نتایج جستجو

1491

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

150

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  280-282
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  773
 • دانلود: 

  361
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از ویژگی های بارز آموزش پزشکی، لزوم یادگیری مهارت های عملی و ارتباطی در کنار آموزش های نظری و دانش تئوریک می باشد. پرورش مهارت های بالینی، عنصر پایه آموزش پزشکی و بخش مهمی از برنامه های محوری کلیه، دانشکده های پزشکی را تشکیل می دهد. کلیه دانشجویان پزشکی می بایست مهارت هایی را که برای آینده حرفه ای خود به آن نیاز دارند مانند مهارت گرفتن شرح حال، معاینه فیزیکی، مهارت های ارتباطی، تشخیصی و درمانی، مهارت های مدیریتی در زمینه های بهداشتی درمانی، طبابت مبتنی بر شواهد، توانایی استدلال و تصمیم گیری بالینی، کار تیمی، توانایی سرپرستی تیم بهداشتی و نیز توانایی مراقبت از بیماران را به نحو احسن آموخته، در عمل به کار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 773

دانلود 361 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

یوسفی علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  145-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  753
 • دانلود: 

  332
کلیدواژه: 
چکیده: 

قبلا گفته شد که آموزش مبتنی بر شایستگی (CBE)، در حوزه آموزش پزشکی، از اقبال وسیعی برخوردار است و معانی وسیعی از آن دریافت می شود. آنچه در حال حاضر در حوزه آموزش پزشکی، به عنوان شایستگی مورد نیاز برای تربیت پزشک، مورد موافقت نسبتا عمومی قرار گرفته عبارتست از: داشتن چشم انداز مناسب از نظام مراقبت سلامتتوانایی اندازه گیری و بهبود بخشیدن به کیفیت مراقبتتوانایی مدیریت تیم پزشکیآشنایی با نحوه مراقبت های پیشگیرانهتوانایی برقراری ارتباط بین پزشک و بیمار و مهارت در روابط بین فردیتوانایی انجام کار تیمیمدیریت کردن اطلاعات و آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتیمدیریت فعالیت های درمانی مبتنی بر سیستمآشنایی و پای بندی به اصول اخلاقیتوانایی تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات و شواهدانجام توام با مهارت پروسیجرهایی مرتبط با حرفهتوانایی انجام پژوهش و گردآوری و تحلیل اطلاعاتتوانایی استفاده از علوم پایه و بالینی در مقام عملتوانایی انجام مراقبت براساس تحلیل هزینه- اثربخشی...

آمار یکساله:  

بازدید 753

دانلود 332 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

ضیائی آتوسا | فیضی مهرداد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  200-201
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  585
 • دانلود: 

  296
کلیدواژه: 
چکیده: 

در حوزه آموزش علوم پزشکی (Medical Education)، واژه تربیت مبتنی بر شایستگی، یک واژه بسیار مشهور و پرکاربرد است. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران حوزه آموزش علوم پزشکی، تربیت مبتنی بر شایستگی (CBE)، مبنا و فلسفه آموزش پزشکی محسوب می شود. اگر این نقش محوری و مبنای را برای CBE در آموزش علوم پزشکی بپذیریم، علی القاعده، بسیاری از فعالیت ها در حوزه آموزش پزشکی باید بر مبنای درکی که از CBE داریم سامان یابد. بر این اساس، تشریح مفهوم CBE نیز از اهمیت اساسی برخوردار می گردد ...

