نتایج جستجو

60072

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6008

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Kamyab Teimouri Marya

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  35-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34815
 • دانلود: 

  8434
چکیده: 

Paying attention to the spatial placement of the elements (man-made or natural) based on the landscape pattern and ECOLOGICAL processes inurban DESIGN would have a considerable impact on both human and the nature. In a way that the discords in the placement of patchs inrespect to each other, or in respect to visual corridors and urban matrixes lead to the unwanted results in the cities. The effect of suchdiscords can be seen in continental changes, loss of energy (increase in the consumption of fossil energies), etc. Aim of this study is toDESIGN a city based on the recognition of relationships between the patches and corridors and natural/ artificial matrixes; also, introductionand the DESIGN method based on the fundamental urban landscape guidelines which is done with a qualitative approach in the form oflibrary research and identification of the situation, size and other elements of patches, corridors and matrixes by using aerial-photos andGIS maps. Based on this, the research compilation process is in a way that first discusses the importance of this subject and the DESIGNmethods in this study and different suggested methods in the field of ECOLOGICAL urban landscape DESIGN and explores Iranian and worldwideexperimentations on the subject by presenting new solutions like the placement of the artificial and natural patch and corridors, matrixes, e. g, DESIGNing beach parks across the rivers to protect and maintain the natural corridor, preservation of green patches as the urban-parks, etc. The author hopes that presented solutions of this research in the field of DESIGN, would help to solve the mentioned issues and problemsregardless of its minor delineation.

آمار یکساله:  

بازدید 34815

دانلود 8434 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VICENTE K.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  62-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  407
 • بازدید: 

  17142
 • دانلود: 

  19233
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17142

دانلود 19233 استناد 407 مرجع 0
نویسندگان: 

Ramezani Narges | Habibi Amin

نشریه: 

MANZAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  42-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3884
 • دانلود: 

  3577
چکیده: 

In recent years, the concept of water sensitive urban DESIGN has received considerable attention as an efficient approach to solving problems caused by conventional surface water management in Australia. Water Sensitive Urban DESIGN (WSUD) contributes to natural water cycle restoration in urban development. The technics proposed by this approach, in relation to optimal planning and management, improve the quality of runoff and reduce its volume, expand green space, and integrate the natural process with the city landscape. As the WSUD approach concentrates on technical-based scopes of environmental (ECOLOGICAL) interventions, it cannot be used as a comprehensive solution for environmental interventions. Therefore, it is assumed that WSUD can be used to develop a landscape model for environmental intervention by employing ECOLOGICAL aesthetic DESIGN principles. The extant study reviews the relevant literature to find the gaps in this technical approach. This study was conducted to analyze and match the components obtained from research literature by using logical argumentation regarding the position of water sensitive approach in the development. Besides, necessity of ecology aesthetic was taken into account for a sustainable landscape. Since water-sensitive technics follow the natural processes to be matched with varying environmental conditions, these technics have a natural beauty. It should be mentioned that the beauty of nature has been proved while its relationship with culture has remained undefined. As the mediating element between ecology and culture in landscape DESIGN, ECOLOGICAL aesthetics outlines the process of landscape DESIGN using WSUD solutions and measures to improve the mental and human aspects of the landscape.

آمار یکساله:  

بازدید 3884

دانلود 3577 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  52
 • صفحات: 

  205-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1659
 • دانلود: 

  1432
چکیده: 

