نتایج جستجو

1262

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

127

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  109-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  550
 • بازدید: 

  915
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

زمینه و اهداف: سرطان سرویکس سالیانه زنان بسیاری را مبتلا می کند و تست پاپ اسمیر در کاهش بروز مرگ ومیر ناشی از آن تاثیر گذار بوده است و امروزه ضرورت تکامل و بهبود آن امری بدیهی به نظر میرسد. سروکس براش از جمله ابزارهای جدیدی است که استفاده از آن در بسیاری از کشورها متداول می باشد. هدف از این مقایسه سروکس براش با کاتن سواپ اسپاچولا از نظر تعداد سلول می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده است که بر روی 400 نفر از زنان مراجعه کننده به درمانگاه ژنیکولوژی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) صورت پذیرفت و افرادی که ملاک ورود به مطالعه را داشتند در دو گروه با روش های فوق مورد مقایسه قرار گرفتند. پس از جمع آوری اطلاعات با کمک نرم افزار آماری SPSS و آزمون های T-test و Chi square تجزیه و تحلیل صورت پذیرفت.یافته ها: میانگین سن افراد مورد مطالعه 34.13 با انحراف معیار 9.3 سال بود. بین دو گروه از نظر تعداد سلول های اندوسرویکس (P value<0.001) و خونریزی هنگام نمونه برداری (P value<0.001) اختلاف معنی داری وجود داشت.نتیجه گیری: استفاده صحیح از روش سروکس براش می تواند از تکرار تست پاپ اسمیر جلوگیری نماید و از این طریق سبب کاهش هزینه های بهداشتی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 915

دانلود 110 استناد 550 مرجع 2156
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  167-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  450
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 450

دانلود 98 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

WILKINS T.A. | RAJASEKARAN K. | ANDERSON M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  511-550
تعامل: 
 • استنادات: 

  405
 • بازدید: 

  18529
 • دانلود: 

  18881
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18529

دانلود 18881 استناد 405 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  266
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

پنبه به عنوان یک محصول استراتژیک به دلیل داشتن روغن، پروتئین و الیاف، نقش مهمی در برآورده کردن نیاز های غذایی و پوشاکی انسان دارد. موسسه تحقیقات پنبه کشور پس از سال ها تحقیق، ارقام پنبه مناسب کشت مناطق مختلف پنبه کاری را در ایران معرفی کرده است. از طرف دیگر، به دلیل هزینه زیاد تولید پنبه (به علت بالا بودن تعداد روز کارگر مورد نیاز) بکارگیری ماشینهای برداشت پنبه مورد توجه اکثر کشاورزان قرار دارد. در این تحقیق کارکرد ماشین وش چین در این ارقام با همدیگر مقایسه می گردد. در مطالعه صورت گرفته، راندمان برداشت ماشین وش چین جاندیرمدل 9920 بر روی پنج رقم پنبه شامل: کاشمر، خورشید، ارمغان، گلستان و ساجدی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد و داده ها در نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین پنج رقم مورد مطالعه از لحاظ میزان راندمان برداشت ماشینی اختلاف معنی داری وجود دارد. رقم گلستان با متوسط 6/87 درصد برداشت وش، از میزان کل وش قابل برداشت، بهترین راندمان برداشت را داشت و مناسب ترین رقم برای برداشت ماشینی در بین این ارقام معرفی شد. با در نظر گرفتن 8 درصد بقایای روی بوته ی این رقم، که در صورت برداشت مجدد ماشینی قابل برداشت می باشد، درصد برداشت ماشینی این رقم 6/95 درصد می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 266

دانلود 152 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GENCSOYLU I. | YALCIN I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  393
 • بازدید: 

  17286
 • دانلود: 

  16799
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17286

دانلود 16799 استناد 393 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  107-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1218
 • دانلود: 

  344
چکیده: 

