نتایج جستجو

1317

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

132

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MCKINNEY M.L.

نشریه: 

BIOSCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  883-890
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  18467
 • دانلود: 

  19321
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18467

دانلود 19321 استناد 408 مرجع 0
نویسندگان: 

SAVARD J.L. | CLERGAUAND D. | MENNECHEZ G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  131-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  780
 • بازدید: 

  14627
 • دانلود: 

  16284
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14627

دانلود 16284 استناد 780 مرجع 0
نویسندگان: 

STORKEY J. | WESTBURY D.B.

نشریه: 

PEST MANAGEMENT SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  517-523
تعامل: 
 • استنادات: 

  408
 • بازدید: 

  19767
 • دانلود: 

  19321
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19767

دانلود 19321 استناد 408 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MYERS N. | MITTERMEIER R.A. | MITTERMEIER C.G.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  403
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  853-858
تعامل: 
 • استنادات: 

  816
 • بازدید: 

  37910
 • دانلود: 

  19321
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37910

دانلود 19321 استناد 816 مرجع 0
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  43-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1020
 • دانلود: 

  361
چکیده: 

جغرافیای طبیعی شمال غرب ایران ترکیب پیچیده ای از کوه های مرتفع، ناهمواری ها و دشت های باز است. تنوع اقلیمی و ژئوگرافیکی، به ویژه وجود مناطق گسترده کوهستانی و مرتفع در منطقه سبب گردیده است که نواحی فیزیوگرافیک متنوع و با ویژگی های منحصر به فرد در این بخش از کشور شکل گیرد و این تنوع سبب گردیده است که تنوع زیستی جانوری، به ویژه تنوع گونه ای سوسمارهای منطقه قابل توجه باشد. پژوهش حاضر به منظور مطالعه شرایط زیستگاهی، بستر زیستی، رژیم غذایی، وضعیت حفاظتی و تجزیه و تحلیل فون سوسمارهای منطقه از سال 1382 با روش پیمایشی و بازدید آغاز و هنوز هم ادامه دارد. نتایج حاصل نشان می دهد که 21 گونه سوسمار متعلق به 5 خانواده از 8 خانواده سوسمارهای ایران در منطقه زندگی می کند. بیش ترین تعداد جنس و گونه مربوط به خانواده لاسرتاها است. در این خانواده جنس Lacerta با 8 گونه بزرگترین جنس را تشکیل می دهد. بررسی ها معلوم ساخته که سوسمارهای منطقه طیف وسیعی از زیستگاه ها را با بسترهای متفاوت اشغال می نمایند. تعداد گونه های مناطق کوهستانی در مقایسه با مناطق دشتی قابل توجه است. همچنین ارزش حفاظتی سوسمارهای منطقه ناشناخته است و نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1020

دانلود 361 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

COAD BRIAN W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  227-234
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59313
 • دانلود: 

  16683
چکیده: 

The land-locked country of Afghanistan has a restricted but relatively diverse ichthyofauna comprising 85 species in 10 families. The fauna is dominated by Cyprinidae (50 species) and other Ostariophysans (28 species). Eight species are endemics to Afghanistan within its political boundaries. There are three principal drainage basins: the endorheic Amu Darya draining to the Aral Sea with 29 species, the endorheic Helmand River basin draining to the Sistan terminal lakes on the Iranian border with 22 species, and the Kabul River basin draining to the Indus River with 44 species.

آمار یکساله:  

بازدید 59313

دانلود 16683 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

هامر کارل | خوشبخت کورس

نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  55-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  987
 • دانلود: 

  102
چکیده: 

به منظور تجزیه و تحلیل غنای گونه ای گیاهان کشاورزی و باغبانی در خانواده های گیاهان عالی، سه گروه اصلی از خانواده های گیاهی بر اساس غنای گونه ای آنها تشکیل گردید. گروه اول شامل پنج خانواده گیاهی بوده که تعداد اعضای آن ها بیش از 10000 گونه می باشند. در این گروه خانواده گرامینه با %7.25 دارای بالاترین درصد گیاهان کشاورزی بود. گروه دوم مشتمل بر خانواده هایی است که غنای گونه ای آن ها بین 1000 تا 10000 می باشند. در این گروه 50 خانواده معرفی شده اند که خانواده رز با %7.74 بالاترین درصد گونه های کشاورزی را به خود اختصاص داد. گروه سوم که شامل 20 خانواده است و در بر گیرنده خانواده هایی با غنای گونه ای کمتر از 1000 می باشد که در آن، خانواده موز با %32.5 بیشترین درصد گونه های کشاورزی را در خود جای داده است. به طور کلی در این پژوهش تعداد 224000 گونه از 250000 گونه تخمینی موجود در گروه گیاهان عالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تعداد گونه های کشاورزی موجود در هر خانواده و تعداد کل گونه های آن خانواده یک رگرسیون مثبت (+0.56) وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 987

دانلود 102 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  140-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  482
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

براساس نمونه های جمع آوری شده از نواحی نیمه بیابانی شمال شرق ایران، 53 گلسنگ گزارش می شود. چهار گونه (Caloplaca albovariegata، Rinodina afghanica، Lecidea promixta و Schaereria fuscocinerea) برای اولین بار از ایران و 17 گونه دیگر نیز از شمال شرق کشور معرفی می شوند. همچنین 32 گونه از نواحی جدیدی واقع در شمال شرق گزارش می گردد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 482