گسست از طبیعت و نظام های طبیعی در جریان زیست روزمره ی انسان شهرنشین یکی از دغدغه های مهم دوران معاصر تلقی می شود. فضاهای معماری و شهری، می بایست عرصه ای بی بدیل برای تماس بی واسطه با دنیای طبیعی باشند، دنیایی که در بستر طبیعت بکر زاده می شود و مجموعه ای از عوامل و فرآیندهای طبیعی را دربرمی گیرد؛ اما متاسفانه دنیای کنونی، به علت دوری از اکوسیستم و فرآیندهای طبیعی، پیامدهایی جز مشکلات متعدد زیست محیطی، فضای شهری بی روح و حضور معماری هایی که با نیازهای طبیعی انسان هیچ انطباقی ندارند را برای انسان ها درپی داشته است. یکی از فضاهای حائز اهمیت معماری که کیفیت فضایی آن در طی فرآیند معاصرسازی و صنعتی شدن دچار آسیب جدی گردیده است، مسکن می-باشد. مسکن به عنوان یکی از پدیده های واقعی از نخستین مسایلی است که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده و در تلاش برای دگرگونی و یافتن پاسخی مناسب و معقول برای آن بوده است، چرا که مسکن به عنوان یکی از نیازهای اولیه هر انسان و در واقع یکی از نیازهای اساسی وی پس از خوراک و پوشاک، مطرح می باشد؛ لذا توجه به مسکن نه فقط به عنوان یک سرپناه، بلکه به عنوان فضایی که بتواند شرایط لازم را برای رشد فردی هر یک از افراد خانواده فراهم آورد و هم چنین نیازهای روحی و روانی آنان را مرتفع سازد حائز اهمیت است. یکی از راهکارهای ارتقای کیفیت محیط های مسکونی عصر حاضر بهره-گیری از معماری هایی نوینی چون اکولوژیک و بیوفیلیک می باشد؛ این معماری ها به جهت پیوند و ارتباطی که با طبیعت دارند، می توانند پاسخ گوی نیازهای روحی و روانی انسانِ معاصر باشند و تا اندازه ای شرایط مطلوب و مناسب را برای زندگی متقاضیان مسکن فراهم سازند. روش مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف، روش تحقیق کاربردی و شیوه ی مطالعه بر حسب روش و ماهیت، تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و گردآوری اطلاعات آن بر مبنای مطالعه منابع کتابخانه ای و تحلیل محتوایی آن ها بوده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که با بومی سازی اصول جهانی معماری اکولوژیک و بیوفیلیک بر اساس مولفه های کیفی مسکن در ایران و بکارگیری این اصول بومی در روند طراحی و اجرای مجتمع های مسکونی داخلی می-توان وضعیت کیفی آن ها را ارتقا بخشید و شرایط مناسب و مطلوب تری را برای ساکنین این مجتمع ها فراهم ساخت.

آمار یکساله:  

بازدید 1659

دانلود 1432 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2160
 • دانلود: 

  760
چکیده: 

به منظور نیل به طراحی اکولوژیکی، قبل از هر گونه اقدام به طراحی، تشریح و ارزیابی وضعیت محیط و منابع ضروری است. از آنجا که محدوده طراحی در حاشیه رودخانه جاجرود و در پارک ملی خجیر واقع شده است،ارزیابی توان اکولوژیک (ارزیابی اکوسیستمی) این محدوده جهت یافتن پهنه های مناسب برای تفرج متمرکز و گسترده انجام شد. به منظور تکمیل ارزیابی اکوسیستمی و در نظر گرفتن ارتباطات عرضی بین اکوسیستمها، عناصر ساختاری منظر (لکه ها و دالانها) مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند و الگوهای ناشی از آرایش فضایی گیاهان رود کناری و الگوهای مصنوع (ناشی از دخالتهای انسانی است) استخراج شدند. سپس با استفاده از نتایج حاصل از ارزیابی اکوسیستمی و تفسیر الگوی تکرار لکه های گیاهی در فرمی مشابه، بهترین مکان به منظور طراحی تفرجگاه انتخاب گردید. در پایان با استفاده از اصول اکولوژی منظر و یافته های ناشی از الگوهای ساختاری منظر در محدوده طراحی، راهکارهایی به صورت توصیه های طراحی مبتنی بر اکولوژی و زمینه منظر، ارایه شدند. برخی از این توصیه های طراحی برای محدوده مورد نظر و مناطق مشابه، شامل برقراری ارتباط و اتصالات اکولوژیکی (Connectivity) بین لکه ها و دالان های منقطع، تلفیق لکه های کوچکتر (Unification)، رعایت آرایش فضایی گیاهان، چیدمان کاشت آنها (spacing) و استفاده از نیروی طبیعت به عنوان سرآغازی برای احیای مناطق تخریب شده میباشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2160

دانلود 760 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (105 پیاپی)
 • صفحات: 

  101-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  134
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

