نتایج جستجو

222

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

23

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  375
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 375

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  115-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  845
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

دریاچه سد ماکو واقع در استان آذربایجان غربی می باشد که در فاصله حدود 12 کیلومتری جنوب شهرستان ماکو واقع شده و وسعت این دریاچه حدود 800 هکتار است. برای بررسی ارزیابی ذخایر ماهیان این دریاچه، نمونه برداری ها طی سال 1377 انجام گرفت همچنین در منطقه نمونه برداری 5 ایستگاه تعیین شد و نمونه برداری بصورت فصلی انجام گرفت. بر اساس بررسی انجام گرفته، سه گونه سیاه ماهی، کاراس و قزل آلای رنگین کمان مشاهده شد که در بین آنها سیاه ماهی با حدود 90 درصد گونه غالب دریاچه بوده است. اندازه چشمه مناسب دامهای صیادی جهت صید با توجه به میانگین وزن بدن ماهی ها، 27 میلی متر تعیین شد و در مجموع حدود 29777 عدد سیاه ماهی از دریاچه برداشت گردید. نتایج بررسی یکساله نشان داد که وزن زی توده سیاه ماهی از طریق روش Leslie 9.4 تن، و از طریق روش Delury 10.7 تن محاسبه گردید. حداکثر محصول قابل برداشت MSY) 4.5 )تا 4.8 تن برآورد شد. بر اساس بررسی انجام گرفته، میانگین طول چنگالی سیاه ماهی 4.3±23.9 سانتی متر، میانگین وزن سیاه ماهی 68±162 گرم و میانگین سن آن 0.68±2.6 سال محاسبه شد. ترکیب سنی سیاه ماهی نشان داد که بیشترین فراوانی در سن +3 سالگی و کمترین تعداد در سن +5 سالگی است. دامنه طولی سیاه ماهی بین 3.5 تا 39 سانتی متر بوده و بیشترین فراوانی ماهی به طول 26 سانتی متر اختصاص داشت. میزان پارامترهای رشدLooو K بر اساس روش Walford در سیاه ماهی دریاچه ماکو بترتیب 35.6 سانتی متر و 0.39 محاسبه شده است. ضریب مرگ و میر کل (Z) این ماهی حدود 0.74 تعیین شد. همچنین ضریب مرگ و میر طبیعی و صیادی بترتیب 0.37 و 0.37 بدست آمده است.

آمار یکساله:  

بازدید 845

دانلود 116 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

فرضی رضا | فلاحتکار بهرام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  71-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

سیاه ماهی (Capoeta Capoeta gracilis (Keyserling, 1891 گونه ای با ارزش اقتصادی متعلق به خانواده کپورماهیان بومی ایران است. این پژوهش به بررسی امکان القای رسیدگی جنسی سیاه ماهی با استفاده از هورمون اواپریم پرداخت. تعداد 4 ماهی مولد ماده و یک ماهی مولد نر برای این منظور انتخاب شده و هورمون اواپریم جهت القای رسیدگی در دو مرحله به مولدین ماهی ماده (با فاصله زمانی 12 ساعت) به ترتیب با مقادیر 1/0 و 4/0 میلی گرم بر کیلوگرم در مرحله اول و دوم در محل قاعده باله سینه ای تزریق شد. تزریق به مولدین نر یک مرتبه همزمان با تزریق دوم ماده ها با مقدری مشابه انجام شد. تخم ریزی در مدت کمتر از 48 ساعت پس از اولین تزریق اتفاق افتاده و تمام مولدین ماده به تزریق پاسخ مثبت نشان دادند. کمترین و بیشترین هماوری کاری ماهی ها به ترتیب برابر 17/2473 و 51/23430 بود. نتایج این بررسی نشان داد هورمون اواپریم برای تکثیر مصنوعی سیاه ماهی مناسب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38818
 • دانلود: 

  15510
چکیده: 

Traditionally, Capoeta populations from the southern Caspian Sea basin have been considered as Capoeta Capoeta gracilis. Study on the phylogenetic relationship of Capoeta species using mitochondrial cytochrome b gene sequences show that Capoeta population from the southern Caspian Sea basin is distinct species and receive well support (posterior probability of 100%). Based on the tree topologies obtained from Bayesian and Maximum Likelihood methods, three main groups for the studied Capoeta were detected: Clade I) Capoeta trutta group (the Mesopotamian Capoeta group) including closely related taxa (e.g. trutta, turani, barroisi) characterized by having numerous irregular black spots on the dorsal half of the body. This clade was the sister group to all other Capoeta species and its separation occurred very early in evolution possess, so we considered it as Old Evolutionary Group. Clade II) comprises highly diversified and widespread group, Capoeta damascina complex group (small scale Capoeta group), the Anatolian-Iranian group (e.g. banarescui, buhsei, damascina, saadii), characterized by small scales and plain body (absence of irregular black spots on the dorsal half of the body, except in some juveniles) with significantly later speciation event so called Young Evolutionary Group. Clade III) Capoeta Capoeta complex group (large scale Capoeta group, the Aralo-Caspian group) comprises very closely related taxa characterized by large scales and plain body (absence of irregular black spots on the dorsal half of the body) distributed in Aralo-Caspian water bodies (Capoeta, ekmekciae, heratensis, gracilis, sevangi) that has been recently diverged and could be considered as Very Young Evolutionary Group.

