نتایج جستجو

4982

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

499

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SHADBOLT N. | KELLY T. | HOLMES C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  136-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  11481
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11481

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48088
 • دانلود: 

  28055
چکیده: 

Background: DAIRY FARMING work involves frequent use of poor postures. These postures may increase the risk of developing musculoskeletal disorders among DAIRY workers. Objective: To assess postural load during performance of various tasks related to DAIRY FARMING. Methods: This cross-sectional study was conducted on a DAIRY farm in Iran. In order to assess postural load, tasks related to DAIRY FARMING were divided into 3 categories: feeding, milking, and manure disposal. Each task was then divided into its constituent work subdivisions (tasks). Finally, the working posture for each work subdivision was evaluated using Rapid Entire Body Assessment (REBA). Results: Based on the results from the REBA score, the poorest risk scores (risk level 4) were associated with the following tasks: (1) manure disposal, (2) filling feed bags, and (3) pouring milk into a bucket. Other tasks such as filling corn containers, pouring corn into the milling machine, preparing the feed, pouring food into mangers, attaching the milking machine, and pouring milk from a bucket into a tank imposed high risk (risk level 3). The risk for the tasks of washing and disinfecting the udders were assessed as medium risks. Conclusion: The risk levels associated with most of the tasks on the studied farm were unacceptably high. Therefore, it is essential to implement ergonomic interventions to reduce risk levels of the tasks.

آمار یکساله:  

بازدید 48088

دانلود 28055 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جلالی جواران مختار | محب الدینی مهدی | معصومی اصل اسد | سیفی نبی آباد حیدر | علیزاده هوشنگ | مهبودی فریدون | اسماعیلی احمد | رجبی معماری حمید | معینی احمد | هنری حسین | باقری خدیجه | یعقوبی محمدمهدی | زبرجدی علیرضا | رسایی محمدجواد | شکیب علی محمد | رهبری زاده فاطمه | معصومی حسین | فروزنده مقدم مهدی | شریفی سیرچی غلامرضا | دیمیاد سبا | سادات نوری سیداحمد | ویشلقی ندا | حسینی پور اکبر | طاهری جوان نازنین | رزمی شهلا | رحیمی فر پویا | لطیف بابک | عبدلی نسب مریم | اژدری حامد | پورخالقی مسلم | رزمی آرش | خسروی حسین | کاظمی هادی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1853
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

با بهره گیری از تکنولوژی زراعت ملکولی (molecular FARMING) توانسته ایم گیاهان را به بیوراکتور، برای تولید پروتئین های نوترکیب ارزان قیمت، با ارزش افزوده بالا تبدیل کنیم. این تکنولوژی موفقیت هایی در زمینه تجاری سازی چند محصول اولیه بدست آورده و محصولات نو ترکیب متعدد دیگری فازهای نهایی تولید را می گذرانند. طی ده سال گذشته بیش از 100 پروتئین نوترکیب در گیاهان تراریخت تولید شده و یا در حال تولید می باشد. گیاهان دارای مزایای زیادی نسبت به سایر سیستم های بیانی، بویژه از نظر اقتصادی، ایمنی، عملیات اجرایی و تولید می باشند. اما به هر حال مشکلاتی هم در پیش رو جهت استفاده از گیاهان به عنوان رآکتورهای زیستی وجود دارد که باید برطرف شوند. از جمله این عوامل مهم: کیفیت محصول نهایی، تخلیص و فرآوری ماکرومولکول های دارویی مشتق شده از گیاهان و همچنین ایمنی زیستی می باشد. در این بررسی سعی شده علاوه بر مرور زراعت مولکولی در جهان، به مواردی از موفقیت های حاصل شده در این زمینه در ایران شاره گردد. طی بیش از 8 سال تحقیق در زمینه کشاورزی ملکولی در ایران به ویژه در دانشگاه تربیت مدرس، می توان به بخشی از این موفقیت ها اشاره نمود که عبارتند از: 1- تولید آنتی بادی تک دومینی VHH در گیاهان توتون و کلزا 2- تولید پروتئین نو ترکیب tPA در توتون 3- بیان ژن اینترفرون گامای انسانی در کلزا و توتون 4- انتقال ژن لوسیفراز کرم شبتاب به کلزا، توتون، بنفشه آفریقایی و ... مواردی از موفقیت های حاصل است. پروژه های ارزشمند دیگری در زمینه انتقال ژن به کلروپلاست گیاهانی مانند توتون و کاهو در حال اجرا است که بحمدا... به موفقیتهای اولیه خوبی رسیده اند. در پروژه انتقال ژن پروانسولین به کلروپلاست، پس از تهیه سازه کلروپلاستی حاوی ژن پروانسولین، با استفاده از روش بیولستیک ژن هدف به کلروپلاست گیاه توتون منتقل گردید. سلولهای تراریخت روی محیط اسپکتینو مایسین باززایی و گیاه کامل بدست آمد. گیاهان حاصله با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و روش PCR بررسی شدند که اکثر گیاهان باززایی شده تراریخت بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 1853

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

فخرآل علی فرزاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  193-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  2545
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

