نتایج جستجو

160136

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

16014

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ضیائی آتوسا | فیضی مهرداد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  200-201
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  558
 • دانلود: 

  289
کلیدواژه: 
چکیده: 

در حوزه آموزش علوم پزشکی (Medical Education)، واژه تربیت مبتنی بر شایستگی، یک واژه بسیار مشهور و پرکاربرد است. به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران حوزه آموزش علوم پزشکی، تربیت مبتنی بر شایستگی (CBE)، مبنا و فلسفه آموزش پزشکی محسوب می شود. اگر این نقش محوری و مبنای را برای CBE در آموزش علوم پزشکی بپذیریم، علی القاعده، بسیاری از فعالیت ها در حوزه آموزش پزشکی باید بر مبنای درکی که از CBE داریم سامان یابد. بر این اساس، تشریح مفهوم CBE نیز از اهمیت اساسی برخوردار می گردد ...

آمار یکساله:  

بازدید 558

دانلود 289 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

یوسفی علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  145-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  719
 • دانلود: 

  326
کلیدواژه: 
چکیده: 

قبلا گفته شد که آموزش مبتنی بر شایستگی (CBE)، در حوزه آموزش پزشکی، از اقبال وسیعی برخوردار است و معانی وسیعی از آن دریافت می شود. آنچه در حال حاضر در حوزه آموزش پزشکی، به عنوان شایستگی مورد نیاز برای تربیت پزشک، مورد موافقت نسبتا عمومی قرار گرفته عبارتست از: داشتن چشم انداز مناسب از نظام مراقبت سلامتتوانایی اندازه گیری و بهبود بخشیدن به کیفیت مراقبتتوانایی مدیریت تیم پزشکیآشنایی با نحوه مراقبت های پیشگیرانهتوانایی برقراری ارتباط بین پزشک و بیمار و مهارت در روابط بین فردیتوانایی انجام کار تیمیمدیریت کردن اطلاعات و آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتیمدیریت فعالیت های درمانی مبتنی بر سیستمآشنایی و پای بندی به اصول اخلاقیتوانایی تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات و شواهدانجام توام با مهارت پروسیجرهایی مرتبط با حرفهتوانایی انجام پژوهش و گردآوری و تحلیل اطلاعاتتوانایی استفاده از علوم پایه و بالینی در مقام عملتوانایی انجام مراقبت براساس تحلیل هزینه- اثربخشی...

آمار یکساله:  

بازدید 719

دانلود 326 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  129-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2941
 • دانلود: 

  1080
چکیده: 

برنامه های درسی آموزش عالی که در زمان حاضر در دانشگاه های ایران وجود دارند و اجرا می گردند محصول فعالیت عمده نهاد شورای عالی برنامه ریزی است که از اواخر سال 1363 فعالیت خود را آغاز نمود و اهدافی همچون «ایجاد وحدت و یکپارچگی در نظام آموزش عالی» رعایت کلیه قواعد و اصول برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی، ایجاد هماهنگی در برنامه های درسی و تحولات آموزشی و تربیت نیروی انسانی، ایجاد ارتباط بین نهاد تصمیم گیری و دستگاه های اجرایی و به روز نمودن برنامه ها و انطباق آن با نیازهای اجتماعی و اقتصادی کشور دنبال کرده است (گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری درآموزش عالی، 1378، ص 89). در این زمینه چالشهایی پیش روی آموزش عالی و برنامه های درسی دانشگاهی وجود دارد. بطوریکه: «امروزه مشکلاتی در مورد عدم سازگاری برنامه های درسی با تقاصای بازار کار و موفق نبودن برنامه های درسی در کمک به دانشجویان برای کسب اطلاعات و مهارتهای لازم جهت ایفای نقش موثر در دنیای کار متحول امروزی مشاهده می شود» (عارفی، 1384، ص 21).پرورش افراد برای دنیای کار توسط آموزش عالی بایستی بگونه ای صورت پذیرد که نظام آموزش عالی شایستگی های لازم را در آنها در زمینه های عمومی و تخصصی ایجاد نماید و این محقق نخواهد شد مگر آن که برنامه های درسی بگونه ای طراحی شده باشند که این شایستگی ها را در دانش آموختگان ایجاد و تقویت نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 2941

دانلود 1080 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  280-282
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  724
 • دانلود: 

