نتایج جستجو

9964

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

997

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

NANOSCALE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  173
 • بازدید: 

  1041
 • دانلود: 

  11400
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1041

دانلود 11400 استناد 173 مرجع 0
نویسندگان: 

LEE W.J. | Goh p.s. | Lau w.j. | Ong c.s. | Ismail a.f.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  8 (TRANSACTIONS B: Applications)
 • صفحات: 

  1464-1472
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21188
 • دانلود: 

  14806
چکیده: 

Recent development in oil and gas industry increases the production and consumption of oil. The enormous amount of oily wastewater produced is urged to be treated, in order to prevent humanity and environment from being threatened. Membrane technology is an appealing alternative for oily wastewater treatment due to its design simplicity, energy efficiency and gentle environmental approach. In this study, a poly[3-(N-2-methacryloylxyethyl-N, N-dimethyl)-ammonatopropanesulfonate] (PMAPS) incorporated thin FILM COMPOSITE (TFC) membrane with excellent anti-fouling properties was fabricated for oil removal from oily wastewater through forward osmosis process. PMAPS was blended with the polyethersulfone (PES) dope solution and casted into PES support layer. The TFC was fabricated via interfacial polymerization (IP) technique to form a thin FILM polyamide (PA) layer a top of a PES support layer. The PMAPS incorporated TFC membranes has been characterized for their morphology, surface hydrophilicity and charges. The incorporation of PMAPS was compatible with the PES polymer matrix hence lead to defect-free thin FILM formation. Prior to the hydrophilicity of PMAPS, the resultant 1% PMAPS-TFC membrane exhibited a high water flux of 15. 12± 0. 3 L/m2. h and oil flux <0. 1± 0. 08 g/m2. h, reverse salt flux of 3. 93± 0. 4 L/m2. h under Forward osmosis (FO) mode using emulsified oily solution as feed solution and 2M NaCl as draw solution using active layer-feed solution (AL-FS) orientation. A 99% of oil rejection was obtained. Also, PMAPS incorporated TFC membrane was able to outperform neat TFC membrane with lower fouling propensity for oily waste treatment.

آمار یکساله:  

بازدید 21188

دانلود 14806 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  527
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  121-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1119
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1119

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  106
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

SINCE RECENT DECADES, MANY STUDIES HAVE BEEN CARRIED OUT ON CONDUCTING POLYMERS (CPS). THIS CLASS OF NOVEL SOLID-STATE MATERIALS WITH EXTENDED P-CONJUGATION ALONG THE POLYMER BACKBONE HAVE INDICATED ELECTROCHROMIC AND SEMICONDUCTING BEHAVIOR [1]. MUCH EFFORT IS DEVOTED TO RESEARCH ON SUCH SYSTEMS, BECAUSE OF MANY POTENTIAL APPLICATIONS IN VARIOUS FIELDS SUCH AS ANTI-STATIC COATINGS, ORGANIC LIGHT EMITTING DIODES, BATTERIES, BIOSENSORS, TOUCH SCREENS AND ELECTROCHROMIC DEVICES. IN THIS STUDY, A SIMPLE AND ECONOMIC METHOD IS USED FOR THE PRODUCTION OF A NEW COMPOSITE FILM BASED ON ANILINE IN THE PRESENCE OF MAGNESIUM OXIDE BY ELECTRODE POSITION ON ITO-COATED GLASS ELECTRODES. ELECTROCHEMICAL AND ELCTROCHROMIC BEHAVIORS OF THIN FILMS WERE EXAMINED BY CYCLIC VOLTAMMETRY (CV). UV-VIS SPECTROPHOTOMETER WAS USED TO STUDY THE OPTICAL TRANSMITTANCE OF THIN FILMS. THE DOPED FILMS INDICATED MULTIPLE COLOR CHANGES (YELLOWGREEN-BLUISH GREEN). THE OPTICAL SWITCHES WERE FAST AND FULLY REVERSIBLE. THE SPECTRA ALSO SHOWED THAT PRODUCED LAYER HAS HIGH ABSORPTION OF UV RADIATION TOWARDS PURE POLYANILINE (PANI) FILMS. BECAUSE OF ITS GOOD TRANSPARENCY, ELECTROCHROMIC BEHAVIOR AND ADHESION, IT CAN BE SUGGESTED AS A PROMISING MATERIAL FOR ELECTROCHROMIC DEVICES.

