نتایج جستجو

148

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

15

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4 (پیاپی 4)
 • صفحات: 

  365-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3452
 • دانلود: 

  808
چکیده: 

مباحث مرتبط با گیاهان دارویی و داروهای گیاهی از مهم ترین و پرجاذبه ترین موضوعات مربوط به علوم پزشکی در دهه های اخیر بوده است. تاریخچه مصرف گیاهان دارویی به قدمت حضور انسان بر روی کره زمین می باشد. تقریبا در تمام اقوام و قبایل، انسان ها از گیاهان دارویی بهره می گرفته اند. گیاه کاسنی (.CICHORIUM INTYBUS L) که امروزه با اثراتی متنوع مانند آنتی هپاتوتوکسیسیتی، ضد مالاریا، کاهنده قندخون، آنتی اکسیدان و ضد التهاب، مصرف گسترده ای در ایران و سایر کشورها داشته است یکی از این گیاهان می باشد. در منابع طب سنتی ایران، این گیاه با نام هندباء ذکر شده است و اطبای قدیم از گیاه کاسنی به عنوان گیاهی با طبع سرد و تر یاد کرده اند. در گذشته این گیاه به عنوان مقوی کبد، صفراآور، مدر، ملین و اشتهاآور مصرف می شده است که تعدادی از این خواص طی بررسی های آزمایشگاهی، امروزه نیز به اثبات رسیده اند. در این مطالعه سعی شده است تا با مروری بر منابع طب سنتی ایرانی و داشته های ارزشمند گذشتگان در مورد یکی از گیاهان دارویی مهم و بررسی اثرات مشاهده شده از این داروگیاه در مستندات علمی اخیر، ضمن بررسی تطبیقی این موارد، این گیاه و اثرات آن در طب سنتی و پزشکی نوین معرفی گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 3452

دانلود 808 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  257-261
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14851
 • دانلود: 

  8489
چکیده: 

Introduction: Oxidative stress is involved in many diseases, including hypertension, kidney failure, and heart disease. This study aimed to evaluate the effect of hydroalcoholic CICHORIUM INTYBUS extract on blood pressure in rats. Antioxidant activity, phenolic and flavonoid contents of the plant extract were also evaluated. Methods: In this study, 32 male Wistar rats weighing 250-300 g were divided into four groups of eight each. Animals in the control group were administered with normal saline and in the C. INTYBUS groups with extract at 25, 50, and 100 mg/kg for two weeks. Then, the homodynamic parameters were examined by the Power lab. The phenolic and flavonoid contents were also evaluated by a spectrophotometer and the rate of free radical scavenging activity was measured by the diphenyl-1-picyryl-hydrazyl (DPPH) free radical method. Results: The free radical scavenging activity of C. INTYBUS extract was obtained 47. 85% of DPPH, and flavonoid and phenolic contents were 8. 21 and 27. 19 mg/g of dry extract, respectively. Meanwhile, median (MAP), systolic (SAP) and diastolic arterial pressure (DAP) significantly decreased in the 50 mg/kg extract-treated group compared to the control and 200 mg/kg extracttreated groups. Conclusion: Ethanol extract of C. INTYBUS plays a protective role against hypertension, which, in part, might be due to antioxidant compounds of the plant against free radicals.

آمار یکساله:  

بازدید 14851

دانلود 8489 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  25-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  542
 • دانلود: 

  606
چکیده: 

