نتایج جستجو

8519

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

852

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GHOMI H. | MOHADES S. | NAVAB SAFA N. | DABIRI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  72-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80925
 • دانلود: 

  34156
چکیده: 

Background: DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE (DBD), a source of non-thermal plasma, is used in surface decontamination. Objective: To study the effect of DBD plasma treatment, we evaluated the effect of plasma exposure time on inactivation of Bacillus subtilis. Results: Applying the DBD plasma to the culture of B. subtilis caused complete sterilization of the surface without any thermal effects. In addition, the inactivated colony-forming units increased as the exposure time rises. Conclusion: Considering the low temperature and non-destructive features of this method, it seems that this method is applicable for fast sterilization of resistant bacteria and hospital sensitive instruments.

آمار یکساله:  

بازدید 80925

دانلود 34156 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84356
 • دانلود: 

  63109
چکیده: 

This paper reports the plasma DISCHARGE analysis of a DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE (DBD) source. Helium is used as a working gas. The analysis is performed at fixed working pressure and operating frequency. The investigations are carried out using sinusoidal supply for the generation of DISCHARGEs where two current pulses have been observed with different polarities in one period. A homogeneous type of DISCHARGE has been observed for different operating conditions in this DBD source. Sincein situ diagnostics are not possible due to the small geometries in the used DBD source, the electrical measurements and spectroscopic analysis of the DISCHARGE have been performed to analyse the plasma DISCHARGE. The electrical analysis has been carried out using equivalent electrical circuit model.The plasma density and temperature within the DISCHARGE have been estimated using line ratio technique of the observed visible neutral helium lines. The estimated electron plasma density is found to be in close proximity with the plasma simulation code ‘OOPIC Pro’.

آمار یکساله:  

بازدید 84356

دانلود 63109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  90 (پیاپی 4)
 • صفحات: 

  99-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  839
 • دانلود: 

  290
چکیده: 

شبیه سازی یک بعدی پلاسمای تخلیه ی سد دی الکتریک صفحه ای با استفاده از نرم افزار کامسول انجام شد. تأثیر ضخامت و ضریب دی-الکتریک، ولتاژ و بسامد اعمال شده به الکترودها بر تغییرات دما و چگالی الکترون مورد مطالعه قرار گرفت. نتیجه های به دست آمده نشان داد که افزایش ولتاژ، بسامد، ضریب گسیل الکترون ثانویه ی الکترود و ضریب دی الکتریک باعث افزایش چگالی الکترون می شود درحالی که افزایش ضخامت دی الکتریک، چگالی الکترون را کاهش می دهد. افزایش ولتاژ از 5 تا kV 50، سبب افزایش چگالی الکترون از 1017×4 به 3-m 1018×2/3 شد، با افزایش بسامد از 20 تا kHz 50، چگالی الکترون از حدود 1017×96/1 تا حدود 3-m 1017×5/3 افزایش یافت. در این شبیه سازی ها مشاهده شد که افزایش ولتاژ، بسامد و ضخامت دی الکتریک باعث افزایش دمای الکترون می شود درحالی که افزایش ضریب دی الکتریک و ضریب گسیل الکترون ثانویه ی الکترود، اثرهای متفاوتی دارند. از نتیجه های به دست آمده مشخص شد که بدون نیاز به اعمال ولتاژ و بسامد بالا؛ با تغییر جنس و ابعاد دی الکتریک و جنس الکترودها می توان چگالی الکترون را تا مرتبه ی 3-m 1018 افزایش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 839

دانلود 290 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  895-904
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  966
 • دانلود: 

  260
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله نتایج آزمایش ها برای تبدیل متان به هیدروکربن های بالاتر و متانول در رآکتور تخلیه با مانع دی الکتریک کوارتز آورده شده است. آزمایش ها در فشار و دمای محیط انجام گرفته است، بالاترین ولتاژ اعمالی به رآکتور 23000 ولت در فرکانس 50 هرتز بوده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهند که افزایش ولتاژ تبدیل متان را به صورت خطی افزایش می دهد، اما تاثیر معناداری بر گزینش پذیری محصولات ندارد. وجود هلیوم در برهم کنش الکترون - متان باعث شده است که تبدیل پذیری متان افزایش پیدا کند. اضافه کردن اکسیژن به جریان خوراک باعث افزایش تبدیل متان تا سه برابر شد. در فشارهای بسیار جزیی اکسیژن در خوراک و یک ولتاژ آستانه 12000 ولتی محصولات اصلی متانول، با بازده 1% و گزینش پذیری 40% بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 966

دانلود 260 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

HOSSEINPOUR MARYAM | ZENDEHNAM AKBAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  271-291
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35450
 • دانلود: 

  23111
چکیده: 

