نتایج جستجو

11

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

وحیدیان کامیار تقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2-1(پی در پی 128-129)
 • صفحات: 

  61-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1932
 • دانلود: 

  132
کلیدواژه: 
چکیده: 

مراعات نظیر یکی از ترفندهای ادبی است که تاکنون به درستی شناخته نشده است. در این گفتار ضمن بررسی نظرات علمای بلاغت درباره این ترفند ادبی، به تحلیل آن و زیباییهایش پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1932

دانلود 132 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  45-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1565
 • دانلود: 

  764
چکیده: 

یکی از مهم ترین شگردهای ادبی که باعث ابهام کلام می شود و درنگ خواننده را بالا می برد، ایهام تناسب است. این شگرد که از دیدگاه قدما بیش تر به عنوان ایهام (نه ایهام تناسب) از آن یاد شده است، در شعر خاقانی از نظر کمیت و کیفیت، نمود بیش تری پیدا کرده است تا جایی که می توان گفت جزو ویژگی های سبک او شده است و در تکوین سبک پیچیده و دشوار خاقانی، تاثیری بسزا گذاشته است. خاقانی یکی از معدود شاعرانی است که توانسته است تا این اندازه جوهر شعر را با این شگرد، تزیین کند و آگاهانه برای دشواری و دیریابی شعر خود از آن بهره ببرد. او در این زمینه نوآوری هایی کرده است که از دید اغلب بدیع نویسان، پنهان مانده است. گاهی اوقات، خاقانی با بهره گیری از ایهام تناسب، خواننده را در فهم و درک مستقیم و درست مفهوم شعر، دچار مشکل می کند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد آرای بدیع نویسان در مورد ایهام و ایهام تناسب، به چگونگی به کارگیری ایهام تناسب در قصاید خاقانی پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1565

دانلود 764 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خوارزمی حمیدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  57-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1292
 • دانلود: 

  341
چکیده: 

براساس تداعی معانی و افکار اندیشه ها، مفاهیم، احساسات و واژه هایی که قابلیت فراخوانی یکدیگر را داشته باشند، برمبنای قانون تشابه، مجاورت، تضاد و ... یکدیگر را تداعی می کنند. آنچه از طریق تداعی به ذهن هنرمند وارد می شود، ریشه در ناخودآگاه فردی و اجتماعی او دارد. مراعات النظیر آوردن دو یا چند واژه است که با هم به نوعی تناسب داشته باشند. آرایه تناسب که در حوزه بدیع لفظی است و علم تداعی معانی که در حوزه روان شناسی است، با هم ارتباط دارند. این پژوهش در پی پاسخ دادن به چگونگی ارتباط این دو است. برای رسیدن به این امر ابتدا سیر تحول این دو کاویده شده است تا رویکردهای گوناگون درباره آنها در طی زمان های مختلف، همراه با تحلیل این رویکردها مشخص شود؛ سپس به وجه اشتراک و تفاوت آن دو پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که امور متناسب با هم، برخی حاصل سنت های ادبی است و برخی دیگر از امور متداعی شده سرچشمه می گیرد. این پژوهش بنیادی است و بسیاری از اطلاعات مربوط به پژوهش، از طریق روش کتابخانه ای گردآوری و همه این موارد بعد از طبقه بندی به صورت تحلیلی ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1292

دانلود 341 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HOSSEINI SEYED MOJTABA | FATHI GHOLAMREZA

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  3 (6)
 • صفحات: 

  67-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112483
 • دانلود: 

  30601
چکیده: 

CONGERIES is the most effective figure of speech that is created by the poet through choosing approp riate words. Also called “taxis,” CONGERIES makes other figures of speech take an active role in the literary work. However, literary-terminology books do not give a comprehensive definition of the term “CONGERIES”; thus, they need to be reviewd. This paper is an attempt to offer a correct definition of “CONGERIES” through various examples.

آمار یکساله:  

بازدید 112483

دانلود 30601 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

الهیان لیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

فنون بلاغی از آغاز بررسی های ادبی، یکی از ابزارهای سنجش عیار ادبی متن به شمار می آمده است. هرچند کار این صنایع زیبایی شناختی به مقتضای حال مخاطب تعریف شده، اما به دلیل نگاه خالی از تبیین مبانی دقیق و هدفمند «زیبایی شناسی»، صنایع بسیاری بدون ارزش واقعی ادبی برای اثبات زیبایی اثر در ردیف صنایع ادبی قرار داده شد. در پژوهش پیش رو تلاش شده با واکاوی مراعات النظیر در مقام یکی از اصلی ترین صنایع بدیعی و صنایع دیگری که ذیل آن می گنجند، به آسیب شناسی تعاریف و نامگذاری های مختلف آن پرداخته شود. در تعیین وظایف آن افزون بر بدیع سنتی، به علوم ادبی جدید مانند نقد و سبک شناسی توجه شده است. با طرح این سوال که چه آرایه هایی در تعریف و نقش ادبی با آن اختلاط یافته؟ نسبت میان بازتعریف این صنعت و علوم جدید مانند زبانشناسی چیست و چگونه می توان از این طریق وظایف تازه ای برای بهبود کارکرد آن قایل شد؟ از همین روی تعاریف مراعات النظیر از آغاز بررسی و آسیب شناسی شد. سپس صنایع مشترک با آن در کارکرد و تعریف، شناخته شد. همچنین اصطلاح باهمایی به عنوان پیشنهادی برای تکمیل معنی، تقسیم بندی ها و وظایف مراعات النظیر ارزیابی شد.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مرتضایی سیدجواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14(پیاپی 11)
 • صفحات: 

