نتایج جستجو

1503

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

151

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  225-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  429
 • بازدید: 

  5054
 • دانلود: 

  23179
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5054

دانلود 23179 استناد 429 مرجع 0
نویسندگان: 

MORTAZ HEJRI S. | JALILI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  865-866
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  33489
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33489

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
نویسندگان: 

DE TONI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  98-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  25974
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25974

دانلود 30405 استناد 467 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  197-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  959
 • دانلود: 

  527
چکیده: 

حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) همواره با اشاره به ظرفیت های زیاد ملّت ایران و سیاست­ های نظام برای تحقق آرزوهای بزرگ ملی، همکاری­ های صمیمانه و همدلی بیشتر میان ملت و دولت را خواستار شده و لازمه ی شکل گیری این همکاری و همدلی را «اعتماد متقابل» معرفی می کنند. پژوهش حاضر با هدف، طراحی الگوی شایستگی مدیران دولتی ایران، با رویکرد ایجاد اعتماد متقابل دولت و مردم و تحقق همدلی و همزبانی انجام شده است. در اجرای این تحقیق طبق رویکرد کیفی با مراجعه به آموزه های دینی(خطبه ها، نامه ها و حکمت های نهج البلاغه)، اسناد بالادستی شامل؛ سند چشم­ انداز ج. ا. ا. در افق 1404، سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و قانون مدیریت خدمات کشوری، شرح وظایف مدیران کل وزارت خانه­ های دولت، ارزش های مدیریت دولتی طبق پارادیم های جدید علم مدیریت دولتی، با بهره گیری از رویکرد داده بنیاد، مدل شایستگی های عمومی مدیران دولتی معین شد. سپس از طریق مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حوزه مدیریت دولتی، شایستگی های به دست آمده مورد بررسی و تکمیل قرار گرفت. خروجی این تحقیق، الگوی شایستگی مدیران دولتی ایران بود که شامل چهار بعد اصلی شامل: «شایستگی مدیریت فرهنگ سازمان های دولتی»، «شایستگی مدیریت ساختار و تشکیلات سازمان های دولتی»، «شایستگی مدیریت سرمایه های انسانی سازمان های دولتی» و «شایستگی مدیریت روابط مردم و سازمان های دولتی»، 15 مولفه و 85 شاخص محوری جهت ارزیابی شایستگی های مدیران دولتی ایران می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 959

دانلود 527 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  21-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2043
 • دانلود: 

  998
چکیده: 

در این پژوهش محقق تلاش می کند مدل شایستگی مدیر رسانه را ارائه کند و با استفاده از مدل شایستگی، قصد دارد شایستگی های کلیدی مدیر رسانه را با بهره گیری از مدل شایستگی شناسایی کند. برای تعیین شایستگی های مدیر رسانه از رویکرد مراجعه به متخصصان و خبرگان استفاده شده است. متناسب با رویکرد، روش استفاده شده در مقاله گراندد تئوری است. پژوهشگر با استفاده از روشی کیفی که داده بنیان است، بدون پیش فرض، مدل را از دل داده های میدانی ارائه می کند. جهت تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه از کدگذاری سه مرحله ای استرواس و کربین استفاده شده که شامل کدگذاری باز، محوری و گزینشی است. محقق پس از کدگذاری پایانی و پالایش نظری داده های مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران رسانه و برخی از اساتید دانشگاه در حوزه مدیریت رسانه و ارتباطات که از طریق نمونه گیری گلوله برفی جمع آوری شده اند و رسیدن به اجماع نظری مدل خود را ارائه داده است که شامل سه دستة شایستگی ذهنی، شایستگی شناخت رسانه، شایستگی دانشی و مدیریتی است که هرکدام از این شایستگی های دارای زیرمقوله هایی هستند که حول این شایستگی های محوری گرد آمده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 2043

دانلود 998 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1121
 • دانلود: 

  379
چکیده: 

هدف این پژوهش، نظریه پردازی در باب موفقیت شبکه های همکاری تحقیق و توسعه در صنایع دفاعی است. برای این منظور با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه پردازی داده بنیان، تجربه ها و پروژه های موفق و کلیدی نوآوری در زیست بوم صنعت دفاعی با رویکردی کیفی و استقرایی مورد مطالعه قرار گرفت و با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف مفهوم پردازی نظری های در این زمینه تولید شد.این نظریه حول مقوله محوری «شایستگی دستیابی» تشریح می شود. شایستگی دستیابی بیان می دارد که خلق محصولات نو و افزایش قدرت زایش صنعتی در زیست بوم صنایع دفاعی، مرهون قابلیت شبکه سازی، هم سو سازی و بارورسازی است. شایستگی دستیابی در فرآیند بازآفرینی زنجیره ارزش ساز صنایع دفاعی تبلور یافته و شناسایی، ترکیب، کانونی سازی قابلیت های پراکنده و بازآرایی ظرفیت های ناهم سو در داخل و بیرون از صنایع دفاعی را به همراه می آورد. در جریان توسعه شایستگی دستیابی ظرفیت های یک نظام تحقیقاتی، صنعتی در آرایش «هسته های کوچک و شبکه های بزرگ» سامان می یابد؛ به این ترتیب رویش و ریزش ظرفیت ها و همچنین تبادل ظرفیت ها بین دو قطب هسته و شبکه به نحوی انجام می شود که خلق سامانه های اثربخش در بنیه دفاعی کشور، با سرعت، هزینه، ریسک، کیفیت و انعطاف مورد انتظار امکان پذیر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1121

