نتایج جستجو

1252

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

126

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  2195-2218
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  973
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

از مهمترین مسائل مرتبط در طراحی و اجرای سازه های مهندسی، ارزیابی و بررسی دوام آن ها در مقابل فرآیند سایش و تر و خشک شدن های متوالی است. با توجه به این که دوام عبارت است از مقاومت سنگ در برابر هوازدگی فیزیکی و شیمیایی، حفظ شکل، اندازه و وضیعت ظاهری اولیه در یک مدت زمان طولانی و در شرایط محیطی حاکم بر سنگ، ارزیابی و بررسی آن دارای اهمیت زیادی می باشد. از آنجایی که دستگاه آزمایش دوام استاندارد برای ارزیابی و بررسی دوام سنگ های آرژیلیتی و نرم طراحی شده است در نتیجه، ضروری به نظر می رسد دستگاه دوامی طراحی شود که بتواند برای ارزیابی دوام سنگ های سخت کارایی لازم را داشته باشد. بدین منظور، با تلاش محققین گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران، دستگاه دوامی تحت عنوان «دستگاه دوام بزرگ مقیاس» طراحی و ساخته شد. طول و قطر این دستگاه به ترتیب 6 و 4.3 برابر دستگاه دوام استاندارد طراحی شده توسط فرانکلین و چاندر (1972) است و در انجام آزمایش به ده نمونه با وزن 400 تا 600 گرم نیاز دارد. برای بررسی کارایی این دستگاه در ارزیابی دوام سنگ های سخت، 17 نمونه سنگ با منشا آذرین، رسوبی، دگرگونی و آذر آواری تهیه و ویژگی های کانی شناسی، فیزیکی و مکانیکی آن ها بررسی شد. در ادامه آزمایش های دوام استاندارد و بزرگ مقیاس تا 15 چرخه انجام شد و داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد دستگاه دوام بزرگ مقیاس کارایی بیشتر و مناسبتری نسبت به دستگاه دوام استاندارد در ارزیابی دوام سنگ های سخت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 973

دانلود 241 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  563-570
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59276
 • دانلود: 

  25137
چکیده: 

Objectives: This study aimed to compare the Durability of four adhesive systems by assessing their microtensile bond strength (MTBS) and microleakage during six months of water storage.Materials and Methods: A total of 128 human third molars were used. The adhesives tested were Scotch Bond Multipurpose (SBMP), Single Bond (SB), Clearfil-SE bond (CSEB), and All-Bond SE (ABSE). After sample preparation for MTBS testing, the microspecimens were subjected to microtensile tester after one day and six months of water storage. For microleakage evaluation, facial and lingual class V cavities were prepared and restored with composite. After thermocycling, microleakage was evaluated. Bond strength values were subjected to one-way ANOVA and Tamhane’s test, and the microleakage data were analyzed by the Kruskal-Wallis, Dunn, Mann Whitney and Wilcoxon tests (P<0.05).Results: Single Bond yielded the highest and ABSE yielded the lowest bond strength at one day and six months. Short-term bond strength of SBMP and CSEB was similar. After six months, a significant decrease in bond strength was observed in ABSE and SBMP groups. At one day, ABSE showed the highest microleakage at the occlusal margin, however, at the gingival margin, there was no significant difference among groups. Long-term microleakage of all groups at the occlusal margins was similar, whilst gingival margins of SBMP and SB showed significantly higher microleakage.Conclusion: The highest MTBS and favorable sealability were obtained by Clearfil SE bond. Water storage had no effect on microleakage of self-etch adhesives at the gingival margin or MTBS of CSEB and SB.

