نتایج جستجو

9005

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

901

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1 (مسلسل 125)
 • صفحات: 

  111-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5152
 • دانلود: 

  449
چکیده: 

خطوط بزرگ انتقال آب، خطوط لوله ای هستند که آب را از چاه، منابع سطحی نظیر رودخانه ها و یا از محل سدها برداشته و به گره های نیاز شرب، صنعت یا کشاورزی منتقل می کنند. به دلیل کمبود شدید منابع آب به ویژه در بخش های شرقی و مرکزی کشور، طی سال های اخیر طرح هایی برای انتقال آب بین حوضه ای مطرح شده است. این امر سبب ایجاد تنش های اجتماعی زیادی در مناطق اجرای طرح شده و همچنین باعث بروز اعمال خرابکارانه در مسیر خط انتقال و تاسیسات وابسته شده است. در نتیجه، مکان یابی خط انتقال از منظر پدافند غیرعامل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این پژوهش به معرفی روش مکان یابی خطوط بزرگ انتقال با در نظر گرفتن شاخص های حریم، دسترسی، نظامی، اقتصادی، جمعیتی، زمین شناسی و ژئومورفولوژی و اقلیم و هیدرولوژی پرداخته شد. هر کدام از شاخص ها به چندین زیرشاخص طبقه بندی شد. بر این اساس کلیه زیرشاخص ها در نرم افزار Arc-GIS کمی سازی شدند. سپس با برهم نهی لایه های فوق، منطقه طرح لکه گذاری شده و نقاط با خطر بالا مشخص شدند. در نهایت با ترسیم نقشه پهنه بندی، منطقه امن برای مسیر خط انتقال از بین خطوط پیشنهادی مشخص شد.

آمار یکساله:  

بازدید 5152

دانلود 449 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

مهردادی ضیاالدین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  232
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 232
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  55-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  234
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور به منظور تخمین رواناب حوضه آبریز در سال های اخیر افزایش یافته است. در این تحقیق، برای تهیه نقشه ارتفاع رواناب به نقشه های شماره منحنی رواناب و حداکثر بارندگی 6 ساعته با دوره بازگشت 2 ساله نیاز است. نقشه شماره منحنی رواناب با استفاده از ابزار ArcCN-Runof در محیط GIS تهیه شده است.شماره منحنی رواناب بر اساس فاکتورهایی مانند گروه هیدرولوژی خاک، کاربری اراضی، پوشش زمین و شرایط هیدرولوژیکی تعیین می شود. نقشه وضعیت پوشش زمین با استفاده از تصاویر ETM+ سال 2002 در محیط نرم افزاری Erdas، به روش طبقه بندی نظارت شده تهیه شد. همچنین با کمک شاخص پوشش گیاهی تفاوت نرمال شده (NDVI) مراتع و جنگل های حوزه به ترتیب به مراتع خوب، متوسط و جنگل های انبوه و نیمه انبوه تقسیم بندی شده است. نقشه حداکثر بارندگی 6 ساعته نیز از روابط و معادلات بارندگی حوزه با استفاده از نقشه DEM در محیط GIS ترسیم شد.با تلفیق نقشه های به دست آمده و معادلات مربوطه، نقشه ارتفاع رواناب حوزه ترسیم شد که بر این اساس متوسط رواناب حوزه 3.18 میلیمتر است که نسبت به روش های سنتی (حدود 3.98 میلیمتر) از دقت بالاتری برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 234

دانلود 107 استناد 1 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  112
 • صفحات: 

  41-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1056
 • دانلود: 

  776
چکیده: 

