نتایج جستجو

3659

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

366

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  13-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1187
 • دانلود: 

  1773
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1187

دانلود 1773 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

BYRNE D.H.

نشریه: 

ACTA HORTICULTURAE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  592
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  49-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  17270
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17270

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
نویسندگان: 

GUDIN S.

نشریه: 

PLANT BREEDING REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  159-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  17355
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17355

دانلود 18353 استناد 402 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HOLBROOK C.C. | STALKER H.T.

نشریه: 

PLANT BREEDING REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  297-356
تعامل: 
 • استنادات: 

  407
 • بازدید: 

  27941
 • دانلود: 

  19233
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27941

دانلود 19233 استناد 407 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  313-321
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  45288
 • دانلود: 

  14142
چکیده: 

The main purpose of this study was to evaluate the influence of the photoperiod on the seminal traits of crossbreed wool-producing rams throughout on year period. For the effect of photoperiod two periods were considered: decreasing daylight length (summer and autumn) and increasing daylight length (winter and spring). For the study 5 Baluchi × Moghani (BL×MG) and 5 Arkharmerino × Moghani (AM×MG) rams were used. Semen collection started from first of October 2010 to end of September 2011. After a training period of 2 weeks semen ejaculates were evaluated for volume, total sperm count per ejaculate (TSE), spermatozoa concentration, semen color, wave motion, percentage of progressive motility, percentage of live and abnormal spermatozoa, semen pH, methylene blue reduction time (MBRT) and semen index (se-men volume × spermatozoa concentration/mL × live spermatozoa % × progressive motility %). Analysis of the yearlong data showed that semen samples with the best quality were collected in September to Novem-ber (P<0.05). Significant seasonal variations of semen traits were observed for all of seminal traits except for progressive motility, percentage of live spermatozoa and MBRT. Yet, no statistical differences were found between the two genetic groups (P>0.05). Although there were significant seasonal changes in semen characteristics of the crosses, the fresh semen showed adequate quality to be used for artificial or natural insemination all around the year. Photoperiod was found to influence semen production in two genetic groups at 38 o02’ N, 46 o27’ E at an altitude of 1567 m above sea level of Iran. However, these effects should are not detrimental to the use of rams for BREEDING purposes throughout the year.

آمار یکساله:  

بازدید 45288

دانلود 14142 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BLASCO A.F.

نشریه: 

JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2023-2046
تعامل: 
 • استنادات: 

  374
 • بازدید: 

  9337
 • دانلود: 

  14119
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9337

دانلود 14119 استناد 374 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

SUCHY P.

نشریه: 

ACTA VETERINARIA BRNO

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  189-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  12281
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12281

دانلود 18003 استناد 400 مرجع 0
نویسندگان: 

عاشوری عباس

نشریه: 

علوم زیستی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  97-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  941
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

حواصیل خاکستری (Ardea cinerea) از گونه های شاخص در تالاب ها به شمار می آید و حضور یا عدم حضور آن می تواند شاخصی برای درک چگونگی تغییرات در وضعیت بوم سازگان های آبی و سایر جانوران در این بوم سازگان ها باشد. مطالعه حاضر از اسفند 1386 تا خرداد 1387 به منظور تعیین فنولوژی و موفقیت جوجه آوری حواصیل خاکستری به عنوان گونه شاخص از پرندگان جوجه آور در منطقه حفاظت شده سیاه کشیم و تالاب انزلی انجام پذیرفته است. در این بررسی مرحله آشیانه سازی، تخمگذاری و پرورش جوجه ها تا مرحله پرواز بررسی گردید و در نهایت میزان موفقیت جوجه آوری این گونه در این منطقه محاسبه شد. میانگین تعداد تخم ها (91 تخم) 0.68±4.33 به ازا هر آشیانه، میانگین تعداد جوجه های تفریخ شده 80.2 درصد تخم ها و میانگین تعداد جوجه هایی که به سن پرواز رسیدند 78.02 درصد تخم ها بود، یعنی به ازای هر آشیانه در این منطقه 3.38 جوجه به سن پرواز رسیدند. نرخ بقای روزانه Mayfield با حدود اطمینان 95 درصد در مرحله قبل از تفریخ تخم، Nestling و Post-nestling به ترتیب 0.9834، 0.9962 و 1 محاسبه شد. نرخ بقای روزانه با بیشترین درست نمایی (Maximum Likelihood) نیز چنین روندی را دارا بود و نشان داد نرخ بقا از مرحله قبل از تفریخ تخم تا مرحله Post-nestling افزایش یافته است. به طور کلی نتایج حاکی از آن است که منطقه حفاظت شده سیاه کشیم در مقایسه با سایر کلنی های مطالعه شده شرایط بهتری برای جوجه آوری حواصیل خاکستری دارد و باید اقدامات مدیریتی موثر جهت حفاظت، پایداری و احیا محل کلونی نیز صورت پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 941

