نتایج جستجو

62214

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6222

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

موحد ضیا

نشریه: 

جاویدان خرد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  5-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1008
 • دانلود: 

  113
چکیده: 

در کتاب های منطق سنتی ما قید ضرورت و امکان گاهی پیش از جمله، گاهی پیش از محمول و گاهی پس از جمله می آید و در نتیجه نمی توان از ظاهر جمله تشخیص داد که عملگر وجه، جمله را مقید می کند یا محمول را و به اصطلاح وجه سور (de dicto) است یا وجه حمل .(de re) در این مقاله با بررسی نقیض و عکس جمله های موجه و نیز محل آنها در مقدمه های قیاس کوشش می کنیم پاسخی برای این پرسش مهم پیدا کنیم. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 1008

دانلود 113 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

TALEBI A.A.

همایش: 

IRANIAN ALGEBRA SEMINAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  46
کلیدواژه: 
چکیده: 

LET G BE A GROUP AND LET S BE A SUBSET OF G SUCH THAT 1GÏS AND S=S−1. LET G=CAY(G, S) BE A CAYLEY GRAPH ON G RELATIVE TO S. THEN G IS SAID TO BE NORMAL EDGE-TRANSITIVE, IF NAUT(G)(G) ACTS TRANSITIVELY ON EDGES. IN THIS PAPER WE DETERMINE ALL NORMAL EDGE-TRANSITIVE CAYLEY GRAPHS ON A QUATERNION GROUP Q2N OF VALENCY 4. IN ADDITION WE GIVE NORMAL EDGE-TRANSITIVE CAYLEY GRAPHS ON A QUATERNION GROUP Q2N OF SOME OTHER VALENCIES.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 46
نویسندگان: 

DAGHIGH H. | BAHRAMIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46460
 • دانلود: 

  27302
چکیده: 

Let E be an elliptic curve over the finite field Fq, P a point in E(Fq) of order n, and Q a point in the group generated by P. The discrete logarithm problem on E is to find the number k such that Q = kP. In this paper we reduce the discrete logarithm problem on E[n] to the discrete logarithm on the group F*q , the multiplicative group of nonzero elements of Fq, in the case where n ï q - 1, using generalized jacobian of E.

آمار یکساله:  

بازدید 46460

دانلود 27302 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

رضایی والی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3149
 • دانلود: 

  414
چکیده: 

در دستورهای سنتی زبان فارسی در کنار مصدر، دو مقوله اسم مصدر و حاصل مصدر نیز مطرح شده اند. اختلاف نظرهای زیادی در مورد تعلق مصدر به فعل یا اسم در میان دستورنویسان و زبان شناسان وجود دارد. در مورد اسم مصدر و حاصل مصدر نیز دیدگاه های متفاوتی به چشم می خورد. در این مقاله این مقوله ها بر اساس سرنمون رده شناختی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. بر اساس رویکرد کرافت (2003) طبقه معنایی واژگان به تنهایی قادر به تعیین مقوله واژگانی کلمات به صورت بین زبانی نیست و علاوه بر آن نقش کنش گزاره ای نیز باید در نظر گرفته شود. در این تحقیق نشان داده می شود که مصدر از نظر داشتن کنش گزاره ای ارجاع مانند اسم است، اما از نظر طبقه معنایی به فعل شباهت دارد. اسم مصدر نیز از این نظر مانند مصدر است، اما ویژگی های اسمی بیشتری دارد. آنچه به عنوان حاصل مصدر در دستور سنتی مطرح است هیچ ارتباطی با طبقه معنایی مصدر و اسم مصدر یعنی کنش ندارد. نتیجه این پژوهش این است که در کنار سه مقوله واژگانی اسم، فعل و صفت مقوله های دیگری وجود دارد که از نظر طبقه معنایی و کنش گزاره ای ترکیبی از ویژگی های مربوط به این سه مقوله تلقی می شوند. این مقاله نشان می دهد که رویکرد سرنمون رده شناختی کرافت یک فضای مفهومی جهانی را به دست می دهد که بر همه زبان ها قابل اعمال است. با این وجود ترکیب های غیرسرنمون طبقه معنایی و کنش گزاره ای گاهی بیش از یک مقوله را در زبان های خاص در خود جای می دهند. نقشه معنایی مورد نظر کرافت قادر به تمایز مصدر و اسم مصدر در زبان فارسی نیست، زیرا این دو مقوله دارای مولفه های مشترکی هستند. در چنین مواردی با استفاده از معیارهای صوری و نقشی می توان این مقوله ها را متمایز نمود. این تحقیق نشان می دهد که بزرگترین ضعف سرنمون رده شناختی کرافت این است که فضای مفهومی مقوله های واژگانی را به دو بخش یعنی نقاط بی نشان و نقاط حاشیه ای تقسیم می کند و قادر نیست معیاری را برای درجه بندی میزان بی نشان بودن یا حاشیه ای بودن به دست دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 3149