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  119-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1519
 • دانلود: 

  347
چکیده: 

همه اشکال متنوع حیات که دنیای پیرامون ما را تشکیل می دهند ارزش خاص خود را دارند. اگر چه برخی از جانداران نسبت به جانداران دیگر پیش تر شناخته شده اند، لیکن از بین رفتن حتی یک موجود زنده و به دنبال آن نقش اکولوژیکی گونه که ممکن است برای بشر ناشناخته باشد آثار نامطلوبی در تعادل طبیعت بر جای خواهد گذاشت. مهره داران کوچک جثه از جمله جوندگان و خزندگان جز این موجودات بحساب می آیند. کشور ایران در جنوب غرب آسیا با مناطق اکولوژیک ویژه و زیستگاه های متنوعی که دارد بیش از دویست گونه خزنده را در خود جا داده است که تنوع زیستی و ارزش های اکولوژیک آنها ناشناخته است. استان قم با مساحتی حدود 11238 کیلومتر مربع در ناحیه فلات مرکزی ایران واقع شده و به دلیل ویژگی های خاص ژئوگرافیکی و اقلیمی از تنوع زیستی چشمگیری برخوردار است. این پژوهش حاضر به منظور شناخت بیشتر شرایط زیستگاهی، بستر زیستی، عادات غذایی، وضعیت حفاظتی و تجزیه و تحلیل فون سوسماران استان قم از بهمن ماه سال 1384 با دو روش پیمایشی و تله گذاری آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. نتایج حاصل نشان می دهد که 20 گونه سوسمار متعلق به 5 خانواده از 8 خانواده سوسمارهای ایران در منطقه زندگی می کند. علیرغم اینکه بیشتر وسعت استان در منطقه بیابانی و نیمه بیابانی قرار می گیرد اما به دلیل همجواری با دو رشته کوه زاگرس و البرز فون سوسمارهای آن به شدت تحت تاثیر این مناطق کوهستانی قرار می گیرد. بیشترین تعداد جنس و گونه مربوط به خانواده Agamidae است که شرایط آب و هوایی نسبتا گرم و خشک را ترجیح می دهند. بزمجه بیابانی از خانواده Varanidae، که گونه ای حفاظت شده و بزرگترین سوسمار موجود در ایران نیز محسوب می شود در منطقه وجود دارد. بررسی ها معلوم ساخته که سوسمارهای استان طیف وسیعی از زیستگاهها را با بسترهای متفاوت اشغال می کنند. همچنین ارزش حفاظتی اکثر سوسمارهای استان ناشناخته است و با توجه گسترش و توسعه روز افزون فعالیت های انسانی نیاز به مطالعه و توجه بیشتری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1519

دانلود 347 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  163-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3472
 • دانلود: 

  510
چکیده: 

تنوع زیستی موجودات خاک زی منشا خدمات قابل توجهی در حفظ و گسترش تنوع زیستی بالای خاک و سلامت محیط است. به منظور بررسی ساختار تنوع زیستی موجودات خاک زی در اکوسیستم های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک، مطالعه ای در شهرستان های مشهد، گناباد و شیروان به اجرا در آمد. در هر یک از اکوسیستم های مورد مطالعه،10 واحد انتخاب گردید و در مجموع 50 مورد نمونه برداری با طول، عرض و عمق 30 سانتی متر از خاک انجام شد. بافت، pH، درصد مواد آلی و همچنین تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی، نماتدها، باکتری ها، پروتوزوآها و قارچ های مایکوریزا در نمونه های خاک ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که با افزایش میانگین درجه حرارت سالیانه و کاهش میانگین بارندگی سالیانه بافت خاک سبک تر، pH خاک افزایش و مقدار مواد آلی خاک از 0.38 به 0.05 درصد کاهش یافت. بی مهرگان خاک زی با فراوانی و تنوع پائین فقط در اکوسیستم طبیعی شیروان مشاهده شدند. فراوانی نماتدها و باکتری ها تحت تاثیر شرایط اقلیمی نبوده و در سه اکوسیستم طبیعی مشابه بود. اما تنوع باکتری ها، فراوانی پروتوزوآها و فراوانی اسپور قارچ های مایکوریزا با افزایش درجه حرارت سالیانه و کاهش میانگین بارندگی سالیانه کاهش یافت. میانگین غنای گونه ای در اکوسیستم های طبیعی شیروان، مشهد و گناباد برای باکتری ها به ترتیب 5.3، 5.8 و 3.8 و برای قارچ های مایکوریزا به ترتیب 5، 5 و 4 بود. بر اساس نتایج این پژوهش، شرایط اقلیمی و خاکی در مناطق خشک باعث کاهش تنوع زیستی در این مناطق گردیده است. بر همین مبنا خدمات ناشی از تنوع زیستی در مناطق خشک نیز کم تر خواهد بود، با این وجود حفظ همین سطح از تنوع زیستی موجودات خاک زی و خدمات آنها اهمیت ویژه ای دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 3472

دانلود 510 استناد 0 مرجع 0
litScript