نتایج جستجو

31845

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3185

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  137-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1092
 • دانلود: 

  235
چکیده: 

مقدمه: هزینه های بالای پرسنلی و تجهیزات آزمایشگاهی لازم جهت انجام آزمون های غربالگری سلامت خون، تعیین گروه خون و کراس مچ آن همراه با محدودیت زمان نگهداری خون، بیانگر اهمیت درخواست صحیح و مصرف مناسب خون می باشند.هدف: هدف از این مطالعه بررسی میزان خون های ذخیره شده (به صورت رزرو و کراس مچ) قبل از انجام عمل های جراحی الکتیو از ابتدای سال 1380 تا ابتدای سال 1388 در بیمارستان 22 بهمن مشهد و بررسی تاثیر ارایه راهنمای نیویورک در سال 1385 می باشد.مواد و روش ها: طی یک مطالعه گذشته نگر، پرونده 6145 بیمار که در طی سال های 1380 تا 1388 در بیمارستان 22 بهمن به صورت الکتیو تحت عمل های جراحی عمومی، ژنیکولوژی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، اورولوژی و نوروسرجری قرار گرفته بودند، بررسی و اطلاعات مربوط به هر یک از این گروه ها از نظر تعداد بیماران، تعداد واحدهای رزرو شده، کراس مچ شده و تزریق شده ارزیابی گردید و با راهنمای موجود در بیمارستان مقایسه گردید. تعداد خون های تزریق شده نیز ارزیابی گردید. استاندارد خون کراس مچ شده به ترانسفوزیون شده (C/T)، کمتر از 2.5 واحد در نظر گرفته شد.نتایج: 1557 واحد خون برای 772 بیمار درخواست گردیده بود. از این تعداد حدود 1305 واحد (66.47%) به صورت درخواست کراس مچ بود، در حالی که تنها 126 واحد (8.1%) از آن ها ترانسفوزیون شده بودند. عواملی که در افزایش احتمال ترانسفوزیون موثر بودند: سنین کمتر از 20 و بیشتر از 80 سال، هموگلوبین قبل از عمل ≤12، نوع عمل جراحی و نیز جراح بودند. با وجود آن که میزان کراس مچ بعد از سال 1385 (بعد از ارایه راهنما) 64.44% کاهش نشان می داد ولی متوسط تعداد واحدهای کراس مچ شده تغییر نیافته بود زیرا تعداد بیماران کراس مچ شده کاهش یافته بودند. شاخصC/T در بیمارستان از 14.1به 3.7 کاهش پیدا کرد که بر موثر بودن راهنما دلالت می نمود.نتیجه گیری: از یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت رعایت اصول صحیح سفارش خون می تواند از میزان درخواست های غیرضروری، کمبود کاذب خون، فشار به مراکز انتقال خون، بالا رفتن مدت زمان نگهداری خون و افزایش ضایعات به میزان چشم گیری بکاهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1092

دانلود 235 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  60716
 • دانلود: 

  24125
چکیده: 

Background: Results of arterial BLOOD gas analysis can be biased by pre-analytical factors, such as time interval before analysis, temperature during storage and syringe type.Objectives: To investigate the effects of samples storage temperature and time delay on BLOOD gases, BICARBONATE and PH results in human arterial BLOOD samples.Patients and Methods: 2.5 mL arterial BLOOD samples were drawn from 45 patients via an indwelling Intraarterial catheter. Each sample was divided into five equal samples and stored in multipurpose tuberculin plastic syringes. BLOOD gas analysis was performed on one of five samples as soon as possible. Four other samples were divided into two groups stored at 22oC and 0oC. BLOOD gas analyses were repeated at 30 and 60 minutes after sampling.Results: PaO2 of the samples stored at 0oC was increased significantly after 60 minutes (P=0.007). The PaCO2 of the samples kept for 30 and 60 minutes at 22oC was significantly higher than primary result (P=0.04, P<0.001). In samples stored at 22oC, pH decreased significantly after 30 and 60 minutes (P=0.017, P=0.001). There were no significant differences in other results of samples stored at 0oC or 22oC after 30 or 60 minutes.Conclusions: In samples stored in plastic syringes, overestimation of PaO2 levels should be noted if samples cooled before analysis. In samples stored in plastic syringes, it is not necessary to store samples in iced water when analysis delayed up to one hour.

آمار یکساله:  

بازدید 60716

دانلود 24125 استناد 0 مرجع 4232
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  487-495
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  801
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

