نتایج جستجو

3622

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

363

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  549-558
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  18521
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18521

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  124-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  652
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

گونه Ferula hindukushensis Kitamura که پیش از این فقط از افغانستان و پاکستان گزارش شده بود، برای اولین بار برای فلور ایران از کوه میش سبزوار در استان خراسان رضوی جمع آوری شده و گزارش می شود. نکاتی درباره ریخت شناسی، رده بندی، پراکندگی جغرافیایی و وضعیت حفاظتی این گونه ارائه می گردد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 652

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MCKINNEY M.L.

نشریه: 

BIOSCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  883-890
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  28459
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28459

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Mersal Mahmoud Amira

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (31)
 • صفحات: 

  5-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  54702
 • دانلود: 

  29634
چکیده: 

The building sector accumulates approximately a third of the final energy consumption. Consequently, the improvement of the energy efficiency in buildings has become an essential ins trument in the energy policies to ensure the energy supply in the mid to long term moreover is the mos t cos t-effective s trategy available for reducing carbon dioxide emissions This paper is s tudying the main objectives for an effective sus tainable building taking into account the environmental sus tainability aspect, where it has introduced the main principles for developing building concept and the governor concepts for this development for forming sus tainable building skins, also it is focusing on the different techniques in terms of natural ventilation, shading techniques, and energy Conservation and its role in enhancing the internal environment. The main objective of the paper is to investigate the impact of different ventilation strategies that can be implemented in new and exis ting buildings in hot climates So that it can reduce the amount of energy needed for building and sustainability in this climate.

آمار یکساله:  

بازدید 54702

دانلود 29634 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بنیادی ناصر

نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  67-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  4030
 • دانلود: 

  2121
چکیده: 

پرداختن به مرمت شهرهای تاریخی در دوره های مختلف، با توجه به شرایط اقتصادی - اجتماعی و تاریخی و با اهداف گوناگونی صورت گرفته است. ارتقا و تشویق صنعت گردشگری، حل معضلات و کمبودهای مناطق تاریخی شهر، بازآفرینی شهری و حتی کمک به قرارگیری در زمره شهرهای جهانی، از اهدافی است که مرمت های شهری بر مبنای آنها انجام شده است. از طرف دیگر دو رویکرد حفاظت و توسعه همواره در انجام مداخلات شهری حاکم بوده و به تعادل رساندن این دو رویکرد چشم انداز اصلی مرمت در بافت های تاریخی گردیده است. نگاه به مرمت شهری در کشورهای در حال توسعه، به علت مشکلات موجود در آن شهرها، عمدتا از زاویه حل معضلات و کمبودهای مناطق تاریخی صورت گرفته و شهرهای ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده است. بر این اساس با استفاده از مطالعات اسنادی به گردآوری و تدوین مبانی و بیانیه های نشست های بین المللی اقدام و تلاش گردیده تا یک دوره بندی تاریخی بر مبنای تاثیرگذاری اهداف توسعه و حفاظت ارائه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 4030

دانلود 2121 استناد 1 مرجع 3
نویسندگان: 

پیروی مرضیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  442
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

در این مطالعه غنای گونه ای تیره رز را به کمک برنامه DIVA-GIS و با استفاده از خانه گرید های 10×10 کیلومتر و محدوده دایره ای همسایه با شعاع 50 کیلومتر برای مشخص کردن نواحی دارای پتانسیل حفاظت برای خانواده رز نقشه برداری گردید. این آنالیز با استفاده از 5762 داده ژئورفرنس شده انجام شد. مناطق اصلی بالقوه جهت حفاظت این خانواده در ایران ناحیه ایرانی-تورانی با دو بخش مهم البرز مرکزی و کوههای زاگرس است. این مناطق بر مناطق بومزادی این خانواده منطبق هستند. تیره رز 91 گونه نادر و 70 گونه بومزاد دارد. استان مازندران (واقع در البرز مرکزی) با بیشترین تعداد گونه نادر (23 گونه) یکی از مهم ترین نواحی برای حفاظت به شمار می آید. 10 خانه گرید 50×50 کیلومتر لازم است تا تمام گونه های این تیره را در بر گیرد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 442

دانلود 142 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MYERS N. | MITTERMEIER R.A. | MITTERMEIER C.G.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  403
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  853-858
تعامل: 
 • استنادات: 

  906
 • بازدید: 