در مدل های شبیه سازی پیش بینی زمان وقوع مراحل نمو فنولوژیک بسیار مهم می باشد. این پژوهش به منظور کمی سازی مراحل نمو فنولوژیک پنبه و ساخت یک مدل فنولوژی ساده انجام شد. برای یافتن پارامترهای مدل، از نتایج یک آزمایش مزرعه ای در سال 1385 با 6 تاریخ کاشت (دوم اردیبهشت، پانزدهم اردیبهشت، سوم خرداد، بیست و سوم خرداد، هجدهم تیر و شانزدهم مرداد) در شرایط گرگان استفاده شد. نتایج نشان داد که هیچ یک از مراحل نمو فنولوژیک پنبه (بر اساس واکنش مراحل نموی به درجه روز رشد) به فتوپریود حساس نیستند و دما تنها عامل موثر بر وقوع مراحل فنولوژی پنبه می باشد. از این رو یک مدل مبتنی بر دما برای پیش بینی مراحل نمو فنولوژیک پنبه ساخته شد. از آن جا که گام های زمانی دما روزانه، سه ساعته و ساعتی اختلاف چندانی در پیش بینی مدل نداشتند، از این رو می توان در پیش بینی نمو فنولوژیک پنبه از میانگین دما روزانه استفاده کرد. برای ارزیابی مدل ساخته شده از داده های مستقل به دست آمده در طی سال های مختلف در طیف گسترده ای از تاریخ کاشت ها در دو ایستگاه هاشم آباد و کارکنده گرگان استفاده شد. نتایج ارزیابی نشان داد که جذر میانگین مربعات خطا برای روز تا سبز شدن، روز تا غنچه دهی، روز تا گل دهی و روز تا باز شدن قوزه به ترتیب 1.8، 7.3، 5.5 و 7.8 روز بود که بیانگر پیش بینی خوب مراحل نمو فنولوژیک پنبه توسط مدل است و می توان از آن در مدل های شبیه سازی پنبه برای پیش بینی مراحل مختلف فنولوژیک در شرایط عدم تنش استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1218

دانلود 344 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CISNEROS J.J. | GODFREY L.D.

نشریه: 

ENVIRONMENTAL ENTOMOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  501-510
تعامل: 
 • استنادات: 

  371
 • بازدید: 

  13739
 • دانلود: 

  13760
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13739

دانلود 13760 استناد 371 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  3-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  41905
 • دانلود: 

  12283
چکیده: 

Background: Gossypium arboreumis resistant to COTTON leaf curl Burewala virus and its cognate COTTON leaf curl Multan betasatellite (CLCuBuVand CLCuMB). However, the G. arboreum wax deficient mutant (GaWM3) issusceptible to CLCuV. Therefore, epicuticular wax was characterized both quantitatively and qualitatively for its role as physical barrier against whitefly mediated viral transmission and co-related with the titer of each viral component (DNA-A, alphasatellite and betasatellite) in plants.Objectives: The hypothesis was the CLCuV titer in COTTON is dependent on the amount of wax laid down on plant surface and the wax composition.Results: Analysis of the presence of viral genes, namely alphasatellite, betasatellite and DNA-A, via real-time PCR in COTTON species indicated that these genes are detectable in G. hirsutum, G. harknessii and GaWM3, whereas no particle was detected in G. arboreum. Quantitative wax analysis revealed that G. arboreumcontained 183 mg/cm2 as compared to GaWM3 with only 95 mg/cm2. G. hirsutum and G. harknessii had 130 mg/cm2 and 146 mg/cm2, respectively. The GC-MS results depicted that Lanceol, cis was 45% in G. harknessii. Heptadecanoic acid was dominant in G. arboreum with 25.6%.GaWM3 had 18% 1, 2, -Benenedicarboxylic acid. G. hirsutum contained 25% diisooctyl ester. The whitefly feeding assay with Nile Blue dye showed no color in whiteflies gut fed on G. arboreum. In contrast, color was observed in the rest of whiteflies.Conclusions: From results, it was concluded that reduced quantity as well as absence of (1) 3-trifluoroacetoxytetradecane, (2) 2-piperidinone, n-|4-bromo-n-butyl|, (3) 4-heptafluorobutyroxypentadecane, (4) Silane, trichlorodocosyl-, (5) 6- Octadecenoic acid, methyl ester, and (6) Heptadecanoicacid, 16-methyl-, methyl ester in wax could make plants susceptible to CLCuV, infested by whiteflies.

