نتایج جستجو

445

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

45

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

خاکی آرش | پیروی تهمینه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2918
 • دانلود: 

  278
چکیده: 

زمینه و اهداف: داروی ciprofloxacin، از دسته آنتی بیوتیک های خانواده فلوروکینولون می باشد، که بر روی بیماری های حاصل از باکتری های گرم منفی بسیار موثر عمل می کند در حال حاضر بیش از 100 کشور دنیا از این دارو استفاده می کنند. هدف از انجام تحقیق فوق، پی بردن به اثرات داروی ciprofloxacin روی اسپرم های ناحیه دم اپیدیدیم رت بوده است.مواد و روش کار: بیست سر رت نر نژاد ویستار، به دو گروه کنترل (10=n) و تحت مطالعه (10=n) تقسیم شدند. هر دو گروه تحت مطالعه و کنترل در شرایط یکسان از لحاظ مکان و محل زندگی و نوع ماده غذایی و آب آشامیدنی نگهداری می شدند و فقط گروه تحت مطالعه در مقایسه با گروه کنترل از دوز درمــــانی داروی ciprofloxacin به میزان 12.5 mg/kg در طول 60 روز به صورت گاواژ استفاده کردند. در روز شصتم از ناحیه دم اپیدیدیم (CAUDA EPIDIDYMIS)، اسپرم ها جمع آوری شد و جهت آنالیز به آزمایشگاه ارجاع داده شد.یافته ها: پس از آنالیز اسپرم ها در گروه تحت مطالعه و مقایسه با گروه کنترل نتایج حاصله نشان داد که جمعیت اسپرم ها و تحرک اسپرم ها و درصد اسپرم های زنده، کاهش یافته بود و تحت آنالیز آماری با روش Fisher این یافته ها به میزان (p<0.05) معنی دار بود. پس از فیکس کردن بافت اپیدیدیم در فرمالین بافر 10%، جهت بررسی آپوپتوزیس با روش TUNEL مورد مطالعه قرارگرفتند. طبق مشاهدات در زیر میکروسکوپ نوری و آنالیز آماری انجام شده، بیشتر سلول های ناحیه دم اپیدیدیم دچار مرگ برنامه ریزی شده بودند این یافته ها به میزان (p<0.01) معنی دار بود.نتیجه گیری: از آنجا که طبق تحقیق ما داروی ciprofloxacin دارای اثرات کاهنده بر روی پارامترهای سلامتی اسپرم ها می باشد و سبب افزایش مرگ برنامه ریزی شده سلول شده در ناحیه دم اپیدیدیم می شود و از آنجا که در این ناحیه اسپرم ها ذخیره می گردند لذا احتمال می رود که این دارو سبب کاهش میزان باروری شود و در استفاده از آن احتیاط لازم بعمل آید.

آمار یکساله:  

بازدید 2918

دانلود 278 استناد 1 مرجع 5
نویسندگان: 

VERMA R.J. | MATHURIA N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120205
 • دانلود: 

  82811
چکیده: 

Background: The main aim of the present study was to evaluate the ameliorative effect of curcumin on aflatoxin-induced changes in caput and CAUDA EPIDIDYMIS of mice.Materials and Methods: Aflatoxin was obtained by growing Aspergillus parasiticus in sucrose - magnesium sulphate - potassium nitrate - yeast extract (SMKY) liquid medium. Pure curcumin (97% purity) was purchased from Hi-Media Laboratories Pvt. Ltd., Mumbai, India. Young inbred, Swiss strain male albino mice (Mus musculus), weighing approximately 37-40 g, were obtained from Cadila Health Care, Ahmedabad, India. Aflatoxin was orally administered in 25 [low dose (LD)] and 50 [high dose (HD)] μg/0.2 ml olive oil/animal/day (750 and 1500mg/kg body weight) respectively with and without curcumin for 45 days. On day 46, animals were sacrificed by cervical dislocation. Caput and CAUDA EPIDIDYMIS were quickly isolated, blotted free of blood, weighed and used for biochemical studies.Results: Our results revealed that oral administration of aflatoxin for 45 days caused, as compared with vehicle control, significant reduction in the activities of succinate dehydrogenase and adenosine triphosphatase as well as sialic acid and protein contents in both caput and CAUDA epididymides. The effect was dose-dependent.Conclusion: As compared with aflatoxin alone treated animals, curcumin administration along with aflatoxin significantly ameliorates aflatoxin-induced changes in caput and CAUDA EPIDIDYMIS. Ameliorative effect of curcumin on aflatoxin-induced changes in caput and CAUDA EPIDIDYMIS of mice might be due to its antioxidative property.

