نتایج جستجو

27301

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2731

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

OWEN M.D.K.

نشریه: 

PEST MANAGEMENT SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  377-387
تعامل: 
 • استنادات: 

  371
 • بازدید: 

  9271
 • دانلود: 

  13760
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9271

دانلود 13760 استناد 371 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  401-407
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2019
 • دانلود: 

  683
چکیده: 

افزایش کارآیی مصرف آب یکی از موارد حصول به پایداری تولید می باشد. به منظور برآورد و مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در سه تکرار و 6 تیمار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 6 گونه ذرت، گلرنگ، کنجد بعنوان گیاهان زراعی و ختمی، شاهدانه و پنیرک بعنوان گیاهان دارویی بود. تیمارهای مورد آزمایش از نظر کارآیی مصرف آب و شاخص برداشت اختلاف معنی داری نشان دادند. ذرت با تولید 35700 کیلوگرم در هکتار ماده خشک و 12500 کیلوگرم در هکتار دانه و با مصرف 6770 متر مکعب آب در هکتار بالاترین کارآیی مصرف آب به میزان 5.2 گرم ماده خشک در کیلوگرم آب مصرفی و 1.8 گرم دانه در کیلوگرم آب مصرفی را داشت. ختمی با 3900 کیلوگرم در هکتار ماده خشک، 307 کیلوگرم در هکتار دانه، با 92 کیلوگرم در هکتار برگ و 90 کیلوگرم در هکتار گل با مصرف 7530 متر مکعب آب در هکتار کمترین کارآیی مصرف آب به میزان 0.5 گرم ماده خشک در کیلوگرم آب مصرفی، 0.04 گرم دانه در کیلوگرم آب مصرفی، 0.12 گرم برگ در کیلوگرم آب مصرفی و 0.11 گرم گل در کیلوگرم آب مصرفی کمترین مقادیر را به خود اختصاص داد. بیشرین مقدار شاخص برداشت با در نظر گرفتن دانه بعنوان عملکرد اقتصادی، به پنیرک با (41.57 درصد) و کمترین به ختمی با (9.2 درصد) تعلق داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 2019

دانلود 683 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  353-367
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  791
 • دانلود: 

  407
چکیده: 

به منظور شناسایی گونه های گیاهان زراعی فراموش شده و بررسی علل خروج این گیاهان از نظام های زراعی ایران مطالعه ای در سطح استان-های کشور و نیز براساس طبقه بندی اقلیمی در سال 1392 به اجرا در آمد. اجرای پژوهش در دو بخش مطالعات اسنادی و میدانی دنبال شد. گیاهان شناسایی شده بر اساس درجه فراموشی یا کاهش سطح زیرکشت به دو دسته گیاهان کم بهره برداری شده و فراموش شده تقسیم بندی شدند. 16 گیاه کم بهره برداری شده متعلق به 12 خانواده گیاهی و سه گیاه فراموش شده متعلق به دو خانواده گیاهی تفکیک و دلایل فراموشی، سابقه تاریخی کشت آن ها در ایران و نیز موقعیت و سطح زیر کشت کنونی آن ها مورد بحث قرار گرفت. از مهم ترین آن ها می توان به منداب (Eruca sativa L. )، خشخاش (Papaver somniferum L. ) و وسمه (Indigofera tinctoria L. ) اشاره کرد. جایگزینی این گونه ها به وسیله گونه های جدید و توان رقابتی کمتر آن ها در مقایسه با گیاهان اصلاح شده با عملکرد بالا، تغییرات عمده در سبد غذایی و الگوی مصرف، مسائل اجتماعی-اقتصادی و سیاسی و نیز محدودیت های اعمال شده به دلیل گاهاً کاربرد های سوء برخی گونه ها از جمله دلایل فراموش شدن و یا کاربرد محدود این گیاهان ارزیابی شد. در این میان جایگزینی به وسیله گونه های جدید و نیز پیشرفت های فنی در تولید دارو و فرآورده های صنعتی شیمیایی به عنوان دلیل عمده فراموشی گیاهان با مصرف صنعتی مورد تأکید قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 791

دانلود 407 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

TRAN D.H. | TRAN T.T. | TAKAGI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  370
 • بازدید: 

  8043
 • دانلود: 

  13642
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8043

دانلود 13642 استناد 370 مرجع 0
نویسندگان: 

کاشال سونیا | چندل سونیتا

نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  307-314
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  355
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 355

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  303-320
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  617
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 617

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  379
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

