نتایج جستجو

42680

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4268

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  59-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1213
 • دانلود: 

  386
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1213

دانلود 386 استناد 1 مرجع 2
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  441-452
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  507
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 507

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رستنیها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (پیاپی 58)
 • صفحات: 

  123-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  426
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

هیفومیست های آبزی تولید کننده تعدادی زیادی آنزیم های خارج سلولی هستند که در تجزیه زیستی آلودگی های ناشی از فعالیت های انسانی، پلاستیک، ترکیبات آروماتیک و هیدروکربن های نفتی نقش دارند. مطالعه حاضر با هدف افزایش دانش ما از هیفومیست های آبزی در ایران صورت گرفت. نمونه برداری طی سال 1396 از تالاب انزلی در استان گیلان انجام گرفت. از میان 55 جدایه قارچی که در این مطالعه به دست آمد، تعداد هشت گونه شامل Arthrobotrys oligosporus، Ceratorhiza hydrophila، Fusarium cf. ensiforme، F. incarnatum species complex، Myrmecridium schulzeri، Paecilomyces variotii، Sarocladium subulatum و Volutella citrinella برمبنای خصوصیات ریخت شناختی شناسایی شدند. علاوه براین، سه گونه متعلق به جنس های Arthrobotrys، Fusarium وSarocladium ناشناخته باقی ماندند. شناسایی مولکولی اغلب گونه ها با استفاده از سه ناحیه ژنی شامل فاصله ترانویسی شده داخلی (ITS)، زیرواحد کوچک (SSU) و بزرگ (LSU) دی اِن اِی ریبوزومی (rDNA)، همچنین در مواردی از سازه امتداد ترجمه یک آلفا (tef1) و بتاتوبولین (tub2) موقعیت جدایه ها را در میان گونه های نزدیک نشان داد. حضور جنس هایی نظیر Fusarium، Sarocladium وCeratorhiza در زیست بوم های آب شیرین که به عنوان عوامل بیماری زای برنج مطرح هستند، جالب توجه است. این نخستین گزارش از جمعیت های هیفومیستی در تالاب انزلی است. در این تحقیق، Sarocladium subulatum، Myrmecridium schulzeri و Volutella citrinella برای نخستین بار از ایران گزارش می شوند.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 426

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (29)
 • صفحات: 

  81-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2106
 • دانلود: 

  370
چکیده: 

موضوعات مربوط به ساختار هجا و همچنین سازماندهی واحدهای واجی در درون هجا و فراتر از آن یعنی در مرز بین دو هجا، از جمله مباحث مطرح حوزه واج شناسی محسوب می شوند. در این مقاله تلاش شده است تا با تکیه بر زبان فارسی، با نگاهی نو به موضوع ساخت هجا و واج آرایی پرداخته شود. زبان فارسی دارای ساختار هجایی (C) V (C) (C) است.هدف کلی مقاله حاضر این است که نشان دهد اولا آیا تفاوتی میان واج آرایی یک هجا به صورت مستقل و واج آرایی همان ساختار هجایی در ترکیب با هجاهای دیگر وجود دارد، و ثانیا آیا می توان به وجود یک رابطه معنادار بین واج آرایی کلمات از یک سو و نوع و مقوله واژگانی آنها از سوی دیگر قائل بود؟ به منظور پاسخگویی به سوالات فوق، مجموعا 4075 واژه دوهجایی با ساختار هجایی (C) V.CVC (C)، از دو فرهنگ لغت زبان فارسی یعنی فرهنگ الفبایی-قیاسی زبان فارسی (شامل40000 واژه) و لغت نامه متوسط دهخدا (شامل 60000 واژه) استخراج و نوع (بسیط، مشتق، مرکب، مشتق-مرکب) و مقوله واژگانی هر واژه (اسم، فعل، صفت، قید، حرف) و همچنین واج آرایی آن تعیین شد. نتایج این تحقیق به طور کلی بیانگر آن است که عوامل متعددی از جمله نوع واکه هسته و همخوان های پایانه یک هجا می تواند بر روی واج آرایی هجای مجاور تاثیرگذار باشد. همچنین به نظر می رسد رابطه مشخصی بین ساختار هجایی کلمات با نوع و مقوله واژگانی آنها وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2106

دانلود 370 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

موجک و جبر خطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  191-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  59-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  829
 • دانلود: 

  303
چکیده: 

در اواخر دهه هفتاد میلادی Mesri و همکارانش با انجام مطالعات گسترده ای پیرامون نشست درازمدت خاک های ریزدانه، نظریه خود را مبنی بر ثابت بودن نسبت ضریب تحکیم ثانویه به شاخص تحکیم (Ca/Cc) ارائه نمودند. مطالعات فراوانی به منظور برابری نتایج آزمایشگاهی و یافته های ساختگاهی با این نظریه صورت گرفته است که تاکنون نیز ادامه دارد. در محدوده بررسی های انجام شده، تاکنون مطالعاتی بر روی خصوصیات تحکیم ثانویه خاک های نواحی مختلف ایران بر اساس مفهوم نسبت (Ca/Cc) در متون فنی گزارش نشده است و هیچگونه اطلاعاتی پیرامون مقادیر این نسبت برای خاک های ایران در دست نمی باشد. بنابراین در این مقاله به بررسی خصوصیات تحکیم ثانویه خاک های مختلف با تکیه بر مفهوم (Ca/Cc) پرداخته شده است. برای این منظور نمونه هایی دست نخورده از شش محل مختلف در نواحی شمالی ایران تهیه شده و آزمایشهای تحکیم یک بعدی بر روی آنها صورت گرفته است. در هر مرحله از بارگذاری به نمونه ها اجازه داده شده است تا به مدت یک تا سه هفته به تحکیم درازمدت خود ادامه دهند. در نهایت نسبت (Ca/Cc) برای تمامی نمونه ها بدست آمده است. روند تغییرات ضریب تحکیم ثانویه (Ca) در برابر شاخص تراکم (Cc) برای تمامی نمونه ها بیانگر وجود نسبت (Ca/Cc) منحصر بفردی برای خاک های نواحی مختلف مورد بررسی می باشد. مقایسه میان نتایج بدست آمده و روابط موجود در ادبیات فنی بیانگر ضعف این روابط و توانایی بالای مفهوم نسبت (Ca/Cc) در تخمین مشخصات تحکیم ثانویه نمونه ها می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 829