آمار یکساله:  

بازدید 585

دانلود 296 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3344
 • دانلود: 

  432
چکیده: 

Background: Understanding the way nurses' informatics competencies affect their mastery of professional competencies can help with providing high quality care and design contents for continuing nursing education. This study aimed to determine the association between nurses' informatics and their clinical competencies. Materials & Methods: A total of 150 nurses who met the inclusion criteria were enrolled in this descriptive study from three general public hospitals in Rafsanjan, Iran, using stratified random sampling method. Self-reporting data collection was performed applying three questionnaires of (1) personal and job characteristics, (2) the Self-Assessment of Nursing Informatics Competencies Scale (SANIC), and (3) the COMPETENCY Inventory for Registered Nurses (CIRN). Data were analyzed using SPSS 22. 0 and Kolmogorov-Smirnov, Chi-square, Pearson's correlation coefficient, and linear regression statistical tests. Results: Female nurses had higher CIRN scores than male ones (p = 0. 027). The results of the Pearson's correlation coefficient showed a moderate significant positive association between SANIC and CIRN scores (r = 0. 341, p = 0. 001). Furthermore, results of the linear regression analysis showed that about 11% of the CIRN score was associated to the SANIC score (P = 0. 001). After adjustment based on gender (p = 0. 060) and education (p = 0. 064), the correlation was not significant. Conclusion: Given the effect of gender and level of education, there was no significant association between Nursing Informatics Competencies and nurses’,COMPETENCY. The level of application of informatics in nursing should be reviewed contextually.

آمار یکساله:  

بازدید 3344

دانلود 432 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

ANBARI KH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  450
 • بازدید: 

  35576
 • دانلود: 

  27017
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 35576

دانلود 27017 استناد 450 مرجع 0
نویسندگان: 

شصتی سمانه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2999
 • دانلود: 

  1255
چکیده: 

مقدمه: این امروزه رقابت شدید و تغییرات فناوری، فشار روز افزون بر سازمان ها و شیوه متنوع آن ها در افزایش بهره وری نیروی انسانی وارد می سازند. اکنون از نیروی کار انسانی انتظار می رود، تاثیر بیشتری بر تولیدات و خدماتی که ارایه می دهند داشته باشند. این درست همان چیزی است که موجب شده در محیط رقابت، شایستگی اهمیت یابد. اصطلاح شایستگی برای توصیف مجموعه ای از رفتارها که ترکیب واحدی از دانش، مهارت ها، توانایی ها و انگیزه ها را منعکس می کند و با عملکردی در نقش سازمانی مرتبط است، به کار می رود. هدف این مقاله مروری، معرفی جامع شایستگی و نیز کاربرد آن در طراحی برنامه های آموزشی بود.نتیجه گیری: مزیت به کارگیری شایستگی برای طراحی برنامه آموزشی از یک سو تشخیص دقیق تر نیازهای آموزشی و افزایش کارآیی آموزش ها و از سوی دیگر، کاربردی بودن آموزش ها و پرهیز از انتقال دانش صرف است.

آمار یکساله:  

بازدید 2999

دانلود 1255 استناد 2 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3 (مسلسل 115)
 • صفحات: 

  95-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1950
 • دانلود: 

  542
چکیده: 

نقش بسزای فروشندگان بیمه در سودآوری و رقابت پذیری صنعت بیمه در سطح خرد و کلان و لزوم اتخاذ رویکردی منسجم و علمی در انتخاب و توسعه فعالان این حوزه، شناسایی شایستگی های مورد نیاز آن را از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است. در این راستا پژوهش حاضر با دیدی منبع محور و بهره گیری از رویکرد پرگماتیسم، ابتدا شایستگی های مورد نیاز فروشندگان بیمه را با استفاده از فن دلفی تعیین و سپس با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای فازی اقدام به رتبه بندی شایستگی های احصاء شده نموده است. جهت تبیین اجزای مدل و بررسی روایی سازه پرسش نامه ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و از نرم افزار لیزرل استفاده گردیده است. نتایج حاصل گویای آن بود که به ترتیب اولویت، شایستگی های توان حل مساله، ارتباطات، دانش بیمه، اخلاق حرفه ای، توانایی بهره گیری از فناوری اطلاعات، خلاقیت، مدیریت ریسک، هوش عاطفی، آشنایی با خدمات مالی متنوع و آشنایی با فنون بازاریابی اینترنتی از جمله مهم ترین شایستگی های مورد نیاز فروشندگان بیمه است.نتایج حاصل از این تحقیق علاوه بر آنکه در حوزه برنامه ریزی منابع انسانی می تواند راهگشای مدیران صنعت بیمه باشد در حوزه کارمندیابی، جذب، آموزش و حتی در حوزه ارزیابی عملکرد شبکه فروش نیز می تواند کمک شایانی به مدیران نموده و مثمرثمر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1950