دانلود 414 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  127-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  627
 • دانلود: 

  262
چکیده: 

به منظور بررسی اثر اسانس سه گونه مرزه (S.spicigera،S.rechingeri،S.macrantha) علیه باکتری های عامل عفونت بیمارستانی و قارچ کاندیدا آلبیکنس، سرشاخه گلدار دو جمعیت از هر سه گونه مرزه فوق از مزرعه تحقیقاتی باغ گیاه شناسی ملی ایران در سال 1391 جمع آوری شده و اسانس آنها به روش تقطیر با آب جداسازی شد. آنالیز ترکیبات تشکیل دهنده اسانس ها توسط دستگاه GC و GC/MS انجام شد. نتایج نشان داد که ترکیبات غالب در همه اسانس ها تیمول، کارواکرول، پارا-سیمن و گاما-ترپینن بودند. در این آزمایش، رقت اسانس در 3 سطح شامل یک پنجم، یک بیست وپنجم و یک پنجاهم تهیه و مقایسه آنها با آنتی بیوتیک های سفتی زوکسیم و سیپروفلوکسازین و میکروارگانیسم های مورد بررسی نیز در 5 سطح شامل Bacillus subtilis، Staphylococcus aureus، Escherichia coli، Pseudomonas aeroginosa و Candida albicans انجام گردید. اثرات ضد میکروبی اسانس های حاصل با استفاده از روش انتشار در دیسک در مقابل 5 گونه فوق سنجیده شد. حداقل غلظت بازدارنده (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) اسانس ها با روش رقیق سازی در محیط مایع اندازه گیری شد.Pseudomonas aeruginosa مقاوم ترین باکتری به این 3 اسانس بود و مخمر Candida albicans نسبت به اسانسها حساستر از باکتری ها بود. اسانس Satureja macrantha بیشترین اثر ضدمیکروبی و اسانس Satureja spicigera کمترین اثر ضدمیکروبی را از خود نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 627

دانلود 262 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZHU WENLONG | LING SHUAI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  719-730
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53461
 • دانلود: 

  19112
چکیده: 

Let C be a nonempty closed convex subset of a real Hilbert space H. Let {Sn} and {Tn} be sequences of nonexpansive self-mappings of C, where one of them is a strongly nonexpansive sequence. K. Aoyama and Y. Kimura introduced the iteration process xn+1=bnxn+(1-bn) Sn (anu+(1-an) Tnxn) for finding the common fixed point of {Sn} and {Tn}, where uÎC is an arbitrarily (but fixed) element in C, x0ÎC arbitrarily, {an} and {bn} are sequences in [0; 1]. But in the case where uÏC, the iterative scheme above becomes invalid because xn may not belong to C. To overcome this weakness, a new iterative scheme based on the thought of boundary point method is proposed and the strong convergence theorem is proved. As a special case, we can find the minimum-norm common fixed point of {Sn} and {Tn} whether 0ÎC or 0ÏC.