آمار یکساله:  

بازدید 38818

دانلود 15510 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ولی پور علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  163-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  991
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

سد مخزنی ماکو درسال 1374 بمنظور تامین آب کشاورزی، جلوگیری از سیلاب و تولید نیروی برق در 12 کیلومتری جنوب شهرستان ماکو و درمختصات جغرافیایی 44˚, 29' طول شرقی و 39˚, 11' عرض شمالی احداث گردید. مطالعات تغذیه ای بصورت فصلی در ایستگاههای تعیین شده و با استفاده از آلات صید شامل دستگاه صید الکتریکی، دام گوشگیرو پره انجام گرفت. ماهیان صید شده در دامنه طولی 27 تا 290 میلیمتری و 0.4 تا 327.7 گرمی بودند. شدت تغذیه در زمستان بیشترین (تغذیه دیتریتی) و در بهار کمترین مقدار بوده و میانگین آن 360 بود که نشانگر تغذیه تقریبا مطلوب سیاه ماهی در این دریاچه می باشد . در حالیکه بیشینه ضریب چاقی در تابستان و کمینه آن در زمستان بوده است. بطور کلی سیاه ماهی در این دریاچه دارای رژیم پوده خواری(Detritovorus)  بوده ولی از مقادیر زیادی موجودات کفزی و همچنین فیتوپلاکتونها نیز تغذیه می نماید. زئوپلانکتونها تقریبا نقشی در تغذیه این ماهی نداشته اند. از مهمترین منابع غذایی فیتوپلانکتونی موجود دردریاچه شاخه chrysophyta و جنس cyclotella  بوده از بنتوزها نیز خانواده chironomidae و گروه Ephemeroptera می باشند که بیشتر مورد تغذیه سیاه ماهی واقع شده اند. با توجه به محدودیت منابع غذایی کفزی، معرفی ماهیان کفزی خوار دیگری به دریاچه توصیه نمی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 991

دانلود 176 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2-3
 • صفحات: 

  11-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  627
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

رشد، سن، زی توده و تولید سیاه ماهی، (Capoeta Capoeta gracilis) با صید بیش از هزار نمونه از نهر مادرسو در پارک ملی گلستان از آبان 1375 تا مرداد 1376 تعیین گردید. ماهیان صفر تا ده ساله در نمونه ها وجود داشتند. وضعیت رشد (طولی) هر دو جنس نر و ماده به روش معادله فون بر تالنفی تعیین شد. عوامل رشد برای نرها k=0.54) و (L¥=229.67 mm و ماده ها k=0.18) و (L¥=327.95mm براورد شد. رابطه طول با وزن برای سیاه ماهی نر a=-77.83) و (b=0.99 و برای سیاه ماهی ماده b=-157.13) و (a=1.57 تعیین گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 627

دانلود 209 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  73-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  675
 • دانلود: 

  184
چکیده: 

در این مطالعه 959 سیاه ماهی (Capoeta Capoeta gracilis) دردو ایستگاه رودخانه شیرود از نظر آلودگی انگلی در طول یکسال بررسی شدند. در این بررسی 9 گونه انگل مشاهده شد. ازTrematoda انگلهای Clinostomum complanatum، Diplostomum spathaceum، Posthodiplostomum cuticola، Allocreadium sp. از Monogenea انگلهای Gyrodactylus mutabilitas, Dactylogyrus lenkorani, Dactylogyrus pulcher  و از Nematoda گونه های Capilaria sp., Rhabdochona fortunatowi  شناسایی شدند. انگل Capilaria sp. تنها در ایستگاه دوم یافت شد. میانگین شدت آلودگی انگلهای Rhabdochona fortunatowi, p.cuticola, C. complanatum, D. spathaceum و Allocreadium sp.  بین دو ایستگاه مورد مطالعه اختلاف معنی دار نشان میدهد. همچنین اختلاف معنی دار بین درصد آلودگی  انگلهای p.cuticola, C. complanatum, D. spathaceum و Allocreadium sp. و در بین دو ایستگاه وجود دارد. تفاوتهای مشاهده شده در بین دو ایستگاه از نظر میانگین شدت و درصد آلودگی و شاخصهای غنای گونه ای (richness )، تنوع (diversity)  یکنواختی(equitability)  و تشابه (similarity) در دو ایستگاه مورد مطالعه بحث میشود.