آمار یکساله:  

بازدید 120205

دانلود 82811 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KAUR R. | KAUR K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  265-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  24412
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24412

دانلود 28498 استناد 457 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

حملی حسین | تاجیک پرویز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  367-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  936
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

هدف: ارزیابی تحرک اسپرم اخذ شده از قسمتهای مختلف اپیدیدیم شتر یک کوهانه در محیط Green buffer با یا بدون زرده تخم مرغ.طرح: مطالعه توصیفی.نمونه ها: بیضه شترهای یک کوهانه ایران.روش: گرفتن بیضه 50 نفر از شترهای یک کوهانه نحر شده در کشتارگاه (یکصد بیضه) برش دم اپیدیدیم و قرار دادن اسپرم به تفکیک بیضه راست و چپ و قرار دادن آنها در محیط Green buffer و ارزیابی تحرک آنها.تجزیه و تحلیل آماری: آمار توصیفی، استفاده از مربع کای.نتایج: اسپرمهای گرفته شده از بیضه حمل و نقل شده در محیط سرم فیزیولوژیک گرم عمدتا فاقد تحرک بودند، در حالی که حدود 80 درصد میانگین اسپرمهای دم اپیدیدیم حمل شده در مجاورت یخ متحرک بودند. پس از قرار گرفتن در گرمخانه، میزان تحرک اسپرمهای سر، بدنه نزدیک به سر، بدنه نزدیک به دم اپیدیدیم و دم اپیدیدیم حدودا به ترتیب 5، 20، 50 و 90 درصد بود. هیچ گونه اختلاف معناداری بین میزان تحرک اسپرمهای گرفته شده از بیضه راست و چپ وجود نداشت. حدود 80 درصد از اسپرمهای ناحیه دم، 30 درصد از اسپرمهای ناحیه بدنه و 5 درصد از اسپرمهای ناحیه سر در محیط Green buffer با 20 درصد زرده تخم مرغ دارای حرکت بودند که اختلاف بین آنها معنادار بود. (P<0.05). این میزان اختلاف در ساعت دوم آزمایش برای اسپرمهای گرفته شده از سر اپیدیدیم (بدون تحرک) و اسپرمهای گرفته شده از بدنه اپیدیدیم (با 10 درصد تحرک) کمتر شده و نسبت اختلاف آنها با اسپرمهای گرفته شده از دم اپیدیدیم (با 70 درصد تحرک) بیشتر بود (P<0.01). اختلاف تحرک در اسپرمهای گرفته شده از دم با دیگر قسمتها تا پایان زمان مطالعه باقی ماند. میزان تحرک اسپرم گرفته شده از دم اپیدیدیم در محیط Green buffer بدون زرده تخم مرغ بود در حالی که بعدا کاهش پیدا کرده و تا پایان آزمایش میزان تحرک اسپرمهای موجود در محیط حاوی زرده تخم مرغ بالاتر ماند.نتیجه گیری: اسپرم دم اپیدیدیم شتر یک کوهانه توان ماندگاری در محیط Green buffer را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 936

دانلود 178 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AHMADI E. | NAZARI HASSAN | DAVOODIAN NAJMEH | KADIVAR ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45697
 • دانلود: 

  24201
چکیده: 

Spermatozoa contained in the CAUDA EPIDIDYMIS could be recovered and used at post-mortem in the situations that the ejaculated sperm are not available such as the sudden death of genetically invaluable livestock males and in endangered wild species. To benefit from the potentials of epididymal spermatozoa, it is important to have suitable protocols for handling and storage of this type of spermatozoa, because the quality of epididymal spermatozoa is affected by the storage conditions. Therefore, the present study was aimed to investigate whether ram epididymal spermatozoa could be preserved in a simple extender containing egg yolk for 120 h at 5˚ C. Epididymal spermatozoa were collected from the tails of the epididymides of slaughtered rams and diluted in Tris-citric acid-fructose extenders containing 0, 10, or 20% EY at 1×10 8 sperm mL-1. Afterwards, the diluted samples were stored at 5˚ C for 120 h. The motility, functional membrane integrity, and morphology of spermatozoa were assessed at 0, 2, 24, 48, 72, 96, and 120 h of storage period. The results showed that storing ovine epididymal spermatozoa without EY was not possible. In the extender containing 20% EY, membrane integrity was similar to the fresh samples up to 72 h, normal morphology up to 96 h, and progressive motility up to 72 h.