In this study, effects of the variation in the DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE’ s (DBD) gap distance and the nature of DIELECTRIC layers which cover both of the reactor electrodes on the electron density, mass fraction of excited argon atoms across the DISCHARGE gap, mean electron energy, ion and electron current density, and electron temperature are investigated at atmospheric pressure. In order to find the optimal reactor gap, the DBD’ s average power consumption is studied. The achievements show that when the value of DIELECTRIC constant is increased from 7. 6 to 10, DISCHARGE gap of 1 mm still demonstrates the maximum power consumption, which can be considered as the optimum DISCHARGE gap. To optimize the characteristics of one-dimensional modeling of DBD system for material treatment, various types of materials with different values of the permittivity [aluminum, glass (quartz) and silicon] are embedded in the DISCHARGE gap between the two electrodes. In this case, the reactor gap is changed from 0. 5 mm to 2 mm, while the DIELECTRIC constant of the DIELECTRIC layers which cover both of the metallic electrodes is assumed to be 10. Compared to the other examined materials, our numerical results illustrate that the treated material with higher value of the relative permittivity (silicon) has greater influences on the variations in the electron density, argon ion density and also total plasma current density than in the values of excited argon atom density, mass fraction of excited argon atoms and also average power consumption.

آمار یکساله:  

بازدید 35450

دانلود 23111 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54481
 • دانلود: 

  27548
چکیده: 

Non-thermal DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE plasma is examined as a method for the ex situ remediation of non-aqueous phase liquid (NAPL)-contaminated soils. A mixture of equal mass concentrations (w/w) of n-decane, n-dodecane and n-hexadecane was used as model NAPL. Two soil types differing with respect to the degree of micro-heterogeneity were artificially polluted by NAPL: a homogeneous silicate sand and a moderately heterogeneous loamy sand. The effect of soil heterogeneity, NAPL concentration and energy density on soil remediation efficiency was investigated by treating NAPL-polluted samples for various treatment times and three NAPL concentrations. The concentration and composition of the residual NAPL in soil were determined with NAPL extraction in dichloromethane and GC-FID analysis, while new oxidized products were identified with attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy (ATR-FTIR). The experimental results indicated that the overall NAPL removal efficiency increases rapidly in early times reaching a plateau at late times, where NAPL is removed almost completely. The overall NAPL removal efficiency decreases with its concentration increasing and soil heterogeneity strengthening. The removal efficiency of each NAPL compound is inversely proportional to the number of carbon atoms and consistent with alkane volatility. A potential NAPL degradation mechanism is suggested by accounting for intermediates and final products as quantified by GC-FID and identified by ATR-FTIR.

آمار یکساله:  

بازدید 54481

دانلود 27548 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Plasma Process Polym

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  165
 • بازدید: 

  1343
 • دانلود: 

  20197
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1343

دانلود 20197 استناد 165 مرجع 0
نویسندگان: 

MA T.J. | LAN W.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64709
 • دانلود: 

  30271
چکیده: 

Ethylene is an undesirable compound for the storage of horticultural products. The traditional fresh-keeping method of fruits and vegetables is refrigeration. However, even in refrigeration environment, ethylene is released by horticultural products themselves or other sources. The residual ethylene can accelerate maturation and corruption of horticultural products and thus should better be wiped away. The technique of DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE was applied to decompose ethylene. Under electric DISCHARGE, many energetic and highly reactive species can be produced, which can react with and decompose the chemical compounds in contact with them. In this study, the efficiency of ethylene removal using DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE reactor was studied. Ethylene removal rates were affected by many factors, such as gas DISCHARGE gap, wire distance, flow rate, ethylene initial concentration and humidity. The kinetics of ethylene removal was studied. To disintegrate ethylene, the optimal DISCHARGE gap was 3 mm, wire distance 0.5 mm, gas flow rate 3.5 L min-1 and humidity 61 %. Two kinetics models were selected for ethylene decomposition, and experimental results could fit the model with a maximum absolute error of 4 %. With optimal DISCHARGE condition, ethylene can totally be removed. In the future, decomposition of ethylene by DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE technology will be a promising method to keep fruits and vegetables fresh.

