نتایج جستجو

711

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

72

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  466-482
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  589
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

مقدمه: غلظت های بالای سلنیت اثرات کارسینوژنی، سیتوتوکسیکی و ژنوتوکسی دارد. لذا حذف این آلاینده سمی قبل از ورود به محیط زیست از اهمیت خاصی در حفظ سلامت جامعه برخوردار است. در این پژوهش، با هدف بهینه سازی حذف سلنیت، از روش طراحی باکس- بنکن با هدف تخمین همزمان اثرات متغیرها بر روی راندمان حذف، بررسی اثر متقابل و تعیین مقادیر بهینه شده متغیرها در باکتری پروبیوتیک Lactobacillus sp. Tra Cheese 6 استفاده گردید.روش: اثرات 4 فاکتور آزمایش شده (یون سلنیت، بیومس سلولی، نمک سدیم کلراید و دور همزن) با استفاده از روش طراحی باکس- بنکن سه سطحی، مورد بررسی قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل آماری نتایج از طریق روش ANOVA، کلیه ضرایب رگرسیون درجه دوم تخمین زده شد. سپس با تلفیق نتایج به دست آمده و ترسیم یک معادله درجه دوم چند متغیره، نقطه بهینه به طور دقیق تعیین شد. از نرم افزار آماری Design Expert Software برای تحلیل نتایج استفاده شد.یافته ها: بهترین شرایط برای حذف سلنیت عبارت از سلنیت در غلظت 49.5 میلی مولار، بیومس سلول در غلظت 56 گرم در لیتر، نمک کلرید سدیم در غلظت 4.2 درصد وزنی/حجمی و دور همزن 100 rpm بود. تحت شرایط بهینه شده فوق، راندمان حذف سلنیت در مخلوط واکنش تحت شرایط سلول های در حال استراحت Lactobacillus sp. Tra Cheese 6، 77.12 درصد پس از 24 ساعت واکنش بود.نتیجه گیری: در این پژوهش روش سطح پاسخ بر مبنای طراحی باکس- بنکن در بهبود حذف سلنیت توسط باکتری پروبیوتیک Lactobacillus sp. Tra Cheese 6 به طور موفقیت آمیز به کار گرفته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 589

دانلود 297 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (پیاپی 86)
 • صفحات: 

  2-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1511
 • دانلود: 

  431
چکیده: 

پنیرهای ذوب شده یا پرورده به دلیل تنوع زیاد مواد اولیه، در انواع بسیار زیاد تولید می شوند. امکان فرمولاسیون پنیر فراپالایش و ماده هم رسوب پروتئینی شیر نیز در چنین پنیری وجود دارد. بافت خامه ای پنیر فرآیند شده گستردنی، جایگزین و رقیب ارزان تر و خوبی برای پنیر فرا پالایش فتا می باشد که به دلیل بافت مطلوب، تولید و مصرف آن در سال های اخیر بسیار افزایش یافته است. ضمن اینکه به دلیل استفاده از مقادیری از ماده هم رسوب پروتئینی شیر، هزینه تولید آن نیز کمتر و به دلیل فرایند داغ، قابلیت نگهداری و شکل پذیری بیشتری برای انواع بسته بندی دارد. با استفاده از 30-25 درصد پروتئین هم رسوب شیر همراه با انواع پنیر، نمونه های خوبی از نقطه نظر بافت، قوام، چسبندگی، قابلیت گسترش و عطر و طعم می توان تهیه کرد که به دلیل استفاده از 15-5 درصد پنیر کهنه و حداقل 55 درصد پنیر فراپالایش، ارزان تر از محصول معمولی است. چون بازیابی مواد جامد شیر در پروتئین هم رسوب، 16 درصد از پنیرتازه (لخته آنزیمی) بیشتر است، راندمان تولید پنیر فرا پالایش نیز حداقل 20 درصد از راندمان تولید پنیر تازه معمولی بیشتر است و پنیر کهنه نیز به دلیل رسیدن بیش از حد و پروتئولیز شدید، برای مصرف مستقیم مناسب نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 1511

دانلود 431 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MCSWEENY P.L.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  2-3
 • صفحات: 

  127-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  25683
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25683

