نتایج جستجو

61545

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6155

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  389
 • شماره: 

  10075
 • صفحات: 

  1238-1252
تعامل: 
 • استنادات: 

  367
 • بازدید: 

  5290
 • دانلود: 

  13229
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5290

دانلود 13229 استناد 367 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

نشریه: 

LANCET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  398
 • شماره: 

  10302
 • صفحات: 

  786-802
تعامل: 
 • استنادات: 

  116
 • بازدید: 

  1097
 • دانلود: 

  9900
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1097

دانلود 9900 استناد 116 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Pediatric nephrology

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  227-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  378
 • بازدید: 

  701
 • دانلود: 

  14543
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 701

دانلود 14543 استناد 378 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  91
 • صفحات: 

  101-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1066
 • دانلود: 

  116
کلیدواژه: 
چکیده: 

کم خونی در بیماران با بیماری مزمن کلیه سبب افزایش مرگ و میر و از کارافتادگی می شود و سطوح پایین هموگلوبین سبب افزایش میزان بستری شدن و کاهش امید به زندگی می گردد.شیوع هیپرتروفی بطن چپ با پیشرفت کم خونی افزایش می یابد. در واقع هیپرتروفی بطن چپ در نزدیک به 45 درصد از بیماران مزمن کلیه با هموگلوبین زیر 11.4 گرم در دسی لیتر ایجاد می شود و با هر یک گرم کاهش سطح هموگلوبین، ریسک LVH به میزان 6 درصد افزایش پیدا می کند. بنابراین درمان کم خونی یکی از جنبه های مهم مراقبت در بیماران همودیالیزی به شمار می رود.

آمار یکساله:  

بازدید 1066

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  231-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  109
 • بازدید: 

  503
 • دانلود: 

  7815
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 503

دانلود 7815 استناد 109 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  1165
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  140
 • بازدید: 

  995
 • دانلود: 

  9552
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 995

دانلود 9552 استناد 140 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

HERZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  176
 • بازدید: 

  1093
 • دانلود: 

  11838
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1093

دانلود 11838 استناد 176 مرجع 0
نویسندگان: 

ATKINS R.C.

نشریه: 

KIDNEY INTERNATIONAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  SUPPL
 • صفحات: 

  14-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  375
 • بازدید: 

  8758
 • دانلود: 

  14239
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8758

دانلود 14239 استناد 375 مرجع 0
نویسندگان: 

EKNOYAN G.

نشریه: 

CURRENT DIABETES REPORTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  449-453
تعامل: 
 • استنادات: 

  377
 • بازدید: 

  18910
 • دانلود: 

  14482
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18910

دانلود 14482 استناد 377 مرجع 0
نویسندگان: 

TAMADON M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  768
 • بازدید: 

  10794
 • دانلود: 

  15336
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10794

دانلود 15336 استناد 768 مرجع 0
litScript