اینولین کاربرد گسترده ای در زمینه های تغذیه ای، بهداشتی و صنایع غذایی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی شرایط استخراج اینولین از ریشه گیاه چیکوری (CICHORIUM INTYBUS L.) انجام شد. برای این منظور ریشه های تازه در دما (20 تا 25 درجه سلسیوس) و خشک شده در آفتاب دمای (30تا 35 درجه سلسیوس) و همچنین خشک شده در آون (دمای 80 تا 90 درجه سلسیوس) توسط غلظت های مختلف اتانول (20، 40 و 60) درصد، جهت ترسیب اینولین استفاده شد. روش های مختلف جداسازی اینولین با برخی از روش های آماده سازی صنعتی اینولین، تحت تاثیر دما (دمای 15-، 5 و 25 درجه سلسیوس) و اسیدیته آب (pH معادل 6، 7 و 9) مورد مقایسه وارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد، راندمان جداسازی اینولین از ریشه های خشک شده گیاه چیکوری در آفتاب معادل (71%) بود که با راندمان جداسازی اینولین از ریشه های تازه (72%) تفاوت معنی داری نداشت. اینولین حاصل از ریشه های خشک شده در آون که معادل (59%) بود به طور معنی داری (P<0.05)، کمتر از دو روش مذکور بود. علت آن ممکن است هیدرولیز فروکتان ها طی عملیات خشک شدن ریشه ها در دمای بالا، در آون باشد. نتایج نشان داد، برای دست یابی به محصول اینولین با خلوص بالا، ریشه های چیکوری باید با آبی استخراج شوند که pH آن در حدود 7 تنظیم شده باشد. چنانچه pH آب در حدی باشد که محیط اسیدی شود، میزان بازیابی اینولین کاهش می یابد. بطور کلی بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود جهت استخراج اینولین از گیاه چیکوری، از ریشه های تازه برداشت شده از مزرعه و در صورت نیاز به خشک کردن ریشه ها، از دمای محیط (حدود 30 تا 35 درجه سلسیوس) برای خشک کردن استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 542

دانلود 606 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  145-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  305
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

سابقه و هدف: ایران در یک منطقه گرم و خشک قرار دارد و مصرف بهینه آب با روشی که به گیاه آسیب نرسد، از اهمیت بالایی برخوردار است. گیاه کاسنی در تیره گیاهان آوندی قرار دارد، ارتفاع آن به 120 سانتیمتر می رسد و دارای یک ریشه ضخیم می باشد. یکی از موارد بهینه سازی مصرف آب، استفاده از بنتونیت و پلیمر سوپرجاذب است. در این پژوهش به تأثیر این دو ماده بر رشد گیاه کاسنی پرداخته شده است. مواد و روش ها: آزمایش در سال زراعی 1397-1396 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند واقع در 5 کیلومتری جاده بیرجند– کرمان با مقیاس عرض جغرافیایی 32 درجه و 56 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 59 درجه و 13 دقیقه شرقی انجام گرفت. این پژوهش تنش خشکی در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو تیمار آبیاری شامل 100 و 50 درصد در سه تکرار با 6 بستر کشت، اعمال گردید. یافته ها: به طور کلی تنش خشکی بر عملکرد گیاه کاسنی اثر معناداری داشته است. همچنین بیشترین میانگین وزن خشک برگ در اثر متقابل سطوح آبیاری 100 و 50 درصد و سطوح مختلف کشت به ترتیب برابر 66/3686 و 33/2453 کیلوگرم بر هکتار است. بیشترین میانگین اثر متقابل سطوح آبیاری 100% و 50% و سطوح مختلف کشت بر وزن تر ریشه به ترتیب معادل 6/3626 و 6/2526 کیلوگرم بر هکتار و بیشترین میانگین وزن خشک ریشه در اثر متقابل سطوح آبیاری 100 و 50 درصد و سطوح مختلف کشت به ترتیب برابر 6/1276 و 3/903 کیلوگرم بر هکتار می باشد. با توجه به داده های به دست آمده از این تحقیق می توان کمترین مقدار را در تیمار شاهد و بیشترین مقدار اندازه های بدست آمده مربوط به ترکیب تیمار بنتونیت 5/4 کیلوگرم و پلیمر سوپر جاذب می باشد و می توان تأثیر ترکیب این دو تیمار را بر گیاه مشاهده کرد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد اعمال بنتونیت و پلیمر سوپرجاذب بر رشد گیاه اثر مثبتی خواهد داشت و می توان مقاومت گیاه را در برابر تنش آبی افزایش داد و بیشترین عملکرد را از گیاه کاسنی در شرایط آب و هوایی منطقه بیرجند را شاهد بود. ن از این تحقیق می توان کمترین مقدار را در تیمار شاهد و بیشترین مقدار اندازه های بدست آمده مربوط به ترکیب تیمار بنتونیت 5/4 کیلوگرم و پلیمر سوپر جاذب می باشد و می توان تأثیر ترکیب این دو تیمار را بر گیاه مشاهده کرد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد اعمال بنتونیت و پلیمر سوپرجاذب بر رشد گیاه اثر مثبتی خواهد داشت و می توان مقاومت گیاه را در برابر تنش آبی افزایش داد و بیشترین عملکرد را از گیاه کاسنی در شرایط آب و هوایی منطقه بیرجند را شاهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 305