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Ebrahim Awat | Ebrahimi Mohammadi Keiwan

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68229
 • دانلود: 

  32111
چکیده: 

Background and Objectives: Local Cheese made from raw milk is one of the most commonly consumed dairy products in the world. Mycotoxin contamination of foodstuff and its transmission to consumers are extremely important public health issues. The purpose of this survey was to determine the level of aflatoxin M1 (AFM1) residues in Koupeh Cheese, a traditional fermented Iranian Cheese produced in spring and summer. Methods: We randomly collected 48 local Cheese samples produced in Mahabad (northwest of Iran) during spring and summer. The level of AFM1 was measured by enzyme-linked immunosorbant assay using commercial kits and a microplate reader. Results: All samples contained measurable amounts of AFM1. Cow milk Cheese samples contained higher level of AFM1 compared to sheep milk Cheese samples. The level of AFM1 in the samples from both animals was lower in summer. There was no significant difference between the mean level of AFM1 in summer and spring. Moreover, 33. 3% of cow milk Cheese samples collected in spring and 16. 6% of the samples collected in summer contained toxin levels higher than the maximum allowed concentration set by the European Commission (250 ng/Kg) and by the Institute of Standards and Industrial Research of Iran (200 ng/Kg). Conclusion: The results of this study show that the level of AFM1in Koupeh Cheese is influenced by the livestock type and production season, in a way that the level of contamination is higher in spring.

آمار یکساله:  

بازدید 68229

دانلود 32111 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  201-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1181
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

هدف: تعیین میزان حضور آفلاتوکسین M1 در پنیرهای تولیدی توسط کارخانجات مختلف در استان تهران.طرح: مطالعه مقطعی.تعداد نمونه: 80 نمونه پنیر سفید ایرانی.روش: توسط کروماتوگرافیآنالیز آماری: آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی.نتایج: AFM1 در 83.3 درصد نمونه های پنیر مورد آزمایش یافت شد. محدوده مقادیر آلودگی در ماههای مختلف سال متفاوت بود. در ماههای خرداد، شهریور، آذر و اسفند مقادیر AFM1 به ترتیب در محدودهای 197-1423، 177-1274، 179-1506 و 219-2918 نانوگرم در هر کیلوگرم قرار داشت. در حالی که میانگین غلظت آفلاتوکسین M1 در این ماهها به ترتیب 549.7، 503.9، 602.1 و 749.6 نانوگرم در هر کیلوگرم بود.بالاترین میانگین AFM1 در نمونه های ماه اسفند 2918 ng/kg و پایین ترین میانگین AFM1 در نمونه های ماه شهریور 177 ng/kg ثبت گردید.بررسی آماری نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین AFM1 در نمونه های پنیر جمع آوری شده در ماههای خرداد، شهریور، آذر و اسفند وجود ندارد (p>0.05) اما میانگین AFM1 مربوط به نمونه های پنیر جمع آوری شده در فصول بهار و تابستان به طور معنی داری پایین تر از نمونه های جمع آوری شده در فصول پاییز و زمستان می باشد.تجزیه و تحلیل آماری: آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون Tukey.نتیجه گیری: با توجه به حضور بالای AFM1 در نمونه های پنیر می توان نتیجه گرفت که احتمالا جیره غذایی دامهای تولید کننده شیر تحویلی به کارخانجات پنیرسازی، حاوی مقادیر بالای آفلاتوکسین بوده و این امر به طور قابل ملاحظه ای می تواند برای سلامتی انسان خطرناک باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1181

دانلود 133 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1129
 • دانلود: 

  371
چکیده: 