دانلود 542 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  50
 • صفحات: 

  1-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  567
 • دانلود: 

  682
چکیده: 

تربیت فرزند یک اصل مهم و اساسی در زندگی است و ازوظایف کلیدی پدر و مادر به شمار می رود. اما این وظیفه مهم و رسالت مهم بنیادین برای والدین مستلزم کسب شایستگی اخلاقی لازم برای فرایند تربیت است تا پس از کسب شایستگی اخلاقی نمود آن در رفتار اخلاقی والدین دیده شود. به همین منظور لازم است که والد ابتدائا شناخت صحیحی از شایستگی و شایستگی اخلاقی داشته باشد تا ضمن کسب دانش نظری وتحلیل مسائل مرتبط باشایستگی بتواند به سمت رفتار شایسته اخلاقی پیش برود. در این پژوهش ما یک تعریف برای شایستگی اخلاقی پیشنهاد دادیم که به گونه ای عام تدوین گردیده تا امکان استفاده از آن در زمان های مختلف، در بافتارهای مختلف، و برای اهداف مختلف فراهم آید. معنای اصطلاح شایستگی اخلاقی نیز در یک چهارچوب مفهومی عملیاتی سازی گردید که هم از پژوهش های انجام شده در زمینه ی شایستگی، و از پژوهش های انجام شده در حوزه اخلاق، والدگری وتعلیم و تربیت بهره می گیرد و نگاهی نیز به سودمند بودن در حوزه پژوهش و عمل دارد. ضمن اینکه بر این اعتقادیم که برنامه کسب شایستگی اخلاقی درتربیت فرزند بایستی مبتنی بر رشد همه جانبه یا رشد کل شخصیت والدین باشند و مدت زمان برنامه ها به نحوی برنامه ریزی شود که دائما پدر و مادر را به وظایف والدگری و شایستگی های اخلاقی مورد نیاز برای ایشان آگاه نماید. کلمات کلیدی: شایستگی، شایستگی اخلاقی، تربیت فرزند، رفتار اخلاقی

آمار یکساله:  

بازدید 567

دانلود 682 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  710-716
تعامل: 
 • استنادات: 

  2440
 • بازدید: 

  118756
 • دانلود: 

  52256
چکیده: 

Despite the existence of a large variety of COMPETENCY frameworks for medical graduates, there is no agreement on a single set of outcomes. Different countries have attempted to define their own set of competencies to respond to their local situations. This article reports the process of developing medical graduates’ COMPETENCY framework as the first step in the curriculum reform in Tehran University of Medical Sciences (TUMS). A participatory approach was applied to develop a COMPETENCY framework in Tehran University of Medical Sciences (TUMS). Following literature review, nominal group meetings with students and faculty members were held to generate the initial list of expectations, and 9 domains was proposed. Then, domains were reviewed, and one of the domains was removed. The COMPETENCY framework was sent to Curriculum Reform Committee for consideration and approval, where it was decided to distribute electronic and paper forms among all faculty members and ask them for their comments. Following incorporating some of the modifications, the document was approved by the committee. The TUMS COMPETENCY framework consists of 8 domains: Clinical skills, Communication skills, Patient management, Health promotion and disease prevention, Personal development, Professionalism, medical ethics and law, Decision making, reasoning and problemsolving, and Health system and the corresponding role of physicians. Development of a COMPETENCY framework through a participatory approach was the first step towards curriculum reform in TUMS, aligned with local needs and conditions. The lessons learned through the process may be useful for similar projects in the future.

آمار یکساله:  

بازدید 118756

دانلود 52256 استناد 2440 مرجع 5990
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  225-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  429
 • بازدید: 

  5054
 • دانلود: 

  23179
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5054

دانلود 23179 استناد 429 مرجع 0
litScript