دانلود 303 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  24
تعامل: 
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  46
کلیدواژه: 
چکیده: 

AZIRIDINES EXHIBITED INTRIGUING AND DIVERSE REACTIVITY, AND THUS HAVE BECAME UNIQUE AND VERSATILE SYNTHONS IN ORGANIC SYNTHESIS. C–N/C-C BOND CLEAVAGE OF AZIRIDINE RING IS A USEFUL WAY TO SERVE AS THREE-ATOM SYNTHONS WITH EXTENSIVE APPLICATIONS IN ORGANIC SYNTHESIS. ...

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 46
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  87-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  537
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 537

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (ضمیمه)
 • صفحات: 

  19-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5149
 • دانلود: 

  33
کلیدواژه: 
چکیده: 

ویتامین C که با اسامی آسکوربیک اسید یا آسکوربات هم شناخته می شود، یک ویتامین محلول در آب است و از نظر ساختمانی یک لاکتون 6 کربته می باشد؛ همچنین این ویتامین یک عامل آنتی اکسیدان و احیا کننده است که در هوا به سرعت اکسید می شود. ویتامین C در واکنش ها نقش الکترون دهنده دارد و به احتمال زیاد، تمام عملکرد بیوشیمیایی و مولکولی آن به همین علت است.از نظر بیولوژیک، ویتامین C فرم L-enantiomer از آسکوربات است. فرم مقابل آن D-enatiomer است که اهمیت فیزیولوژیک ندارد، این دو مولکول تصویر آینه ای یکدیگر هستند. زمانی که –L آسکوربات فعالیت احیا کنندگی خود را انجام دهد، به فرم اکسید شده خود که –L هیدروآسکوربات است، تبدیل می شود. –L دهیدروآسکوربات می تواند مجددا در بدن به کمک آنزیم ها و گلوتاتیون به فرم –L آسکوربات تبدیل شود.ویتامین C در کبد برخی پستانداران و کلیه برخی پرندگان از طریق یک مکانیسم 4 آنزیمی از گلوکز ساخته می شود. مثلا یک بز بالغ روزانه 13000mg ویتامین C تولید می کند که این مقدار در شرایط استرس چندین برابر می شود. گلوکز مورد نیاز برای ساخت ویتامین C از شکستن گلیکوژن تولید می شود.همانطور که در تصویر (1) دیده می شود آنزیم نهایی در مسیر بیوسنتز ویتامین C، آنزیم 1- گلونولاکتون اکسیداز است. از آنجا که در برخی جانداران مانند خفاش، خوکچه هندی و پستانداران عالی مانند میمون و انسان ژن مسوول تولید این آنزیم دچار جهش شده است، این موجودات قادر به تولید کرده و نیاز دارند آن را از طریق مواد غذایی دریافت نمایند. کمبود ویتامین C باعث ایجاد بیماری بالقوه کشنده اسکوروی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 5149

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  85
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  766
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

مقدمه: افزایش شاخص های التهابی همراه با چاقی احتمالا به دلیل ترشح بیشتر سایتوکین ها در افراد چاق می باشد. از طرفی تحقیقات نشان می دهند فعالیت های هوازی به بهبود شرایط التهابی و چاقی کمک می کنند، اما اثر تمرینات مقاومتی بر این شاخص ها تا حدود زیادی ناشناخته مانده است.هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات مقاومتی بر پروتئین واکنشی C و سیستاتین C در دختران چاق بود.مواد و روش ها: تعداد 24 نفر با میانگین سنی 30/2±61/21 سال، قد 89/6±159سانتی متر، وزن 23/10±68/80 کیلوگرم، شاخص توده بدن 34/3±26/32 کیلوگرم بر مترمربع، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی، تمرین مقاومتی به مدت هشت هفته، هر هفته چهار جلسه با شدت 70-60 درصد یک تکرار بیشینه انجام دادند. برای بررسی اثر تمرین بر متغیرهای بیوشیمیایی از آزمون t مستقل و برای ارزیابی اثر تمرین بر قدرت عضلانی از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد.نتایج: نتایج نشان داد که تمرین اثر معنی داری بر سیستاتین C (p=0.96 و t=0.04) و پروتئین واکنشی C(p=0.10 و t=1.73)، وزن (p=0.06 و t=2.03)، توده بدون چربی (p=0.88 و t=0.152)، درصد چربی بدن (p=0.46 و t=0.75)، نداشت، اما سبب افزایش قدرت عضلانی شد.نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد، هشت هفته تمرین مقاومتی تاثیری بر سطوح پلاسمایی پروتئین واکنشیC  و سیستاتین C در دختران چاق نداشت. کافی نبودن شدت و مدت تمرینات از جمله علل احتمالی عدم تاثیر تمرین بر متغیرهای مذکور می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 766

دانلود 123 استناد 1 مرجع 0
litScript