در این مطالعه تاثیر جدایه های انتروکوکوس فاسیوم، لاکتوباسیلوس پلانتارم، استرپتوکوکوس ترموفیلوس، لاکتوباسیلوس آگیلیس و همچنین یک کشت مخلوط شامل 3 جدایه آخری بر خواص حسی پنیر سفید ایرانی بررسی شد. جدایه های مورد استفاده در این تحقیق که از پنیر لیقوان جدا شده بودند از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تهیه شد. بدین منظور 10 نوع پنیر به روش تولید پنیر سفید ایرانی با استفاده از شیر گوسفندی و گاوی منطقه گرگان و جدایه های فوق تهیه شد. نتیجه آنالیز آزمون حسی توسط 8 پانلیست نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح 0.05 در خواص حسی پنیرهای تولیدی با پنیر لیقوان وجود دارد. به طوریکه پنیر لیقوان بیشترین و پنیر تهیه شده با شیر گوسفندی و کشت مخلوط کمترین امتیاز آزمون حسی را به خود اختصاص دادند. هر چند اختلاف معنی داری در خواص حسی سایر پنیر های تولیدی وجود نداشت اما پنیر تهیه شده با شیر گاوی و کشت مخلوط بیشترین امتیاز حسی را در بین پنیر های تولیدی دارا بود. نتایج آزمون حسی نشان داد که نوع شیر می تواند نقش بسزا و مهمی در ایجاد خواص حسی پنیر داشته باشد همچنین گونه های مختلف لاکتیکی در توسعه طعم پنیر مشارکت دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1129

دانلود 371 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  5-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  1230
 • بازدید: 

  1829
 • دانلود: 

  762
چکیده: 

مقدمه: پنیر ساختار پیچیده ای دارد که سبب ایجاد تفاوت ها حتی بین واریته های یکسان پنیر می شود، این تفاوتها به ترکیبات تشکیل دهنده پنیر و تغییرات آن ها در طول دوره رسیدن وابسته است. در این مطالعه، به منظور معرفی پنیر سفید آب نمکی، روش تهیه، برخی وی‍ژگی های فیزیکی، شیمیایی، رئولوژیک و بافتی آن در طول شش ماه دوره رسیدن، ارزیابی شد.مواد و روش ها: تاثیر زمان رسیدن بر خصوصیات ذکرشده پنیر سفید آب نمکی گلپایگان (36 نمونه) با استفاده از روش های استاندارد در پایان هرماه در طول شش ماه دوره رسیدن بررسی شد. خصوصیات رئولوژیک و بافتی نیز با استفاده از دستگاه رئومتر (آزمون نوسانی) و بافت سنج (تراکم تک محوری) ارزیابی گردید.یافته ها: طی دوره رسیدن پنیر سفید آب نمکی، به طور معنی داری (در سطح %5) مقادیر pH، ماده خشک، پروتئین و ازت کل در ماده خشک کاهش یافت (P<0.05) در حالی که مقادیر اسیدیته قابل تیتراسیون، چربی در ماده خشک، ازت محلول در آب در ازت کل و ازت غیر پروتئینی در ازت کل افزایش یافت (P<0.05) بر اساس آزمون های بافتی و رئولوژیک در طول دوره رسیدن، مقادیر ضریب ذخیره(G') ، ضریب افت(G")، تنش در نقطه شکست (sf) و سفتی نمونه های پنیر افزایش یافتند (P<0.05) در حالی که مقادیر تانژانت افت (tand) کاهش (P<0.05) و کرنش در نقطه شکست (ef) تقریبا ثابت بود (P>0.05).نتیجه گیری: نتایج نشان داد که دوره رسیدن پنیر سفید آب نمکی بر تمامی ویژگی های فیزیکوشیمایی، شیمیایی، رئولوژیک و بافتی (به استثنای کرنش در نقطه شکست) مورد ارزیابی به طور معنی داری تاثیر داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1829

دانلود 762 استناد 1230 مرجع 3
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  7199
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7199

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  15-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1206
 • دانلود: 

  8440
کلیدواژه: 
چکیده: 