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

در تحقیق حاضر، 50 قطعه گربه کوسه ماهی عربی (Chiloscyllium arabicum) در دو فصل تولیدمثلی (بهار) و غیرتولیدمثلی (پاییز) از آب های بندر بحرکان واقع در شمال خلیج فارس صید شد. نمونه خون از سیاهرگ دمی ماهیان اخذ و سپس پلاسما جداسازی شد. غلظت هورمون های T3، T4 و TSH به روش الایزا در پلاسمای خون این ماهیان اندازه گیری شد. همچنین، نمونه های بافتی از غده تیروئید ماهیان اخذ و به مایع ثبوت بوئن منتقل شد. جهت مطالعات بافت شناسی، از نمونه ها به روش معمول بافت شناسی قالب های پارافینه تهیه شد. سپس برش های میکروسکوپی به ضخامت 6-5 میکرومتر از قالب های پارافینه تهیه و مورد رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین قرار گرفتند. بر اساس نتایج، غده تیروئید به صورت یک غده دارای کپسول، متراکم و تک لوبی مشاهده گردید. این غده متشکل از فولیکول های تیروئیدی کروی بود که توسط لایه ای از سلول های پوششی که شکل آنها با توجه به میزان فعالیت غده تیروئید در دو فصل متفاوت بود، پوشیده شده بود. فولیکولها توسط مایع کلوئیدی ژلاتینی دارای واکوئل پر شده بودند. در فصل تولید مثل، فولیکولهای تیروئیدی عمدتا کوچک بوده و توسط لایه ای از سلول پوششی مکعبی بلند پوشیده شده بودند و تعداد زیادی واکوئل در مایع کلوئیدی مشاهده شد. در فصل غیرتولید مثلی فولیکولها عمدتا، بزرگ بوده و دارای لایه ای از سلول های سنگفرشی و مایع کلوئیدی با تعداد کمی واکوئل بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 121 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Rezapour Andabili Nafiseh | Safaripour Mahsa

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1423
 • دانلود: 

  894
چکیده: 

Background & Aims of the Study: Environmental impact assessment is the identification and systematic evaluation of the consequences of projects and programs on physical-chemical, biological, cultural, and socio-economic components of the environment. Changes caused by urban and rural effluents in the environment can directly affect the downstream part of the river. The goal of this study was to evaluate the environmental effects of the fish farming center of Miandoab and analyze the implementation and not implementation of the project at the two phases of construction and operation, which was conducted using the Saratoga Matrix. In addition to this goal, the physicochemical parameters of water and dissolved oxygen, Biochemical Oxygen Demand (BOD), nitrate, phosphate, alkalinity, ammonia, temperature, and Chemical Oxygen Demand (COD) were measured every 30 days in summer 2020. Materials and Methods: Miandoab Fish BREEDING Center on a land area of 2000 hectares is designed for BREEDING hydrothermal fish. The Saratoga matrix was used to evaluate the environmental effects and analyze the two options of implementation and non-implementation of the project in the two phases of construction and operation. In the present study, four stations were determined to investigate the effect of the Miandoab Fish BREEDING Center on physicochemical parameters of water in different parts of the Siminehrood river in Miandoab city. Based on the results of physicochemical parameters, the Water Quality Index (WQINSF ) was calculated. Results: The result of the effects at the construction phase (-83) and operation phase (+137) indicated that implementation and operation of the fish farming center of Miandoab have positive effects. The results of the water evaluation showed that there was no significant difference in temperature between study stations (P>0. 05). The parameters of nitrate, phosphate, alkalinity, ammonia, dissolved oxygen, pH, and BOD5 were significantly affected by different stations (P<0. 05). The highest and lowest levels of BOD5 in stations three and one were 12±, 0. 001 and 5. 5±, 0. 707 mg/L, respectively and also the highest and lowest ammonia levels were observed at 1. 16±, 0. 156 and 0. 01±, 0. 001 mg/l in stations one and four, respectively. Conclusion: With the implementation of the project, some difficulties, such as lack of water caused by wasting it in soil channels, overall condition of fish farming activity in the region, immigration from villages to urban areas, lack of employment and lower-income and welfare of the people will be improved,accordingly, and a positive trend will be taken in the future. According to the Water Quality Index (WQINSF ), the first and second stations showed good quality status and the third and fourth stations showed lower (average) status. Therefore, it is recommended that all units be equipped with wastewater treatment systems.

آمار یکساله:  

بازدید 1423

دانلود 894 استناد 0 مرجع 0
litScript