  121-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7200
 • دانلود: 

  1495
چکیده: 

نظر به اینکه در حوزه معنی و مضمون تمامی غرلهای حافظ، نمی توان حکمی قطعی و جزم صادر نمود که این امر ناشی از رندی و هنرمندی حافظ است. بسیاری از موضوعها و مضامین شعری او را قبل و بعد وی می توان جستجو کرد و یافت که وامداری او به شاعران پیش از خودش، امری مسلم است، لذا راز امتیاز و یگانگی شعر حافظ در زبان او نهفته است. پس به نظر می رسد اولین و اصلیترین زمینه پژوهش در شعر حافظ، تحقیق در ساحت زبانی او در همه مقوله هاست. از بررسی مسائل معانی و بیانی و بدیعی گرفته تا صرف و نحو زبان و انواع موسیقی شعر و نحوه گزینش واژگان و حتی بررسی تک تک واجهای کلمه های شعر او از لحاظ واجگاه و مخرج آنها. در این مقاله ضمن تبیین مطالب فوق، با ارائه شواهدی از شعر حافظ، ظرافت و هنرنمایی او را در بکارگیری صنایع بدیعی تناسب، ایهام تناسب، تضاد، پارادکس، ایهام و تبادر نشان داده ایم. البته قبل از ذکر شواهد برای دیدن آرا و دیدگاهها و تعاریف گذشتگان و معاصران از صنایع بدیعی، هفت اثر و کتاب را مد نظر داشته ایم تا نشان دهیم با توجه به تفاوت نگاه شاعران و علمای علم بدیع به این صنایع ،جای یک نقد و تحلیل،در بررسی انتقادی و همه جانبه نسبت به تعاریف و تعداد و تقسیم بندیهای صنایع بدیعی در دوره های مختلف شعر فارسی در تحقیقات ادبی،خالیست.

آمار یکساله:  

بازدید 7200

دانلود 1495 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

بهرامی فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  55-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

نوشتة حاضر به بررسی برخی صنایع ادبی در ادبیات منظوم از دیدگاه زبان شناختی و در چارچوب نگرش نشانه شناختی سوسور (1916) می پردازد و قصد پاسخ گویی به دو پرسش زیر دارد: 1. چه جنبه هایی از آراء نشانه شناختی سوسور در تبیین فنون ادبی جناس، ایهام، مراعات النظیر و واج آرایی کارآمد است؟ 2. چرا ترجمة متون ادبی حظ نشانه شناختی اثر را زایل می کند؟ بررسی شواهد ادبی نشان می دهد بعد هنرآفرینی در صنایع موردبحث، تابع همنشینی نشانه ها در محور زنجیری و تعامل هم زمان آن ها با محور متداعی است، به نحوی که روابط متنوع بالقوه ی میان نشانه ها به فعلیت درآید. این روابط به واسطة شباهت میان دال ها، شباهت میان مدلول ها یا شباهت میان دال و مدلول ها فعال می شود. اساس ایجاد شباهت میان اجزای نشانه، وجود روابط هم نامی و چندمعنایی میان نشانه ها به ویژه در جناس و ایهام است. در مواردی از جناس و واج آرایی نیز نحوة مجاورت نشانه ها، موجب شکل گیری نوعی دال ثانویه شده، ذهن را به یک مدلول انگیخته پیوند می دهد. مراعات النظیر وقتی حاصل می شود که شباهت مدلول ها در محور همنشینی، حوزة معنایی و نشانة دیگری را در محور غیابی زبان، تداعی کند. همچنین ترجمه ناپذیری جنبه های هنری، به دلیل ارزش نشانه ها در نظام خاص هر زبان و بعد اجتماعی زبان است. روابط همنشینی و متداعی میان نشانه ها، بر پایة ارزش خاص آن ها در نظام زبان فارسی حاصل می شود و ادبیات با ایجاد شبکه ای از روابط متداعی، جنبه های نهفته و غایب روابط میان نشانه ها را به فعلیت می رساند.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 253 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  ضمیمه 17 (ویژه نامه زبان و ادبیات عربی)
 • صفحات: 

  141-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2553
 • دانلود: 

  651
چکیده: 

