نتایج جستجو

73077

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7308

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BASARIR M. | KONCA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  412
 • بازدید: 

  16293
 • دانلود: 

  20122
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16293

دانلود 20122 استناد 412 مرجع 0
نویسندگان: 

BASARIR M. | KARA E.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  A4
 • صفحات: 

  279-285
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44699
 • دانلود: 

  52345
چکیده: 

In this paper, we give the characterization of some classes of compact operators given by matrices on the normed sequence SPACE rqp (Bm), which is a special case of the paranormed Riesz Bm-DIFFERENCE sequence SPACE rq (p, Bm). For this purpose, we apply the Hausdorff measure of noncompactness and use some results.

آمار یکساله:  

بازدید 44699

دانلود 52345 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NASROLLAHZADEH F. | HOSSEINI S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  71-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45203
 • دانلود: 

  26043
چکیده: 

Fractional order diffusion equations are generalizations of classical diffusion equations which are used to model in physics, finance, engineering, etc. In this paper we present an implicit DIFFERENCE approximation by using the alternating directions implicit (ADI) approach to solve the two-dimensional SPACE-time fractional diffusion equation (2DSTFDE) on a finite domain. Consistency, unconditional stability, and therefore first-order convergence of the method are proven. Some numerical examples with known exact solution are tested, and the behavior of the errors are analyzed to demonstrate the order of convergence of the method.

آمار یکساله:  

بازدید 45203

دانلود 26043 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  59-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

معادلات دیفرانسیل جزئی مرتبه کسری تعمیمی از معادلات دیفرانسیل جزئی کلاسیک می شد. تاریخ حساب دیفرانسیل کسری، تقریبا هم قدمت حساب دیفرانسیل مرتبه ی صحیح است، حساب دیفرانسیل و انتگرال کسری زمینه ای از مطالعات ریاضی است که از تعاریف اولیه، از عملگرهای مشتق و انتگرال حساب دیفرانسیل و انتگرال معمولی به وجود آمده است. هرچند بخاطر فقدان سابقه ی کاربردی، حساب دیفرانسیل کسری پیشرفت کمی داشته است. بعلاوه این مدلها در موضوعاتی مثل جریانات سیال و. . . کاربرد دارد. در این مقاله، ما بعضی از روش های کاربردی را برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی کسری زمانی با مقادیر اولیه و مرزی با ضرایب متغییر روی دامنه ی متناهی مورد استفاده قرار داده ایم. سازگاری، پایداری و در نتیجه همگرایی روش را اثبات کرده، و نشان داده ایم که روش کرانک-نیکلسون کسری با تقریب گرانوالد انتقال یافته بدون شرط پایدار است. این پژوهش از هردوجنبه ی تئوری و عددی حائز اهمیت می باشد، که در اینجا ما با ساختمان و تحلیل همگرایی الگوهای گسسته سازی سروکار داریم. و همچنین نتایج عددی ارائه و از نظر مرتبه همگرایی با جواب تحلیلی دقیق مقایسه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اسفندی اسفندیار

نشریه: 

قلم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  83-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  654
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 654

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (مسلسل 7)
 • صفحات: 

  16-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  608
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

مقدمه: ایجاد فضای سیمان در زیر روکش های ریختگی برای همخوانی بهتر و نشست آسانتر روکش، پرهیز ناپذیر به نظر می رسد، اما اندازه این فضا می تواند بر گیر کراون های ساخته شده موثر باشد. بنابراین، در پژوهش کنونی، اثر فضای سیمان به روش die spacing برگیر بررسی شد.روش کار: برای بررسی اثر کاربرد die SPACEr بر گیر روکش های ریختگی پس از سیمان کردن، 50 عدد دای فلزی همانند برگزیده و به پنج گروه، ده تایی بخش شدند، که برای هر گروه، به ترتیب، صفر، 2، 4، 6 و 8 لایه die SPACEr استاندارد به کار برده شد. برای هر گروه، کراون ریختگی با آلیاژ بیس متال ساخته و با سیمان فسفات روی زیر فشار و زمانی همانند (5 کیلوگرم و 10 دقیقه) بر روی هر دای چسبانده شدند. پس از 48 ساعت قرارگیری نمونه ها در آب مقطر، میزان نیروی لازم برای جداسازی روکش هر دای به وسیله ی اینسترون اندازه گیری شد.یافته ها: از آنجام محاسبات آماری آشکار شد که با افزایش شمار لایه های die SPACEr میزان نیروی لازم برای گیر روکش ها افزایش می یابد (05/0>p).نتیجه گیری: از آنجا که میزان گیر با افزایش بیشتر از چهار لایه، در اندازه ی آشکار افزایش نداشت، ضخامت اپتیمم die SPACEr و یا فضای سیمان چهار لایه برابر 40 میکرون پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 608