به منظور بررسی غنای گونه ای علف های هرز در مزارع محصولات تابستانه (ذرت، برنج، لوبیا، یونجه) استان ایلام، 21 مزرعه در شهرستان های سرابله، دره شهر و دهلران که دارای الگوی اقلیمی متفاوتی بودند طی سال زراعی 89-1388 انتخاب گردید و شاخص های جمعیتی و پراکنش آنها بررسی شد. در هر مزرعه مشخصات جغرافیایی توسط دستگاه GPSثبت گردید. نتایج نشان داد که در مزارع ذرت استان 26 گونه علف هرز وجود دارد. بر اساس شاخص غالبیت پهن برگ های مهم این زراعت آفتاب پرست (Heliotropium europaeum)، تاج خروس خوابیده (Amaranthus bliotoides)، پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis)، خرفه (Portulaca oleracea) و کنف وحشی (Hibiscus trionum) بودند. دو علف های هرز قیاق (Sorghum halepense) و سوروف (Echinochloa crus galli) باریک برگ های غالب ذرت در این استان بودند. بیشترین پایداری متعلق به دو گونه تاج خروس خوابیده و قیاق به میزان 77/77 بود. در بین متغیرهای مستقل مدیریتی، نوع محصول و تاریخ کاشت بیشترین تاثیر را در غنای گونه ای علف های هرز زراعت های تابستانه این استان داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 379

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حمزه بهنام | اسدی مصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  603
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

Piptatherum denaense به عنوان گونه ای جدید از کوه دنا در جنوب غرب ایران شرح داده می شود. این گونه با داشتن پوشینه بدون کرک در بخش تحتانی و انتهایی، بساک بدون کرک و برگ های رویشی باریک از گونه نزدیک به آن، P. laterale، تفاوت دارد. P. holciforme subsp. holciforme var. glabrum به عنوان یک واریته مشخص مورد تایید قرار نمی گیرد. P. sphacelatum که قبلا با گونه P. molinioides مترداف شده بود با داشتن صفات مورفولوژیکی مشخص و تفاوت های مولکولی به عنوان یک گونه مستقل شناخته می شود. در مجموع تعداد تاکزون های جنس Piptatherum در ایران به 9 گونه، 2 زیرگونه و 4 واریته تغییر می یابد. کلید شناسایی تاکزون های موجود در ایران، نقشه پراکنش P. denaense، P. laterale subsp. laterale و تصویر گونه جدید ارائه می شود. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 603

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

چهری خسرو

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  121-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  361
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 361

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رهنما حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  8201
 • دانلود: 

  4105
چکیده: 

زمینه: بیوتکنولوژی کشاورزی و بویژه مهندسی ژنتیک با تولید محصولات تراریخته فرصتی برای کاهش فقر، ایجاد امنیت غذایی، رفع سوء تغذیه و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و افزایش توانایی در اصلاح نباتات ایجاد نموده است. با این وجود، ورود بیوتکنولوژی در تحقیقات کشاورزی و تولید محصولات تراریخته، در بسیاری از کشورها با چالش هایی از جنبه های اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، ایمنی زیستی، تجاری و اعتقادی مواجه شده است. آنچه مسلم است هر فناوری در کنار مزایای فراوان خود، مواردی از خطر یا ریسک را نیز به همراه دارد. این موضوع ذات هر فناوری بوده و در واقع هیچ یک از فناوری ها به طور 100 درصد ایمن نیستند. بدیهی است، زمانی که یک فناوری جدید بتواند مشکلی از مشکلات بشر را حل نموده و نسبت به سایر فناوری ها مشکل خاصی ایجاد ننماید، بهره گیری از آن اخلاقی خواهد بود. استدلال های غیرمنطقی و غیرعلمی جهت مخالفت با یک فناوری جدید هم به همان اندازه غیراخلاقی است. به همین دلیل اگر محصولات تراریخته بتوانند به هر طریقی مشکلات ناشی از روش های کشاورزی سنتی را به حداقل رسانده بدون اینکه خود مشکل جدیدی ایجاد کنند، از نظر فنی و اخلاقی استفاده از آنها ارجحیت خواهد داشت.به هر حال، دیدگاه های اخلاقی در مورد محصولات تراریخته بیشتر مبتنی بر قضاوت های ارزشی بوده و چندان مبنای علمی ندارد و این ارزش ها و معیارها احتمالا با گذشت زمان و تغییر شرایط و تغییر نظام های شناختی تغییر خواهد کرد. نگرانی های علمی در مورد این دسته از محصولات هم با استدلال های علمی به راحتی قابل حل است.نتیجه گیری: در این مقاله جنبه های اخلاق زیستی مربوط به گسترش و بکارگیری گیاهان تراریخته، توان این فناوری در رفع گرسنگی جهان، تاثیر آن بر سلامت و بهداشت جامعه، مخاطرات و فواید زیست محیطی، تاثیر بر تنوع زیستی و سایر جنبه های اقتصادی-اجتماعی این فناوری مرور خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 8201

دانلود 4105 استناد 1 مرجع 0
litScript