  346
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از ویژگی های بارز آموزش پزشکی، لزوم یادگیری مهارت های عملی و ارتباطی در کنار آموزش های نظری و دانش تئوریک می باشد. پرورش مهارت های بالینی، عنصر پایه آموزش پزشکی و بخش مهمی از برنامه های محوری کلیه، دانشکده های پزشکی را تشکیل می دهد. کلیه دانشجویان پزشکی می بایست مهارت هایی را که برای آینده حرفه ای خود به آن نیاز دارند مانند مهارت گرفتن شرح حال، معاینه فیزیکی، مهارت های ارتباطی، تشخیصی و درمانی، مهارت های مدیریتی در زمینه های بهداشتی درمانی، طبابت مبتنی بر شواهد، توانایی استدلال و تصمیم گیری بالینی، کار تیمی، توانایی سرپرستی تیم بهداشتی و نیز توانایی مراقبت از بیماران را به نحو احسن آموخته، در عمل به کار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 724

دانلود 346 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شصتی سمانه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2833
 • دانلود: 

  1197
چکیده: 

مقدمه: این امروزه رقابت شدید و تغییرات فناوری، فشار روز افزون بر سازمان ها و شیوه متنوع آن ها در افزایش بهره وری نیروی انسانی وارد می سازند. اکنون از نیروی کار انسانی انتظار می رود، تاثیر بیشتری بر تولیدات و خدماتی که ارایه می دهند داشته باشند. این درست همان چیزی است که موجب شده در محیط رقابت، شایستگی اهمیت یابد. اصطلاح شایستگی برای توصیف مجموعه ای از رفتارها که ترکیب واحدی از دانش، مهارت ها، توانایی ها و انگیزه ها را منعکس می کند و با عملکردی در نقش سازمانی مرتبط است، به کار می رود. هدف این مقاله مروری، معرفی جامع شایستگی و نیز کاربرد آن در طراحی برنامه های آموزشی بود.نتیجه گیری: مزیت به کارگیری شایستگی برای طراحی برنامه آموزشی از یک سو تشخیص دقیق تر نیازهای آموزشی و افزایش کارآیی آموزش ها و از سوی دیگر، کاربردی بودن آموزش ها و پرهیز از انتقال دانش صرف است.

آمار یکساله:  

بازدید 2833

دانلود 1197 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  710-716
تعامل: 
 • استنادات: 

  2144
 • بازدید: 

  62988
 • دانلود: 

  31999
چکیده: 

Despite the existence of a large variety of COMPETENCY frameworks for medical graduates, there is no agreement on a single set of outcomes. Different countries have attempted to define their own set of competencies to respond to their local situations. This article reports the process of developing medical graduates’ COMPETENCY framework as the first step in the curriculum reform in Tehran University of Medical Sciences (TUMS). A participatory approach was applied to develop a COMPETENCY framework in Tehran University of Medical Sciences (TUMS). Following literature review, nominal group meetings with students and faculty members were held to generate the initial list of expectations, and 9 domains was proposed. Then, domains were reviewed, and one of the domains was removed. The COMPETENCY framework was sent to Curriculum Reform Committee for consideration and approval, where it was decided to distribute electronic and paper forms among all faculty members and ask them for their comments. Following incorporating some of the modifications, the document was approved by the committee. The TUMS COMPETENCY framework consists of 8 domains: Clinical skills, Communication skills, Patient management, Health promotion and disease prevention, Personal development, Professionalism, medical ethics and law, Decision making, reasoning and problemsolving, and Health system and the corresponding role of physicians. Development of a COMPETENCY framework through a participatory approach was the first step towards curriculum reform in TUMS, aligned with local needs and conditions. The lessons learned through the process may be useful for similar projects in the future.

آمار یکساله:  

بازدید 62988

دانلود 31999 استناد 2144 مرجع 5250
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3 (مسلسل 115)
 • صفحات: 

  95-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1892
 • دانلود: 

  520
چکیده: 

نقش بسزای فروشندگان بیمه در سودآوری و رقابت پذیری صنعت بیمه در سطح خرد و کلان و لزوم اتخاذ رویکردی منسجم و علمی در انتخاب و توسعه فعالان این حوزه، شناسایی شایستگی های مورد نیاز آن را از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است. در این راستا پژوهش حاضر با دیدی منبع محور و بهره گیری از رویکرد پرگماتیسم، ابتدا شایستگی های مورد نیاز فروشندگان بیمه را با استفاده از فن دلفی تعیین و سپس با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای فازی اقدام به رتبه بندی شایستگی های احصاء شده نموده است. جهت تبیین اجزای مدل و بررسی روایی سازه پرسش نامه ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و از نرم افزار لیزرل استفاده گردیده است. نتایج حاصل گویای آن بود که به ترتیب اولویت، شایستگی های توان حل مساله، ارتباطات، دانش بیمه، اخلاق حرفه ای، توانایی بهره گیری از فناوری اطلاعات، خلاقیت، مدیریت ریسک، هوش عاطفی، آشنایی با خدمات مالی متنوع و آشنایی با فنون بازاریابی اینترنتی از جمله مهم ترین شایستگی های مورد نیاز فروشندگان بیمه است.نتایج حاصل از این تحقیق علاوه بر آنکه در حوزه برنامه ریزی منابع انسانی می تواند راهگشای مدیران صنعت بیمه باشد در حوزه کارمندیابی، جذب، آموزش و حتی در حوزه ارزیابی عملکرد شبکه فروش نیز می تواند کمک شایانی به مدیران نموده و مثمرثمر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1892