سابقه و هدف: یکی از مهمترین نکات و اصول اولیه پنیرسازی توجه به تولید بهداشتی و جلوگیری از هر گونه آلودگی می باشد. این تحقیق در یکی از کارخانه های تولید کننده پنیر UF با تولید 21 تن در روز با این هدف تعیین میزان، نوع و منابع آلودگی قارچی انجام شد. مواد و روش ها: برای تخمین شیوع آلودگی پنیر با ضریب اطمینان 95%، تعداد 180 نمونه که دو ماه تاریخ انقضا داشتند انتخاب و نگهداری شد. سپس در روز پنجاه و چهارم از آنها کشت میکروبیولوژی لازم به عمل آمد. برای بالا رفتن دقت کار، نمونه گیری در سه نوبت در فصول سرد و گرم تکرار گردید و با بررسی مشخصات پرگنه و رنگ آمیزی اندام های زایشی جنس قارچ نیز مشخص گردید. جهت یافت منابع آلودگی، نقاط زیر نیز از جهت آلودگی با قارچ بررسی شدند. شیر ورودی، شیر عبوری از باکترفیوژدوم، شیر عبوری از پاستوریزاتور، شیر غلیظ و پاستوریزه شده و تانک کالچر. از ظروف، کاغذ مومی، ورقه های آلومینیومی و مواد افزودنی در ساخت پنیر نیز کشت به عمل آمد. هوای کارخانه نیز با دو روش رسوبی و فیلتراسیون آزمایش شد. یافته ها: میزان کل آلودگی قارچی پنیر UF در سه نوبت اول، دوم و سوم به ترتیب 71%، 55% و 48% بود که میانگین آلودگی قارچی 60% محاسبه شد. قارچ Penicillium با میزان 31% شایع ترین آلودگی و بعد از آن A.niger به میزان 3.3%، Cladosporium به میزان 2.77%، Fusarium به میزان 2.6%، Alternaria به میزان 2.2% و Paecilomyces به میزان 1.3% و قارچ های دیگر هر کدام کمتر از یک درصد مشاهده شدند. شیر ورودی به کارخانه 100% آلودگی قارچی داشت که بعد از عبور از پاستوریزاتور، آلودگی قارچی آن به صفر رسید. مواد افزودنی، رنت 16.6%، کالچرترموفیل 11%، آنتی فوم 5.5%، آنتی استیک 5.5%، کالچرتروفیل صفر درصد و نمک صفر درصد آلودگی قارچی داشتند. ظروف مصرفی در خط بسته بندی 4.3%، کاغذ 8.27%، ورقه های آلومینیومی 7.6% و آب 5.5% آلودگی قارچی داشتند. نتیجه گیری و پیشنهادات: علی رغم چند فاکتوری بودن علت آلودگی، با توجه به آلوده بودن صددرصد هوای کارخانه به قارچ Penicillium و با توجه به اینکه شایع ترین نوع آلودگی پنیر را قارچ Penicillium تشکیل داد، هوای کارخانه را می توان مهمترین عامل آلودگی به حساب آورد. به علت اینکه استفاده از مواد شیمیایی در لبنیات مجاز نیست، استفاده از روش فیزیکی پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1206

دانلود 8440 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

HEMMATIAN MOJGAN | AMINIFAR MEHRNAZ | ATTAR FARNOOSH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  39-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82423
 • دانلود: 

  31353
چکیده: 

Background and Objectives: This study is the first research on the physiochemical characteristics, microbial population and microstructure of Poosti Cheese over 90-days of ripening. The main difference between Poosti Cheese and other types of traditional Cheese is the skin, which is used for its storage.Materials and Methods: Physicochemical characteristics including moisture, salt, pH, acidity, fat, and rate of water-soluble nitrogen to total nitrogen were measured during the ripening. Total population of mesophilic and psychrotrophic bacteria, Escherichia coli, Coliform, lactic acid bacteria, yeasts and moulds were determined during the aging. Micro-structural properties of Poosti Cheese were evaluated by scanning electron microscopy (SEM). Three-dimensional (3D) images, binarised micrographs and surface plot were obtained by analyzing the two-dimensional (2D) SEM micrographs by Image J software.Results: The results showed that the moisture content, pH and fat percentage were decreased during the aging; however, salt, acidity, and ratio of water-soluble nitrogen to total nitrogen were increased during this time. Besides, the total count of bacteria was decreased during the aging. Finally, the SEM images indicated that the density of casein network, the number and depth of pores, and also roughness of the structure were increased during the ripening.Conclusions: According to this study, physicochemical characteristics of Poosti Cheese were changed during the aging (salt and fat were increased, while pH and moisture were decreased) as a result of ripening in the skin and high microbial population of raw milk. The microstructure of Poosti Cheese was changed during the ripening due to water and salt movement, and the fermentative activity of microbial population.

آمار یکساله:  

بازدید 82423

دانلود 31353 استناد 0 مرجع 0
litScript