آمار یکساله:  

بازدید 675

دانلود 184 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  (ویژه نامه 2)
 • صفحات: 

  70-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2596
 • دانلود: 

  345
چکیده: 

سیاه ماهی از جمله ماهیان با رژیم غذایی گیاه خواری است که به لحاظ دارا بودن رژیم غذایی خاص فاقد رقابت غذایی با دیگر گونه های ماهیان در بسیاری از رودخانه ها و دریاچه ها است. این مطالعه در آبان ماه 1386 در رودخانه زرین گل که از شاخه های رودخانه گرگان رود است، انجام شد. تعداد 100 قطعه ماهی به وسیله دستگاه الکتروشوکر با قدرت 1.7 کیلووات و جریان مستقیم و ولتاژ 400-300 ولت صید شد. در بررسی رژیم غذایی ماهیان مشاهده گردید که از بین پریفیتون های خورده شده، شاخه کریزوفیتا دارای بالاترین درصد فراوانی بود، به طوری که بیش از 97 درصد پریفیتون های یافت شده مربوط به این شاخه بود. بقیه گروه ها مربوط به شاخه های دیگر کلروفیتا، سیانوفیتا و اوگلنوفیتا بودند. در مطالعه فون جانوری موجود در دستگاه گوارش با استفاده از درصدهای فراوانی و احتمالی بر اساس روش کاستلو، دیپترا به عنوان طعمه اصلی محسوب می گردد. به نظر می رسد سیاه ماهی در نهر زرین گل بیشتر رژیم گیاه خواری داشته باشد، اما گاهی از کف زیان و لارو حشرات آبزی نیز تغذیه می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 2596

دانلود 345 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

ملکی لقمان | ملک معصومه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  4 (بخش زیست شناسی 2)
 • صفحات: 

  369-373
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  708
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

در مطالعه حاضر دو گونه سیاه ماهی (Capoeta Capoeta) و اسلک (Chalcalburnus chalcoides) از مصب رودخانه شیرود جمع آوری شده و از نظر آلودگی به ترماتودها مورد مطالعه قرار گرفتند. در این بررسی چهار گونه انگل Clinostomum complanatum, Diplostomum spathaceum, Posthodiplostomum و Allocreadium sp. شناسایی شدند. از این انگلها C. complanatum در سیاه ماهی بطور معنی داری بیشتر از اسلک بود. در این مطالعه ارتباط شدت و درصد آ لودگی با جنسیت و گروههای طولی و همچنین تاثیر انگل روی فاکتورهای رشد میزبان بررسی شد. همچنین تفاوتهای شاخصهای اکولوژیک شامل غنای گونه ای (Richness)، غالبیت (Dominance)، تشابه (Similarity)، یکنواختی (Equitability)، تنوع (Diversity) و میزبان - ویژگی (Host-specificity) انگلها در دو میزبان مطالعه شد. نتایج بیانگر بالاتر بودن شاخصهای غنای گونه ای، تنوع و غالبیت در سیاه ماهی نسبت به اسلک است. تحلیل تابع ممیزی و شاخص میزبان - ویژگی نیز بیانگر اختصاصی بودن انگلها است.

آمار یکساله:  

بازدید 708

دانلود 116 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  69-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  600
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

به منظور بررسی ساختار جمعیت سیاه ماهی (Capoeta Capoeta intermedia) در رودخانه های استان بوشهر (دالکی، شاپور، مند و حله) 1335 قطعه ماهی از بهمن ماه 1388 تا اردیبهشت ماه 1389 از رودخانه های استان بوشهر (دالکی، شاپور، حله و مند) صید گردید. حداکثر طول ماهی 250 میلی متر، حداکثر وزن ماهی صید شده 143.2 گرم و حداکثر سن آنها 6 سال بود. بیشترین فراوانی سنی مربوط به ماهیان 2 ساله در تمام رودخانه ها بود. رشد لحظه ای در ماهیان یک ساله بیشتر از سایر سنین بوده و در رودخانه مند مقدار رشد لحظه ای این ماهی بیشتر از سایر رودخانه ها بود. در تمام رودخانه ها نسبت جنسی ماهیان نر بیشتر از ماده ها بود و این نسبت در رودخانه حله بیش از سایر رودخانه ها بود.

آمار یکساله:  

بازدید 600

دانلود 220 استناد 0 مرجع 0
litScript