توسعه مناطق مسکونی و شهری در حاشیه رودخانه ها، تغییر کاربری اراضی زراعی به اراضی مسکونی باعث می گردد که رفتار هیدرولوژیکی حوضه های آبخیز شهری نسبت به حوضه های طبیعی، غیرعادی و نامنظم باشد. در این تحقیق رفتار سیلاب درون شهری بیرجند واقع در حوضه شاهرود مطالعه گردید. حوضه شاهرود در سال های اخیر تغییر کاربری های زیاد غیر کارشناسی داشته است. در این راستا در ابتدا با توجه به تصاویر ماهواره ای، کاربری اراضی و بازدیدهای میدانی شماره منحنی رواناب مدل SCS تعیین گردید. در ادامه پس از برداشت مشخصات هندسی رودخانه اصلی و سازه های هیدرولیکی آن نظیر پل ها، با استفاده از مدل HEC-HMS دبی سیلاب حوضه شبیه سازی گردید. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که دوره بازگشت های 25 و 100 سال به ترتیب منجر به وقوع دبی های اوج سیلاب به میزان 63/207 و 56/463 متر مکعب بر ثانیه می شوند. نتایج شبیه سازی سیلاب با دوره بازگشت 25 ساله نشان می دهد که این سیلاب ماکزیمم جریانی است که مقاطع و سازه های هیدرولیکی رودخانه، قادر به عبور آن می باشند، بنابراین در راستای کاهش خطرات ناشی از سیلاب در شهر بیرجند، توجه بیشتر به افزایش پتانسیل عبور سیلاب رودخانه ضروری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1056

دانلود 776 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

فریدی ماسوله علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  79-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  178
 • دانلود: 

  60
چکیده: 

گردشگری سلامت به شکل عام و گردشگری پزشکی به شکل خاص یکی از انواع گردشگری است که درآمد سالانه آن در جهان حدود صد میلیارد دلار تخمین زده می شود. گردشگری پزشکی که دارای تاریخچه غنی است، در قرون معاصر سازمان دهی شده و سازمان های خصوصی و دولتی از منافع آن بهره مند شده اند. در این مقاله سعی شده است با چهار شاخص مهم و کلی همچون میانگین دما، تراکم بیمارستان، بزرگی بیمارستان و تراکم جمعیت بر مراکز درمانی یک دید کلی از شرایط مورد نیاز این حوزه از گردشگری و همچنین وجود این امکانات و ارتباط آن با تراکم جمعیت استان به دست آید. از طریق تجمع یا روی هم اندازی شاخص ها به وسیله نرم افزار Arc GIS با یک برآورد دقیق بهترین استان ها جهت ایجاد و ترویج گردشگری پزشکی مشخص می شود. نتایج نشان داد طبق برآوردها در نقشه بیشتر استان های شمال و شمال غربی و استان خراسان در شرق و چهار محال بختیاری در جنوب غربی حائز بیشترین امتیازات شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 178

دانلود 60 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  159-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  356
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

سیل از جمله مخاطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی در اکثر نقاط دنیاست که سالانه خسارات بسیار زیادی بر جوامع تحمیل می کند. برای مدیریت و پیش بینی سیل خیزی یک منطقه، تخمین پتانسیل ارتفاع رواناب نقش مهمی دارد، در این راستا سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS) یکی از موثرترین روش ها را ارائه داده است که برای حوضه های فاقد آمار بسیار مناسب می باشد. مطالعه حاضر نیز با هدف محاسبه و تحلیل پتانسیل سیل خیزی در داخل شهر مشکین شهر و حوضه پیرامونی با استفاده از روش (SCS) انجام شد. با توجه به اینکه محدوده مورد مطالعه شامل داخل شهر و حوضه پیرامون است و تنوع کاربری بالایی دارد، تخمین ضریب رواناب با روش های دستی به سختی امکان پذیر است. بنابراین به منظور سرعت و دقت در انجام کار، از نرم افزار ArcGIS و الحاقیه های Arc-Hydro و ArcCN-Runoff استفاده گردید. در گام اول نقشه کاربری اراضی منطقه با جدول شاخص مقایسه و با اطلاعات گروه هیدرولوژیکی خاک تلفیق شد، سپس شماره منحنی (CN) که یک عامل مهم در روش SCS است به دست آمد. در گام بعد با لحاظ میانگین بارش و CN، پتانسیل رواناب محدوده محاسبه گردید و نتایج به صورت دو نقشه CN و ارتفاع رواناب، پهنه بندی شد، که CN از شماره منحنی 32 تا 98 (میانگین 76.88) در 5 کلاس و ارتفاع رواناب نیز از صفر تا 0.99 (با میانگین 0.28 برای کل منطقه و 0.31 برای محدوده داخل شهر)، در 5 کلاس طبقه بندی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 356

دانلود 167 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  119
 • صفحات: 

  41-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  104
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