زمینه و هدف اخیرا، رویکرد طراحی اکولوژیک به عنوان بستری به منظور کاهش تخریبات زیست محیطی با تطبیق مدیریت پسماندهای جامد شهری با فرآیندهای محیطی به طور گسترده ای در حال گسترش است. طراحی اکولوژیک سعی دارد با به حداقل رساندن آسیب ها به محیط زیست و فرآیندهای طبیعی حداکثر آسایش را، در ضمن بالا بردن کیفیت زندگی افراد، فراهم آورد. طراحی اکولوژیک می کوشد از طریق به کارگیری مواد طبیعی و همچنین با توجه به مسایل زیست محیطی، با طبیعت سازگاری یابد. روش بررسی در تحقیق پیش رو، با توجه به تعریف طراحی پایدار و شناخت انواع کاربردی آن، جهت رسیدن به بهترین، کاملترین و کاربردی ترین طراحی برای سایت مورد در نظر در تحقیق، نقشه های موجود از منطقه اعم از نقشه های هوایی، توپوگرافی، GIS، پوشش های گیاهی، نقشه های فرادست، طرح های توسعه اطراف سایت، بررسی سایت های فعال در لندفیل، بررسی نوع آلاینده ها، مطالعه شاخص های COD و BOD سایت مذکورمورد مطالعه قرار گرفته است، همچنین با بررسی و شناخت وضع موجود اعم از (محیطی، کالبدی، اقلیم، دید و منظر، کاربری های اراضی، حمل و نقل، بیولوژیکی) از طریق مشاهده و عکس برداری و مصاحبه با کارکنان سایت و ساکنین محلات مجاور با رعایت اصول و ضوابط حاکم در طراحی محیط های صنعتی، طراحی راهبردی این منطقه با رویکرد اکولوژیک مدار ارایه می گردد. یافته ها طرح موجود از نفوذ آلودگی ها به سطوح آب های زیرزمینی جلوگیری می کند و مانع آلوده شدن مناطق شهری اطراف و زمین های کشاورزی می شود. مرمت قسمت های تخریب شده لندفیل، کاهش خطر سرایت بیماری ها توسط جانوران و آلودگی های صوتی و بوهای نامطبوع و انتشار آن در اتمسفر. از طریق تولید بیوگاز از گاز لندفیل و جمع آوری آن وکاهش استفاده از سوخت های فسیلیاین سایت دفن زباله از اصلی ترین منابع تولید گازهای گلخانه ای در کشور می باشد. با جمع آوری و استفاده از گازهای لندفیل به عنوان سوخت و تولید برق از میزان انتشار گازها به اتمسفر کاسته می شود. استفاده حداکثری از بیوگاز در نتیجه استفاده بیشتر از هاضم ها صورت می گیرد. بحث و نتیجه گیری ضوابط طراحی عمدتا بر مبنای محدودیت ها و نیازهای موجود تعیین شده و خط مشی طراح را واضح تر نموده و کمک قابل توجهی به جانمایی کاربری ها می کند. استفاده از این ضوابط به تقویت امکانات و بهره گیری از فرصت های موجود کمک کرده و طرح را در معرض تهدیدات کمتری قرار میدهد. بعد از تدوین راهبردها اقدام به طراحی از منظر های گوناگون می شود تا در انتها با بررسی کانسپت ها و مقایسه آنها با یکدیگر و تطبیق با استاندارد های بین المللی بهترین طرح برای اجرا برگزیده شود. وجود لندفیل یک مرحله اجتناب ناپذیر در مدیریت پسماند است. در زندگی امروزی با توجه به افزایش جمعیت، لندفیل یک جز جدانشدنی در جوامع شده است اما نباید لندفیل ها را به عنوان آخرین کاربری زمین قرار داد، بلکه می بایست ابزاری جهت بوجود آوردن کاربری های جدید برای آن محل باشد. تبدیل مکان های دفن به کاربری های تفریحی ضمن ایجاد مکانی خوشایند نیازهای ورزشی-تفریحی ساکنان منطقه را نیز برطرف می سازد. به منظور ارتقاء کیفی لندفیل ها و بازگردانی هرچه بیشتر منطقه دفن به شرایط پیش از اختلال لازم است به منطقه به صورت یک موزاییک تخریب شده نگریسته شود و در پی ترمیم آن گام برداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 134