آمار یکساله:  

بازدید 41905

دانلود 12283 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4635
 • دانلود: 

  24956
چکیده: 

Conventional tillage methods result in resource waste and the release of greenhouse gases into the environment. An experiment with a randomized complete block design and three treatments in four replications was conducted at Darab Agricultural Research Station for five years to determine the effects of different tillage methods on nitrous oxide (N2O) and ammonia (NH3) emissions in COTTON-wheat rotation. Direct farming (no tillage), low tillage, and conventional wheat-COTTON tillage (control) were used as treatments. Following wheat harvesting in the direct and low tillage treatments, 30% (weight) of wheat residues were dispersed on the field. Within two years, N2O and NH3 emissions from the COTTON-wheat field were estimated using the DNDC 9. 5 model. Data from the first three years of the study was used to validate the model. The results of model validation revealed that the model performed well in simulating the soil environment as well as N2O and NH3 emissions. The simulation results revealed that the highest and lowest N2O emission rates occurred in conventional and no-tillage treatments, with a significant difference. After five years of experimentation, average annual N2O emissions were 4. 40, 2. 80, and 2. 14 kg N ha-1-1 y for conventional, low, and no-tillage treatments, respectively. According to the simulation results, peak NH3 emission from soil occurred on the fifth day after fertilization in all three treatments. The overall findings of this study indicated that the use of no-tillage methods is more advantageous than other COTTON culture treatments in COTTON-wheat rotation under similar conditions as in the current study.

آمار یکساله:  

بازدید 4635

دانلود 24956 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  103-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  151
چکیده: 

سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (Hemiptera.: Aleyrodidae) یکی از مهم ترین آفات پنبه است. برای کنترل سفیدبالک می توان از روش های بیولوژیک، شیمیایی و زراعی از جمله ارقام مقاوم استفاده نمود. در این مطالعه، مقاومت ژنوتیپ های مختلف پنبه نسبت به سفید بالک پنبه در شرایط مزرعه در منطقه گرمسار ارزیابیگردید. برای این منظور خسارت سفیدبالک پنبهروی 10 رقم طی آزمایشی در قالب طرح کرت های خرد شده با چهار تکرار انجام شد. ارقام آزمایشی عبارت بودند از: BC244، SKT133، SAHEL، NSK847، SNK2772، GKTB113، K8802، SKSH249، K8801 وVARAMIN. این بررسی نشان داد زمان شروع آلودگی در ارقام مختلف متفاوت است و ارقامBC244 و VARAMIN زودتر به آفت آلوده شدند. در زمان اوج آلودگیبیشترین جمعیت آفت روی ارقام BC244 و VARAMIN و کمترین آلودگیروی ارقام GKTB113و K8802 دیده شد. طی نمونه برداری زمان های مختلف بیشترین آلودگی روی ارقامBC244 و VARAMIN و کمترین آلودگی مربوط به ارقام K8802SNK2772 و NSK847بود. همچنین نتایج نشان داد که آفت باعث کاهش معنی دار تعداد غوزه و وزن غوزه می شود و بیشترین کاهش در رقم VARAMIN و SAHEL و کمترین کاهش در رقم SNK2772 دیده شد. بنابراین براساس میزان آلودگی و خسارت در بین ارقام آزمایشی، مقاوم ترین رقم به سفیدبالک پنبه، رقم SNK2772 و حساس ترین رقم BC244 معرفی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 151 استناد 0 مرجع 0
litScript