نتایج جستجو

2174

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

218

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

DAWKINS C. | SRINIVASAN T.N. | WHALLEY J.

نشریه: 

HANDBOOK OF ECONOMETRICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3653-3703
تعامل: 
 • استنادات: 

  410
 • بازدید: 

  14823
 • دانلود: 

  19766
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14823

دانلود 19766 استناد 410 مرجع 0
نویسندگان: 

DEMYANOVICH Y.K. | KOSOGOROV O.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  164
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  364-382
تعامل: 
 • استنادات: 

  406
 • بازدید: 

  12924
 • دانلود: 

  19057
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12924

دانلود 19057 استناد 406 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1896
 • دانلود: 

  962
چکیده: 

در این مقاله، کاربردی نو از یک حسگر ژیروسکوپ ممز (MEMS) ارزان قیمت برای تعیین وضعیت یک ماهواره کوچک، ارائه و مراحل کالیبراسیون این حسگر شرح داده شده است. از آنجا که کاربرد مورد نظر ماهواره بوده است و در این وسیله عملا شتاب گرانش بی اثر خواهد بود در این تحقیق برای اولین بار تاثیر بایاس گرانش بر داده های حسگر دیده شده و با پیشنهاد یک روش نو میزان این اثر، محاسبه و در کالیبراسیون لحاظ شده است. برای کالیبراسیون این حسگر از یک میز چرخان دقیق تک محوره استفاده و با توجه به تاثیر تغییرات دمایی بر بایاس و ضریب مقیاس، روشی برای حذف اثر منفی این خطاها از طریق جبران سازی دمایی ارائه می شود. این حسگر سه محوره از نصب متعامد سه ژیروسکوپ شکل گرفته است. با توجه به دشواری دسترسی به میز چرخان سه محوره، روشی بر پایه استفاده از میز چرخان تک محوره برای حذف خطای عدم تراز بودن (Misalignment) استفاده شده است. خطای عدم هم ترازی با قرار دادن حسگر در وضعیت های متفاوت و چرخش میز در سرعت های مختلف به طور قابل ملاحظه ای حذف شده است. نتایج آزمایشگاهی، صحت روش پیشنهادی برای کالیبراسیون حسگر ژایروی ممز سه محوره را تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1896

دانلود 962 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  354
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

در این مطالعه با استفاده از 48016 بیشینه دامنه ی رکوردهای مصنوعی لرزه نگاشت وود-اندرسون استخراج شده از شکل موج های مربوط به 2650 زلزله ی ثبت شده توسط لرزه نگاشت های مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی مهندسی زلزله و شبکه های موقت دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، رابطه کاهندگی برای بزرگای محلی برای کل ایران به صورت زیر محاسبه شده است: که در این رابطه فاصله کانونی بر حسب کیلومتر و بیشینه دامنه جابه جایی موج برشی برحسب میلی متر است. داده های استفاده شده برای محاسبه رابطه بالا مربوط به زلزله های با فواصل کانونی 10 الی 800 کیلومتری است و در نتیجه رابطه محاسبه شده برای فواصل کانونی مساوی و کمتر از 800 کیلومتر معتبر است. در رابطه کاهندگی محاسبه شده، پارامتر پخش هندسی بیشتر از مقدار ارائه شده توسط رابطه هاتون و بور [1] است که پخش فوق کروی جبهه موج در فواصل نزدیک را نشان می دهد. در صورت عدم استفاده از داده های با فاصله کانونی کمتر از 60 کیلومتر، پارامتر پخش هندسی به مقادیر پخش کروی نزدیک می شود. مقادیر تصحیح ایستگاهی در محدوده ی 44/0-و 32/0 است. به طورکلی، برای بیشتر ایستگاه های واقع در زاگرس، البرز و شمال غرب ایران مقادیر تصحیح ایستگاهی منفی محاسبه شده است که نشان دهنده ی تقویت دامنه امواج برشی و برای بیشتر ایستگاه های ایران مرکزی و شمال شرق ایران تصحیح ایستگاهی مثبت به دست آمده است. رابطه ی کاهندگی به دست آمده برای ایران به طور قابل توجهی در فواصل نزدیک کانونی بزرگای متفاوتی از روابط مورد استفاده در مراکز زلزله نگاری ایران می دهد. با توجه به گسترش شبکه های لرزه نگاری ایران و افزایش ثبت زلزله ها در فواصل نزدیک کانونی، پیشنهاد می شود از رابطه ی محاسبه شده در این مطالعه برای تخمین بزرگای محلی در ایران استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 354

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KASHANI M. | MIYAMOTO T. | TANIMURA Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  6-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39529
 • دانلود: 

  46267
چکیده: 

The CALIBRATION procedure of silver activation detectors using a mono energetic neutron source with 5MeV beam energy at FRS of JAERI (Japan Atomic Energy Research Institute) is described in this paper. These detectors are fabricated for measuring fusion neutron burst emitted of z-pinch and plasma focus devices in ASRL (the Atomic Science Research Laboratory).