صحیفه سجادیه مجموعه نیایش های امام زین العابدین علیه السلام شامل پنجاه و چهار دعاست که شروح مختلفی بر آن نوشته شده است ولی ظاهرا تاکنون هیچ اثری به طور مستقل به بلاغت این ادعیه-اعم از معانی و بیان و بدیع-نپرداخته است.در مقاله ای که پیش رو دارید، نگارندگان بر اساس یک جست و جوی میدانی، آرایه های بدیعی اعم از لفظی و معنوی را در صحیفه سجادیه نمونه یابی کرده و نشان داده اند که: -1بسیاری از محسنات لفظی و معنوی در صحیفه نمونه دارد.2ـ محسنات لفظی به ویژه جناس و سجع در صحیفه پر نمونه است و در واقع نیایشی نیست که از این محسنات تهی باشد.3ـ در محسنات معنوی هم به ویژه انواع طباق، مقابله، عکس، مراعات النظیر و حسن النسق پر نمونه است.4ـ از آن جا که در نیایش ها ماهیت آوایی و موسیقایی عبارات درخور توجه است، در صحیفه سجادیه نمونه های آرایه های لفظی بیشتر از آرایه های معنوی مشاهده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2553

دانلود 651 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

محمدی علی | کولیوند فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (پیاپی 9)
 • صفحات: 

  139-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4553
 • دانلود: 

  1285
چکیده: 

سمبل یکی از ابزار تصویرآفرینی است و مهم ترین ویژگی آن، نداشتن یک معنی مشخص و صریح اس ت، به همین دلیل از یک سمبل، معانی مختلفی برداشت می شود. در دوره پهلوی از آن جا که فضای استبداد، به نویسندگان و منتقدان اجتماعی، اجازه انتقاد صریح را نمی داد، در زبان و فکر شاعران و ادبیان، سمبل بسیار مورد توجه قرارگرفت. به کارگیری جدی سمبل برای هدف های اجتماعی، از دوره نیما آغاز شد و در شعر شاعران پس از نیما چون نادرپور، اخوان، شاملو و...، رشد و گسترش یافت. ابتهاج نیز که شاعری متعهد به نظر می رسد و از عرصه اجتماع و تب و تاب های جامعه به دور نبوده، از سمبل در جایگاه وسیله ای برای بیان مضامین و مفاهیم اجتماعی، استفاده کرده است. می توان گفت خاستگاه بیش تر نمادهای شعر او «طبیعت»، «رنگ ها» و «ابزار زندگی» است. در اشعار اجتماعی سایه می توان دو دسته نماد یافت: یکی نمادهای مرسوم (شب، صبح، دریا، جنگل، بهار، خورشید، چراغ و...) و دیگری نمادهای ابداعی (چمن، پرده، پنجره، تبر، سبزه، کال و...). همراهی این نمادها با برخی از آرایه های ادبی همچون مراعات النظیر، تضاد، تشبیه و...، جایگاه ادبی سمبل ها را برجسته تر کرده است. سایه نه تنها در حیطه اشعار اجتماعی، بلکه در اشعار تغزلی هم، از سمبل استفاده کرده است، اما سمبل های اجتماعی او برجسته تر و تاثیرگذار تر از سمبل های عاشقانه اوست.

آمار یکساله:  

بازدید 4553

دانلود 1285 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  167-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  447
 • دانلود: 

  260
چکیده: 

قصیده هائیّه منسوب به امام هشتم، حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، از جمله مصادیق عینی تعلیم و روشنگری در سطح فردی و اجتماعی است که امام(ع) در آن، هنجارها و ناهنجاری های اخلاقی و پیامدشان را با زبانی بلیغ و ادبیّاتی نافذ یادآور شده اند. مقاله ی حاضر بر آن است تا به روش تحلیل محتوای کیفی، کارکرد سازه های بلاغی و زبانی را در تأثیرگذاری هرچه بیشتر کلام امام رضا(ع) و انتقال بهتر معانی مورد نظر ایشان(ع) در قصیده ی مزبور تبیین و تحلیل نماید. برآیند پژوهش نشان می دهد امام(ع)، با به کارگیری اسلوب خِطابی و پی ریزی زیرساخت های تأثیرگذار بلاغی و ادبی، بر بنیادها و آموزه-های تربیتی گرانسنگی تأکید دارند؛ بدین منظور در جای جای قصیده، استفاده ی آگاهانه و خلّاقانه از شگردهای کارآمد بلاغی، موجب زیبایی و جذّابیّت اشعار گردیده و کاربرد فنونی نظیر: تکرار، تلمیح، تمثیل، آشنایی زدایی، ندا، ندبه، مراعات النظیر، مذهب کلامی، استفهام تقریری، ارسال مَثَل، ایضاح بعد از ابهام، حُسن خِتام و غیره به برجسته سازی گمراهیِ ناشی از غرور، طمع ورزی، ستمگری و عدم صیانت زبان نظر دارد، ضمن آن که توجّه مخاطبان را از طریق بیان تصویری مفاهیم انتزاعی و استخدام واژگان عاطفی و انسانی-همراه با ارائه دلایل منطقی-به مرگ اندیشی و بیدار کردن وجدان-های خفته معطوف می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 447

دانلود 260 استناد 0 مرجع 0
litScript