نتایج جستجو

412

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

42

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

جبل عاملی لیلا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  65-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1267
 • دانلود: 

  358
چکیده: 

توکسین ها سمومی هستند که دارای منشا بیولوژیکی بوده و بر روی سیستم های زنده اثر مخرب و یا مرگ آور دارند. موجودات توکسین ها را به منظور به دست آوردن مواد غذایی، محافظت در برابر شکارچیان و نیز عفونت زایی در میزبانانشان تولید می کنند. اگر چه توکسین ها برای اهداف تخریب کننده به کار گرفته می شوند، اما دارای اثرات مفیدی برای انسها نیز می باشند. از جمله توکسین هایی که دارای مصارف گوناگون - به ویژه درمانی - هستند: توکسین های تولید شده توسط CLOSTRIDIUM botulinum، CLOSTRIDIUM tetani، Corynebacterium diphtheria، Pseudomonas aeruginosa، Shigella و Bacillus thuringiensis می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1267

دانلود 358 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CALDERWOOD S.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  161-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64885
 • دانلود: 

  26260
کلیدواژه: 
چکیده: 

CLOSTRIDIUM difficile is a Gram-positive sporeforming anaerobic bacillus, which is found in the stool flora of 25-80% of healthy infants but rarely in the stool of healthy adults and children over the age of 12 months…

آمار یکساله:  

بازدید 64885

دانلود 26260 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2 (پیاپی 83)
 • صفحات: 

  63-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  602
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

CLOSTRIDIUM perfringens بخشی از فلور طبیعی خاک می باشد و گزارشات متعددی از جدا شدن این ارگانیسم از مواد غذایی خام و پخته وجود دارد. این باکتری به پنج تایپ A تا E تقسیم شده است و این تقسیم بندی بر اساس تولید سم آلفا، بتا، اپسیلون و یوتا می باشد. در این مطالعه از واکنش multiplex PCR جهت شناسایی باکتری Cl. perfringens تایپ های D و C وB  و A استفاده شد. تایید اولیه تیپ های باکتریایی مورد استفاده با روش بیوشیمیایی و سرولوژیکی صورت گرفت. جهت شناسایی بوسیله PCR، چهار جفت پرایمر با دمای ذوب نزدیک به هم طراحی گردید. قطعات تکثیر یافته برای تیپ A، 1167 جفت باز (سم آلفا) و برای تیپ B، 1167 و 1025 و 961 جفت باز (سم آلفا، سم بتا و سم اپسیلون) و برای تیپ C، 1167 و 1025 جفت باز (سم آلفا و سم بتا) و برای تیپ D، 1167 و 961 جفت باز (سم آلفا و سم اپسیلون) بود. جهت بررسی ویژگی واکنش از باکتری Cl. botulinum به عنوان کنترل منفی استفاده شد که نتایج PCR آن با پرایمرهای طراحی شده منفی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که شناسایی کلستریدیوم پرفرنجنس با استفاده از multiplex PCR بسیار ساده، حساس، اختصاصی و در حداقل زمان بوده و می توان جهت تعیین تایپ های A و B و C وD Cl.perfringens  استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 602

دانلود 147 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 2
 • صفحات: 

  66-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70082
 • دانلود: 

  31450
چکیده: 

Background: We undertook this study to investigate the presence of C. perfringenes in two groups of diarrheal patients (IBD and non- IBD patients).Methods: A total of 97 stool samples were obtained from patients with gastroenteritis, including 55 (5.85%) from non- IBD patients and 39 (41.5%) from IBD patients. The stool samples were examined for the detection of C. perfringenes and C. difficile after treatment with buffer salin phosphate. The treated samples were cultured on Neomycin Egg Yolk Agar plates supplemented with 5% horse blood and CCFA for isolation of C. perfringens and C. difficile, respectively and incubated at 37oC under anaerobic conditions for 2 days. PCR was done on the extracted DNAs of C. difficile and C. perfringenes colonies for toxin encoding genes tcdA, tcdB and cpe.Results: Out of the 97 stool samples tested, C. perfringenes and C. difficile were detected in 19 (20.2%) and 10 (10.3%) samples, respectively. Two isolates of C. perfringens (2.1%) and 10 (10.3%) isolates of C. difficile were positive for cpe, tcdA, and tcdB toxin encoding genes. No association was found between type of infection in IBD and non-IBD patients groups.Conclusion: Overgrowth of toxigenic strains of C. perfringens beyond C. difficile in diarrheal patients proposes their clinical significance that should be considered by physicians.