آمار یکساله:  

بازدید 59276

دانلود 25137 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دیدگاه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  21-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1671
 • دانلود: 

  1237
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1671

دانلود 1237 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  13-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2594
 • دانلود: 

  579
چکیده: 

هوازدگی پذیری سنگ های دارای رس و کاهش خواص ژئومکانیکی آن ها در مقابل خشک و تر شدن متناوب که توسط آزمایشی به نام شاخص شکفتگی دوام تعیین می گردد، یکی از مهم ترین چالش های احداث سازه بر روی این قبیل سنگ ها می باشد. بررسی های بسیاری ازجمله بررسی های انجام شده در این تحقیق نشان دهنده آن است که تعیین دوام شکفتگی سنگ های سخت و مقاوم نظیر ماسه سنگ ها با همان روش ابداعی می تواند اطلاعات مفیدی را از ویژگی های ژئومکانیکی این سنگ ها در اختیار قرار دهد. در این تحقیق با انجام آزمایش های دوام شکفتگی روی نمونه های متعلق به سازند شمشک، ضمن بررسی شاخص دوام شکفتگی انواع مختلف ماسه سنگ ها و سنگ های دارای رس متعلق به این سازند، تاثیر تعداد سیکل، مدت زمان چرخش نمونه در آب و گوشه داری قطعات سنگی بر شاخص دوام شکفتگی، همچنین رابطه بین شاخص دوام شکفتگی و مقاومت تراکمی تک محوره بررسی شده است. این بررسی ها نشان دهنده آن است که با افزایش تعداد سیکل، شاخص دوام-شکفتگی ماسه سنگ ها (انواع مختلف) و سنگ های دارای رس کاهش می یابد. در بررسی تاثیر مدت زمان چرخش نمونه در آب بر شاخص دوام شکفتگی، مشخص شد که این عامل نیز تاثیر معنی داری بر شاخص دوام شکفتگی نمونه های ماسه سنگی دارد. اما تاثیر گوشه داری نمونه ها بر شاخص دوام شکفتگی بسیار قابل ملاحظه است، به طوری که در نمونه های با شاخص دوام شکفتگی بیش از 98 درصد، در پایان سیکل دوم آزمایش، بیشتر گوشه های تیز قطعات گرفته شده و تفاوت قابل ملاحظه ای بین شاخص دوام شکفتگی سیکل اول و دوم نمونه های گوشه دار و نمونه های گرد شده وجود دارد. اما در سیکل های سوم تا پنجم این تفاوت، کاهش چشم گیری می یابد. در سنگ های دارای رس با شاخص دوام شکفتگی کمتر از 98 درصد، تاثیر گوشه داری بر شاخص دوام- شکفتگی در سیکل های دوم به بعد، بیشتر از ماسه سنگ ها می باشد. بررسی رابطه ی بین شاخص دوام- شکفتگی و مقاومت تراکمی تک محوره نشان می دهد که شاخص دوام شکفتگی به ویژه در ماسه سنگ ها، ابزار قابل قبول و مناسبی برای تخمین مقاومت تراکمی تک محوره می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2594

دانلود 579 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1497
 • دانلود: 

  633
چکیده: 

یکی از عوامل اصلی خرابی زودرس در سازه های بتن مسلح، خوردگی میل گردها می باشد و مهم ترین عامل در افزایش سرعت این تخریب نفوذپذیری بتن به شمار می رود. از سوی دیگر، روش های مختلفی برای ارزیابی نفوذ پذیری بتن وجود دارد. با تعیین رابطه ای بین این روش ها می توان مهندسان را در انتخاب روش مناسب ارزیابی و درک به تر مکانیزم آن ها یاری رساند. مقاومت الکتریکی بتن شاخصی مناسب برای ارزیابی نفوذپذیری بتن و مقاومت آن در مقابل نفوذ یون کلراید می باشد. این روش کاملا غیرمخرب است و سادگی، سرعت و اقتصادی بودن آن بر کاربرد این روش می افزاید. در این تحقیق، به منظور یافتن رابطه ای مناسب میان مقاومت الکتریکی و نفوذپذیری بتن (مانند نفوذ آب و نفوذ یون کلراید)، آزمایش های گوناگونی بر روی 72 طرح اختلاط بتن، انجام شده و روابط میان آن ها بیان گردیده است. علاوه بر آن، عوامل تاثیرگذار بر نتایج آزمایش ها بیان شده و در مورد محدودیت های موجود در برقراری ارتباط بین آن ها بحث شده است. نتایج نشان دهنده وجود رابطه توانی مناسبی میان مقاومت الکتریکی بتن و نفوذپذیری آن می باشد. درنتیجه، از نتایج این تحقیق می توان دریافت که با دقت مناسبی می توان از آزمایش مقاومت الکتریکی به منظور تعیین میزان نفوذپذیری نمونه های بتنی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1497

