نتایج جستجو

22262

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2227

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  6 (پی در پی 26) ویژه نامه
 • صفحات: 

  543-547
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  387
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

سابقه و هدف:Complex Partial Seizure  شایع ترین نوع صرع بوده که علایم و نشانه های آن شباهت زیادی با اختلالات روانپزشکی دارد. با توجه به عدم اطلاع از وضعیت این بیماران در ایران و به منظور تعیین علایم و نشانه های روانپزشکی در این بیماران این تحقیق بر روی مراجعین به بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 78-1371 انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق به روش بررسی اطلاعات موجود بوده و پرونده هایی که تشخیص قطعی Complex Partial Seizure داشته از بایگانی خارج و خصوصیات سن، جنس، زمان مراجعه، نوع و گروه علایم روانپزشکی بیماران از پرونده استخراج و در فرم اطلاعاتی ثبت گردید. یافته ها: در طی مدت بررسی، 34 پرونده بیمار واجد شرایط بررسی شد که بیماران شامل 38 درصد مرد و 62 درصد زن در سنین 17 تا 55 سال بودند. شایعترین گروه علایم، اختلال شناختی (85.3 درصد) و کمترین گروه علایم، اختلال سیستم نباتی(Vegetative)  گزارش شد (64.7 درصد). شایع ترین علامت ها پرخاشگری (70.5 درصد)، هذیان گزند و آسیب (64.7 درصد)، توهم شنوایی (64.7 درصد) بود. نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به شباهت علایم Complex Partial Seizure با اختلالات روانپزشکی توصیه می شود با انجام بررسی های بیشتر و آموزش های دقیق تر به شناسایی این بیماران در بخشهای روانپزشکی دقت بیشتری معطوف شود.

آمار یکساله:  

بازدید 387

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YOUSEFI MASOUMEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  SPECIAL ISSUE 6 (26)
 • صفحات: 

  543-548
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34563
 • دانلود: 

  18705
چکیده: 

Background: Complex Partial Seizure is the most frequent type of epilepsy. Its symptoms and signs resembled psychiatric disorders. The present study was conducted over the patients hospitalized in Imam Hossein hospital since 1992 till 1999, to determine the symptomatology of Complex Partial Seizure. Materials and methods: In this existing data type study, all the patients who had the diagnosis of Complex Partial seiztire were selected, then, initial data including sex, age, type and category of psychiatric symptoms were recorded. Results: 34 patients including 13 males and 21 females, aged 17-55 years, were studied. Cognitive disorders (85.3%) were the most frequent, whereas, vegetative disorders (64.7%) were the least frequent disorders. Aggression (70.5%), paranoid (64.7%) and hearing hallucination (64.7%) were the most common symptoms. Conclusion: Regarding the similarity of Complex Partial Seizure symptoms and other psychiatric disorders, further studies, for precise recognition of these disorders, are highly recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 34563

دانلود 18705 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  247
 • صفحات: 

  1208-1215
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2012
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

مقدمه: آپنه انسدادی خواب (Obstructive sleep apnea یا OSA) یک گروه از اختلالات خواب وابسته به تنفس هستند که در نتیجه انسداد راه هوایی فوقانی اتفاق می افتند. بر اساس بعضی مطالعات به نظر می رسد بینOSA و صرع به ویژه نوع CPS(Complex Partial Seizure)، ارتباط وجود دارد. این مطالعه به ارزیابی تخمین خطر OSA و میزان خواب آلودگی روزانه در بیماران مبتلا به CPS پرداخت.روش ها: این مطالعه، یک مطالعه ی توصیفی-تحلیلی بود که بر روی 90 نفر انجام شد. افراد به دو گروه 45 نفره تقسیم شدند. در یک گروه افراد مبتلا به CPS که تحت درمان قرار داشتند و در گروه دیگر 45 فرد شاهد غیر مبتلا به صرع به عنوان گروه شاهد تقسیم شدند. برای آن ها پرسشنامه ی کیفیت خواب تکمیل گردید. اطلاعات دموگرافیک، نوع و تعداد داروی ضد تشنج مصرفی و موارد عود تشنج در 3 ماه اخیر نیز از آن ها سوال شد. اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار SPSS شد.یافته ها: میانگین نمره ی OSA در دو گروه بیمار و شاهد به ترتیب 1.95±1.41 و 1.84±1.43 بود و بر اساس آزمون Student-t تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت (P=0.71) میانگین نمره ی پرسشنامه ی EPWORTH در دو گروه بیمار و شاهد به ترتیب 5.1±4.4 و 5.3±4.8 بود و آزمون Student-t اختلاف معنی داری بین دو گروه نشان نداد (P=0.86).نتیجه گیری: شواهدی از ارتباط بین OSA و CPS به دست نیامد، اما با توجه به اهمیت بالای OSA، باید مطالعات بیشتر در آینده انجام گیرد. همچنین بیماران جهت تشخیص قطعی OSA تحت پلی سومنوگراقی قرار گیرند. و سپس اثر درمان OSA در بهبود کنترل تشنج ها و کیفیت زندگی آن ها نیز بررسی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2012