دانلود 520 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HOLTON E.F. | COCO M.L. | LOWE J.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  210-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  380
 • بازدید: 

  9576
 • دانلود: 

  14848
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9576

دانلود 14848 استناد 380 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  12 (پی در پی 113)
 • صفحات: 

  902-913
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  243
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: در سال های اخیر مسائل پیرامونی آموزش مبتنی بر شایستگی (CBE) سبب افزایش توجه و بحث در میان حرفه های بهداشتی شده است و در کنفرانس های بین المللی و پروژه های بزرگ بسیاری مطرح شده و توسط تعداد فزاینده ای از انتشارات در مجلات آموزش پزشکی موردنقد قرار گرفته است ولی تابه حال چارچوبی مبتنی بر شایستگی در گروه پرستاری ارائه نشده است، ارائه چارچوبی جامع، مبتنی بر شایستگی، بسط و استانداردسازی مفهوم شایستگی در گروه پرستاری یک ضرورت محسوب می شود. در این راستا پژوهشگر بر آن است از طریق مرور نقادانه مقالات بین المللی آموزش مبتنی بر شایستگی و با عنایت به شفاف سازی مفهوم شایستگی، شناخت ابعاد، خصوصیات و عوامل موثر بر آن در تعیین معیارها و استانداردسازی چارچوب شایستگی های پرستاری و آموزش آن مفید باشد. روش کار: برای این مطالعه مروری انتقادی، کلیه مقالات منتشرشده از سال های 1990 تا 2015 که مرتبط با تعریف چارچوب شایستگی ها برای آموزش مبتنی بر شایستگی در پرستاری بود، به دو زبان انگلیسی و فارسی موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. ابتدا سوال مطالعه تعریف و استراتژی جستجو مشخص گردید. برای جستجوی مطالعات از بانک داده های بین المللی و منابع داخلی ازجمله CINAHL, Web of Sciences, Science direct ERIC, Google Scholar، PubMed, SCOPUS, Wiley, Springer، Cochrane, EMBASE، SID, Irandoc، , Iranmedex British Education Index BEI و با استفاده از کلیدواژه های education COMPETENCY, COMPETENCY framework, COMPETENCY-BASED Nursing, critical review و ترکیب آن ها استفاده گردید. مقالاتی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند ازنظر کیفیت با استفاده از چک لیست های مربوطه ارزیابی شدند. یافته ها: تعداد 2700 مورد مقاله یافت شد و از بین آن ها 217 مقاله وارد مطالعه مروری شدند. سپس با توجه به میزان مرتبط بودن به دودسته مرتبط و غیر مرتبط تقسیم شدند و نهایتا 84 مقاله از آن ها گزینش نهایی شد و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: هدف اصلی از به کار بردن شایستگی ها در آموزش مبتنی بر شایستگی در پرستاری افزایش احتمال انتقال تجارب یادگیری در پیامدهای سازمانی مبتنی بر عملکرد می باشد. برای تحقق این مهم، موسسات آموزشی دامنه گسترده ای از مطالعات را برای شناسایی شایستگی به کار می بندند که دانشجویان را برای آماده شدن جهت دنیای کار آینده یاری نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 243

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1 (پی در پی 71)
 • صفحات: 

  110-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1531
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: در علم بر پایه مدارک (Evidence-BASED) پزشکان و دندانپزشکان بر اساس شواهد و مدارکی که از منابع مختلف به دست می آورند برای بیماران تصمیم گیری می کنند، ولی آیا هر مدرکی با هر درجه از اعتبار می تواند مبنای صحیح و درستی برای تصمیم گیری باشد؟ طبق مدارک موجود بیش از 30 درصد از دستورالعمل های درمانی و مدارکی که از کتاب ها و مراجع به دست می آیند اشتباه بوده، گمراه کننده می باشند.در منابع دیگر نیز آمار و ارقام تقریبا مشابهی وجود دارد. درصد بالایی از این دستورالعمل های درمانی اشتباه ماحصل فقدان ها و کمبودهای موجود در تحقیقات بالینی است، که از علل متعددی همچون عدم اطلاع محققین از مبانی پژوهش، محدودیت های پژوهش و تحقیق، ارایه غیرواضح مطالب و بیان نتایج کاذب منشا می گیرد. امروزه برای شناخت نقاط ضعف و قوت مدارک و شواهد، علم پزشکی مبتنی بر مدرک (EBM) یا دندانپزشکی مبتنی بر مدرک (EBD) شکل گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1531

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
litScript