  58846
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 58846

دانلود 27569 استناد 906 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

TRANSFUSION MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  168-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  946
 • بازدید: 

  13575
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13575

دانلود 31595 استناد 946 مرجع 0
نویسندگان: 

مهریزی محبوبه

نشریه: 

گنجینه اسناد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2 (پیاپی 110)
 • صفحات: 

  132-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1274
 • دانلود: 

  894
چکیده: 

هدف: هدف آرشیوهای دیداری-شنیداری فراهم کردن گسترده ترین دسترسی ممکن به مجموعه هاست. این هدف با حفاظت و نگهداری منابع در تعارض نیست، ولی به سادگی هم محقق نمی شود، چون آرشیوها موظف اند همه منابع تحت مراقبت خود و همچنین منابع موقت را دربرابر دست کاری، تحریف، سانسور یا تخریب محافظت کنند.روش/ رویکرد پژوهش: در آرشیوهای دیداری-شنیداری ازجمله آرشیوهای رادیوتلویزیونی دو کارکرد اصلی وجود دارد که عبارت اند از: حفظ و نگهداری منابع، دسترس پذیرکردن منابع. مساله این است که آرشیوداران چگونه باید این کارکردها را در کنار هم انجام دهند.یافته ها و نتیجه گیری: در پژوهش حاضر سعی بر آن است که عوامل موثر بر نگهداری و دسترسی به منابع مشخص شود و با بررسی و تحلیل آن ها بیان شود که دسترسی به منابع، کجا به حفاظت بیشتر کمک می کند و کجا حفاظت را به خطر می اندازد و درنهایت چه راهکار (هایی) وجود دارد که سهم هرکدام از کارکردها تاحدممکن در آرشیوها حفظ شود و یکی تحت تاثیر دیگری قرار نگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1274

دانلود 894 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  49-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1238
 • دانلود: 

  518
چکیده: 

اسناد بینالمللی حفاظت، از مهمترین دستاوردهای همکاری جامعه جهانی و چکیده تجربیات بینالمللی و نشان دهنده سیر رشد دانش در زمینه حفاظت است. توسعه واژگان مفهومی و ورود مفاهیم جدید به این اسناد سبب تقویت مبانی نظری حفاظت و توجه کامل تر به الگوهای پیچیده تر میراثی شده است که از جمله «میراث روستایی» است. طرح برخی از این مفاهیم مستقیماً بر پذیرش ابعادی مغفول از روستا، به عنوان بخشی از میراث بشری و ورود برخی دیگر از آنها برای ارائه رویکردهای پیچیده تر و چندجانبه در مواجهه با آن تاثیرگذار بوده است. هدف این مقاله تبیین و توضیح مفاهیم موثر بر تکوین و بسط مفهوم میراث روستایی در این اسناد و بیان نسبت هریک از این مفاهیم با مفهوم میراث روستایی و تاثیر متقابل آنها بر تغییر رویکردهای حفاظت از میراث روستایی است. این مقاله محصول بررسی و تحلیل محتوای حدوداً چهل سند منتسب به سه نهاد بین المللی یونسکو، ایکوموس و شورای اروپا است و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و بررسیکردن متن اصلی اسناد انجام شده است. ماهیت این بررسیها در ذیل روش های تحقیق کیفی قرار میگیرد و راهبرد این تحقیق توصیفی_ تحلیلی است. در نوشته حاضر به سابقه پیدایش هفت مفهوم «میراث زنده، کیفیت و شیوه زندگی، پایداری، دیدگاه فرهنگی، بومزادی، میراث ناملموس و روح مکان» توجه شده که بر تکوین و تکامل مفهوم میراث روستایی بسیار تاثیر داشته اند و ارتباط آنها با همدیگر از طریق وجوه ارزشی روستا بررسی شده است. این بررسیها نشان می دهد: شناخت عمیق تر هریک از این مفاهیم ابعاد گسترده تری از مفهوم میراث روستایی را روشن می سازد تا جایی که میراث روستایی به مفهوم کل روستا نزدیک می شود. تحلیل کردن سیر تکامل مفهوم میراث روستایی، چشم اندازی را فراروی این مفهوم به ما نشان میدهد که در حل چالش همپیوندی و وجوه چندگانه آن و تاملکردن درباره ارتقای این مفاهیم در تناسب با جهانبینی سازنده آن بسیار موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1238

دانلود 518 استناد 0 مرجع 0
litScript