آمار یکساله:  

بازدید 53461

دانلود 19112 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

آمانی محمد | صفویان آرزو

نشریه: 

مدیریت بحران

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  35-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  524
 • دانلود: 

  425
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 524

دانلود 425 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

منتظری مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  209-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  702
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

در این پژوهش تغییرپذیری مکانی روندهای دمای ایران در 48 سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، داده های دمای سالانه کمینه، بیشینه و متوسط ایستگاه های همدید و اقلیمی کشور از 1961 تا 2008 از مرکز داده های سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. به کمک پایگاه داده های تنظیم شده، نقشه های هم دما با اندازه پیکسل 15×15 کیلومتر به روش میانیابی کریجینگ محاسبه و ترسیم شد بطوری که هر نقشه با 7196 پیکسل مرزهای کشور را در برگرفت. بدین ترتیب سه آرایه با ابعاد 48×7196 فراهم گردید. جهت ارزیابی روند دما از روش های پارامتری رگرسیون خطی و ناپارامتری مان- کندال بهره گرفته شد. اعمال این آزمون ها بر روی هر یک از آرایه ها نشان داد که دمای کشور رو به افزایش است. این افزایش بیشتر در مناطق پست و کم ارتفاع روی داده است. در این میان دمای کمینه از اهمیت بیشتری برخوردار است و در60 درصد وسعت کشور روند افزایشی نشان می دهد. درحالی که روند افزایشی دمای بیشینه 27 درصد وسعت کشور را در بر گرفته است. از سوی دیگر شدت روند در تمامی پهنه ها یکسان و یکنواخت نیست و برای دمای کمینه شدت آن در استان کرمان در غرب لوت و در منطقه شهداد، در بخش های مرکزی استان سمنان، شرق خوزستان، جنوب استان ایلام و غرب استان کرمانشاه، بیشتر بوده و این مناطق بیش از سایر جاها در معرض آسیب های محیطی ناشی از افزایش دمای کمینه، قرار دارند. در حالی که استان های خراسان شمالی، همدان و چهار محال و بختیاری کمتر در معرض روندهای افزایشی دما، قرار داشته اند. همچنین این پژوهش نشان داد که بطور متوسط دماهای سالانه کمینه، بیشینه و متوسط ایران طی دوره 48 ساله به ترتیب 2.1، 0.45 و 1.3 درجه سلسیوس افزایش یافته است.

آمار یکساله:  

بازدید 702

دانلود 205 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اعتبارزاده معصومه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  213-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  635
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

کلاس جدیدی از نگاشتهای پیوسته، به نام نگاشت های R-s-پیوسته، معرفی میشود. ارتباط میان R-s-پیوستگی با پیوستگی و انواع دیگری ازپیوستگیهای قوی که تاکنون معرفی شده اند، بررسی میشود. سپس ویژگیهای نگاشتهای R-s-پیوسته مورد مطالعه قرار میگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 635

دانلود 247 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

رستنیها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  108-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  756
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

جنس (Silene (Caryophyllaceae، با بیش از 100 گونه، یکی از جنس های بزرگ فلور ایران محسوب می شود. مطابق اطلاعات موجود، شمال غرب ایران، استان های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، از مراکز مهم تنوع گونه های چندساله این جنس در ایران محسوب می شوند. طی بازنگری گونه های این جنس در این منطقه، نمونه های جالبی جمع آوری شدند که گزارش های جدیدی برای فلور ایران هستند.در این مقاله Silene dianthoides و S. chustupica به ترتیب از بخش های Caespitosae و Auriculatae به عنوان گزارش جایگزین S. marcowiczii و دومی به عنوان گزارش جدید برای فلور ایران معرفی می شود. این گونه ها گیاهانی چندساله و پشته ای بوده و در نواحی کوهسری می رویند. موقعیت گونه S. chustupica در طبقه بندی لیست سرخ IUCN که این گونه را به شدت در خطر انقراض معرفی کرده، مورد بحث قرار می گیرد. شرح گیاه شناسی، پراکنش جغرافیایی، اکولوژی و تصاویر هر یک از گونه ها نیز ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 756

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
litScript