آمار یکساله:  

بازدید 64709

دانلود 30271 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1180
 • دانلود: 

  399
چکیده: 

محرک های پلاسمایی آیرودینامیک، قابلیت خود را به عنوان یک ابزار کنترل جریان در کاربردهای متفاوت، نشان داده است. مطالعه حاضر نتایج یک طرح ابتکاری را ارایه می دهد که در آن از یک منبع تغذیه برای تولید جریان ولتاژ بالا (بیش از 8 کیلو ولت) و در بسامد بالا (بیش از 10 کیلوهرتز) استفاده شد. سپس این جریان برای یونیزه کردن هوای راکد در فشار اتمسفری در سطح یک قطعه محرک پلاسمایی به کار برده شد. پیکربندی محرک پلاسمایی مورد استفاده در این مطالعه بسیار ساده و شامل دو الکترود بود که به طور نامتقارن چیده شدند. یکی از الکترودها در معرض هوای محیط و دیگری در طرف دیگر ماده دی الکتریک قرار گرفت. وقتی یک ولتاژ متناوب بالا اعمال می شد، تخلیه پلاسمایی روی سطح عایق، بالای الکترود عایق شده ظاهر می گردید و تکانه هدایت شده به درون هوای محیط جفت می شد. مقدار جفت شدگی تکانه در تغییر اساسی جریان هوا روی سطح محرک موثر بود. جفت شدگی تکانه یک جریان هوای القایی تولید می کرد که روی دو طرف لایه دی الکتریک کشیده می شد. این جفت شدگی، سرعت هوا را در لایه مرزی از مقدار صفر افزایش می داد و باعث اصلاح جریان هوا در لایه مرزی می گردید. در این مطالعه سرعت جریان القایی در غیاب جریان هوا اندازه گیری شد. این سرعت القایی را می توان به وسیله لوله پیتوت اندازه گرفت. در این پژوهش اثر بسامد و جنس ماده دی الکتریک بر میزان افزایش سرعت القایی بررسی شد. نتایج نشان داد که در یک بسامد بهینه (در این مطالعه فرکانس 7.5 کیلوهرتز) سرعت جریان القایی به حداکثر مقدار خود می رسد. نتایج همچنین نشان داد که سرعت القایی در ارتفاع 0.5 میلی متری بالای دی الکتریک پلکسی گلاس به 5 متر بر ثانیه و در تفلون نزدیک به 6 متر بر ثانیه می رسد. بنابراین ثابت دی الکتریک در میزان سرعت القایی نقش قابل توجهی ایفا می کند. وزن کم، کوچک بودن اندازه، عدم نیاز به اجزای متحرک، قابلیت اطمینان بالا، پایین بودن قیمت، پهنای باند بالا، پاسخ سریع و افزایش چالاکی آئرودینامیکی جزو مزایای عمده قطعه کنترل جریان محرک پلاسما نسبت به قطعات کنترل جریان سنتی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1180

دانلود 399 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  95-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  271
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: فرآیند پلاسما قابلیت اصلاح ساختار صمغ عربی را داشته و درنتیجه باعث تغییر ویژگی های آن می گردد. هدف: بررسی تغییرات ساختاری، رئولوژیکی و فیزیکی صمغ عربی تحت تأثیر تیمار پلاسما بود. روش کار: صمغ عربی به مدت 10 دقیقه تحت تأثیر پلاسما تخلیه سد دی الکتریک هوا قرار گرفت و سپس تغییرات ساختاری، آب دوستی، ریخت شناسی، رئولوژیکی، و رنگ نمونه تیمارشده با صمغ طبیعی (شاهد) مقایسه شد. نتایج: در مقایسه با صمغ عربی طبیعی، تغییراتی در طیف سنجی مادون قرمز نمونه تیمار شده مشاهده گردید که مشهودترین تغییرات مربوط به محدوده عدد موجیcm-1 1200-1750 بود. تیمار پلاسما تأثیری بر ساختار آمورف صمغ عربی نداشت. سطح پودرها پس از تیمار پلاسما ناهموارتر شدند. داده های زاویه تماس آب نشان داد تیمار پلاسما قادر به تبدیل طبیعت فوق آب دوست صمغ عربی به آب گریز است. نتایج آزمون رفتار جریان نشان داد ویسکوزیته ظاهری محلول صمغ طبیعی و تیمار شده با افزایش سرعت برشی کاهش یافت که این نتایج بیانگر رفتار شل شونده با برش نمونه ها بود. مدل پاورلا، با ضریب تبیین بالاتر نسبت به مدل سیسکو، مدل مناسبی برای توصیف رفتار جریان محلول صمغ عربی طبیعی و تیمار شده بود. ویسکوزیته ظاهری محلول صمغ تیمار شده به طور معنی داری (05/0> P) در سرعت برشی ثابت (s-150) در محلول تهیه شده با صمغ تیمار شده بالاتر از صمغ طبیعی بود. تیمار پلاسما باعث تغییر معنی دار رنگ صمغ تیمار شده گردید. نتیجه گیری کلی: درمجموع می توان نتیجه گرفت، تیمار پلاسما فرآیندی کارآمد در اصلاح صمغ عربی با حفظ ساختار اصلی آن می باشد و درنتیجه باعث افزایش آب گریزی و ویسکوزیته صمغ عربی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 271

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
litScript