تداوم شیردهی در گاوهای شیرده یک صفت اقتصادی توارث پذیر و یک مشخصه مهم منحنی شیردهی می باشد. تغییرات این صفت تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله ژنتیک دام قرار می گیرد. دراین تحقیق از 218920 رکورد روزانه (روز در ماه) برروی 23794 گاو استفاده گردید. برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزش اصلاحی حیوانات با استفاده از مدل تک صفتی حیوانی تابعیت تصادفی و روش نمونه گیری گیبس انجام گردید. از معیارهای میزان اختلاف تولید شیر بین روزهای 60 و 280 شیردهی، میزان اختلاف تولید شیر بین مقاطع 60-160 و 205-305 و جمع تغییرات ارزش های اصلاحی برآوردی روزانه برای اندازه گیری و توصیف تداوم شیردهی استفاده گردید. وراثت پذیری معیارهای تداوم شیردهی برای مقدار شیر 0.28-0.34 و برای مقدار چربی 0.18-0.26 براورد گردید و همبستگی ژنتیکی بین معیارهای تداوم شیردهی و محصول شیر 305 روز از 0.15 تا 0.89 در تغییر بود، و همبستگی بین ارزش های اصلاحی برآوردی مقدار شیر 305 روز و معیارهای تداوم شیردهی 0.05-0.95 براورد گردید. رتبه حیوانات بر اساس ارزش اصلاحی مقدار شیر تولیدی 305 روز متفاوت از رتبه آنها براساس ارزش اصلاحی تداوم شیردهی بود، واین امر بیانگر تغییرات متفاوت تداوم شیردهی و مقدار شیر 305 روز در گاوهای شیرده و در نتیجه انتخاب برای این صفت امکان پذیر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2545

دانلود 278 استناد 10 مرجع 0
نویسندگان: 

آکین س.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  303-314
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  744
 • دانلود: 

  148
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این شماره به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 744

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45909
 • دانلود: 

  13083
چکیده: 

Sustainability concept in agriculture is becoming widespread throughout industries in many fields even in crop production, livestock production and etc. Sustainable in agriculture is believed can give present and future good benefit to the farmers and society. However, in DAIRY sector in Malaysia, the sustainability concepts and practices seems not fully aware by the farmers which result in low self- sufficiency level in milk production.The self-sufficiency level in Malaysia is merely 6% and this lead to the urgency of importing more milk from other countries such as Australia, Holland and others. This study attempts to describe the descriptive thoughts on sustainability among Malaysian DAIRY farmers as well as describing the socio economic characteristics of the DAIRY farmers which will be the indicator of adoption of sustainability practices among DAIRY farmers. The preliminary data was collected using questionnaires through conducting face to face interviews with 50 DAIRY farmers from Johor. The Likerttype scale was employed to determine the practices that adopted by the DAIRY farmers. The gathered data was analysed using SPSS. The findings indicated that the DAIRY farmers had a higher understanding about the farm sustainability aspect which gives the highest mean score of 4.41. The second highest mean score is the ecological aspect which is about 4.13. The mean score for economic aspect shows the mean score about 4.00. The social aspect of sustainability revealed the lowest mean score which was about 3.46. The results indicated that the farmers favour sustainable practice is farm sustainability system. Sustainability in DAIRY FARMING sector in Malaysia can be achieved if the three elements of sustainability which is environmental, economic and social aspect were implemented and adopted in this sector.

آمار یکساله:  

بازدید 45909

دانلود 13083 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  179-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1015
 • دانلود: 

  289
چکیده: 

زمینه مطالعاتی: آلودگی میکروبی و سلول های سوماتیک به عنوان دو عامل مهم در کاهش ماندگاری وافت کیفیت شیر خام و پاستوریزه به شمار می روند. هدف: این مطالعه به منظور بررسی تغییرات فصلی سلول های سوماتیک و بار میکروبی شیر انجام شد. روش کار: از شیر 6 گاوداری صنعتی و سنتی استان همدان به طور ماهیانه و به مدت یک سال نمونه برداری صورت گرفت. رکورد سلول های سوماتیک و بار میکروبی نمونه ها با استفاده از رویه های مختلف نرم افزارآماری SAS، تجزیه و تحلیل شد. نتایج: میانگین حداقل مربعات (± اشتباه معیار) سلول سوماتیک (×1000 در هر میلی لیتر) و بار میکروبی کل شیر به ترتیب 352.10 (±13.20) و 5287.03 (±261.23) به دست آمد. بار میکروبی در سیستم های پرورشی صنعتی و سنتی اختلاف معنی داری داشت (P<0.0001). روند تغییرات فصلی بار میکروبی (P<0.0002) و اثر گله در سیستم پرورش (P<0.0001) نیز معنی دار بود. همچنین نتایج مطالعه نشان داد تغییرات سلول سوماتیک در سیستم های پرورش صنعتی و سنتی و همچنین در هر گله متفاوت بود (P<0.0001). نتیجه گیری نهایی: در گاوداری های صنعتی با وجود بار میکروبی کمتر نسبت به گاوداری های سنتی، تعداد سلول سوماتیک بیشتری مشاهده شد که به بررسی بیشتر تغییر ترکیب گله در طول سال، زمان خشک نمودن گاوهای کم تولید، حذف گاوهای کم تولید و همچنین گاوهای نابارور نیاز دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1015

دانلود 289 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  195-211
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  791
 • دانلود: 

  386
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 791

دانلود 386 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JOY A.

نشریه: 

MISSET WORLD POULTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  33-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  375
 • بازدید: 

  7720
 • دانلود: 

  14179
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7720

دانلود 14179 استناد 375 مرجع 0
نویسندگان: 

FISCHER R. | EMANS N.

نشریه: 

TRANSGENIC RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4-5
 • صفحات: 

  1151-1155
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  17471
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17471

دانلود 17659 استناد 398 مرجع 0
litScript