نتایج جستجو

236

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

24

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

MICROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  166
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  106
 • بازدید: 

  1327
 • دانلود: 

  17462
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1327

دانلود 17462 استناد 106 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  43-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121007
 • دانلود: 

  35132
چکیده: 

Background & Objectives: CAMPYLOBACTER JEJUNI is a Gram negative, microaerophilic, non-spore-forming and a small curved bacillus which is able to cause foodborne infection in human. In this study the occurrence of C. JEJUNI in poultry and beef meat was investigated.Materials & Methods: Forty raw meat samples including 22 poultry samples and 18 beef samples were investigated for the presence of C. JEJUNI. To isolate the bacterium, the samples were initially enriched in Preston Broth medium and subsequently transferred to CAMPYLOBACTER selective Agar containing defibrinated sheep blood and antibiotics. The biochemical tests were used for identification of isolated bacteria at species level. Results: Three poultry samples were positive for C. JEJUNI.  Conclusion: Alimentary tract of chickens contain high numbers of C. JEJUNI therefore, this bacterium can be easily found in their feces. It is recommended to use chlorinated water in birds’ feed and to perform slaughtering, skinning and evisceration under aseptic conditions to prevent CAMPYLOBACTERiosis in human from poultry meat. None of the beef samples yielded any CAMPYLOBACTER; this may be due to limited number of samples of beef meat analyzed in this study.

آمار یکساله:  

بازدید 121007

دانلود 35132 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  188-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1872
 • دانلود: 

  451
چکیده: 

کمپیلوباکتر ژژونی (CAMPYLOBACTER JEJUNI) باسیل گرم منفی، خمیده، متحرک، گرمادوست و میکروآئروفیل از خانواده کمپیلوباکتریاسه (CAMPYLOBACTERiaceae) بوده و یکی از عاملین مهم انتریت به نام کمپیلوباکتریوز است. منبع اصلی این باکتری مجرای گوارش حیوانات، به ویژه مرغ و بوقلمون می باشد. مصرف گوشت و مرغ نیم پز، شیر خام و آب غیر کلرینه علل عمده انتقال این باکتری به انسان و بروز کمپیلوباکتریوز می باشند. 2 تا 5 روز پس از مصرف غذای آلوده، علایم کمپیلوباکتریوز شامل تب، دل درد و اسهال ظاهر می شود که اسهال ممکن است به اسهال خونی ختم گردد. معمولا در این عفونت غذایی استفراغ وجود ندارد. برای کنترل این عفونت باید مواد غذایی گوشتی به طور کامل پخته شده و از مصرف شیر خام و آب غیر کلرینه نیز جلوگیری شود.شایسته است علاقه مندان به علم میکروبیولوژی پزشکی پس از مطالعه این مقاله آشنایی کامل با موارد ذیل داشته باشند:- ویژگی های سلولی، حیاتی و بیوشیمیایی کمپیلوباکتر ژژونی- منابع دامی و غذایی آن- علایم بیماری کمپیلوباکتریوز- دوز عفونی و نحوه انتقال آن- فاکتورهای بیماری زایی و نحوه پیشگیری و کنترل کمپیلوباکتریوز

آمار یکساله:  

بازدید 1872

دانلود 451 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60247
 • دانلود: 

  31655
چکیده: 

Background: CAMPYLOBACTER jejune and C. coli are recognized as the most common bacteriological causes of gastroenteritis in humans. In this study Identification of CAMPYLOBACTER JEJUNI and CAMPYLOBACTER Coli from samples using PCR was explored. Methods: Detection was performed using diarrheal samples collected 8 from 117 children. The genomic DNA of samples was extracted by phenol-chloroform method. All DNA extracts were examined for the presence of C. JEJUNI and C. coli species based on PCR method. Results: Of 117 diarrheal samples, 35 (29. 9%) were found positive for 10 CAMPYLOBACTER spp using PCR. Conclusions: The results of this study showed that PCR is effective for rapidly screening stool samples for CAMPYLOBACTER spp, due to its high sensitivity and specificity.

آمار یکساله:  

بازدید 60247

دانلود 31655 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  158-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  613
 • بازدید: 

  91053
 • دانلود: 

  75294
چکیده: 

Background: The aim of this study was to determine the prevalence of virulence-associated genes and enter obacterial repetitive intergenic consensus PCR (ERIC-PCR) analysis of CAMPYLOBACTER spp. isolated from children with diarrhea in Iran. Methods: A total of 200 stool specimens were obtained from children under 5 years during July 2012 to July 2013. Detection of C. JEJUNI and C. coli was performed by standard biochemical and molecular methods. The presence of virulence-associated genes and genetic diversity of isolates was examined using PCR and ERIC-PCR analyses. Results: A total of 12 (6%) CAMPYLOBACTER spp. were isolated from patients including 10 (4.5%) C. JEJUNI and 2 (1.5%) C.coli. The flaA, cadF and ciaB genes were present in 100% of isolates, while no plasmid of virB11 gene was present in their genome. The prevalence of invasion-associated marker was 100% among C. coli and was not detected in C. JEJUNI isolates. The distribution of both pldA and the genes associated with cytolethal distending toxin (CDT) was 58.3% in C. JEJUNI isolates. Seven distinct ERIC-PCR profiles were distinguished in three clusters using ERIC-PCR analysis. Genotyping analysis showed a relative correlation with geographic location of patients and virulence gene content of isolates. Conclusion: To our knowledge, this is the first molecular survey of CAMPYLOBACTER spp. in Iran concerning genotyping and virulence gene content of both C. JEJUNI and C. coli. ERIC-PCR revealed appropriate discriminatory power for clustering C. JEJUNI isolates with identical virulence gene content. However, more studies are needed to clearly understand the pathogenesis properties of specific genotypes.

