نتایج جستجو

3899

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

390

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

PANWAR V. | PRASAD B. | WASEWAR K.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  137
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  436
 • بازدید: 

  16338
 • دانلود: 

  24441
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16338

دانلود 24441 استناد 436 مرجع 0
نویسندگان: 

DERMIBAS A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  219-230
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  37595
 • دانلود: 

  27293
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37595

دانلود 27293 استناد 452 مرجع 0
نویسندگان: 

BHATTACHARYA S.C. | LEON M.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  106-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  25723
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 25723

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

PARK D. | PARK J.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  107-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  37308
 • دانلود: 

  28033
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37308

دانلود 28033 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

VITOR JOAO F.A. | BISCAIA JR.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  B
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1104-1111
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  26445
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26445

دانلود 28498 استناد 457 مرجع 0
نویسنده: 

SABZEVARI A. | KABIRI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

HYBRID HYDROGELS BASED ON NATURAL POLYMERS, ESPECIALLY POLYSACCHARIDES, HAS RECEIVED SPECIAL ATTENTION OF MANY SCIENTISTS AND RESEARCHERS IN RECENT YEARS. IN THE PRESENT STUDY, THE BIOMASS OF CANE BAGASSE AS A SOURCE OF POLYSACCHARIDES IS IMMERSED BY POLYMER LATEX BASED ON ACRYLIC ACID (AA), SODIUM ACRYLATE (SA) AND ACRYLAMIDE (AM) MONOMERS (PRODUCED BY INVERSE EMULSION POLYMERIZATION). THEN, BY USING HEAT BETWEEN SYNTHETIC AND NATURAL PARTS, A CHEMICAL REACTION TOOK PLACE AND BAGASSE CONVERTED INTO A HYDROGEL. THE EFFECT OF LATEX TYPE ON MODIFICATION OF CANE BAGASSE TO ABSORBING POLYMER WAS INVESTIGATED. THE BEST MODIFICATION OF CANE BAGASSE TO ABSORBING HYDROGEL WAS OBTAINED WITH POLY (AA-SA-AM) (MOL RATIO 54:6:40). THE MODIFIED CANE BAGASSE WITH THIS LATEX HAVE WATER ABSORBENCY UP TO 81.7 G/G WHILE WATER ABSORBENCY OF UNMODIFIED CANE BAGASSE IS ONLY 0.27 G/G. CANE BAGASSE HYDROGELS WERE CHARACTERIZED THROUGH SWELLING MEASUREMENT. THE PRODUCTION OF THESE HYDROGELS IS CONSIDERED TO BE AS AN INTRODUCTORY STEP IN THE EASIER AND MORE COST EFFECTIVE PRODUCTION OF HYBRID ABSORBING HYDROGELS BASED ON DIRECT USE OF BIOMASS ESPECIALLY FOR USE IN AGRICULTURAL APPLICATIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 73
strs
نویسندگان: 

LYND L.R. | ZYL W.H.V. | MCBRIDE J.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  577-583
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5208
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5208

دانلود 28870 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2673
 • دانلود: 

  393
چکیده: 

مقدار ماده خشک تولیدی یکی از شاخص های مهم برآورد میزان تولید محصول از واحد سطح یا به ازای واحد حجم آب مصرفی است. شاخص سطح برگ از جمله متداول ترین پارامترهایی است که برای تخمین میزان مصرف آب گیاه و تولید محصول به کار می رود. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از دستگاه AccuPAR-LP80 شاخص سطح برگ بدون نیاز به از بین بردن گیاه تخمین زده شود. این پژوهش در کشت و صنعت مگسال در قزوین برای تولید رابطه ای در تخمین ماده خشک با استفاده از شاخص سطح برگ چغندرقند، ذرت و یونجه انجام پذیرفت. شاخص سطح برگ این گیاهان به روش غیرتخریبی و با استفاده از دستگاه AccuPAR-LP80 کالیبره شده تعیین شد. ارزیابی ها نشان داد که بیشترین و کمترین انطباق شاخص سطح برگ با استفاده از این دستگاه به ترتیب مربوط به ذرت و یونجه با ضرایب تبیین 0.96 و 0.88 بود. علاوه بر این، ماده خشک تولیدی به صورت تابعی خطی از شاخص جزء جذب شده تابش فتوسنتز فعال (APAR) تعیین شد. در ارزیابی های آماری، مزارع چغندرقند و یونجه به ترتیب با ضرایب تبیین 0.96 و 0.90 و شاخص RMSE به ترتیب 2.85 و 3.3 کیلوگرم در هکتار بیشترین و کمترین انطباق با مقادیر اندازه گیری شده را نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 2673