دانلود 168 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

نانوساختارها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

پالس های خیلی کوتاه یک فناوری امیدبخش برای انتقال فوق سریع اطلاعات است که با افزایش تقاضا برای تبادل اطلاعات از طریق سیستم های ارتباطی نوری مورد توجه قرار گرفته است. ما یک مرور کلی از پیشرفت های نظری عددی در یک مدلسازی عددی معادله های ماکسول برای شناسایی پخش پالس های لیزری کوتاه در ساختارهای فوتونی تهیه کردیم. فرایند پخش پالس نور کوتاه در میان ساختارهای فوتونی دوره ای دوبعدی و شبه دوره ای براساس محاسبات Finite-DIFFERENCE Time-Domain از معادلات ماکسول شبیه سازی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4 (ضمیمه)
 • صفحات: 

  60-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  788
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

سابقه و هدف: هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر سه روش ایجاد Post SPACE. (استفاده از Gates Glidden Drills, GPX Drills و Hot Plugger) بر روی سیل اپیکالی انتهای کانال ریشه بود. مواد و روشها: این تحقیق تجربی بر روی 66 دندان سانترال فک بالا انجام گرفت. پس از قطع تاج دندانها از ناحیه CEJ و انجام مراحل پاکسازی و شکل دهی، کانالهای ریشه 60 دندان خشک و با روش تراکم جانبی و کاربرد سیلر (AH26)+ گوتاپرکا پر شدند. 6 دندان باقیمانده به دو گروه شاهد مثبت و شاهد منفی تقسیم شدند که طبعا هر گروه سه دندان را شامل شدند. 60 دندانی که کانالهای ریشه آنها پر شدند به سه گروه آزمون که هر گروه 20 دندان را شامل می شدند، تقسیم گردیدند و در هر یک ازگروه های سه گانه فوق فضای قرار گرفتن Post با یکی از روشهای مورد مطالعه ایجاد گردید. بطوریکه پس از ایجاد این فضا حدودا 5 میلی متر گوتاپرکا در داخل کانال ریشه باقی می ماند. پس از انجام مراحل لابراتوری لازم جهت اندازه گیری میزان Dye-Leakage، نمونه های مورد بررسی در محلول (متیلن بلو 2%) به مدت 48 ساعت غوطه ور گردیدند، سپس نمونه ها با آب جاری شستشو داده شده، لاک ناخن و موم چسب از روی دندانها برداشته شده و توسط دیسک برشهای طولی در دندانها ایجاد و میزان نفوذ محلول رنگی توسط استریومیکروسکوپ اندازه گیری و بعد از ثبت اندازه ها آنالیز آماری توسط ANOVA test بعمل آمد. یافته ها: در میان گروههای مورد بررسی حداقل مقدار متوسط ریزنشت محلول رنگی مربوط به گروه Hot Plugger و حداکثر مربوط به گروهی بود که در آن Post SPACE توسط فرزهای Gates Glidden ایجاد شده بود. اختلاف آماری موجود میان گروههای مورد بررسی معنی دار بود (0.005=P). نتیجه گیری: از تحقیق حاضر چنین نتیجه گیری می شود که GPX Drills که از جمله اینسترومنت های روتاری فاقد Cutting Edge بوده باعث تراش Dentin نمی شوند و در مقایسه با فرزهای Gates Gidden سیل اپیکالی انتهای کانال ریشه را کمتر تحت تاثیر خود قرار می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 788

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  187-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  980
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