آمار یکساله:  

بازدید 39529

دانلود 46267 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  147-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27720
 • دانلود: 

  13415
چکیده: 

Purpose: To determine the prevalence of CALIBRATION errors in Goldmann applanation tonometers at Farabi Eye Hospital.Methods: This cross-sectional study was performed on all tonometers in use at Farabi Eye Hospital. All Haag-Streit Goldmann applanation tonometers were checked according to the manufacturer’s method by two independent observers and by a third observer in case of mismatched results. CALIBRATION errors were classified into 6 categories of ±0.5, ±1, ±1.5, ±2, ±2.5 and more than ±2.5 mmHg. Results: Overall, 43 Goldmann tonometers were evaluated. There were 3 (7%), 10 (24.3%), 16 (38.3%), 24 (56.9%), 31 (72.1%) and 12 (27.9%) tonometers within CALIBRATION errors of ±0.5, ±1, ±1.5, ±2, ±2.5 and more than ±2.5 mmHg respectively.Conclusion: Goldmann tonometers were not within the manufacturer's recommended range (±0.5 mmHg) in 93%, and not within the acceptable range of ±2.5 mmHg in 28% of checked devices. Further study is needed to demonstrate the correlation between CALIBRATION errors and clinical errors.

آمار یکساله:  

بازدید 27720

دانلود 13415 استناد 0 مرجع 3500
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  72-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  391
 • بازدید: 

  3169
 • دانلود: 

  16455
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3169

دانلود 16455 استناد 391 مرجع 0
نشریه: 

استقلال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  215-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  798
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

در این پژوهش کالیبراسیون رنگی اسکنر با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون با سه لایه و چهار لایه و الگوریتم آموزش پس انتشار خطا برای پارچه های پلی استر رنگی انجام شد. نتایج نشان میدهد که اگر نمونه ها آموزش به صورت تصادفی انتخاب شوند، جوابهای مناسبی به دست نمی آید. لیکن استفاده از نمونه های آموزشی انتخابی برای مشخصه های RGB یا L*a*b* منجر به جوابهای مناسب می شود. هر چند نتایج نمونه های انتخابی از L*a*b* بهتر است. همچنین اختلاف رنگ بین xyz محاسباتی و xyz واقعی برای نمونه های مجهول نه تنها با نتایج روش رگرسیون با چند جمله ایهای مختلف قابل مقایسه است بلکه نسبت به تحقیقات قبلی انجام شده در زمینه کالیبراسیون رنگی اسکنر با استفاده از شبکه عصبی نتایج بهتری را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 798

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  67-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  323
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

استفاده از سامانه فراصدائی داپلر در میان سیاق های تشخیصی اهمیت شایان توجهی کسب نموده است. جهت حصول اطمینان از خروجی این گونه سامانه ها که کمیت های فیزیولوژیک را اندازه گیری می کنند، آزمون های عملکردی با استفاده از اسلوب های «اِی ﺁ ی یواِم» و «بی اِس ﺁ ی» روی 20 سامانه فراصدائی داپلر موج تپیده در 9 مرکز درمانی شهر تهران که از مرجعیت برخوردار هستند، انجام شد. در این آزمون ها، پارامتر صوتی سرعت سامانه های فراصدائی داپلری مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ارزیابی عملکردی سامانه های داپلر موج تپیده، شبح (فانتوم) ریسمانی برای اولین بار در کشور ساخته شد. و این شبح (فانتوم) در بررسی سامانه های فراصدائی داپلر تپیده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهند که حداقل خطای اندازه گیری سرعت جریان خون روی 20 سامانه ی داپلر 23 سانتی متر بر ثانیه و حداکثر خطای سرعت، برابر 83 سانتی متر بر ثانیه می باشند. شش سامانه داپلر 7/5 مگاهرتز، دارای میانگین و انحراف معیار خطای اندازه گیری سرعت برابر 16± 11 سانتی متر بر ثانیه در محدوده 10 تا 140 سانتی متر بر ثانیه سرعت جریان خون هستند. این میانگین و انحراف معیار خطا برای 12 سامانه داپلر با بسامد 3/5 مگاهرتز برابر 9± 28 سانتی متر بر ثانیه می باشد. این مقادیر خطا بر لزوم انجام آزمون های عملکردی برای سامانه های فراصدائی داپلر تأکید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 323

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BEHZADIAN K. | ARDESHIR A.A. | KAPELAN Z. | SAVIC D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  48-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55465
 • دانلود: 

  24636
چکیده: 

A novel approach to determine optimal sampling locations under parameter uncertainty in a water distribution system (WDS) for the purpose of its hydraulic model CALIBRATION is presented. The problem is formulated as a multi-objective optimization problem under CALIBRATION parameter uncertainty. The objectives are to maximise the calibrated model accuracy and to minimise the number of sampling devices as a surrogate of sampling design cost. Model accuracy is defined as the average of normalised traces of model prediction covariance matrices, each of which is constructed from a randomly generated sample of CALIBRATION parameter values. To resolve the computational time issue, the optimisation problem is solved using a multi-objective genetic algorithm and adaptive neural networks (MOGA-ANN). The verification of results is done by comparison of the optimal sampling locations obtained using the MOGA-ANN model to the ones obtained using the Monte Carlo Simulation (MCS) method. In the MCS method, an equivalent deterministic sampling design optimisation problem is solved for a number of randomly generated CALIBRATION model parameter samples. The results show that significant computational savings can be achieved by using MOGA-ANN compared to the MCS model or the GA model based on all full fitness evaluations without significant decrease in the final solution accuracy.

آمار یکساله:  

بازدید 55465

دانلود 24636 استناد 0 مرجع 0
litScript