ترکیبات سالم مثل بی کربنات سدیم، بی کربنات پتاسیم، اسانس های گیاهی، بیوکنترلرها ازجمله انواع مخمر ها به همراه تیمار های گرمایی جایگزین خوبی برای سموم شیمیایی مضر برای سلامت انسان و محیط زیستاند. در این بررسی میوه های دو رقم پرتقال محلی استان گلستان، شامل پرتقال یافا و سانگین خونی، پس از مایه زنی با سوسپانسیون کپک سبز (پنی سیلیوم دیجیتاتوم)، با غلظت های مختلف بی کربنات سدیم (صفر، 500 و 1000 میلی گرم در لیتر) و غلظت 1500 میلی گرم در لیتر همراه با غوطه وری در آب داغ 53 درجه سانتی گراد تیمار شدند. میوه های تیمار شده سپس در دمای 8 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5±85 انبار شدند. صفاتی مثل درصد پوسیدگی، کاهش وزن، مواد جامد محلول، اسیدیته، نسبت قند به اسید و سفتی بافت در شش مرحله با فاصله زمانی 14روز یک بار اندازه گیری شد. نتایج نشان داد رقم، تیمار کنترل و زمان بر میزان اسیدیته و مواد جامد محلول اثر معنا دار دارند. همچنین فاکتورهای تیمار کنترل و زمان بر مقدار کاهش وزن و درصد پوسیدگی اثر معنا دار داشتند. در هر دو رقم پرتقال یافا و خونی مناسب ترین نتایج در تیمار کنترل ترکیبی 1500 میلی گرم در لیتر بی کربنات سدیم با غوطه وری در آب داغ 53 درجه سانتی گراد به مدت سه دقیقه به دست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 801

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  5-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  537
 • بازدید: 

  1156
 • دانلود: 

  381
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مصرف بی کربنات سدیم بر سطوح لاکتات خون و توان بی هوازی بازیکنان فوتسال بود. 24 بازیکن فوتسال با میانگین سنی 15.88 ± 1.59 سال، وزن 62.04 ±12.76 ‎کیلوگرم، قد 173.21±8.23 سانتی متر، شاخص توده بدنی 20.51 ± 3.33 ‎کیلوگرم / متر مربع به صورت هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. پروتکل آزمون شامل 5 دقیقه گرم کردن قبل از آزمون اول وینگیت، 30 ثانیه رکاب زدن روی چرخ کارسنج مونارک، پس از آن مصرف 3 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بی کربنات یا دارونما به مدت 70 تا 120 دقیقه بود. سپس اجرای آزمون دوم وینگیت برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق در پس آزمون بود. برای تعیین مقادیر لاکتات خون بعد از هر آزمون وینگیت به وسیله لاکتومتر بلافاصله سطوح لاکتات اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه اختلاف ها و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که مصرف بی کربنات سدیم موجب افزایش معنادار در توان بی هوازی بازیکنان فوتسال گردید (P=0.008)، اما تغییرات در سطوح لاکتات خون (P=0.162) و شاخص خستگی معنادار نبود (P=0.560). باتوجه به نتایج پژوهش می توان گفت که مصرف مکمل بی کربنات سدیم بر افزایش توان بی هوازی بازیکنان فوتسال تاثیر داشته، اما در کاهش میزان خستگی ناشی از تجمع لاکتات زیاد موثر نبوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1156

دانلود 381 استناد 537 مرجع 0
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پیاپی 59)
 • صفحات: 

  7-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  893
 • دانلود: 

  351
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 893

دانلود 351 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  43-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  894
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 894

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  540
 • بازدید: 

  70132
 • دانلود: 

  19238
چکیده: 

Background: Arterial BLOOD Gases (ABG) is performed as the gold standard for monitoring oxygenation and assessing the amount of arterial CO2 retention in patients with acute exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), which is an invasive procedure and can just do discontinuous monitoring of oxygenation and retention of CO2. Capnography as a noninvasive tool, can show the amount of end tidal CO2 (ETCO2).Objectives: The aim of this study was to compare the values of ETCO2 with arterial BICARBONATE levels in patients with exacerbation of COPD.Patients and Methods: This was an analytical cross-sectional study performed in the Department of Emergency Medicine of Tabriz University of Medical Sciences on patients with COPD admitted to the emergency ward of Imam Reza hospital. Levels of ETCO2 with arterial BICARBONATE were compared in patients with COPD.Results: Fifty-seven patients were enrolled; 35 patients (62.5 %) were male. The mean of ETCO2 and PaCO2 of patients were 41.49±9.80 and 64.74±9.76, respectively. The mean of PaCO2 was significantly more than the means of ETCO2 in patients with COPD. The association between arterial BICARBONATE and ETCO2 was weak and not significant (P=0.136 and r=0.04).Conclusions: Capnography can be used to assess the status of patients with respiratory acidosis in a noninvasive way.

آمار یکساله:  

بازدید 70132

دانلود 19238 استناد 540 مرجع 529
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  98-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  503
 • بازدید: 

  13030
 • دانلود: 

  13071
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13030

دانلود 13071 استناد 503 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پی در پی 25)
 • صفحات: 

  57-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1119
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