آمار یکساله:  

بازدید 70082

دانلود 31450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

JOHNSON ERICA A. | HAAS GERHARD J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  265-271
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  27016
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27016

دانلود 28498 استناد 457 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  36-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  322
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

هدف: مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری التهابی سیستم عصبی مرکزی است. شواهدی وجود دارد که سم اپسیلون کلستریدیوم پرفرنجنس با افزایش نفوذپذیری سد خونی-مغزی باعث آسیب به میلین سلول های عصبی می شود و لذا در بروز این بیماری نقش دارد. بنابراین، هدف از انجام این مطالعه، شناسایی مولکولی کلستریدیوم پرفرنجنس تولیدکننده سم اپسیلون در نمونه های جدا شده از مدفوع بیماران مولتیپل اسکلروزیس به روش Multiplex-PCR می باشد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-مقطعی که بر روی 60 نمونه مدفوع بیماران مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس و 60 نمونه مدفوع افراد سالم صورت گرفت، آلودگی به کلستریدیوم پرفرنجنس مولد -توکسین توسط روش M-PCR پس از استخراج DNA ژنومی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: از تعداد 60 نمونه مدفوعی دریافت شده از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس تعداد 11 نمونه (3/18%) برای 16S rRNA و 2 نمونه (3/3%) برای ژن کد کننده -توکسین مثبت بودند. تمامی نمونه های حاصل از افراد سالم فاقد کلستریدیوم پرفرنجنس و سم اپسیلون بودند. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، فراوانی سویه های کلستریدیوم پرفرنجنس توکسیژنیک در افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس بالا است که این خود می تواند بیانگر ارتباط بین وجود این توکسین و بیماری مالتیپل اسکلروزیس باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 322

دانلود 181 استناد 0 مرجع 6
strs
نویسندگان: 

KHANNA N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  95-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  23035
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23035

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  335-343
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  277
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 277

دانلود 33 استناد 0 مرجع 601
نویسندگان: 

نشریه: 

MICROBIOLOGY SPECTRUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1329
 • بازدید: 

  10225
 • دانلود: 

  25729
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10225

دانلود 25729 استناد 1329 مرجع 0
نویسندگان: 

رحمتی احمد | برازیر جان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  136-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  706
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

زمینه و هدف: کلوستریدیوم دیفیسیل عامل کولیت با غشای کاذب و اسهال وابسته به آنتی بیوتیک کسب شده از بیمارستان، به روش های فنوتیپی و مولکولی تعیین نوع می شود. هدف از این بررسی مطالعه پراکندگی ریبوتیپ های این ارگانیسم در محدوده جغرافیایی و در زمان مورد نظر بود.روش کار: در این بررسی 18 سویه از بیماران بخش های مختلف بیمارستانی در لهستان در سال های 1381 - 82 مورد آزمایش حساسیت به وانکومایسین و مترونیدازول قرار گرفت. نمونه ها با نور فرابنفش و لاتکس آگلوتیناسیون تعیین هویت مجدد شده و وجود توکسین های A و B مشخص شد. با استخراج DNA و تکثیر آن بوسیله واکنش زنجیره ای پلیمراز و الکتروفورز، ریبوتیپ آنها تعیین گردید.یافته ها: همه سویه ها به وانکومایسین و مترونیدازول حساس بوده و کلنی همه آنها در مقابل نور فرابنفش فلوئورسانس زرد مایل به سبز نشان دادند. همه سویه ها از نظر لاتکس آگلوتیناسیون مثبت گردیدند. هفت سویه از نظر وجود توکسین A مثبت بود. از نظر توکسین B همه موارد غیر از یک مورد مثبت شد. در تعیین ریبوتیپ مولکولی کلوستریدیوم دیفیسیل مشخص شد که این سویه ها متعلق به7 ریبوتیپ 12، 14، 17، 18، 29، 70 و 90 بوده و ریبوتیپ 17 (%61) از همه بیشتر بود.نتیجه گیری: در هر منطقه ای ریبوتیپ های خاصی از کلوستریدیوم دیفیسیل از شیوع بیشتری برخوردار بوده و برای مطالعات اپیدمیولوژیک تعیین ریبوتیپ های این کلوستریدیوم ضروری است و بهتر است سویه های شایع این ارگانیسم در مراکز بهداشتی و درمانی ایران نیز شناسایی شده و جهت پیگیری های اپیدمیولوژیک، ریبوتیپ آنها تعیین شود.

آمار یکساله:  

بازدید 706

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
litScript