نتایج جستجو

629415

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

62942

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ALVAREZ VALDES R. | PARRENO F. | TAMARIT J.

نشریه: 

OR SPECTRUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  431-459
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  29600
 • دانلود: 

  30699
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29600

دانلود 30699 استناد 469 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  45-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1306
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

در این مقاله روشی ابتکاری برای زمانبندی در سیستمهای تولید کارگاهی و پیوسته با هدف حداقل کردن حداکثر دوره ساخت ارایه می شود. در این روش مساله را در دو مرحله حل می کنیم:1- برنامه ریزی به جلو 2- برنامه ریزی به عقب. در مرحله اول زودترین زمانی که هر عملیات می تواند آغاز شود یا پایان پذیرد تعیین می شود. اگر در یک مقطع زمانی دو فعالیت یا بیشتر روی یک ماشین بتوانند اجرا شوند، دو شاخه ایجاد شده در شاخه اول بر اساس قانون اولویت SPT→MWKR و در شاخه دوم بر اساس قاعده MWKR→SPT  تخصیص صورت می گیرد.تحت شرایطی مرحله اول خاتمه یافته و دوره ساخت اولیه به دست می آید. در مرحله دوم به کمک حداقل دوره ساخت به دست آمده از مرحله اول و به کمک ترکیبی از اولویتهای  SPTوMWKR  و به کمک شاخه و کران و برنامه ریزی از انتها به ابتدا تخصیص صورت می گیرد و محل شاخه زدن زمانی است که دو یا چند عملیات همزمان بتوانند کار خود را توسط یک ماشین به اتمام برسانند. بهترین دوره ساخت به دست آمده از دو مرحله، دوره ساخت نهایی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1306

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

امیرکبیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  د-54
 • صفحات: 

  578-589
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2854
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

جهت حل مشکلات ترافیکی و مسائل اقتصادی ـ اجتماعی و زیست محیطی ناشی از آن در شهرهای بزرگ، نیاز به یک سیستم مجهز و کارآمد حمل و نقل عمومی میباشد. از آنجا که عمده ترین قسمت سیستم حمل و نقل عمومی در کشورهای در حال توسعه را شبکه اتوبوسرانی شهری تشکیل میدهد، بنابراین طراحی بهینه شبکه اتوبوسرانی با هدف بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی از اهمیت فراوانی برخوردار است. طراحی شبکه خطوط بر روی تنظیم تواتر و زمان بندی اتوبوسها و بکارگیری پرسنل آنها تاثیر زیادی دارد. همچنین پس از طراحی و اجرای اولیه شبکه، بدلیل انعطاف ناپذیر بودن دستگاههای بهرهبرداری به ندرت میتوان اقدامات اصلاحی انجام داد، بنابراین طراحی شبکه خطوط اتوبوسرانی مهمترین مرحله در روند برنامه ریزی حمل و نقل عمومی شهری میباشد. در این مقاله پس از تعریف مساله مسیریابی خطوط شبکه حمل و نقل عمومی به ذکر روش حلی بر مبنای تکنیک شاخه و کرانه برای حل این مساله پرداخته میشود. همچنین کارایی این روش حل و برنامه کامپیوتری نوشته شده برای آن به زبان Qbasic برروی یک ناحیه مطالعاتی نمونه بررسی میگردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2854

دانلود 133 استناد 2 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  181-201
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  248
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

در این مقاله مسئله زمان بندی ماشین پردازنده انباشته با فرض وجود کارهایی با اندازه غیریکسان و با هدف حداقل کردن زمان انجام کل کارها (Cmax) بررسی شده است. هدف این مقاله، حل مسئله مدنظر با بهره گیری از حدود پایین قوی و با استفاده از الگوریتم شاخه و کران حد، یکی از روش های حل دقیق، است. در این الگوریتم از دو روش جدید به نام های و برای تولید حد پایین استفاده و نتایج با حد پایین موجود در ادبیات به نام مقایسه شده است. برای ارزیابی عملکرد روش ارائه شده، دسته ای از نمونه مسائل به صورت تصادفی تولید و روش شاخه و حد با حدود پایین متفاوت روی این مسائل آزمایش شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد در الگوریتم شاخه و کران وقتی اندازه کارها نسبت به ظرفیت ماشین بزرگ باشد، حد پایین بهترین عملکرد را دارد و زمانی که اندازه کارها نسبت به ظرفیت ماشین کوچک باشد (حداکثر به اندازه G نصف ظرفیت ماشین)، الگوریتم با حد پایین عملکرد بهتری دارد. همچنین زمانی که اندازه کارها متوسط باشد، بهترین عملکرد را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 248