دانلود 157 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

سعیدی ایمان | دارابی حسن

نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  689-701
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  787
 • دانلود: 

  579
چکیده: 

فضای سبز شهری از قطب های مصرف کننده آب در شهرهاست. وابستگی فضای سبز به منابع آب زیرزمینی در ایران منجر به کاهش سطح آب زیرزمینی و افزایش تقاضا برای آب شرب شده است. شهرها با خلق سطوح نفوذ ناپذیر منجر به ایجادسیلاب و کاهش تغذیه آب های زیرزمینی در فصل بارش می شوند. شهر مهاجران یکی از این شهرهاست. به نظر می رسد طراحی شهری حساس به آب توام با طراحی کولوژیک که بر استفاده بهینه از منابع موجود و استفاده مناسب از آنها دارند می تواند راهکار مناسبی برای تعدیل اثرات سوء کم آبی باشد. در این مطالعه ابتدا منابع و مصارف آب مبتنی بر رویکرد طراحی شهری حساس به آب در شهر مهاجران تحلیل و در ادامه استراتژی_هایی به منظور توسعه فضای سبز در چارچوب طراحی اکولوژیک و با استفاده از منابع آب شناسایی شده، ارایه شد. نتایج نشان می دهد منابع آب غیرمتعارف پتانسیل قابل توجه ای در جایگزینی با منابع آب زیرزمینی برای آبیاری فضاهای سبز در محدوده مطالعاتی دارند. لذا استراتژیهای توسعه منظر در محدوده با استفاده از بهترین اقدامات مدیریتی از رواناب شهری، ذخیره آب باران در خانه های مسکونی، تصفیه فاضلاب برای توسعه منظر و فضای سبز مقاوم به خشکسالی پیشنهاد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 787

دانلود 579 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  5 (پیاپی 96)
 • صفحات: 

  403-412
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  225
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

زمینه و هدف: مناظر بومی در گذر زمان با مداخلات جوامع بومی در بستر طبیعی شکل گرفته اند و واجد ویژگی های خاص بومی منطقه هستند. راهکارهای اقلیمی، بهره­ گیری از مصالح بوم­ آورد و مانند آن­ ها در توسعه سکونتگاه­ ها در این مناظر مشهود است اما تاکنون مشخص نگردیده است که الگوی توسعه این خدمات با الگوهای بستر طبیعی این مناظر تا چه میزان مطابقت دارند. از این­ رو پژوهش حاضر در راستای تحلیل میزان انطباق پذیری این الگوها با بهره­ گیری از رویکرد اکولوژی منظر و طراحی اکولوژیکی شکل گرفته­ است. روش بررسی: این پژوهش از روش تحقیق کیفی با بهره­ گیری از رویکرد استنتاجی و تحلیل نمونه­ های موردی مناظر بومی در ایران (منظر بومی ماسوله، کندوان، ابیانه و اورامان تخت) بهره برده­ است. یافته­ ها: یافته­ ها نشان می­ دهد که الگوهای توسعه خدمات شهری اعم از معابر عمومی، سکونت­ گاه­ ها و مانند آن­ ها با الگوی رشد بستر مناظر بومی مورد مطالعه در هسته­ های اولیه شکل­ گیری منطبق می­ باشد. بحث و نتیجه­ گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که در مداخله در مناظر بومی جهت طراحی و مرمت در گام نخست باید به شناسایی الگوی پایه بستر طبیعی پرداخت تا از این رهگذر نوع آشفتگی­ های حادث گردیده در الگوهای طبیی بستر در گذر زمان را شناسایی گردد. در نهایت طراح با تأکید بر نتایج به­ دست­ آمده نوع و چگونگی مداخله را به­ گونه­ ای تعیین نمایند که از یک­ سو موجبات مرمت الگوها و ساختار اکولوژیکی منظر را فراهم آورد و از سویی دیگر با ارایه راهکارهای طراحی اکولوژیکی در انطباق پذیری توسعه انسانی با الگوهای طبیعی منظر بکوشد.