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Montazerlotfelahi Hadi | ghesmati Masoumeh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  256-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13
 • دانلود: 

  6896
چکیده: 

Complex Partial Seizures are known as focal Seizures with impaired awareness. Excluding the first year of life, Complex Partial Seizures are the most frequent type of Seizures in patients with epilepsy. A detailed history of the patient and family members is a vital element in diagnosing Seizures. Although rare, psychotic and anxiety symptoms in individuals may be the result of the Seizure. A 7-year-old boy referred to our hospital emergency room complaining of fear, crying, screaming, and the imminent death sensation and decreased consciousness. The patient's symptoms started two years ago. He was treated with Risperidone and with the impression of ADHD and anxiety disorder. The patient's laboratory tests were unremarkable. A brain MRI was performed with a Seizure protocol, with no pathological findings. EEG was then performed for the patient, which confirmed focal Seizures with impaired awareness. The patient was prescribed carbamazepine and phenytoin, and Risperidone was stopped.

آمار یکساله:  

بازدید 13

دانلود 6896 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  500
 • دانلود: 

  387
کلیدواژه: 
چکیده: 

تشنج ناشی از تب شایع ترین اختلال نرولوژیک در بچه ها می باشد. در مورد چگونگی برخورد با این نوع تشنجات و خطر عود و جلوگیری از عود و بررسی این بیماران اختلاف نظر وجود دارد و آکادمی اطفال آمریکا (AAP) در مورد مراقبت این نوع تشنجات راهنمایی هایی ارایه کرده است ...

آمار یکساله:  

بازدید 500

دانلود 387 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  121-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1080
 • دانلود: 

  473
چکیده: 

زمینه و هدف: تغییرات رفتاری در بیماران مبتلا به صرع، سبب شده است که همراهی اختلالات روانپزشکی با صرع از جمله اختلالات اضطرابی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اختلال وسواسی - جبری و ارزیابی حالت وسواسی به عنوان یک صفت در بیماران مبتلا به صرع لوب گیجگاهی است. روش بررسی: 76 نفر از بیماران مبتلا به صرع لوب گیجگاهی، 74 نفر مبتلا به صرع منتشر و نیز76  نفر به عنوان گروه کنترل که در عرض سه ماه (ابتدای تیرماه تا پایان شهریور 1388) به مرکز درمانی تخصصی اعصاب و روان شیراز مراجعه کرده بودند، به طور تصادفی انتخاب شدند که با استفاده از مقیاس وسواسی - جبرییل - براون (Y-BOCS)، فرم کوتاه MMPI و مصاحبه بالینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: تعداد مبتلایان به اختلال وسواسی - جبری در گروه صرع لوب گیجگاهی به طور معنی داری بیشتر از صرع منتشر و کنترل بود(P<0.001) . همچنین میانگین نمرات ضعف روانی در بیماران صرع لوب گیجگاهی به طور معنی داری بیشتر از گروه صرع منتشر و کنترل بود(P<0.001) . بین نمره کل مقیاس ییل - براون و نمره ضعف روانی در MMPI رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد(P<0.01) . نتیجه گیری: بیماران مبتلا به صرع لوب گیجگاهی بیشتر از افراد سالم و بیماران مبتلا به صرع منتشر، به اختلال وسواسی - جبری مبتلا می شوند و همچنین حالت وسواسی در این بیماران را می توان به عنوان یک صفت شخصیتی در نظر گرفت. بنابراین مداخلات روانشناختی، علاوه بر درمان دارویی، جهت درمان اختلالات اضطرابی در بیماران مبتلا به صرع لوب گیجگاهی لازم به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 1080

دانلود 473 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  100-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43693
 • دانلود: 

  27509
چکیده: 

Objective: About one third of Partial Seizures are refractory to treatment. Several anticonvulsant drugs have entered the market in recent decades but concerns about intolerance, drug interactions, and the safety of the drug are notable. One of these new anticonvulsants is pregabalin, a safe drug with almost no interaction with other antiepileptic drugs.Methods: In this open label clinical trial study, pregabalin was used for evaluation of its efficacy on reducing Seizure frequency in 29 children suffering from refractory Partial Seizures. Average daily and weekly Seizure frequency of the patients was recorded during a 6-week period (baseline period). Then, during a period of 2 weeks (titration period), pregabalin was started with a dose of 25-75 mg/d, using method of flexible dose, and was brought to maximum dose of drug that was intended in this study (450 mg/d) based on clinical response of the patients and Seizure frequency. Then the patients were given the drug for 12 weeks and the average frequency of daily and weekly Seizures were recorded again (treatment period).Findings: Reduction in Seizure frequency in this study was 36% and the responder rate or number of patients who gained more than 50% reduction in Seizure frequency was 51.7%.Conclusion: This study showed that pregabalin can be used with safety and an acceptable efficacy in treatment of childhood refractory Partial Seizures.