سابقه و هدف: تعیین ارتفاع عمودی صحیح، یکی از مهمترین مراحل ساخت پروتز کامل می باشد و روشهای متعددی برای اندازه گیری آن پیشنهاد شده است. از متداولترین روشها، استفاده از ارتفاع عمودی وضعیت استراحت و فاصله بین اکلوزالی و نیز ارتفاع عمودی به هنگام تلفظ حرف «S» می باشد. هدف از انجام این تحقیق مقایسه ثبات فاصله بین اکلوزالی و نزدیکترین فاصله بین دندانها به هنگام تلفظ حرف «S» بود.مواد و روشها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی از نوع تشخیصی بوده، روش نمونه گیری غیراحتمالی آسان بود. افراد مورد مطالعه 34 نفر از بیمارانی بودند که در بخش پروتز متحرک دانشکده دندانپزشکی اصفهان برای آنها پروتز کامل ساخته شده بود. این بیماران شامل 18 مرد و 16 زن با دامنه سنی 69-42 سال بودند. جهت اندازه گیری ارتفاع عمودی از TOM گیج استفاده شد. سپس فاصله بین اکلوزالی و کمترین فاصله بین دندانها به هنگام تلفظ حرف «S» محاسبه گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار فاصله بین اکلوزالی نسبت به نزدیکترین فاصله بین دندانها به هنگام تلفظ حرف «S»  کمتر است. جهت آنالیز آماری Paired t-test و Levene's test استفاده شد که نشان دهنده تفاوت معنی دار بین این دو اندازه بود (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به اینکه کمترین فاصله به هنگام تلفظ حرف «S» تحت تاثیر نوع اکلوژن و اورلپ عمودی و افقی دندانهای قدامی قرار می گیرد و این عوامل در ساخت پروتز کامل به قضاوت دندانپزشک بستگی دارد و در عین حال فاصله بین اکلوزالی و ارتفاع عمودی وضعیت استراحت نیز متغیر است، پیشنهاد می شود از چند روش برای تعیین ارتفاع عمودی اکلوزالی استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 980

دانلود 176 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  182-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  338
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

هدف: بررسی همبستگی بین شاخص­ های اندازه گیری شده توسط پنتاکم با Elevation DIFFERENCE قرنیه در بیماران با کراتوکونوس خفیف و متوسط روش پژوهش: صد و پانزده چشم مبتلا به کراتوکونوس در مراحل مختلف بالینی مورد بررسی قرار گرفتند. Elevation DIFFERENCE سطح قدامی و خلفی قرنیه، از نقشه DIFFERENCE نمودار Belin Ambrosio enhance سیستم Scheimflug به دست آمد. شاخص­ های K max, Thinnest point, Asphericity, Astigmatism (Touristy), K mean شاخص فاصله افقی از Thinnest point و فاصله عمودی از Thinnest point با استفاده از دوربین­ های Sheimflug محاسبه شدند. همبستگی بین شاخص­ های ذکر شده و Elevation DIFFERENCE سطح قدامی و خلفی قرنیه در بیماران با کراتوکونوس خفیف و متوسط با طبقه­ بندی Amsler krumeich بررسی گردید. یافته ها: Elevation DIFFERENCE Anterior قرنیه با کراتومتری حداکثر (K max) (0/88=r) و کراتومتری میانگین (K mean) (0/83=r) و آستیگماتیسم قرنیه­ ای (0/316=r) و فاصله عمودی Thinnest point از آپکس قرنیه (0/83=r) همبستگی مستقیم و مثبت معنی­ دار و با Thinnest point (0/673-=r) و Asphericity (0/594-=r) همبستگی معکوس معنی­ دار داشت (0/0001>P برای همه شاخص ها). همبستگی Elevation DIFFERENCE posterior با K max (0/849=r) و K mean (0/827=r) و آستیگماتیسم (0/26=r) و فاصله عمودی Thinnest point تا آپکس قرنیه (0/413=r) همبستگی مستقیم مثبت معنی­ دار (0/0001>P برای همه شاخص­ ها) و همبستگی بین Thinnest point با Elevation DIFFERENCE posterior منفی و معکوس معنی دار بود (0/0001>P 0/598-=r). بعد از انجام آزمون رگرسیون خطی (linear step wise Regression)، K max (0/0001>P)، آستیگماتیسم (0/005=P) و K mean (0/007=P) از مهم­ ترین شاخص های پنتاکم مرتبط با Elevation DIFFERENCE Anterior بودند و از بین شاخص­ های اندازه­ گیری شده پنتاکم، K mean (0/003=P) و K max (0/0001>P) و آستیگماتیسم (0/0001>P) به ترتیب از قوی­ ترین شاخص­ های اندازه­ گیری شده مرتبط با Elevation DIFFERENCE Posterior بودند. بهترین نقاط تشخیصی برای K max در کراتوکونوس درجه 1 (Grade I) 48/4، کراتوکونوس درجه 2 (Grade II) 65/51 و کراتوکونوس درجه 3 (Grade III)، 74/2 بود. نتیجه گیری: از بین شاخص های پنتاکم مورد مطالعه K max و K meanو آستیگماتیسم قرنیه بیش ترین ارتباط را با Anterior و Posterior Elevation DIFFERENCE دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 338

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
litScript