آمار یکساله:  

بازدید 225

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  121-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1738
 • دانلود: 

  387
چکیده: 

با توجه به افزایش سطح آگاهی مردم در خصوص ارتباط بین مصرف زیاد چربی و بیماری هایی نظیر چاقی، سخت شدن دیواره رگ ها، بیماری های قلبی - عروقی، افزایش فشارخون، چاقی، آسیب های بافتی و سرطان تقاضا در جهت تولید فرآورده های غذایی سالم مانند فرآورده های لبنی کم چرب و پروبیوتیک افزایش چشم گیری داشته است. در این پژوهش، به منظور بهینه سازی فرمولاسیون ماست پروبیوتیک کم چرب تاثیر غلظت های مختلف اینولین، کیتوزان و زانتان در سه سطح (1، 2 و 3 درصد) بر بقای Lactobacillus acidophilus، ویسکوزیته ظاهری، ظرفیت نگهداری آب (WHC)، اسیدیته و ارزیابی حسی در طی 15 روز نگهداری مورد بررسی قرار گرفتند. آنالیز داده ها نشان داد، افزایش نسبت اینولین و کیتوزان باعث افزایش بقای (La-5)، ویسکوزیته ظاهری، WHC، اسیدیته و ویژگی های حسی در طی نگهداری می شود. با استفاده از روش های بهینه سازی گرافیکی و قرار گرفتن نمودارهای کانتورپلات مربوط به هر ویژگی بر روی هم، نسبت های بهینه اینولین 93.4 درصد، کیتوزان 6 درصد و زانتان 0.6 درصد تعیین گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1738

دانلود 387 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  42-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1368
 • دانلود: 

  369
چکیده: 

زمینه و هدف: نواقص حرکتی شامل همی پارزی، عدم هماهنگی و اسپاستیسیته از رایج ترین آسیب های بعد از سکته مغزی هستند. بیشتر بیماران در طی زمان در بعضی از این نواقص بهبود می بابند که البته میزان آن در بیماران مختلف متفاوت می باشد. شواهدی هست که نشان می دهد افزایش شدت و کمیت درمان پس از سکته مغزی می تواند بهبود را افزایش بخشد. توانبخشی حرکتی این بیماران شامل ترکیبی از تکنیک های حرکت درمانی است که در بسیاری از کلینیک های کاردرمانی انجام می گیرد. اما در این روند توانبخشی به امواج مغزی بیماران سکته مغزی و تاثیری که این امواج می تواند بر حرکت داشته باشد توجهی نمی شود. یکی از این امواج تتا می باشد، لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر همراه کردن کاردرمانی و نوروفیدبک بر درمان حرکتی بیماران سکته مغزی می باشد.روش بررسی: این مطالعه بصورت طرح تک آزمودنی Single-System DESIGN (AB) بر روی 2 بیمار سکته مغزی انجام شد. در طی فاز پایه عملکرد اندام فوقانی و تحتانی بیماران (با استفاده از آزمون های فوگل-مایر و برگ)، سه روز در هفته و به مدت 4 هفته مورد ارزیابی قرار گرفته و مداخلات کاردرمانی هم انجام شد. پس از اتمام این دوره فاز درمان آغاز گردید که ترکیبی از کاردرمانی و نوروفیدبک است و مدت آن نیز 4 هفته بود. سپس نتایج ارزیابی های فازهای پایه و درمان مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت.یافته ها: هر دو بیمار بهبودی معنی داری را در عملکرد اندام فوقانی (بیمار 1، 81.1% و بیمار 2، 68.1%) و تحتانی (بیمار 1، 73.1% و بیمار 2، 75.4%) در آزمون فوگل-مایر و برگ (بیمار 1،51.6 % و بیمار 2، 68.1% ) نشان دادند.نتیجه گیری: باتوجه به بهبودی قابل توجه در عملکرد اندام فوقانی و تحتانی بیماران به نظر می رسد همراه کردن نوروفیدبک با درمانهای رایج کاردرمانی، می تواند نتایج بالینی بهتری در بر داشته باشد. اگرچه به مطالعات بیشتر در آینده نیاز است.

آمار یکساله:  

بازدید 1368

دانلود 369 استناد 2 مرجع 0
litScript