نتایج جستجو

7077

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

708

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4 (پی در پی 74)
 • صفحات: 

  365-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  717
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

سابقه و هدف: هورمون های جنسی با افزایش فعالیت استئوبلاستی در رشد، تغییر و هوموستاز استخوانها نقش داشته، بر رشد طولی استخوان و بسته شدن صفحات رشدی اثر دارند. چون تاکنون اثرات آنان بر رشد کرانیوفشیال به درستی بررسی نشده، تحقیق حاضر با هدف تعیین اثر فقدان هورمون های جنسی بر تغییرات ابعادی کرانیوفشیال در Ratها صورت پذیرفت.مواد و روشها: در این تحقیق تجربی Wistar Rats 50 سی روزه، 25 آلبینو نر و 25 آلبینو ماده، انتخاب شدند. Rat های نر و ماده هر کدام به طور اتفاقی به دو گروه آزمایش (n=15) و کنترل (n=10) تقسیم شدند. بعد از بیهوشی صفاقی  Ratها، هر دو بیضه و هر دو تخمدان در Rat های گروه آزمایش خارج شدند. Rat های گروه کنترل نیز تحت جراحی ساختگی قرار گرفتند. وزن و قد همه Rat ها به صورت ماهانه اندازه گیری و ثبت شد. پس از شش ماه Rat ها کشته شده و متغیرهای سفالومتریک جمجمه و صورت آنها و طول استخوان تیبیا به وسیله کولیس دیجیتال 0.01 میلی متری و هورمون های استرادیول، پروژسترون و تستوسترون به روش الایزا اندازه گیری شدند. از آزمون های ANOVA یک سویه، مقایسه های متعدد Tukey و t برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: به دنبال کاهش معنی دار میزان تستوسرون در گروه نر آزمایش برخی ازمتغیرها نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری نشان دادند، شامل قد و وزن، طول مندیبل، طول، عرض و ارتفاع Medface، عرض کالواریا، عرض قوس ماگزیلا، طول پره ماگزیلا، ارتفاع استخوان بینی، عرض Facial و طول استخوان Basisphenoid و استخوان Tibia. ساختارهایی که رشد غضروفی داشتند بیشتر از ساختارهایی که رشد Sutural داشتند، تحت تاثیر قرار گرفتند. با وجود اختلاف معنی دار در سطح پروژسترون، بجز وزن انتهایی، اختلاف آماری معنی داری در هیچ یک از متغیرها بین دو گروه ماده کنترل و آزمایش یافت نشد.نتیجه گیری: کمبود ترشح هورمون های جنسی در دوره رشد، از رشد کرانیوفشیال جلوگیری کرده، باعث تکامل ناقص و ناکافی کرانیوفشیال می شود. در نتیجه سبب ایجاد مال اکلوژن و Discrepancy در فکین و صورت می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 717

دانلود 208 استناد 0 مرجع 1
عنوان: 
نویسنده: 

DAVOUDIAN MARYAM | SHIRALIPOUR NASRIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

IN THIS ARTICLE, WE INTRODUCE AND STUDY THE CONCEPT OF PERFECT Dimension, WHICH IS A KRULL LIKE Dimension EXTENSION OF THE CONCEPT OFDCC ON FINITELY GENERATED SUBMODULES OR BEING PERFECT. WE SHOW THAT SOME OF THE BASIC RESULTS OF KRULL Dimension IS TRUE FOR PERFECT Dimension.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 104
نویسندگان: 

ALIZADEH YASER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  45-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72070
 • دانلود: 

  48129
چکیده: 

Let G be a simple connected graph. In this paper, Szeged Dimension and PIv Dimension of graph G are introduced. It is proved that if G is a graph of Szeged Dimension 1 then line graph of G is 2-connected. Trees of Szeged Dimension 1 are characterized. The Szeged Dimension and PIv Dimension of five composite graphs: sum, corona, composition, disjunction and symmetric difference with strongly regular components are computed. Also explicit formulas of Szeged and PIv indices for these composite graphs are obtained.

