نتایج جستجو

390

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

39

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ROESLER R.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  98-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  26661
 • دانلود: 

  27385
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26661

دانلود 27385 استناد 452 مرجع 0
نویسندگان: 

FEKRI B. | AZAR M. | MAZLOUMI M.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (33)
 • صفحات: 

  197-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  106185
 • دانلود: 

  30995
چکیده: 

Background: CAKE as a snack has allocated the highest rate of consumption to itself. Thus, with respect to the necessity of diabetics to diabetic foods, the present research was carried out by aims of formulation and production of diabetic CAKE, comparing chemical and sensory specifics of diabetic CAKE and control CAKE, and also determining their glycemic index in type II diabetic patients. Materials and methods: Formulation and sensory evaluation were performed by experimental studies and the CAKEs' glycemic index was determined by clinical trial. The chemical tests were performed according to the Iranian standard methods and A.O.A.C, sendory evaluation was carried out with two preference test by 30 type II diabetes patients using In-house consumer panel and CAKEs' glycemic index was determined in seven patients with type II diabetes in comparison with bread as standard meal. The subjects ate the portions of white bread or test CAKE containing 50 gr carbohydrate after an overnight fast with 3 days interval and blood glucose response was calculated on fasting, 60 and 120 minutes after the start of ingestion of the test CAKE or white bread by glucose oxidas method. analysis was carried out by t-test and two-side binomial. Results: The result showed that there was significant difference between two kind of CAKE regarding ash, moisture, calorie and non-reducing sugar. Reduction in calorie intake of diabetic CAKE was about 22.6%. In addition, no significane difference was found in sensory evaluation between two kind of CAKE. Glycemic index of the dietetic CAKE and control CAKE was 77.96±22.93 and 112.63±35.19, respectively, the difference is significant. Conclusion: There is the possibility to produce dietetic CAKE without sucrose by suitable sugar substitutes with good sensory specific and low glycemic index.

آمار یکساله:  

بازدید 106185

دانلود 30995 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  21-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1528
 • دانلود: 

  538
چکیده: 

کادمیم به دو روش هیدرومتالوژی و پیرومتالوژی می تواند جدا سازی شود. در این پژوهش کیک ضایعاتی مرحله تصفیه سرد یکی از کارخانجات روی که کیک نیکل-کادمیم نام دارد در نظر گرفته شده، کادمیم آن به روش پیرومتالوژی جداسازی می شود. بدین ترتیب که این کیک با مقدار مناسب سولفور در کوره حرارت داده می شود و تولید کادمیم سولفات  (CdSO4)انحلال پذیر در آب می کند. مقدارهای بهینه در مصرف سولفور، دمای کوره و زمان ماند با استفاده از اندازه گیری مقدار بازیافت کادمیم در شرایط متفاوت تعیین می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1528

دانلود 538 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1360
 • دانلود: 

  455
چکیده: 

اکارا، تفاله حاصل از سویا در مراحل تولید شیر سویا و توفو است که علی رغم دارا بودن ارزش غذایی بالا، کاربرد چندانی در صنعت غذا ندارد. این پژوهش، با هدف بهینه سازی فرمول کیک اسفنجی تهیه شده از اکارا (0 تا 66 درصد آرد گندم) و کیوی (0 تا 25 درصد آرد گندم) با استفاده از طرح آماری سطح پاسخ انجام گرفت. با در نظر گرفتن مهم ترین پارامترهای کیفی کیک از جمله رطوبت، دانسیته، تخلخل، رنگ و پروفایل بافت، مناسب ترین نسبت اکارا و کیوی در فرمولاسیون کیک اسفنجی به ترتیب 29.7 و 12.45 درصد در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که در کیک حاوی اکارا و کیوی، سرعت فرآیند بیاتی به طور معنی داری از نمونه شاهد کمتر است و در طی 14 روز نگهداری، پیوستگی بافتی خود را به خوبی حفظ نمود. به علاوه فنریت نمونه فوق نیز در مدت نگهداری افزایش چشمگیری را نشان می دهد. بنابراین به کارگیری مقادیر بهینه اکارا و کیوی در فرمولاسیون کیک اسفنجی علاوه بر بهبود ارزش تغذیه ای محصول، تاثیرات قابل ملاحظه ای در کاهش سرعت بیاتی آن دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1360

دانلود 455 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  61
 • صفحات: 

  195-205
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1762
 • دانلود: 

  657
چکیده: 