آمار یکساله:  

بازدید 106

دانلود 41
نویسندگان: 

HABIBI M.H. | ESFAHANI M.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2007
 • شماره: 

  13653
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  387
 • بازدید: 

  15561
 • دانلود: 

  15774
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15561

دانلود 15774 استناد 387 مرجع 0
نویسندگان: 

JOEGER R. | KLAUS T. | GRANQVIST C.G.

نشریه: 

ADVANCED MATERIALS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  407-409
تعامل: 
 • استنادات: 

  379
 • بازدید: 

  23681
 • دانلود: 

  14726
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23681

دانلود 14726 استناد 379 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Journal of Coatings

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  85
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  381
 • بازدید: 

  3281
 • دانلود: 

  14970
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3281

دانلود 14970 استناد 381 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  45-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1274
 • دانلود: 

  411
چکیده: 

پروتئین ها و پلی ساکاریدها منابع خوبی در تهیه فیلم ها با پوشش های خوراکی هستند. در این پژوهش، از ترکیب پروتئین آب پنیر و پولولان به نسبت های مختلف (70:30، 50:50 و 30:70) استفاده شد و فیلم ها از طریق روش قالب ریزی تهیه شدند. خواص مکانیکی (مقاومت کششی و درصد ازدیاد طول) و خواص فیزیکی (میزان رطوبت، انحلال پذیری، نفوذپذیری نسبت به بخارآب، ضخامت و تغییرات رنگ) فیلم ها بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در نسبت 50:50 پروتئین آب پنیر – پولولان، میزان نفوذپذیری نسبت به بخارآب و انحلال پذیری در آب کاهش می یابد و در کنار آن مقاومت کششی و تغییرات رنگی به بیشترین میزان می رسد. مقدار رطوبت در نمونه ها تفاوت معنی داری نشان نمی دهد. با افزایش میزان پولولان، درصد ازدیاد طول فیلم ها افزایش و با افزایش میزان پولولان ضخامت فیلم ها کاهش می یابد. تصاویر تهیه شده با میکروسکوپ الکترونی، ساختاری یکنواخت بدون تفکیک فازی را در فیلم های مرکب نشان می دهد که بیانگر سازگاری این دو بیوپلیمر با هم است.

آمار یکساله:  

بازدید 1274

دانلود 411 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نانوساختارها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  199-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  506
 • دانلود: 

  139
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 506

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خاک زاد محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پی در پی 18)
 • صفحات: 

  51-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1354
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

سابقه و هدف: نقص های مادرزادی در ساختمان بینی یکی از مهمترین عوامل بدشکلی صورت و نقص زیبایی محسوب می گردد. Alar همواره یکی از مشکل ترین محل ها برای ترمیم در صورت بوده و شکست درمانی در آن زیاد است. این مطالعه به اصلاح نقص هیپوپلاستیک alar بینی که دوبار تحت عمل جراحی قرار گرفته و با شکست درمانی همراه بوده است را گزارش می کند.گزارش مورد: دختر 19 ساله ای که با هیپوپلازی alar چپ بینی مراجعه کرده و دوبار با استفاده ازCOMPOSITE graft  تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، به علت مناسب نبودن اندازه گرافت و اشکال در تکنیک عمل منجر به شکست درمانی شده بود. بیمار برای بارسوم با استفاده از گرافت مناسب از گوش و با تکنیک مناسب تحت عمل جراحی قرار گرفت و این نقص در حد خوب و قابل قبولی اصلاح گردید.نتیجه گیری: بازسازی هیپوپلازی مادرزادی alar نیاز به برنامه ریزی و اصلاح دقیق دارد. توصیه می شود که جهت جلوگیری از شکست درمانی و برقراری آناتومی صحیح از این روش جراحی استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1354

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0
litScript