دانلود 393 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قلبی آهنگری معصومه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  47-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1378
 • دانلود: 

  537
چکیده: 

سوخت های زیستی به عنوان جایگزین سوخت های فسیلی و سوخت های حمل و نقلی از نظر فنی بسیار اهمیت دارند. از آنجا که طی فرایند تفکافت، زیست توده مستقیما به سوخت های جامد، مایع و گازی تبدیل می گردد، در بین سناریوهای انرژی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. فراورده های این فرایند به طور عموم مخلوط پیچیده ای از اسیدها، الکل ها، آلدهیدها و فنول ها می باشند. پسماند جامد این فرایند ماده ای زغالی است که می تواند جایگزین زغال کک مورد نیاز در صنعت ذوب آهن شود. فراورده های گازی این فرایند آمیزه ای از گازهای با ارزش گرمایشی میانه، نزدیک به 15 مگاژول در هر مترمکعب است. بنابراین در این مقاله سعی شده است روش تفکافت، مزایا و معایب این روش و جایگاه آن در جهان مورد بررسی قرار گیرد. بررسی اقتصادی این روش نشان می دهد که با توجه به وجود پتانسیل قوی زیست توده در کشورمان با برنامه ریزی تکنیکی می توان هزینه روش مورد نظر را کاهش داد و در جهت تولید گاز غنی از هیدروژن به بهترین نحو از آن بهره برد. هزینه فرایند تفکافت با این برنامه ریزی از (3.60/kg H2 دلار) به (2/kg H2 دلار) تا سال 2015 خواهد رسید.

آمار یکساله:  

بازدید 1378

دانلود 537 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  3 (پیاپی 101)
 • صفحات: 

  373-386
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

تولید سوخت های تجدید پذیر و جایگزینی تدریجی آن ها به جای سوخت های فسیلی یکی از چالش های اصلی پژوهشگران در دهه های اخیر بوده است. بیودیزل یکی از این سوخت ها می باشد که از منابع گوناگون تولید شده و در موتورهای دیزلی مورد استفاده قرار می گیرد. در این کار پژوهشی، بیودیزل از روغن ریزجلبک گونه دونالیلای بومی ایران به دو روش تر و خشک تولید شد و ویژگی های سوختی آن مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه ها نشان داد که روش تر، بازده بالاتری نسبت به روش خشک دارد. به طوری که بازده استخراج روغن در روش تر 4/17 درصد و در روش خشک 2/10 درصد به دست آمد. مدت زمان استخراج روغن نیز در روش تر به دلیل حذف مرحله-های خشک نمودن و نمک زدایی به طور چشمگیری کوتاه تر از روش خشک می باشد. بنابراین در استفاده از زیست توده ریزجلبک بومی ایران، روش تر از پتانسیل بالایی برای تولید بیودیزل برخوردار است. مناسب ترین بازده استخراج در روش تر در دمای 60 درجه سلسیوس و مدت 30 دقیقه به دست آمد. نتیجه ها نشان داد که نوع روش استخراج تأثیر معنی داری بر پروفیل اسیدهای چرب و ویژگی های بیودیزل تولیدی ندارد. زنجیر اسیدهای چرب در لیپید استخراج شده ریز جلبک دونالیلا از 14 تا 20 کربن دارد که بخش عمده آن را اسید پالمیتیک (62/36%) و اسید استئاریک (08/19%) تشکیل می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 164 استناد 0 مرجع 0
litScript