جهت افزایش ماندگاری کیک و خصوصیات حسی آن از نگهدارنده ها و بهبود دهنده های سنتزی استفاده می کنند که اثرات زیانباری بر سلامتی انسان دارند. با توجه به این مشکل، جایگزین نمودن این ترکیبات با موادی که منشا طبیعی دارند و باعث ارتقای ویژگی های حسی و ماندگاری کیک می شوند، اهمیت دارد. از این رو ما در پژوهش، امکان استفاده از کدو تنبل را در کیک و خصوصیات حسی و میکروبی کیک تولید شده مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده، تاثیر مثبت کدو تنبل در ارتقای خصوصیات فیزیکی و حسی محصول کاملا نمایان بود. ویژگی های حسی و فیزیکی کیک حاوی کدو تنبل نشان داد که نمونه حاوی 3 درصد کدو تنبل داری به عنوان بهترین مقدار جهت افزودن به کیک یافت شد. خصوصیات میکروبی محصول نیز نشان داد که نمونه کیک حاوی 3 درصد کدو تنبل بیشترین میزان ماندگاری را نشان داد. بطوری که ماندگاری محصول را تا 120 روز افزایش داد در حالی که نمونه شاهد که فاقد پودر کدو تنبل بوده و از ضد کپک سنتزی استفاده شده بود تا 90 روز ماندگاری داشت. با توجه به نتایج حاصل از آزمایشات می توان گزارش کرد که می توان به جای نگهدارنده ها و بهبوددهنده های سنتزی از پودر کدو تنبل استفاده کرد که علاوه بر افزایش ماندگاری محصول باعث بهبود خصوصیات فیزیکی و حسی کیک می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1762

دانلود 657 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فدوی قاسم | آذر مهین

نشریه: 

یافته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5-4
 • صفحات: 

  29-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  796
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

مسوولان آموزش و پرورش با مشکل ارایه میان وعده مناسب به دانش آموزان روبرو هستند و متناسب با بودجه، مواد غذایی مختلف را خریداری و توزیع می کنند. از نظر علم تغذیه این مواد غذایی واجد شرایط میان وعده برای دانش آموزان نیست. کشورهای دیگر با توجه به شرایط خاص خود، مواد غذایی ویژه ای را تولید و ارزیابی نموده اند این طرح برای فرمولاسیون و تولید یک میان وعده مناسب جهت مصرف در مدارس ابتدایی اجرا شد.فرمول و خمیر آماده شده، پخت در فر 200 درجه سانتیگراد و زمان 20 دقیقه، همانند کیک شاهد انجام می شد. برای غنی سازی NafeEDTA در آب حل و به خمیر اضافه می گشت. کیکها از نظر رطوبت، خاکستر، پروتیین، چربی، پراکسید و آهن آزمایش شد. قابلیت هضم حقیقی پروتیین کیک در مقایسه با رژیم استاندارد روی 14 موش 21 روزه سنجیده و نتایج با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد.کیک دانش آمور با 11.6% پروتیین، 8.7% چربی، 21% رطوبت در 86 گرم وزن دارای 300 کالری و 10 گرم پروتیین است. با افزایش سویا به کیک رنگ مغز و پوسته، جذب آب خمیر و رطوبت افزایش یافت. قابلیت هضم حقیقی کیک دانش آموز 92% بدست آمد.کیک دانش آموز بدون کمک منابع خارجی تولید شده و می تواند با توجه به کیفیت تغذیه ای، قیمت تمام شده و قابلیت غنی سازی، خلا میان وعده مناسب را پر کرده و نقش مهمی در کاهش سوم تغذیه در مناطق محروم ایفا نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 796

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  121-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  342
 • دانلود: 

  158
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 342

دانلود 158 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  417
 • بازدید: 

  14600
 • دانلود: 

  21019
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14600

دانلود 21019 استناد 417 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  629-634
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  49005
 • دانلود: 

  19584
چکیده: 

This study aimed to analyze the economic feasibility of replacing soybean meal by sunflower CAKE in the diet of lambs. Twenty-eight non-castrated crossbred Suffolk lambs aged four months, with 21 kg average body weight ± 9 kg were used. These animals were distributed by weight category into 3 treatments (10, 20 and 30% dry matter (DM) addition of sunflower CAKE in replacing soybean meal) and control (without addi-tion of sunflower CAKE) in a randomized block design with seven replicates. After 84 days of trial, the animals were slaughtered. By the cost of each diet and consumption of animals, the economic feasibility was calculated. The treatment with 10% sunflower CAKE showed better economic indicators, based on the highest net revenue for marketing live or slaughtered animals. The inclusion up to 10% sunflower CAKE in the diet of feedlot lambs increases the economic viability of the activity.

آمار یکساله:  

بازدید 49005

دانلود 19584 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Yilgin Melek | Yilgin Melek

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1381-1390
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2702
 • دانلود: 

  2610
چکیده: 

Although today’, s fossil fuel reserves have been still considered a long-term energy supply, biomass has received worldwide attention as a cheap and renewable energy source due to the known global environmental impact of fossil fuel usage. Then co-processing of fossil fuels and biomasses to produce substitute liquid fuels is one option to appraise fossil fuel reserves for the economy. In this work, pyrolysis of Soma lignite and an oil plant CAKE, and their blends of varied proportions in the form of pellets were studied to elucidate the main differences between the behavior of these materials and their blends during fast thermal decomposition carried to convert their valuable products. A special vertical heating chamber, which enabled very fast heating, was used in the experiments conducted at 500-700oC temperature range. The results showed that these two materials mutually interacted when the CAKE ratios of the pellets were below 50%. For blends with 75% CAKE, some interaction was observed only at 700oC. It is concluded that the interaction between two materials during pyrolysis is affected by the outflow rates of volatiles into the sweeping gas. Maximum liquid yields corresponded to blends containing OPC greater than 75%.

آمار یکساله:  

بازدید 2702

دانلود 2610 استناد 0 مرجع 0
litScript