دانلود 633 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شفیعی فرشته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2-1 (مسلسل 10)
 • صفحات: 

  26-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1181
 • دانلود: 

  249
چکیده: 

امروز، ترمیم دندان ها با حداقل برداشت بافت دندانی، اساس دندانپزشکی ترمیمی است که عملی شدن آن بر پایه کاربرد مواد ادهزیو است، که باندینگ نیرومند و پایداری را فراهم سازند. با وجود ثبات باندینگ به مینا، ثبات باندینگ ادهزیوهای کنونی به عاج با گذشت زمان در محیط دهان هنوز مورد پرسش است. گر چه باندینگ نخستین آنها رضایت بخش است. به تازگی، با پیشرفت مواد ادهزیو، برای آسانی کاربرد آنها، تمایل به خلاصه کردن آنها مطرح شده است. اما توانایی باندینگ و پایداری باند این ادهزیوهای ساده شده در مقایسه با گونه معمولی (etch & rinse سه مرحله ای) پرسش برانگیز است. نفوذ آب در تخلخل های در حد نانومتر در لایه هیبرید و ادهزیو، به عنوان نانولیکیج، در دوام باند ادهزیوها مطرح است. نفوذ آب به پدیده هیدرولیز (شکست باندهای کووالانت) و نیز، کاهش نیروهای اصطکاکی میان زنجیره های پلیمری و کاهش خواص مکانیکی رزین، با عنوان پلاستی سایزینگ (plasticizing) منجر می گردد. نفوذ و گسترش آب در حد فاصل ادهزیو را مربوط به نفوذپذیری ادهزیوهای ساده شده می دانند، که بعد از پلیمریزاسیون به صورت غشاهای تراوا یا نیمه تراوا عمل می کنند و سیل کافی بر روی عاج تراش خورده ایجاد نمی کنند. به این ترتیب، که در etch & rinse دو مرحله ای با ادغام پرایمر و رزین ادهزیو، هیبریداسیون ناقص و نیز، بر جا ماندن حلال در جای باند (نواحی پلیمریزه نشده) آنها را بیشتر مستعد جذب آب می کند و به دلیل وجود اجزای هیدروفیل در لایه ادهزیو نهایی کیور شده در مقایسه با etch & rinse سه مرحله ای بیشتر مستعد تخریب به وسیله آب هستند. باند رزین به مینای احاطه کننده باند این مواد به عاج می تواند نقش حفاظتی را در برابر این تجزیه آبی بازی کند. در self-etch یک مرحله ای (All-in-one)، به دلیل وجود اجزای هیدروفیل (منومرهای اسیدی برجا مانده) و بر جا ماندن آب (به عنوان حلال اصلی این مواد) مستعد جذب آب به دلیل حرکت آب از عاج زیرین به سوی سطح باندینگ بر پایه فشار اسمزی و تشکیل شاخه های آبی (water tree) مستعد تجزیه هیدرولیتیک هستند. افزون بر آن، هنگام تبخیر حلال ممکن است، نسبت منومر به آب تغییر کرده و به جداشدگی فازها و تاول های آبی منجر گردد. بنابراین، پایداری هیدرولیتیک ادهزیو کیور شده عاملی بحرانی است، که برای رسیدن به آن کاربرد یک لایه رزین ادهزیو هیدروفوبیک و بی حلال و با pH خنثی در یک مرحله جداگانه پایانی بهترین راه است. با وجود پیشرفت مواد ادهزیو، هنوز از نظر دوام باند etch & rinse سه مرحله ای، به عنوان استاندارد طلایی باقی مانده و هرگونه ساده شدن مراحل کاربرد بالینی، به کاهش اثر باندینگ منجر می گردد. تنها ادهزیوهای self-etch دو مرحله ای به این استاندارد نزدیک هستند، افزون بر این که، از نظر کاربرد بالینی برتری هایی دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1181