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GUTJAHR W.J. | STRAUSS C. | WAGNER E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  125-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  463
 • بازدید: 

  33315
 • دانلود: 

  29629
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33315

دانلود 29629 استناد 463 مرجع 0
نویسندگان: 

ZARRINMEHR A. | SHAFAHI Y.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (TRANSACTIONS A: CIVIL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  407-419
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75579
 • دانلود: 

  107948
چکیده: 

Transportation Discrete Network Design Problem (TDNDP) aims at choosing a subset of proposed projects to minimize the users’ total travel time with respect to budget constraint. Because TDNDP is a hard combinatorial problem, recent research has widely addressed heuristic approaches AND ignored the exact solution. This paper is going to explore how application of parallel computation can affect the performance of an exact algorithm in TDNDP. First, we show that the BRANCH-AND-BOUND (B&B) algorithm proposed by LeBlanc is well adapted to a parallel design with synchronized Master-Slave (MS) paradigm. Then we develop a parallel B&B algorithm AND implement it with two search strategies of Depth-First-Search (DFS) AND Best-First-Search (BFS). Detailed results over up to 16 processing cores are reported AND discussed in an illustrative example of the Chicago Sketch network. The results suggest an almost linear speedup for both strategies which slightly drops as more processing cores are added. When using 16 processing cores the speedup values of 11.80 AND 12.20 are achieved for DFS AND BFS strategies respectively. Furthermore, the BFS strategy reveals a very fast parallel performance by finding the optimal solution via the minimum computational effort.

آمار یکساله:  

بازدید 75579

دانلود 107948 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ZANJIRANI R. | GHASEMITARI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS A: BASICS)
 • صفحات: 

  81-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98176
 • دانلود: 

  54715
چکیده: 

One of the important factors in the design of automated guided vehicle systems (AGVS) is the flow path design. This paper presents a BRANCH-AND-BOUND algorithm to determining the flow path by considering not only loaded-vehicles, but also empty-vehicles. The objective is to find the flow path, which will minimize total travel of loaded vehicles. We know that in BRANCH-AND-BOUND method a BRANCH can be fathomed in different ways, but it sometimes causes infeasible solutions. By BRANCHing on only feasible solutions, the algorithm presented in this paper works effectively. We also use DFS algorithm for finding only feasible solutions of the problem AND by testing the objective function, one efficient flow path can be determined.

آمار یکساله:  

بازدید 98176

دانلود 54715 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  55-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  476
 • دانلود: 

  190
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 476

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  95-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  661
 • دانلود: 

  275
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 661

دانلود 275 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TAVAKOLI MOGHADAM R. | VASEI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  47-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66409
 • دانلود: 

  62993
چکیده: 

In this paper, a single machine sequencing problem is considered in order to find the sequence of jobs minimizing the sum of the maximum earliness AND tardiness with idle times (n/1/I/ETmax). Due to the time complexity function, this sequencing problem belongs to a class of NP-hard ones. Thus, a special design of a simulated annealing (SA) method is applied to solve such a hard problem. To compare the associated results, a BRANCH-AND-BOUND (B&B) method is designed AND the upper/lower limits are also introduced in this method. To show the effectiveness of these methods, a number of different types of problems are generated AND then solved. Based on the results of the test problems, the proposed SA has a small error, AND computational time for achieving the best result is very small.

آمار یکساله:  

بازدید 66409

دانلود 62993 استناد 0 مرجع 0
litScript