آمار یکساله:  

بازدید 43693

دانلود 27509 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NATEGHIAN ALIREZA | ANVARI SAEED

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  107-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31915
 • دانلود: 

  23633
چکیده: 

We live at the time of the coronavirus pandemic in the world (1, 2). The symptoms of COVID19 are similar in children and adults. However, children with confirmed COVID19 have generally shown mild symptoms (3). The symptoms in children include cold-like symptoms, such as fever, runny nose, and cough, vomiting, and diarrhea. In this study, we describe an eight-month-old boy with recurrent Partial Seizure and mild diarrhea. It was later revealed that he was COVID19 positive.

آمار یکساله:  

بازدید 31915

دانلود 23633 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (مسلسل 35)
 • صفحات: 

  317-323
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2723
 • دانلود: 

  360
چکیده: 

سندرم کارنی (Carney Complex) یک سندرم اتوزومال غالب است که با تومورهای مختلف شامل میکزوما در محل های متفاوت، تومورهای اندوکرین و ضایعه های لنتیگو مشخص می شود و تا کنون در ایران گزارش نشده است. بیماری که دراین مقاله معرفی می شود، زن 27 ساله ای است که با علایم درد پهلو، مراجعه کرده بود. در معاینه با توجه به علایم هیرسوتیسم، چاقی تنه ای، هیپرپیگمانتاسیون و هیپرتانسیون، سندرم کوشینگ مطرح شد و با آزمایش های مربوط تایید گردید. سابقه دوبار جراحی قلب در دوران کودکی به علت دو میکزوم دهلیزی در بیمار وجود داشت. در MRI هیپوفیز، میکروآدنوما و در سی تی اسکن آدرنال، آدنوم آدرنال راست مشاهده شد. ابتدا، لاپاراسکوپیک آدرنالکتومی راست برای بیمار انجام شد. همان طور که انتظار می رفت، بیماری پس از جراحی هم چنان فعال بود، بنا بر این آدرنالکتومی سمت مقابل هم انجام و سندرم کوشینگ برطرف شد. در پاتولوژی آدرنال راست، آدنوم با هیپرپلازی در اطراف آن و در آدرنال چپ هیپرپلازی گزارش شد. به این ترتیب تشخیص سندرم کارنی با سندرم کوشینگ ناشی از هیپرپلازی دو طرفه آدرنال تایید شد. این مورد، یک تظاهر جدید از سندرم است چرا که هیپرپلازی آدرنال دو طرفه با آدنوم هیپوفیز و آدرنال به صورت دو یافته اتفاقی همراه سندرم کشف شد. در بیمار مذکور، سندرم کارنی، همراه با سندرم کوشینگ ناشی از هیپرپلازی دو طرفه آدرنال، آدنوم آدرنال مقابل و میکروآدنوم هیپوفیز بدون عملکرد به عنوان یافته های تصادفی (Incidentaloma) گزارش شد که تظاهر جدیدی از این سندرم است.

آمار یکساله:  

بازدید 2723

دانلود 360 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2 (پیاپی 70)
 • صفحات: 

  84-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  720
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

مقدمه: بیماران مبتلا به صرع نیمرخ روانی خاصی داشته و بافت روانشناختی و هیجانی ویژه ای را تجربه می کنند. برخی بررسی ها وقوع همزمان اختلالات صرع و آسیب های روانی را گزارش کرده اند. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه نیمرخ روانی بیماران صرع پارشیل پیچیده و گرندمال و مقایسه آن با گروه کنترل می باشد.روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که در سال 1387 در کلینیک های نورولوژی شهر اصفهان بر روی 40 بیمار مبتلا به صرع گرندمال و پارشیل پیچیده و گروه کنترل که از همراهان بیماران بودند، انجام شد. پرسشنامه MMPI جهت بررسی نیمرخ روانی این افراد استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS-15 و آزمونهای آماری خی دو و آنوا تحلیل گردید.نتایج: یافته های این بررسی نشان داد با وجود اینکه نمرات بیماران در مقیاسهای بالینی MMPI افزایش بیشتری نسبت به گروه کنترل دارد، اما این آسیب شناسی روانی در سطح نابهنجاری نیست. بیماران مصروع در مقیاسهای خودبیمارانگاری (Hs)، افسردگی (D) و هیستری  (Hy)نسبت به گروه کنترل افزایش نمره بیشتری داشتند ولی این تفاوت تنها در گروه با صرع پارشیل پیچیده معنی دار بوده است.نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش بیماران مصروع نسبت به جمعیت عمومی با احتمال بیشتری دچار اختلالات روانشناختی می شوند. این نتایج ضرورت در نظر گرفتن مداخلات روانشناختی را در کنار درمان های دارویی مورد تاکید قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 720

دانلود 170 استناد 0 مرجع 0
litScript