آمار یکساله:  

بازدید 72070

دانلود 48129 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  101
چکیده: 

این تحقیق با استفاده از داده های 15 سهم از 7 گروه صنعتی مختلف در بازه 5 دقیقه ای طی روز در سال 1398 به ارایه مدلی برای ساختار وابستگی نقدشوندگی و بازدهی سبدی از سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این راستا، به علت پیچیدگی های ناشی از مدل سازی توامان بیش از 30 متغیر (توزیع توامان نقدشوندگی و بازدهی)، پس از مدل سازی تک متغیره نقدشوندگی هر یک از سهم ها بر مبنای مدل پواسون خودرگرسیو شرطی (ACP) و بازدهی هر سهم بر مبنای مدل خودرگرسیون تعمیم یافته شرطی ناهمسانی واریانس (GARCH)، از توزیع های حاشیه ای مزبور برای مدل سازی توزیع توامان با روش کاپیولا واین (Copula vine) استفاده گردید. یافته های مبتنی بر داده های پربسامد نشان داد میان نقدشوندگی سهم ها و همچنین میان نقدشوندگی و بازدهی سهم ها با یکدیگر همبستگی قوی غیرخطی دنباله ای وجود دارد. بنابراین، ارزیابی دقیق تر ریسک ایجاب می کند شاخص هایی نظیر ارزش در معرض خطر مورد توجه قرار گیرد. به علاوه، نتایج تحقیق حاضر نشان داد مدل سازی توزیع توامان نقدشوندگی و بازدهی سهام در ابعاد زیاد با تکیه بر کاپیولا واین به دلیل انعطاف بالا، برازش مناسبی برای توزیع توامان نقدشوندگی و بازدهی دارای همبستگی قوی غیرخطی دنباله ای ارایه می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 101 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Amini M. | HASSANI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  139-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72946
 • دانلود: 

  33491
چکیده: 

In this paper, a new homological Dimension of modules, co-presented Dimension, is defined. We study some basic properties of this homological Dimension. Some ring extensions are considered, too. For instance, we prove that if S R is a finite normalizing extension and SR is a projective module, then for each right S-module MS, the cop-resented Dimension of MS does not exceed the copresented Dimension of HomR(S, M).

آمار یکساله:  

بازدید 72946

دانلود 33491 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ابری محمد | رنجانی جعفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  491
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 491

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  157-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  613
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 613

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AALAMI MOHAMMAD TAGHI | MALEKANI LEILA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  1 (70)
 • صفحات: 

  15-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  128892
 • دانلود: 

  34165
چکیده: 

1. IntroductionThe study of river flow is one of the most important cases in the designing of a water storage structure and management of extreme events such as floods and droughts.The rate of river flow depends on various parameters and the nonlinear relationship between them has caused river behavior to be dynamic, nonlinear and complex.

آمار یکساله:  

بازدید 128892

دانلود 34165 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Bardestani Fatemeh | Roghayeh Adhami s.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72902
 • دانلود: 

  56621
چکیده: 

In network code setting, a constant Dimension subspace code is a set of k-Dimensional subspaces of Fn q. If Fn q is a nondegenerate symplectic vector space with bilinear form f, an isotropic subspace U of Fn q is a subspace for which U U? . We introduce isotropic subspace codes simply as a set of isotropic subspaces and show how the property of being isotropic is used in decoding process, then we demonstrate the structure of an isotropic spread code. In network code setting, a constant Dimension subspace code is a set of k-Dimensional subspaces of Fn q. If Fn q is a nondegenerate symplectic vector space with bilinear form f, an isotropic subspace U of Fn q is a subspace for which U U? . We introduce isotropic subspace codes simply as a set of isotropic subspaces and show how the property of being isotropic is used in decoding process, then we demonstrate the structure of an isotropic spread code.

آمار یکساله:  

بازدید 72902

دانلود 56621 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AMERI R. | DEHGHAN O.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  5 (SPECIAL ISSUE: FUZZY MATHEMATICS)
 • صفحات: 

  149-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87691
 • دانلود: 

  31395
چکیده: 

In this paper we investigate the algebraic properties of Dimension of fuzzy hypervector spaces. Also, we prove that two isomorphic fuzzy hypervector spaces have the same Dimension.

آمار یکساله:  

بازدید 87691

دانلود 31395 استناد 0 مرجع 0
litScript