نتایج جستجو

13356

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1336

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

HUSSLEIN P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  22-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  379
 • بازدید: 

  8314
 • دانلود: 

  14726
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8314

دانلود 14726 استناد 379 مرجع 0
نویسندگان: 

DAHI V. | HAGEN J.E. | SVEEN A.M. | NORSENG H. | KOSS K.S. | STEEN T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  91-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  31571
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31571

دانلود 18003 استناد 400 مرجع 0
نویسندگان: 

MCCURT C. | WEAVER J. | STATHAM H.

نشریه: 

BIRTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  1206
 • بازدید: 

  25471
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25471

دانلود 18353 استناد 1206 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

Heliyon

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  133
 • بازدید: 

  559
 • دانلود: 

  7761
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 559

دانلود 7761 استناد 133 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52467
 • دانلود: 

  18119
چکیده: 

Objectives: Tofindout the early neonatal outcome (morbidity and early neonatal mortality) of the babies born by CAESAREAN SECTION (CS) and to compare the outcomes between ELECTIVE and emergency CS. Methods: A longitudinal study was conducted in a tertiary care hospital. Maternal and neonatal characteristics were noted. Results: A total of 750 neonates were enrolled and 37% were born by ELECTIVE CS. Out of 750 children 55% were male newborns and 45% were females. The NICU (neonatal intensive care unit) admission requirement was 24%, whereas 3. 33% of neonates died within 7 days of life. Neonatal morbidity was higher in emergency CS, similar to respiratory depression at birth (OR: 6. 00, 95% CI 3. 06-11. 78, P < 0. 001), respiratory distress (OR: 4. 6, 95% CI 2. 74-7. 82, P < 0. 001) and requirement of resuscitation (OR: 5. 54, 95% CI 2. 98-10. 32, P < 0. 001). Factors such as emergency CS [adj OR: 13. 35(1. 69-105. 38), P = 0. 014], prematurity [adj OR: 10. 08 (3. 33-30. 47), P < 0. 001] and Apgar score < 7 at 10 minutes [adj OR: 79. 56 (16. 63-381. 50), P < 0. 001] were independently associated with NICU admissions and neonatal mortality. Conclusions: Newborns delivered through emergency CS had a higher morbidity and mortality rate compared to ELECTIVE CS. Adequate antenatal care and early referral may convert this emergency CS to normal or ELECTIVE CS and can reduce neonatal morbidity and mortality.

آمار یکساله:  

بازدید 52467

دانلود 18119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BAKHEIT KH.H. | BAYOUMI N.K. | ADAM I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  185-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35933
 • دانلود: 

  20805
چکیده: 

Background: Cesarean SECTION delivery can lead to much maternal morbidity. Different cytokines have been reported to be influenced by the mode of delivery. Objective: To investigate the influence of mode of delivery on maternal, placental and cord sera of interferon gamma (IFN-g), interleukin-4 (IL-4) and interleukin-10 (IL-10) levels. Methods: These three cytokines were measured using ELISA in peripheral, placental and cord sera of two groups of women (38 in each group), either delivering vaginally or by ELECTIVE cesarean SECTION. Results: Concentrations of IFN-g, IL-4 and IL-10 in the peripheral and placental sera were higher in vaginal delivery, while cord cytokines were not significantly different in the two groups. Cord sera contained significantly less con-centrations of these cytokines than the peripheral and placental sera. Conclusion: It ap-pears that the levels of IFN-g, IL-4 and IL-10 are influenced by the mode of delivery.

آمار یکساله:  

بازدید 35933

دانلود 20805 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

فقه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  26-27
 • صفحات: 

  11-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  561
 • دانلود: 

  342
چکیده: 