آمار یکساله:  

بازدید 45697

دانلود 24201 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (مسلسل 22)
 • صفحات: 

  46-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  937
 • دانلود: 

  166
چکیده: 

بیضه های شترهای یک کوهانه در فصل تولید مثلی و غیر تولید مثلی در یک کشتارگاه محلی جمع آوری گردید. اسپرم از قسمت های مختلف اپیدیدیم (سر، بدنه و دم) گرفته و به طور مجزا روی لام قرار داده شد، با ائوزین نیگروزین رنگ آمیزی و با خشک کن موی خشک شد و سپس به آزمایشگاه منتقل گردید. در آزمایشگاه لام ها در زیر میکروسکوپ نوری جهت ارزیابی میزان اسپرم های زنده و میزان اسپرم های دارای قطره پروتوپلاسمی مورد بررسی قرار گرفتند. میزان اسپرم های زنده 83، 90 و 86% در فصل تولید مثل و 80، 82 و 90.5% در فصل غیر تولید مثل برای قسمت های سر، بدنه و دم اپیدیدیم بود، که اختلاف معنی داری را در بین آن ها نشان نداد. همچنین هیچ اختلاف معنی داری بین درصد اسپرم های زنده بیضه های راست و چپ وجود نداشت. میزان اسپرم های زنده دارای قطره پروتوپلاسمی در فصل تولید مثل به ترتیب 66، 70 و 74% برای سر، بدنه و دم اپیدیدیم بود و در فصل غیر تولید مثل برای این قسمت ها به ترتیب 73، 70 و 82% بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری بین آن ها وجود نداشت. همچنین اختلاف معنی داری بین بیضه های راست و چپ و بین فصل های تولید مثل و غیر تولید مثل وجود نداشت. نتیجه گیری می شود که اسپرم را می توان از هر قسمت بیضه به دست آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 937

دانلود 166 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (مسلسل 51)
 • صفحات: 

  188-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  690
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 690

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

VERNET P. | AITKEN R.J. | DREVET J.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  216
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  31-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  1338
 • بازدید: 

  45291
 • دانلود: 

  26189
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 45291

دانلود 26189 استناد 1338 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

CUREUS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  438
 • بازدید: 

  2160
 • دانلود: 

  24809
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2160

دانلود 24809 استناد 438 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  90
 • صفحات: 

  367-372
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2244
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

مقدمه: سندرم دم اسب از اورژانس های جراحی اعصاب بوده و باید به طور جدی با آن برخورد شود هدف از این مقاله بررسی بیماران با سندرم دم اسب از نظر نتایج و رابطه بین زمان عمل جراحی و پیش آگهی در 87 بیمار عمل شده در بخش جراحی اعصاب بیمارستان قائم (عج) مشهد می باشد.روش کار: این مطالعه توصیفی در بیماران با سندرم دم اسب که از سال 1365 تا 1383 در بخش جراحی اعصاب بیمارستان قائم (عج) بستری و تحت درمان قرار گرفته بودند انجام شده است 87 بیمار از نظر علایم بالینی و فرا بالینی و نتایج عمل جراحی و زمان عمل جراحی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج جراحی به صورت خیلی خوب، خوب، متوسط و تغییر نیافته ارزیابی شده است. اطلاعات فردی، نتایج عمل جراحی و نتایج آزمایشگاهی در پرسشنامه ای جمع آوری گردید. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای دو پردازش شد.نتایج: از 87 بیمار 61 مودر مذکر و 26 مورد مونث بوده و سن آنها از 26 تا 64 سال متغییر بوده است، شایعترین محل هرنی دیسکال که ایجاد سندرم دم اسب نموده (%39) L4-L5 و کمترین آنها (0.9) L2-L3 بوده است نتایج عمل جراحی در پیگیری متوسط 4 ساله در %37.9 بسیار خوب و در %8.1 تغییر نیافته بوده است.نتیجه گیری: سندرم دم اسب یکی از اورژانس های جراحی اعصاب بوده و اگر در 48 ساعت اول شروع علایم بخصوص در آنهایی که علایم ناکامل دارند تحت عمل جراحی قرار گیرند نتیجه بسیار خوب خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 2244

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
litScript