دانلود 249 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BRINDHA D. | NAGAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  563-578
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  767581
 • دانلود: 

  193709
چکیده: 

Utilization of industrial soil waste or secondary materials has encouraged in construction field for the production of cement and concrete because it contribute to reducing the consumption of natural resources. Copper slag is one of the materials that is considered as a waste which could have a promising future in construction Industry as partial or full substitute of either cement or aggregates. Many researchers have already found it possible to use copper slag as a concrete aggregate. But not much research has been carried out in India concerning Durability and corrosion studies of copper slag admixed concrete. This paper presents the results of an experimental study on various corrosion and Durability tests on concrete containing copper slag as partial replacement of sand and cement. For this research work, M20 grade concrete was used and tests were conducted for various proportions of copper slag replacement with sand of 0 to 60%, cement of 0 to 20% in concrete. The obtained results were compared with those of control concrete made with ordinary Portland cement and sand.

آمار یکساله:  

بازدید 767581

دانلود 193709 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SALEMI N. | BEHFARNIA K. | ZAREE S.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  411-420
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  300353
 • دانلود: 

  154814
چکیده: 

The influence of nano-TiO2, nano-Al2O3, nano-Fe2O3 and nano-ZnO2 on Durability and mechanical properties of concrete was experimentally investigated. For this purpose, compressive strength tests were conducted in order to investigate the effects of nano particles on mechanical properties of concrete. Moreover water absorption and freeze and thaw tests were conducted to explore the effect of nano particles on Durability of concrete.Results of this study showed that all the examined nano particles can improve Durability and mechanical properties of concrete. The contribution of nano-TiO2 on improvement of mechanical properties and Durability of concrete was more than the other nano particles.

آمار یکساله:  

بازدید 300353

دانلود 154814 استناد 0 مرجع 1192
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  43-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  658
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

مقدمه: رستوریشنهای متال سرامیک، علیرغم پیشرفت روزافزون در علم مواد، از نظر استحکام و باندینگ هنوز در 5% موارد بعد از 10 سال دچار شکستگی می شوند. هدف تحقیق ما انتخاب روش ترمیم چینی مناسبی است که باندینگ بهتر، استحکام و زیبایی بیشتر، مراحل ساده تر و عمر طولانی تر داشته باشد. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر که به روش In vivo انجام گرفته است، بیست دندان پره مولر فک بالا انتخاب شد. بعد از ساخت روکش به طریقه معمول اقدام به برداشتن قسمتی از چینی نیمه باکالی دندان نمودیم. این کار به صورتی انجام شد که در نیمی از نمونه ها، تنها چینی اکسپوز شده و در نیم دیگر فلز و چینی هر دو اکسپوز شدند. روکشها در دهان بیماران بوسیله سمان موقت Temp-Bond چسبانده شدند. سپس ناحیه شکسته شده با استفاده از سیستم ترمیم چینی عرضه شده توسط کارخانه ویوادنت بازسازی شدند. بیماران در دروه های 2 هفته، 1ماه، 3 ماه، 6 ماه و 9 ماه از نظر موفقیت و دوام ترمیم کنترل شدند و پس از جمع آوری نتایج، داده ها مورد ارزیابی و نتیجه گیری قرار گرفتند. یافته ها: درصد موفقیت 9 ماهه در گروه اکسپوز چینی 80% و در گروه اکسپوز چینی- فلز 100% و میزان موفقیت کلی مطالعه 90% محاسبه شد. نتیجه گیری: ترمیم داخل دهانی روکشهای PFM با استفاده از سیستم ویوادنت میتواند جایگزین ساخت مجدد روکش و یا چینی گذاری مجدد شود و موفقیت آن در طولانی مدت بخصوص در گروه اکسپوز چینی- فلز قابل قبول است.

آمار یکساله:  

بازدید 658

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  46836
 • دانلود: 

  31095
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 46836

دانلود 31095 استناد 471 مرجع 0
litScript