دانلود 270 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KALANTARI H.A. | RASTMANESH R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74281
 • دانلود: 

  53097
چکیده: 

Background- Medicinal plants play an important role in pharmaceutical preparations and medicine. CICHORIUM INTYBUS has its own value in traditional therapy. Objective-In this study we tried to find out the most effective dose and suitable time of administration for optimum results. Methods-Doses of 25 mg/kg, 50 mg/kg, 75 mg/kg, 100 mg/kg, 125 mg/kg and 150 mg/kg were administered orally to the test group. The positive control group also received CCl4 and the negative control group received normal saline. In this investigation serum enzyme activities such as ALT and AST were measured and the histopathological examinations were also studied. Results-The maximum effective dose was 75 mg/kg. Histopathological findings and enzyme levels showed that the best protective effect was seen when given within 30 minutes after CCl4 toxicity. Conclusion-In mice, liver protection was observed at various doses of CICHORIUM INTYBUS but optimum protection was seen with a dose of 75 mg/kg given 30 minutes after CCl4 intoxication.

آمار یکساله:  

بازدید 74281

دانلود 53097 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  194
 • بازدید: 

  3899
 • دانلود: 

  14945
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3899

دانلود 14945 استناد 194 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  33-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2443
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

زمینه و هدف: افینیتی آنتی بادی به آنتی ژن در بسیاری از موارد تاثیر بیولوژیکی مهمی در فعالیت آن آنتی بادی و همچنین در انجام سنجشهای آزمایشگاهی ایمونولوژیکی مانند رادیوایمونواسی (RIA) و ایمونوهیستوشیمی دارد. مطالعه حاضر با هدف سنجش افینیتی آنتی بادی مونوکلونال محصول کلون هیبریدومای A1G8F7 تولید شده نسبت به آنزیم آلکالین فسفاتاز (ALP) انجام گردید.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، روشهای متعددی برای تعیین افینیتی و آویدیتی آنتی بادی تا کنون ابداع شده اند. در همه این روشها از سیستمی استفاده شده که در آن آنتی ژن و آنتی بادی با هم به تعادل برسند و آنگاه بدون تغییر دادن حالت تعادل، مقادیر آنتی ژن آزاد و آنتی ژن همراه شده با آنتی بادی سنجیده می شود. در این تحقیق از یک روش سریع الیزای رقابتی - که افینیتی آنتی بادی را در حالت محلول اندازه گیری می کند - برای سنجش میل پیوندی آنتی بادی مونوکلونال IgG ضد آلکالین فسفاتاز تولید شده از کلون A1G8F7 استفاده شد.یافته ها: غلظت ثابت آنتی بادی برای استفاده در الیزای اختصاصی مرحله دوم تعیین Dissociation Constant (Kd) به روش کلاتز، توسط یک الیزای رقابتی برابر 1µg به دست آمد؛ با رسم نمودار کلاتز Kd کلون A1G8F7 برابر 3.8×10-9 تخمین زده شد.نتیجه گیری: با توجه به این که Kd آنتی بادی های طبیعی بدن برای بیشتر آنتی ژن ها بین 10-7 الی 10-11 متغیر است و با توجه به این که هر چه اندازه Kd کوچکتر باشد، افینیتی آنتی بادی بیشتر خواهد بود، آنتی بادی ترشحی از کلون A1G8F7 برای بیشتر سنجشهای ایمونولوژیکی مناسب به نظر می رسد. عملا در آزمایشهای ایمونوسیتوشیمی و ایمونوهیستوشیمی که با این آنتی بادی مونوکلونال - همراه با آنزیم ALP در لایه سوم - انجام گردید، نتیجه رنگ آمیزی بسیار عالی و قابل مقایسه با نمونه مشابه تجارتی APAAP) شرکت (Dako بود.

