نتایج جستجو

31374

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3138

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MATINFAR M. | MIRZAMANI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  43-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49064
 • دانلود: 

  36479
چکیده: 

Let G is n− vertex graph. In 1996, Reed conjectured that g (G) £ [n/3] for every connected 3− regular G. In this paper, we introduce an algorithm in computer algebra system of MAPLE such that, by using any graph as input, we can calculate domination number g(G) and illustrated SET of all DOMINATING SETs. It important that these SETs choose among between (n g(G)) SETs.

آمار یکساله:  

بازدید 49064

دانلود 36479 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAMODIVKIN VLADIMIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29067
 • دانلود: 

  12090
چکیده: 

Please click on PDF to view the abstract.

آمار یکساله:  

بازدید 29067

دانلود 12090 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Cary Michael | Cary Jonathan | Prabhu Savari

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11840
 • دانلود: 

  9666
چکیده: 

In this paper we initialize the study of independent domination in directed graphs. We show that an independent DOMINATING SET of an orientation of a graph is also an independent DOMINATING SET of the underlying graph, but that the converse is not true in general. We then prove existence and uniqueness theorems for several classes of digraphs including orientations of complete graphs, paths, trees, DAGs, cycles, and bipartite graphs. We also provide the idomatic number for special cases of some of these families of digraphs.

آمار یکساله:  

بازدید 11840

دانلود 9666 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  287-297
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18731
 • دانلود: 

  8627
چکیده: 

A SET S of vertices in a graph G = (V; E) is a DOMINATING SET of G if every vertex of V S is adjacent to some vertex of S. For an integer k 1, a SET S of vertices is a k-step DOMINATING SET if any vertex of G is at distance k from some vertex of S. In this paper, using membership values of vertices and edges in fuzzy graphs, we introduce the concepts of strength of strongest DOMINATING SET as well as strength of strongest kstep DOMINATING SET in fuzzy graphs. We determine various bounds for these parameters in fuzzy graphs. We also determine the strength of strongest DOMINATING SET in some families of fuzzy graphs including complete fuzzy graphs and complete bipartite fuzzy graphs.

آمار یکساله:  

بازدید 18731

دانلود 8627 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  197-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

تابع f: V(G)→ {0, 1, 2} یک تابع احاطه گر رومی (RDF) برای گراف G نامیده می شود هرگاه هر راس u که f(u )=0 مجاور به یک راس v باشد که f(v )=2. وزن یک RDF f برابر است با w(f)=∑ _(v∈ V)▒ f(v). عدد احاطه گر رومی گراف G را که با نماد γ _R (G) نمایش می دهیم کمترین وزن یک RDF در گراف G است. تابع احاطه گر رومی ماکسیمال (MRDF) برای گراف G یک تابع احاطه گر رومی f=(V_0, V_1, V_2) می باشد به طوری که مجموعه ی V_0={v∈ V(G)|f(v)=0} یک مجموعه ی احاطه گر برای گراف G نباشد. وزن یک MRDF f برابر است با w(f)=∑ _(v∈ V)▒ f(v). عدد احاطه گر رومی ماکسیمال گراف G را که با نماد γ _mR (G) نمایش می دهیم کمترین وزن یک MRDF در گراف G است. در این مقاله مطالعه روی پارامتر احاطه گر رومی ماکسیمال را ادامه می دهیم. ابتدا تمام گراف های G با کمر حداقل 6 را دسته بندی می کنیم به طوری که γ _mR (G)=n-2 باشد و سپس ویژگی مورد نظر را برای برخی از گراف های با کمر حداکثر 5 بررسی می نماییم.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  95-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  818
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

مساله پوشش مجموعه یا مساله پوشش سطرهای یک ماتریس به وسیله زیر مجموعه ای از ستونها با کمترین هزینه، یک مساله NP- Compelete است. همین امر محققین را بر آن داشته است که تمام تلاش خود را برای طراحی الگوریتم های ابتکاری به کار گیرند. الگوریتم ژنتیک به عنوان یک روش ابتکاری و نوین محاسباتی که سعی دارد تا فرایند تکامل تدریجی حیات انسان را تقلید کند، رویکرد مناسبی برای مواجهه با مساله پوشش مجموعه است. در این مقاله علاوه بر طراحی الگوریتم ژنتیک متناسب با مساله پوشش مجموعه، نتایج محاسباتی و مقایسه ای نیز ارائه و کارآیی الگوریتم پیشنهادی ارزیابی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 818

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  3430-3430
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  488
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

پیدا کردن سطوح کارا در تحلیل پوششی داده ها از چند نظر مهم است. هانگ و روسیاو (1997)  روشی را بحث کردند که قادر است تنها زیرگروه کوچکی از چنین سطوحی را به وجود آورد. روش ارایه شده در این مقاله، سطوحی را به وجود می آورد که ابعاد آن بزرگ تر یا برابر یک و یا کمتر و کوچک تر از m+s-l است. این روش از یک برنامه خطی و برقی عملکردهای صوری استفاده می کند و به نظر می رسد که در مقایسه با برنامه های موجود، مزیت هایی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 488

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Azizi Keshavarz Parisa | Tehranian Abolfazl

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  85-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5140
 • دانلود: 

  15652
چکیده: 

In this paper, the concept of incidence domination number of graphs is introduced and the incidence DOMINATING SET and the incidence domination number of some particular graphs such as paths, cycles, wheels, complete graphs and stars are studied.

آمار یکساله:  

بازدید 5140

دانلود 15652 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

پاپلی یزدی محمدحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (پیاپی 71)
 • صفحات: 

  5-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1351
 • دانلود: 

  379
کلیدواژه: 
چکیده: 

هر گروه انسانی که ساختار و تشکیلاتی ایجاد می کند (در هر ابعادی) برای خود رسالتی پنهان و آشکار قایل است، ممکن است خلاصه این رسالت و اهداف در اساسنامه آن تشکیلات ذکر شده باشد. پس از رنسانس و به خصوص پس از انقلاب صنعتی که دانشگاههای مدرن در غرب نضج می گرفت آنها رسالت ها و اهدافی را برای تشکیلات خود تعریف کردند که برخی از آنها بر همگان روشن است و بخش دیگر از اهداف که معمولا مهمترین و سیاسی ترین آنها هستند فقط بر خواص آشکار است. این امر ویژه دانشگاه های غربی نیست بلکه همه گروه ها و تشکل ها از جمله احزاب را نیز شامل می شود. بنابراین در پس هر ساختاری یک ایدئولوژی خوابیده است. این مقاله کوشش دارد ایدئولوژیهای حاکم بر جغرافیای ایران را از بدو پیدایش گروه جغرافیای دانشگاه تهران تا کنون مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. چون در این زمینه این اولین کوشش است، مسلما مقاله دارای کاستیها و خطاهایی خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1351

دانلود 379 استناد 1 مرجع 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  591
 • دانلود: 

  124
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 591

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
litScript