آمار یکساله:  

بازدید 91053

دانلود 75294 استناد 613 مرجع 0
نویسندگان: 

ACIK M.N. | CETINKAYA B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  397-403
تعامل: 
 • استنادات: 

  449
 • بازدید: 

  22387
 • دانلود: 

  26833
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22387

دانلود 26833 استناد 449 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3 (مسلسل 85)
 • صفحات: 

  252-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  487
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

سابقه و هدف: کمپیلوباکتر ها گونه ای از باکتری های مشترک میان انسان و طیور هستند که عموما عامل ایجاد بیماری های مختلف از جمله گاستروانتریت، در انسان می باشند. به نحوی که سیستم گوارشی طیور دارای میزان بالایی از این باکتری است. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع گونه های کمپیلوباکترژژونی و کمپیلوباکترکلی در کبد طیور بسته بندی شده و آماده برای عرضه به عموم و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها است.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی و در فصل بهار سال 1395 در شهر همدان انجام شد. تعداد 80 نمونه کبد مرغ بسته بندی شده در فروشگاه های عرضه کننده گوشت و مشتقات طیور، از سطح شهر همدان جمع آوری گردید که ابتدا مرحله غنی سازی نمونه های کبد در محیط بروسلا براث انجام شد و سپس جداسازی با استفاده از محیط انتخابی کمپیلوباکتر سلکتیو آگار صورت گرفت. در مرحله بعد به وسیله تست های تشخیصی شیمیایی و مشاهده مستقیم در زیر میکروسکوپ صحت باکتری های مورد نظر تایید گردید و تست آنتی بیوگرام به روش دیسک دیفیوژن جهت تشخیص مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها انجام شد.یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که از 80 عدد نمونه کبد مورد بررسی، شیوع 90 درصدی را کمپیلوباکتر ها دارا هستند. که از این میزان شیوع 73.61 درصد کمپیلوباکترژژونی و 26.39 درصد کمپیلوباکترکلی مشاهده شد. بیشترین میزان مقاومت ایزوله ها به آنتی بیوتیک کوتریموکسازول 10 میکروگرمی به میزان 79 درصد و بیشترین میزان حساسیت به آنتی بیوتیک جنتامایسین 10 میکروگرمی به میزان 99 درصد مشاهده گردید. از 12 نوع دیسک آنتی بیوتیکی مورد استفاده بیشترین میزان مقاومت ایزوله ها به آنتی بیوتیک کوتریموکسازول 10 میکروگرمی و بیشترین میزان حساسیت به آنتی بیوتیک جنتامایسین 10 میکروگرمی مشاهده گردید.نتیجه گیری: میزان شیوع کمپیلوباکترژژونی و کمپیلوباکترکلی در کبد طیور بسته بندی عرضه شده در شهر همدان نسبتا بالا بوده و مصرف کنندگان باید دقت بالایی زمان پخت و مصرف این ماده غذایی داشته باشند و می توانند با پخت کبد مرغ در دمای بالای 70 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقیقه و شست و شوی صحیح وسایل مورد استفاده قبل از طبخ و پخت از انتشار این باکتری جلوگیری کنند و بهتر است در صورت امکان افراد دارای نقص سیستم ایمنی، سالمندان و کودکان از خوردن کبد طیور خودداری نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 487

دانلود 270 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  37-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  25154
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25154

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  146
 • بازدید: 

  959
 • دانلود: 

  20326
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 959

دانلود 20326 استناد 146 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2 (پیاپی 91)
 • صفحات: 

  53-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  981
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

کمپیلوباکتریوزیس از شایع ترین عوامل اسهال و گاستروانتریت در انسان بوده و عامل این بیماری، گونه های خانواده کمپیلوباکتر می باشند. در انتقال این بیماری گوشت و فراورده های آن به عنوان مهمترین منبع آلودگی در ایجاد عفونت های انسانی محسوب می شوند. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع و مقاومت ضد میکروبی گونه های کمپیلوباکتر جدا شده از طیور کشتار شده در کشتارگاه های رفسنجان انجام شد. 100 نمونه از کبد و گوشت طیور کشتار شده در کشتارگاه های شهرستان رفسنجان به صورت تصادفی ساده جمع آوری گردیده و به آزمایشگاه انتقال داده شد. در آزمایشگاه با استفاده از محیط preston broth و گرمخانه گذاری در شرایط بی هوازی به همراه انجام تست های شیمیایی اختصاصی اقدام به شناسایی گونه های کمپیلوباکتر نمودیم. همچنین در ادامه این مطالعه جهت بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی با استفاده از دیسک های آنتی بیوتیک روتین اقدام گردید. نتایج نشان داد که از 100 نمونه آزمایش شده 31 نمونه آلوده به گونه های کمپیلوباکتر بودند. که از این میان پس از آزمون شیمیایی 19 نمونه (61.29 درصد) آلوده به CAMPYLOBACTER JEJUNI و 12 نمونه (38.71 درصد) آلوده بهCAMPYLOBACTER coli  بودند. همچنین در بررسی مقاومت انتی بیوتیکی، این عامل نسبت به سیپروفلوکساسین و اریترومایسین بیشترین حساسیت و نسبت به کوتریموکسازول و جنتامایسین بیشترین مقاومت را نشان داد. مطالعه حاضر نشان از شیوع بالای گونه های کمپیلوباکتر در گوشت های طیور مورد مطالعه بوده که با توجه به انتقال گونه های این جنس به انسان، اهمیت بهداشتی این ارگانیسم از طریق مصرف گوشت و کبد طیور باید مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 981

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
litScript