دانلود 379 استناد 1 مرجع 4
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  71-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64242
 • دانلود: 

  24418
چکیده: 

Purpose: The concept of teacher COMPETENCY is one of the key concepts in the document of the fundamental transformation of education. Different researchers have presented three approaches in various terms for modeling COMPETENCY such as adaptive approach, adaptive- design approach, and design approach. Top- down and bottom-up approach is another division of COMPETENCY modeling.Methodology: The present study is operational in terms of purpose and the method of collecting its data, is mixed. In this way, the first part of the present study is descriptive- correlation because this study aimed to collect the necessary information for determining the teachers' COMPETENCY indicators and is qualitative research method such as content analysis method to extract the components from the top- level documents contained in the document of the fundamental transformation of education.Findings: On the other hand, since one of the research goals is to extract a questionnaire to determine the indicators and attributes of teachers based on the high education documents, quantitative research methods and factor analysis methods such as exploratory and confirmatory factor analysis were used.Discussion: Overall, the result of the present study shows that each COMPETENCY is a complex combination of motivation, mental ability, practical knowledge and practical skill that increases the probability of a person's success in a certain role, which is clearly tangible, and the existence of it ensures him for the acceptance of responsibility of that role.

آمار یکساله:  

بازدید 64242

دانلود 24418 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  12 (پی در پی 113)
 • صفحات: 

  902-913
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  296
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: در سال های اخیر مسائل پیرامونی آموزش مبتنی بر شایستگی (CBE) سبب افزایش توجه و بحث در میان حرفه های بهداشتی شده است و در کنفرانس های بین المللی و پروژه های بزرگ بسیاری مطرح شده و توسط تعداد فزاینده ای از انتشارات در مجلات آموزش پزشکی موردنقد قرار گرفته است ولی تابه حال چارچوبی مبتنی بر شایستگی در گروه پرستاری ارائه نشده است، ارائه چارچوبی جامع، مبتنی بر شایستگی، بسط و استانداردسازی مفهوم شایستگی در گروه پرستاری یک ضرورت محسوب می شود. در این راستا پژوهشگر بر آن است از طریق مرور نقادانه مقالات بین المللی آموزش مبتنی بر شایستگی و با عنایت به شفاف سازی مفهوم شایستگی، شناخت ابعاد، خصوصیات و عوامل موثر بر آن در تعیین معیارها و استانداردسازی چارچوب شایستگی های پرستاری و آموزش آن مفید باشد. روش کار: برای این مطالعه مروری انتقادی، کلیه مقالات منتشرشده از سال های 1990 تا 2015 که مرتبط با تعریف چارچوب شایستگی ها برای آموزش مبتنی بر شایستگی در پرستاری بود، به دو زبان انگلیسی و فارسی موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. ابتدا سوال مطالعه تعریف و استراتژی جستجو مشخص گردید. برای جستجوی مطالعات از بانک داده های بین المللی و منابع داخلی ازجمله CINAHL, Web of Sciences, Science direct ERIC, Google Scholar، PubMed, SCOPUS, Wiley, Springer، Cochrane, EMBASE، SID, Irandoc، , Iranmedex British Education Index BEI و با استفاده از کلیدواژه های education COMPETENCY, COMPETENCY framework, COMPETENCY-based Nursing, critical review و ترکیب آن ها استفاده گردید. مقالاتی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند ازنظر کیفیت با استفاده از چک لیست های مربوطه ارزیابی شدند. یافته ها: تعداد 2700 مورد مقاله یافت شد و از بین آن ها 217 مقاله وارد مطالعه مروری شدند. سپس با توجه به میزان مرتبط بودن به دودسته مرتبط و غیر مرتبط تقسیم شدند و نهایتا 84 مقاله از آن ها گزینش نهایی شد و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: هدف اصلی از به کار بردن شایستگی ها در آموزش مبتنی بر شایستگی در پرستاری افزایش احتمال انتقال تجارب یادگیری در پیامدهای سازمانی مبتنی بر عملکرد می باشد. برای تحقق این مهم، موسسات آموزشی دامنه گسترده ای از مطالعات را برای شناسایی شایستگی به کار می بندند که دانشجویان را برای آماده شدن جهت دنیای کار آینده یاری نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 296

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Hassanzadeh Mohammad

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  549
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

Digital content creation is being carried out in different ways in cyberspace and using different platforms by professionals and the general public. But effective content accounts for a small percentage of all content produced and published. Creating value from digital content requires proper management based on professional competencies. In fact, digital content management as a professional task requires specific competencies. In this paper, with a processoriented perspective, the components of a professional COMPETENCY framework for digital content management are identified and presented. This content can be a good starting point for extensive research in the field of professional competencies for digital content management.

آمار یکساله:  

بازدید 549

دانلود 210 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Yonago Acta Medica

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  61
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  2275
 • بازدید: 

  12108
 • دانلود: 

  28126
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12108

دانلود 28126 استناد 2275 مرجع 0
litScript