20 نفر)، آزمون (20 نفر) و پلاسبو (20 نفر) تقسیم شدند. در روز دوم پس از مراجعه به بیماران بستری شده، گروه کنترل قبل از تعویض پانسمان مورفین، گروه آزمون مورفین و TENS و گروه پلاسبو، مورفین و TENS پلاسبو دریافت کرده و پانسمان شدند. در انتهای پانسمان با استفاده از مقیاس عددی درد 10-0 میزان درد بیماران مورد بررسی قرارگرفت. داده ها با استفاده از آزمون های فریدمن، من ویتنی و کروسکال والیس با نرم افزار SPSS نسخه ی 18 تجزیه و تحلیل شدند. ضمنا سطح معناداری در آزمون های آماری مورد استفاده در این پژوهش 5 صدم درنظر گرفته شد.یافته ها: میانگین درد در روز دوم پس از مراجعه در گروه کنترل 0.52±5.45، در گروه آزمون 0.48± 5.00و در گروه پلاسبو 0.56± 7.00بود. درد در بین سه گروه دارای اختلاف معناداری بود (P=0.00). نتیجه گیری:به کارگیری TENS به همراه مورفین در کاهش درد بیماران سوختگی حین تعویض پانسمان موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 886

دانلود 286 استناد 618 مرجع 0
نویسندگان: 

Mobayen Mohammadreza | Sadeghi Mahsa

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  540
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

BACKGROUND ELECTRICAL BURN, one of the serious public health challenges, is considered one of the most devastating due to higher mortalities. BURN injuries impose a high economic burden on patients, the health system, and society. We aimed to determine the prevalence of ELECTRICAL BURN injury among BURN patients hospitalized in Iran. METHODS A systematic literature search was conducted to identify articles published from Iran in the electronic databases of Scopus, PubMed, Embase, Google Scholar, Web of Science, and SID from Jan 2000 to Dec 2020. Next, eight publications from international databases and ten articles from the Persian SID database that met our inclusion criteria were selected for data extraction and meta-analysis. The inclusion criteria were articles done among the Iranian population with BURN patients. RESULTS In all studies, the pooled prevalence of ELECTRICAL BURN was estimated at 3. 8% (95% CI: 3. 1% –,4. 5%) in BURN patients. Occurrence of ELECTRICAL BURN-in males and females was 92. 3% (95% CI: 87. 9% –,95. 2%) and 7. 7% (95% CI: 4. 8% –,12. 1%) respectively. Also, the mortality rate was 3. 5% (95% CI: 2. 2% –,5. 6%). CONCLUSION The epidemiological study of ELECTRICAL BURNs helps determine the effective factors in the occurrence of this type of damage.

آمار یکساله:  

بازدید 540

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
litScript