سابقه و هدف: کراتین و بی کربنات سدیم از جمله مکمل های انرژی زایی هستند که جهت کاهش خستگی و افزایش برون ده توان در تمرینات شدید و کوتاه مدت مانند دویدن های سریع و حرکات انفجاری استفاده می شوند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی مقایسه اثرات مصرف کراتین منوهیدرات، بی کربنات سدیم و توام آن ها بر اجراهای بی هوازی و لاکتات خون کشتی گیران بود. مواد و روش ها: در این مطالعه 21 کشتی گیر با میانگین سنی 4.7± 17.48سال، قد 7.1± 168.5سانتی متر، وزن 6.8±70.66 کیلوگرم، BMI برابر 1.92± (kg/m2) 23.17از کشتی گیران نخبه ملی و باشگاهی در رده سنی نوجوان و جوانان انتخاب شدند. همه آزمودنی ها 2 روز پس از مصرف دارونما (روزانه 20 گرم نشاسته)، آزمون های پیاپی وینگیت شامل 6 آزمون 10 ثانیه ای را با فاصله زمانی یک دقیقه اجرا کردند. 10 روز پس از اولین جلسه آزمون گیری (مصرف دارونما) آزمودنی ها بر اساس وزن و توان بی هوازی دسته بندی شدند و در یک طرح دوسوکور به صورت تصادفی و مساوی در سه گروه مکمل کراتین به همراه بی کربنات(Cr-Sb) ، مکمل کراتین (Cr) و بی کربنات (Sb) تقسیم شدند. گروه Cr روزانه 20 گرم مکمل کراتین منوهیدرات، گروه Sb روزانه 0.065 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بی کربنات سدیم، گروه ترکیبی Cr-Sb روزانه 20 گرم مکمل کراتین منوهیدرات و 0.065 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بی کربنات سدیم به همراه آب زیاد مصرف کردند. آزمودنی ها مکمل ها و دارونما را روزانه در چهار وعده در ساعات 9، 12، 18 و 22 مصرف کردند. 2 روز پس از مصرف مکمل های ذکر شده آزمودنی ها اجراهای پیاپی وینگیت را تکرار کردند. توان بیشینه، میانگین نسبی و شاخص خستگی کشتی گیران طی 6 اجرای پیاپی وینگیت 10 ثانیه ای اندازه گیری شد. پیش، بلافاصله و 3 دقیقه پس از اجراهای پیاپی وینگیت میزان لاکتات خون به صورت نمونه گیری از انگشتان دست اندازه گیری شد. یافته ها: یافته ها نشان دهنده افزایش معنی داری در توان بیشینه و میانگین نسبی بی هوازی حاصل از میانگین 6 اجرای پیاپی آزمون 10 ثانیه ای وینگیت و لاکتات خون پس از 6 اجرای پیاپی وینگیت درگروه های مکملCr-Sb ، Cr و Sb نسبت به دارونما بود ((P£0.05، در حالی که در توان بی هوازی بیشینه، میانگین نسبی و شاخص خستگی و لاکتات خون مرحله استراحت، بلافاصله و 3 دقیقه پس از 6 اجرای پیاپی وینگیت بین گروه های مکملCr-Sb ، Cr و Sb تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری: مصرف کوتاه مدت مکمل هایCr-Sb ، Cr و Sb به طور نسبتا یکسانی باعث افزایش معنی داری توان بی هوازی طی اجراهای پیاپی وینگیت 10 ثانیه ای و افزایش لاکتات خون کشتی گیران شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1119

دانلود 271 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1 (پیاپی 90)
 • صفحات: 

  13-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  950
 • دانلود: 

  245
چکیده: 

پاسخ جوجه های گوشتی نگهداری شده در شرایط تنش گرمایی به مکمل های سلنیوم و بی کربنات سدیم در یک آزمایش با استفاده از 216 قطعه جوجه نر سویه تجاری راس بررسی شد. جوجه ها تا 28 روزگی در شرایط یکسان نگهداری و تغذیه شدند و سپس بطور تصادفی به قفس های سه طبقه استاندارد منتقل و تا 42 روزگی در شرایط تنش گرمایی (دمای 35 درجه سانتی گراد، به مدت 7 ساعت در روز) نگهداشته شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با روش فاکتوریل 3×2 (دو سطح صفر و 0.3 میلی گرم سلنومتیونین و سه سطح صفر، 3 و 6 گرم بی کربنات سدیم) اجرا شد. جیره ها در فاصله زمانی 28 تا 42 روزگی به جوجه ها تغذیه شدند. نتایج نشان داد که غلظت آنزیم های آنتی اکسیدانی خون شامل گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز بطور معنی داری (P<0.05) تحت تاثیر مصرف سلنومتیونین قرار گرفت. مکمل سازی جیره ها با سلنیوم یا بی کربنات سدیم، غلظت تری گلیسرید خون را کاهش و پروتئین کل خون را افزایش داد (P<0.05). نتایج نشان داد که افزودن بی کربنات به جیره ها، ضریب تبدیل خوراک را بطور معنی داری (P<0.05) کاهش داد، اما سلنومتیونین اثری بر ضریب تبدیل نداشت. بازده لاشه و وزن نسبی سینه و ران ها تحت تاثیر افزدون بی کربنات سدیم به جیره ها بطور معنی داری (P<0.05) افزایش یافت. سلنومتیونین به طور معنی داری (P<0.05) درصد چربی شکمی و وزن نسبی کبد را کاهش داد. بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت که افزودن سلنومتیونین و بی کربنات سدیم به جیره جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی، اثرات سودمندی بر صفات بیوشیمایی خون و عملکرد آنها دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 950

دانلود 245 استناد 0 مرجع 0
litScript