ﺗ ﺨ ﻤ ﻴ ﻦ توان ارﺗ ﻔ ﺎ ع رواﻧ ﺎ ب ﻧ ﻘ ﺶ ﻣ ﻬ ﻤ ﻲ در ﻣ ﺪ ﻳ ﺮ ﻳ ﺖ و پیش بینی سیل خیزی هر ﻣ ﻨ ﻄ ﻘ ﻪ دارد. سازمان حفاظت خاک آمریکا روشی اراﺋ ﻪ داده اﺳ ﺖ ﻛ ﻪ ﺑ ﺮ ای حوزه های بی آﻣ ﺎ ر ﺑ ﺴ ﻴ ﺎ ر ﻣ ﻨ ﺎ ﺳ ﺐ است. روش های مرسوم اندازه گیری رواناب بسیار پرهزینه و وقت گیر و مشکل است. این پژوهش ﺑ ﺎ ﻫ ﺪ ف ﻣ ﺤ ﺎ ﺳ ﺒ ﻪ ی توان سیل خیزی و ﺗ ﺮ ﺳ ﯿ ﻢ ﻧ ﻘ ﺸ ﻪ ی ﺷ ﻤ ﺎ ره ی ﻣ ﻨ ﺤ ﻨ ﯽ حوزه ی آبخیز نازلوچای با روش سازمان حفاظت خاک آمریکا اﻧ ﺠ ﺎ م ﺷ ﺪ . ﻧ ﻘ ﺸ ﻪ ی ﻛ ﺎ رﺑ ﺮ ی زمین های ﻣ ﻨ ﻄ ﻘ ﻪ ﺑ ﺎ ﺟ ﺪ ول ﺷ ﺎ ﺧ ﺺ ﻣ ﻘ ﺎ ﻳ ﺴ ﻪ ، و ﺑ ﺎ اﻃ ﻼ ﻋ ﺎ ت ﮔ ﺮ وه آب شناسی ﺧ ﺎ ک تلفیق شد و شماره ی منحنی رواناب که عامل مهمی در روش سازمان حفاظت خاک آمریکا است، به دست آمد. در گام بعد، با لحاظ کردن میانگین بارش و شماره ی منحنی رواناب، ارتفاع رواناب محدوده محاسبه و نتایج به صورت دو نقشه ی شماره ی منحنی رواناب و ارتفاع رواناب، پهنه بندی شد. با استفاده از سامانه ی پردازش اطلاعات جغرافیایی، متوسط وزنی شماره ی منحنی حوزه 77/96 برآورد شد. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار شماره ی منحنی رواناب در شرایط رطوبتی متوسط در منطقه 100 و کمترین آن 56 است. زیاد ﺑ ﻮ دن ﻣ ﻘ ﺪ ار ﻣ ﺘ ﻮ ﺳ ﻂ وزﻧ ﯽ ﺷ ﻤ ﺎ ره ی ﻣ ﻨ ﺤ ﻨ ﯽ ﺣ ﻮ زه ﻧ ﺸ ﺎ نه ی ﻧ ﻔ ﻮ ذﭘ ﺬ ﯾ ﺮ ی ﮐ ﻢ آن، و اﻓ ﺰ اﯾ ﺶ اﺣ ﺘ ﻤ ﺎ ل وﻗ ﻮ ع سیل است.

آمار یکساله:  

بازدید 104

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

امروزه با گسترش علوم و افزایش روزافزون تولید اطلاعات، جمع آوری و طبقه بندی آنها به منظور دسترسی آسانتر امری اجتناب ناپذیر گشته است. در این راستا بانک اطلاعاتی رودخانه های استان فارس با استفاده از نرم افزارArc-GIS  تهیه گردید. بدین منظور اطلاعات کمیت و کیفیت آب ایستگاه های هیدرومتری رودخانه های فارس جمع آوری گشت و جهت دسترسی آسان به اطلاعات هر ایستگاه با استفاده از نرم افزار Arc GIS اطلاعات به نقشه ایستگاه های هیدورمتری استان فارس اضافه شد. بانک تهیه شده بستر مناسبی جهت تهیه انواع گزارش های تصویری و توصیفی فراهم نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 46
نویسنده: 

عباسپور فاطمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  142
چکیده: 