آمار یکساله:  

بازدید 2443

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اکوپرشیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1239-1249
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  445
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDf) مراجعه فرمایید.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 445

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  145-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

به منظور بررسی تأثیر تراکم، کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی کاسنی، آزمایشی به صورت کرت های دو بار خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه قمصر شهرستان کاشان، انجام شد. کود نیتروژن در سه سطح صفر، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص در کرت های اصلی، تراکم در سه سطح 6، 9 و 12 گیاه در مترمربع در کرت های فرعی و کود زیستی در سه سطح عدم تلقیح، تلقیح با میکوریزا و تلقیح با ازتوباکتر در کرت های فرعی فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثرات کود نیتروژن، تراکم و کود زیستی بر تعداد برگ، وزن تر و خشک، طول ریشه، میزان فلاونوئید، نیتروژن، فسفر و پتاسیم گیاه معنی دار بودند. مصرف کود نیتروژن باعث افزایش تمام صفات شد. اثرکودهای زیستی نسبت به شاهد بدون کود بر صفات بررسی شده معنی دار و مثبت بود. تأثیر مثبت میکوریزا بر صفات فلاونوئید، فسفر و پتاسیم بیشتر از ازتوباکتر بود. در بین اثرات متقابل دو گانه، تراکم در کود زیستی و تراکم در کود نیتروژن برای صفات تعداد برگ و طول ریشه معنی دار بودند. مقایسه میانگین اثر متقابل تراکم در کود زیستی نشان داد که بیشترین تعداد برگ در تراکم 6 بوته در مترمربع و تلقیح ازتو باکتر و بیشترین طول ریشه در تراکم 12 بوته در مترمربع و تلقیح ازتو باکتر بدست آمد. مقایسه میانگین اثر متقابل تراکم در کود نیتروژن نیز نشان داد که بیشترین تعداد برگ در تراکم 6 بوته در مترمربع و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص و بیشترین طول ریشه در تراکم 12 بوته در مترمربع و مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص مشاهده شد. اثر متقابل کود نیتروژن، تراکم و کود زیستی فقط در صفت وزن تر معنی دار گردید. بیشترین وزن تر(8/1848 گرم در مترمربع) در تیمار 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن، تراکم 12 بوته در مترمربع و کاربرد ازتوباکتر حاصل گردید که افزایش 168 درصدی وزن تر نسبت به شرایط عدم مصرف نیتروژن و کود زیستی در تراکم شش بوته در مترمربع (با 5/688 گرم در مترمربع) را سبب شد.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31567
 • دانلود: 

  29762
چکیده: 

Background: The present study was undertaken to analyze the phytochemical content and biological activity of CICHORIUM INTYBUS seeds traditionally used in Charsadda, Pakistan against multidrug resistant (MDR) bacterial pathogens. Objectives: This study explored the qualitative and quantitative antibacterial potential of C. INTYBUS. Further qualitative analysis of phytochemical content was performed. Methods: CICHORIUM INTYBUS seed extracts were prepared in aqueous, chloroform, ethanol, and hexane separately. Results: All the extracts of C. INTYBUS seeds were screened for antibacterial activity and phytochemical content. CICHORIUM INTYBUS seed extract showed considerable activity against MDRpathogenic bacteria. In the well diffusion method, aqueous extracts showed a higher zone of inhibition against Pseudomonas aeruginosa (16 mm 0. 7 mm) and Acinetobacter baumannii (13 mm 0. 5 mm), whereas chloroform, ethanol, and hexane extracts showed activity against P. aeruginosa (11 mm 0. 3 mm, 12 mm 0. 5 mm, and 11 mm 0 mm, respectively) as compared to Imipenem, a broad spectrum antibiotic. Minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration values for aqueous and ethanol extracts indicate that they were more effective against MDR bacteria. Phytochemical analysis revealed that aqueous and ethanol extracts were rich in alkaloids, carbohydrates, gallotannins, and triterpenoids, whereas chloroform and hexane extracts were more concentrated with phenolics, pseudotannins, saponins, and tannins. CICHORIUM INTYBUS seed extract demonstrated potential activity against MDR human pathogenic bacteria. Conclusions: The undertaken study has for the first time reported the effects of C. INTYBUS seed extracts against MDR bacterial pathogens. Findings of the current study will be helpful for further elucidation of bioactive molecules for therapeutic use against MDR bacterial pathogens.

آمار یکساله:  

بازدید 31567

دانلود 29762 استناد 0 مرجع 0
litScript