ارتباط بین مسائل پزشکی و فقه مترقی شیعه عامل تحول و رشد موضوعات حوزه سلامت است. یکی از این موضوعات ارجاع زنان به عمل سزارین در عین توانمندی برای زایمان طبیعی است، اگرچه به نظر می رسد عدم تغییر این سیاست در نظام تحول سلامت، مبتنی بر برخی آرای فقهی دال بر جواز آن باشد یا ناشی از نگرش مادران متقاضی در نفع عقلایی آن از جهت بدون درد بودن این روش نسبت به روش طبیعی است، اما با توجه به آمار و ارقام موجود در منابع پزشکی نسبت به عوارض عمل سزارین و آسیب های ماندگار آن در مادر و کودک، به عنوان اولین قدم برای تغییر این سیاست، بازپژوهی حکم اولیه مساله از جهت فقهی ضروری می نماید. هدف از این پژوهش بررسی مشروعیت و حکم اقدام به عمل سزارین در شرایطی است امکان انجام زایمان به شیوه طبیعی (زایمان واژینال) وجود دارد و روش سزارین انتخابی محسوب شده و به عنوان تنها روش پیش رو مطرح نیست. این پژوهش به شیوه تحلیلی اسنادی و در دو بخش انجام شده است: ابتدا در مقام موضوع شناسی، با استناد به نتایج تحقیقات کیفی و میدانی به ارزیابی این روش در علم پزشکی در مقایسه با روش تکوینی و طبیعی پرداخته شد که بر اساس نتایج حاصله، روش سزارین در مقایسه با روش طبیعی به عنوان یک روش پرخطر و پرعارضه نسبت به زایمان طبیعی معرفی شده است. در بخش دوم با تحلیل و بررسی آرای فقهی موافقین و مخالفین، با نظر به یافته های علم پزشکی به عنوان نظر خبره در شناخت موضوع، نهایتا حکم عدم جواز در مساله استنباط شده است و در ادامه بر اساس تحقیقات پزشکی تعدادی از موارد ضرورت و جواز برای اقدام به عمل سزارین غیر انتخابی نیز شناسایی شده است. در این حالت با نظر به این حکم اولیه که عدم جواز است، طبیعتا حکم فقهی عمل پزشک در ارجاع بیمار در موارد غیر ضروری، حرمت خواهد بود و از جهت حکم وضعی و ضمان او در صورت بروز حادثه برای متقاضی نیز این مساله قابل بررسی است.

آمار یکساله:  

بازدید 561

دانلود 342 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BJORNESTAD E. | ROSSELAND L.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  130
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  748-751
تعامل: 
 • استنادات: 

  387
 • بازدید: 

  7535
 • دانلود: 

  15774
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7535

دانلود 15774 استناد 387 مرجع 0
نویسندگان: 

EIFEDIYI R.A. | ISABU P. | AKHIMIONA V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  7-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  43037
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 43037

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
نشریه: 

بیهوشی و درد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  60-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

زمینه و هدف: مدیریت صحیح زایمان و انتخاب روش بیهوشی مناسب جهت انجام بی دردی وحفظ سلامت مادر و جنین طی عمل سزارین مساله ای بسیار مهم است. این مطالعه با هدف مقایسه اثر بی حسی نخاعی با بوپیواکایین و روپیواکایین بر پارامترهای همودینامیک خانمهای باردار تحت عمل سزارین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور تصادفی بر روی 76 خانم باردار ترم در سنین 18 تا 40 سال با کلاس فیزیکی 1 و2 کاندید عمل سزارین انجام شد. بیماران در دو گروه 38 نفری تقسیم شدند. بی حسی نخاعی در گروه اول با 5/12 میلی گرم بوپیواکایین و در گروه دوم با 5/17 میلی گرم روپیواکایین انجام شد. پارامترهای همودینامیک، متغیرهای دموگرافیک و سایر متغیرهای مورد نیاز حین عمل ثبت و در چک لیستی وارد و داده ها با تستهای آماری تی تست، مجذور کای، آنووای تکراری در نرم افزار SPSS 19 آنالیز شدند. یافته ها: ازنظرسن، کلاس ASA وعلت سزارین، بیماران دوگروه اختلاف آماری معنی داری نداشتند. SBP و زمان رسیدن به سطح بی حسی مناسب در بیماران بوپیواکایین و زمان کاهش سطح بی حسی، میزان بروز تهوع، استفراغ، افت فشارخون و استفاده از افدرین در بیماران گروه روپیواکایین بصورت معنی داری پایین بودند. میزان رضایت جراح از کیفیت بی حسی درگروه بوپیواکایین بیشتربود. از نظر HR، MAP، میزان بروز برادیکاردی و لرز، بین بیماران دوگروه اختلاف معنی داری وجود نداشت. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که روپیواکایین داخل نخاعی باعث پایداری فشارخون در خانم های باردار تحت جراحی سزارین شده و زمان ریکاوری کوتاهتری نسبت به بوپیواکایین داخل نخاعی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 5

دانلود 64 استناد 0 مرجع 4
litScript