ایمنی ترافیک یکی از پارامترهای بسیار مهم مورد بررسی در اکثر کشورهای دنیا، مجامع مهم بین المللی و سازمان ملل است. با مطالعه تصادفات ترافیکی می توان عامل موثر در رخداد تصادفات ترافیکی را شناسایی کرد. تعریف و توصیف عوامل موثر در تصادفات گامی اساسی در جهت اقدامات عملی برای کاهش و به حداقل رساندن عوامل ایجاد تصادف است که باعث ایمنی بیشتر سیستم حمل و نقل و بهبود آن می شود از این رو اهمیت تحلیل نقاط حادثه خیز برای راهنمایی و رانندگی، شهرداری ها و سازمان های مرتبط با ایمنی ترافیک بسیار بالا می باشد. هدف اول این مطالعه شناسایی پارامترهای تاثیرگذار و محاسبه میزان اهمیت و تاثیرگذاری هر یک از عوامل موثر در تصادفات تقاطع ها می باشد، دومین هدف مشخص کردن امن ترین و ناامن ترین تقاطع با توجه به تحلیل های صورت گرفته است. در نهایت تقاطع ها باتوجه به میزان خطرناک بودن اولویت بندی می گردد. روش کار به این ترتیب بود که اطلاعات و آمار موجود مربوط به تصادفات تقاطع ها از پایگاه اطلاعات تصادف پلیس راهنمایی و رانندگی منطقه 2 کرمان جمع آوری شد. سپس اقدامات اولیه در مورد داده های خام برای استفاده از نرم افزارهای Arc GIS انجام یافت و با استفاده از نرم افزار یاد شده نسبت به تحلیل داده ها اقدام گردید. میزان اهمیت (وزن) عوامل موثر در تصادفات در هر تقاطع به صورت مجزا به دست آمده و در نهایت با انجام محاسبات و تحلیل خطی، تقاطع های موجود از نظر ایمنی بررسی و ایمن ترین تقاطع و ناامن ترین تقاطع مشخص گردید. باتوجه به نتایج تحلیل، خیابان های بلوار جمهوری اسلامی، شهید رجایی، شهید صدوقی، شهید بهشتی و شریعتی و جهاد ناامن ترین خیابان ها و خیابان های بحرالعلوم، نخل، ظفر، الهیه، بهارستان، درختی، علی ضیاء، گیلان و مفتح امن ترین خیابان ها می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 142
نشریه: 

آمایش محیط

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40
 • صفحات: 

  43-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

آرامستان ها از دیرباز در ایران یکی از عناصر مهم شهری بوده اند، زیرا این کاربری ها از یک سو ارتباط مستقیمی با اصول و قواعد شهرسازی داشته و از سوی دیگر تحت تاثیر اعتقادات و آداب و رسوم مذهبی مردم بوده اند. بنابراین مکان یابی مربوط به آن ها نیز از حساسیت های خاصی برخوردار بوده است. ظرفیت آرامستان های فعلی شهر پارس آباد مغان از سویی به دلیل قدمت زیاد آن ها و از طرف دیگر به علت افزایش سریع جمعیت دیگر پاسخگوی نیاز های مردم این شهر نیست. ازاین رو هدف مقاله حاضر مکان یابی بهینه ترین نقاط در اطراف شهر پارس آباد به منظور احداث آرامستان جدید این شهر با استفاده از منطق فازی در قالب Arc GIS می باشد. بدین منظور در مراحل اولیه عوامل مهم در تعیین مکان مناسب برای احداث آرامستان های شهری شناسایی شد، و نقش و میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل فوق در مکان یابی مشخص گردید. در ادامه به دلیل وسعت زیاد منطقه، اقدام به حذف مناطق محدودیت دار گردید. سپس با استفاده از توابع عضویت فازی (گوسی، لارج و خطی)، نقشه های مختلفی بر اساس ماهیت و نقش این عوامل در مکان یابی تشکیل گردید. در ادامه با طراحی شبکه ای استنتاجی و به کارگیری مدل منطق فازی و اپراتورهای آن (Prod،Sum و گاماهای 0.7، 0.8، 0.9) ترکیب اطلاعات به صورت غیرخطی انجام شد. درنهایت مناسب ترین مکان های به دست آمده از شبکه استنتاجی، با توجه به مقدار درجات عضویت آن ها و فاصله آن ها نسبت به حریم های تعریف شده مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از اختلاف عمیق بین وضعیت مکان گزینی آرامستان-ها در وضع موجود و مطلوب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
litScript